Litomysl Kostel sv. Anny a městský hřbitov

Kostel sv. Anny a městský hřbitov

Hřbitovní kostel sv. Anny je barokní stavbou z let 1670-72; dala jej postavit manželka hraběte Jana Bedřicha z Trautmannsdorfa Marie Anna, rozená Berková z Dubé a Lipého. Kostel byl upravován na konci 18. století (zazdívka oken presbytáře, předsíňka z roku 1800) a opravován v roce 1872. Dochovaná výzdoba kostela je částečně původní ze 70. let 17. století (boční oltáře), dnešní hlavní oltář je až z roku 1795 (obraz sv. Anny v něm namaloval kutnohorský malíř J. Čolič).

Hřbitov okolo kostela byl do těchto míst postupně přenesen po josefínských reformách, definitivně teprve v roce 1831; do té doby se už od roku 1448 pohřbívalo u proboštského kostela (u sv. Anny jen mimořádně za moru). Dnešní rozlohu získal hřbitov rozšířením v letech 1887-90. Novorenesanční brána na straně k městu byla postavena roku 1897.

Na litomyšlském hřbitově dnes najdeme řadu hrobů slavných osobností i řadu výtvarně zajímavých náhrobků. Je zde pohřbena dcera Aloise Jiráska Mařenka, dcery Terézy Novákové, Magdalena Dobromila Rettigová stejně jako řada dalších umělců, vědců a významných občanů města. U zdi kostela sv. Anny je několik hrobů předních členů piaristického řádu.

Podrobnější informace zde: https://litomysl.cz/?lang=cz&co=hrbitov

Zajímavým místem je také téměř zapomenutý židovský hřbitov z roku 1876, ležící severně od středu města. Židovská komunita v Litomyšli byla zlikvidována za druhé světové války, kdy se na židovském hřbitově také asi naposledy pohřbívalo (další židovská památka, synagóga z let 1909-10, stojící ve městě, ustoupila později stavbě sídliště na Komenského náměstí). Hřbitov není udržován a tak v posledních letech většina dosud stojících náhrobků leží a postupně mizí pod listím a hlínou.

 

Kostel sv. Anny a městský hřbitov


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty