Litomysl Organizace ve městě

Městské služby Litomyšl s.r.o.

vedoucí: Ing. Karel Kalousek, ředitel
adresa: Mařákova 376, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 614 791, +420 461 614 797
fax: +420 461 614 791
email: info@mslit.cz
web: www.mslit.cz

Hlavní náplní práce Městských služeb Litomyšl s.r.o. je údržba místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, údržba dopravního značení, kanalizačních vpustí na místních komunikacích, dopravní mechanizační činnost, údržba zeleně, veřejného osvětlení, hřbitova a evidence hrobů. Městské služby Litomyšl s.r.o. vedou evidenci budov, agendu nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor. Městské služby Litomyšl s.r.o. jsou ze 100% vlastněny Městem Litomyšl.


uložení dat: 22. 08. 2016

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty