Volby

Volby do Evropského parlamentu

24.-25-05.2019

Vyhlášení voleb prezidentem republiky – publikované ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019, naleznete zde 

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

 

 


Volby do Senátu Parlementu ČR

05.10.2018 - 06.10.2018 případné druhé kolo 12.10.2018 -13.10.2018


Volby do Senátu Parlementu ČR

05.10.2018 - 06.10.2018 případné druhé kolo 12.10.2018 -13.10.2018


Volby do zastupitelstev obcí

05.10.2018 - 06.10.2018


Volby prezidenta republiky

12. a 13. ledna 2018, případné druhé kolo 26. a 27. ledna 2018

275/2017 Sb.
 
ROZHODNUTÍ
PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
 
ze dne 23. srpna 2017
 
o vyhlášení volby prezidenta republiky
 
 Podle čl. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
 vyhlašuji volbu
 prezidenta republiky a stanovím dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.
 
Předseda Senátu:
Štěch v. r.


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

20. - 21. října 2017

135/2017 Sb.
 
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY
 
ze dne 19. dubna 2017
 
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


 
 Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.,
 vyhlašuji volby
 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 
 a stanovím dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.
 
Prezident republiky:
Zeman v. r.
 
Předseda vlády:
Sobotka v. r.

 


Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu PČR

7.-8. října 2016, případné druhé kolo senátních voleb 14.-15. října 2016

 

 

138/2016 Sb.

ROZHODNUTÍ

PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 21. dubna 2016

o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

I.

 
 Podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79 a stanovím dny jejich konání na pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.
 
II.

 
 Podle § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volby do zastupitelstev krajů a stanovím dny jejich konání na pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.
 
Prezident republiky:

Zeman v. r.

Předseda vlády:

Sobotka v. r.


Volby do zastupitelstev obcí

10.10.-11.10.2014

112

ROZHODNUTÍ

PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 12. června 2014

o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky,

do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech

a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

I.

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volby

do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72,75, 78, 81 a stanovím dny jejich konání na pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

II.

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, vyhlašuji volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a stanovím dny jejich konání na pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

III.

Na základě § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, vyhlašuji volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí a stanovím dny jejich konání na pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Prezident republiky: Zeman v. r.

Předseda vlády: Sobotka v. r.


Volby do Evropského parlamentu

23. a 24.05.2014.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu: 23.-24.5.2014 Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014 Sb. dne 19. února 2014


ROZHODNUTÍ

PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 13. února 2014

o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Podle čl. 63 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a na základě rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 14. června 2013, kterým se stanoví doba konání osmé volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

vyhlašuji volby

do Evropského parlamentu a stanovím dny jejich konání na pátek 23. května 2014 a sobotu 24. května 2014.

Prezident republiky:

Zeman v. r.

Předseda vlády:

Sobotka v. r.

 

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 13. února 2014 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu naleznete zde

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-voleb-do-evropskeho-parlamentu-23-a-24-kvetna-2014.aspx


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

20. a 21. října 2017

Rozhodnutí prezidenta republiky  č. 135 ze dne 19. dubna 2017, o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Volby prezidenta republiky

11.01.-12.01.2013, případné druhé kolo 25.01.-26.01.2013

Volby prezidenta České republiky na základě zákona č. 275/2012 Sb.,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.


Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu PČR

12. a 13. října 2012

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a jedné třetiny Senátu PČR.


Volby do zastupitelstev obcí

15. a 16. října 2010

Podrobnější informace k volbám do zastupitelstev obcí jsou k dispozici i na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-629060.aspx

 © 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty