Litomysl Toulovcovo náměstí s okolím

Toulovcovo náměstí s okolím

Toulovcovo (Špitálské) náměstí vzniklo na pravděpodobně nejdříve osídleném místě Litomyšle pod někdejším hradem. Označení Špitálek připomíná, že od 14 století tu stál špitál, útulek pro zchudlé a staré měšťany. V roce 1407 učinil Vavřinec Toulovec, litomyšlský měšťan s velkými majetky v okolních vsích, nadaci, která byla krátce poté potvrzena králem Václavem IV. a zajistila špitálu faktickou ekonomickou existenci. Se jménem Toulovcovým byly spojeny četné pověsti o tom, že byl loupežným rytířem, který pamatoval na chudé. Pro svou družinu na koních měl prý úkryt v skalních jeskyních a slujích za Budislaví a Jarošovem.

Krátce po založení špitálu nejspíš vznikla špitální kaple, dnes kostel Rozeslání sv. Apoštolů. Kostel je nejstarším dochovaným sakrálním prostorem v Litomyšli; poprvé se připomíná v souvislosti s Toulovcovou nadací roku 1407. Kostel byl se špitálem spojen pouze krytou chodbou. Vavřinec Toulovec je v kostele podle tradice pohřben.

Kostel mnohokrát vyhořel a byl devastován - zejména za husitských bojů a pak při náboženských neshodách v první polovině 17. století -, byl také několikrát upravován, zejména po požárech 18. století. Velká romantická úprava a dostavba kruchty a věže do dnešní podoby proběhla v letech 1838-42; tehdy byl také zrušen špitál i s nedaleko stojícím špýcharem a od té doby je kostel samostatný.

V kostele je zachovaná gotická žebrová klenba a další středověké prvky (kružba středního okna). Mobiliář, v současnosti uložený v prostorách litomyšlského proboštství, je novodobý, převážně z 19. a 20. století.

Vedle kostelíku stojí dům čp. 151, kde od roku 1834 bydlela a v roce 1845 zemřela Magdaléna Dobromila Rettigová, autorka známé české kuchařky a dalších děl. Známým vlastencem byl i muž Rettigové, magistrátní úředník Josef Sudislav Rettig, autor českých básní a her. V roce 1849 sem byla z náměstí přestěhována městská radnice. Dnes dům jako sídlo sboru církve československé husitské sousedí s modlitebnou, vystavěnou v novogotickém stylu ve třetí čtvrtině 19. století.

Ulicí Boženy Němcové dojdeme ke krytému schodišti - fortně. Fortna byla kdysi vybudována ke spojení Horního (Nového) města s městem Dolním. Dnes vede fortna před průčelí piaristického kostela a k zámku.

Vlevo od Toulovcova náměstí je na vyvýšeném vjezdu hostinec U Černého orla, kde se kdysi hrávalo divadlo. V letech 1854 a 1855 tu vystupoval s divadelní společností Josef Kajetán Tyl.

Od Černého orla o kousek dál, už na Šantově náměstí pod proboštským kostelem, je budova tiskárny. Dům sám není starý, stojí však na památném místě: sem byla přenesena litomyšlská tiskárna již na počátku 17 stol. Své povídkové prvotiny zde vydával Josef Kajetán Tyl, později, když tiskárnu v letech 1852-63 vlastnil Antonín Augusta, tu jako redaktor pracoval Jan Neruda a vycházely tu spisy například V. Hálka, F. L. Riegera a J. Nerudy; začaly tu vycházet i sebrané spisy Boženy Němcové.

Přímo proti tiskárně stojí dům čp. 170, rodinný dům význačného českého jazykovědce univ. prof. Quida Hodury, od roku 1974 označený pamětní deskou s Hodurovou bustou, dílem národního umělce Karla Lidického.

Vedlejší rohový dům čp. 171 je označen pamětní deskou s reliéfem, která sděluje, že se zde narodil jeden z našich předních pokrokových tělovýchovných pracovníků Jan Hiller. Naproti, přes původně úzkou uličku, stával dům čp.172, ve kterém se v roce 1878 narodil Zdeněk Nejedlý.

Na Toulovcově i Šantově náměstí a v přilehlých uličkách proběhla v letech 1997-1999 rekonstrukce dlažby a osazení nového městského mobiliáře. Toulovcovo náměstí je po rekonstrukci klidným místem jako stvořeným k odpočinku. Své místo v životě města si v posledních letech získávají Toulovcovy prázdninové pátky, při kterých se tady u koncertů a divadelních představení scházejí stovky dětí i dospělých.

Po celém historickém jádru města vás mimo jiné provedou i informační bronzové tabulky.

Toulovcovo náměstí s okolím

Toulovcovo náměstí s okolím

Toulovcovo náměstí s okolím

Toulovcovo náměstí s okolím

Toulovcovo náměstí s okolím

Toulovcovo náměstí s okolím


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty