Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Posuzování vlivů na životní prostředí

Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027
vystavuje: Krajský úřad Pardubice-odbor životního prostředí a zemědělství
datum vystavení: 29.05.2020 | datum sejmutí: 18.06.2020

Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy

Ostatní plocha, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 29.05.2020 | datum sejmutí: 16.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu, Smetanovo náměstí, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 27.05.2020 | datum sejmutí: 12.06.2020

Informace o převodu nemovitostí

Směna Orné půdy a ostatní plochy Lány u Litomyšle
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 26.05.2020 | datum sejmutí: 10.06.2020

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Dražba nemovité věci, Litomyšl
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov
datum vystavení: 26.05.2020 | datum sejmutí: 22.07.2020

Veřejná vyhláška - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí

SO 03- náhradní přenosná trasa, Sloupnice, Sedliště, Kornice, Nedošín
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 26.05.2020 | datum sejmutí: 11.06.2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Schválení stavebního záměru - farma na výkrm drůbeže, Čistá
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 26.05.2020 | datum sejmutí: 11.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 26.05.2020 | datum sejmutí: 11.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy povozu na pozemních komunikacích - Benátky u Litomyšle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 25.05.2020 | datum sejmutí: 10.06.2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Rekonstrukce areálu autokempu Primátor, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 25.05.2020 | datum sejmutí: 10.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 25.05.2020 | datum sejmutí: 10.06.2020

Valná hromada

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za rok 2019
vystavuje: Kraj Smetany a Martinů
datum vystavení: 22.05.2020 | datum sejmutí: 10.06.2020

Konkurs na pracovní místo účetní - ekonom/ka

vystavuje: Městská galerie Litomyšl
datum vystavení: 21.05.2020 | datum sejmutí: 10.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu, Litomyšl
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 21.05.2020 | datum sejmutí: 05.06.2020

Rozpočtová opatření č. 3 a 103

Změny v rozpočtu 14.5.2020
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 20.05.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 20.05.2020 | datum sejmutí: 05.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Poříčí u Litomyšle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 20.05.2020 | datum sejmutí: 05.06.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Přeložka silnice II/359, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 20.05.2020 | datum sejmutí: 05.06.2020

Veřejná vyhláška - oznámení

Územní plán, Čistá
vystavuje: Obec Čistá
datum vystavení: 19.05.2020 | datum sejmutí: 04.06.2020

Valná hromada DSO Českomoravské pomezí

Závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
vystavuje: Českomoravské pomezí
datum vystavení: 18.05.2020 | datum sejmutí: 05.06.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

Zainvestování zóny pro rodinné domy - Jarošov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 18.05.2020 | datum sejmutí: 03.06.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 6 ks klíčů na karabině s modrou šňůrou
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14.05.2020 | datum sejmutí: 14.08.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání

Zpráva o uplatňování územního plánu Litomyšl za období prosinec 2015 - květen 2020
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.05.2020 | datum sejmutí: 12.06.2020

Vyhlášení nálezu

Černé dámské hodinky
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor vnitřní správy a obrany - zrušen k 31.3.2013
datum vystavení: 12.05.2020 | datum sejmutí: 12.08.2020

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Samsung
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 12.05.2020 | datum sejmutí: 12.08.2020

Vyhlášení nálezu

Dva klíče FAB s přívěskem
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 29.04.2020 | datum sejmutí: 29.07.2020

Povinně zveřejňované údaje

vystavuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 21.04.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Informace o převodu nemovitostí

Prodej dětského pavilonu - stan
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 15.04.2020 | datum sejmutí: 16.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08.04.2020 | datum sejmutí: 31.12.2022

Informace o převodu nemovitostí

Prodej orné půdy za účelem výstavby 12 řadových domů, Litomyšl - Záhraď
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 16.03.2020 | datum sejmutí: 17.06.2020

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 06.03.2020 | datum sejmutí: 08.03.2021

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.03.2020 | datum sejmutí: 08.06.2020

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09.01.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Upozornění

Od 1.1.2020 bude územní pracoviště zajišťovat následující oblasti výkonu státní správy
vystavuje: Finanční správa
datum vystavení: 30.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Rozpočet Města Litomyšl na rok 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16.12.2019 | datum sejmutí: 28.02.2021

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 25.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Závěrečný účet města za rok 2018 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29.04.2019 | datum sejmutí: 30.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty