Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Usnesení - zrušení dražby

Orná půda, Litomyšl
vystavuje: Exekutorský úřad Pardubice
datum vystavení: 13.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Dražební vyhláška

Elektronická dražba- notebook Lenovo
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 13.12.2019 | datum sejmutí: 11.02.2020

Posuzování vlivů na životní prostředí

Zařízení pro využívání výkopové zeminy
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 13.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 14/2019

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vystavuje: Město Litomyšl - Zastupitelstvo města, Starosta
datum vystavení: 13.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 13/2019

Místní poplatek z pobytu
vystavuje: Město Litomyšl - Zastupitelstvo města, Starosta
datum vystavení: 13.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 12/2019

Místní poplatek ze psů
vystavuje: Město Litomyšl - Zastupitelstvo města, Starosta
datum vystavení: 13.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 11/2019

Místní poplatky za užívání veřejného prostranství
vystavuje: Město Litomyšl - Zastupitelstvo města, Starosta
datum vystavení: 13.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení

Rekonstrukce venkovního vedení nn, Litomyšl, Zahájská
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy

Ostatní plochy, Nedošín
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 12.12.2019 | datum sejmutí: 30.12.2019

Veřejná vyhláška - oznámení

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 11.12.2019 | datum sejmutí: 30.12.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Poškození lesních porostů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 10.12.2019 | datum sejmutí: 30.12.2019

Veřejná vyhláška - oznámení

Veřejné projednání návrhu územního plánu Desná
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.12.2019 | datum sejmutí: 23.01.2020

Veřejná vyhláška

Zveřejnění návrhu územního plánu Sedliště
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.12.2019 | datum sejmutí: 23.01.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Místní úprava provozu na silnici I/35, I/37 a I/43
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 06.12.2019 | datum sejmutí: 27.12.2019

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Povolení vypouštění odpadních vod, Budislav
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 06.12.2019 | datum sejmutí: 27.12.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně, Sebranice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 06.12.2019 | datum sejmutí: 27.12.2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Rekonstrukce bývalé Augustovy tiskárny I. etapa, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 06.12.2019 | datum sejmutí: 27.12.2019

Veřejná vyhláška - zveřejnění

Návrh územního plánu Chmelík
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 04.12.2019 | datum sejmutí: 20.01.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemník - tajemnice

vystavuje: Město Králíky
datum vystavení: 03.12.2019 | datum sejmutí: 10.01.2020

Valná hromada DSO Českomoravské pomezí

Návrh rozpočtu na rok 2020
vystavuje: Českomoravské pomezí
datum vystavení: 02.12.2019 | datum sejmutí: 18.12.2019

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Dražba lesního pozemku, Klobouky u Brna
vystavuje: Městský soud Brno
datum vystavení: 02.12.2019 | datum sejmutí: 23.12.2019

Informace o převodu nemovitostí

Ostatní plocha, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 02.12.2019 | datum sejmutí: 19.12.2019

Usnesení

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání : spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2, LV č. 315, k.ú. Mladočov, obec Poříčí u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 29.11.2019 | datum sejmutí: 03.03.2020

Dražební vyhláška

Předmět dražby: pozemky v k.ú. Čistá u Litomyšle, na listu vlastnictví číslo 566 v podílu o velikosti 1/9
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 28.11.2019 | datum sejmutí: 14.01.2020

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Usnesení

Usnesení o provedení elektronické dražby : k.ú. Čistá u Litomyšle, Čistá, LV :1071, par. č. 6842, trvalý travní porost
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 26.11.2019 | datum sejmutí: 16.01.2020

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 25.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Výsledky kontrol za rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 20.11.2019 | datum sejmutí: 20.12.2019

Rozpočtová opatření č. 8 a 108

Změny hospodářského plánu a rozpočtu k 5. 11. 2019
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 20.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Vyhlášení nálezu

Svazek 6 klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 19.11.2019 | datum sejmutí: 19.02.2020

Vyhlášení nálezu zvířete

Nalezení psa
vystavuje: Městská policie Litomyšl
datum vystavení: 31.10.2019 | datum sejmutí: 31.01.2020

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 31.10.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021 a 2022

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 31.10.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Vyhlášení nálezu

Stříbrný přívěšek
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.10.2019 | datum sejmutí: 27.01.2020

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Zastavěná plocha a nádvoří, Janov u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Klatovy
datum vystavení: 24.10.2019 | datum sejmutí: 08.01.2020

Vyhlášení nálezu

Poukázky SODEXO FLEXI PASS
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 24.10.2019 | datum sejmutí: 24.01.2020

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 16.10.2019 | datum sejmutí: 16.01.2020

Vyhlášení nálezu

Černá peněženka s finanční hotovostí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 16.10.2019 | datum sejmutí: 16.01.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 5 ks klíčů a čip
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14.10.2019 | datum sejmutí: 14.01.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů na modré šňůře s logem města Svitavy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 24.09.2019 | datum sejmutí: 27.12.2019

Vyhlášení nálezu

Dioptrické brýle s pouzdrem černé barvy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 18.09.2019 | datum sejmutí: 18.12.2019

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost, Svazek 9 ks klíčů+ přívěsek kostry ryby
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 17.09.2019 | datum sejmutí: 18.12.2019

Povinné čipování psů

vystavuje: Státní veterinární správa
datum vystavení: 04.09.2019 | datum sejmutí: 01.01.2020

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 27.08.2019 | datum sejmutí: 27.08.2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Závěrečný účet města za rok 2018 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29.04.2019 | datum sejmutí: 30.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Litomyšle dne 13.12.2018
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 14.12.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2020 - 2021

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty