Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Odbor městských lesů

vedoucí: Ing. Petr Novák

tel.: 461 653 480
mobil: 603 271 484
email: petr.novak@lesy.litomysl.cz

• hospodaří s lesním majetkem Města Litomyšl
• zajišťuje pěstební práce, těžbu a prodej dřeva, údržbu budov a cest sloužící lesnímu hospodářství
• stará se o zlepšení přírodního prostředí a rekreační hodnoty lesa, a to především v oblasti Černé hory, Nedošínského háje a Městských maštalí na Budislavi
• provádí podnikatelské aktivity v oblasti lesního hospodářství
• vyrábí štípané palivové dříví

další podrobné informace o činnosti odboru

pracovníci

Ing. Petr Novák
vedoucí odboru
tel.: 461 653 480 | email: petr.novak@lesy.litomysl.cz

Leoš Boštík
lesní na úseku Budislav
tel.: 461 639 263 | email: leos.bostik@lesy.litomysl.cz

Ing. Pavel Havran
lesní na úseku Strakov
tel.: 461 653 482 | email: pavel.havran@lesy.litomysl.cz

Jaroslav Hrubeš
technik lesní výroby
tel.: 461 653 481 | email: jaroslav.hrubes@lesy.litomysl.cz

Ing. Miroslav Kuta
lesní na úseku Přívrat - Hrádek
tel.: | email: miroslav.kuta@lesy.litomysl.cz

Projekty

Oplocování lesních kultur

Hlavním cílem projektu je zřízení 16 ks nových drátěných oplocenek, které umožní zajištění nově vzniklých kultur melioračních a zpevňujících dřevin (např. dubu, buku, jedle) z umělé obnovy v rozsahu a lhůtách daných lesním zákonem.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty