Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Manažer/ka strategického plánování a rozvoje
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 24.01.2020 | datum sejmutí: 15.02.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent/ka oddělení sociální péče
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 24.01.2020 | datum sejmutí: 20.02.2020

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Kancelářské prostory s garáží v areálu společnosti BTTO s. r. o.
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 24.01.2020 | datum sejmutí: 03.02.2020

Rozhodnutí

Zařízení pro využívání výkopové zeminy na povrchu terénu
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 23.01.2020 | datum sejmutí: 10.02.2020

Vyhlášení nálezu

Vojenský baret + odznak
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21.01.2020 | datum sejmutí: 21.04.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 21.01.2020 | datum sejmutí: 06.02.2020

Veřejná vyhláška - oznámení

Územní plán Poříčí u Litomyšle
vystavuje: Obec Poříčí u Litomyšle
datum vystavení: 21.01.2020 | datum sejmutí: 06.02.2020

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Dražba nemovitých věcí, Lány u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Plzeň
datum vystavení: 20.01.2020 | datum sejmutí: 19.02.2020

Veřejná vyhláška - zveřejnění

Návrh změny č. 2 územního plánu Němčice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 20.01.2020 | datum sejmutí: 20.02.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné osvětlení, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 20.01.2020 | datum sejmutí: 05.02.2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Stavební povolení - silnice II/359, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 20.01.2020 | datum sejmutí: 05.02.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů + psí známka + karabinka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 20.01.2020 | datum sejmutí: 20.04.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent odboru místního hospodářství
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 16.01.2020 | datum sejmutí: 31.01.2020

Usnesení - dražební vyhláška

Elektronická dražba nemovité věci - ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, Němčice
vystavuje: Exekutorský úřad Olomouc
datum vystavení: 16.01.2020 | datum sejmutí: 17.02.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl, ulice Průmyslová
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15.01.2020 | datum sejmutí: 31.01.2020

Vyhlášení nálezu

Kovová montážní páka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14.01.2020 | datum sejmutí: 14.04.2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Optická síť - Lány, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 14.01.2020 | datum sejmutí: 30.01.2020

Informace o převodu nemovitostí

Ostatní plocha, Litomyšl
vystavuje: , Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13.01.2020 | datum sejmutí: 30.01.2020

Rozpočtová opatření č.11 a 111

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 13.01.2020 | datum sejmutí: 06.03.2020

Výběrové řízení

Referent /ka/odboru životního prostředí města Česká Třebová
vystavuje: Městský úřad Česká Třebová
datum vystavení: 13.01.2020 | datum sejmutí: 05.02.2020

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl - ul. Hrnčířská
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 13.01.2020 | datum sejmutí: 29.01.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů + štítek
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13.01.2020 | datum sejmutí: 13.04.2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Optická síť III. etapa - oblast B, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13.01.2020 | datum sejmutí: 29.01.2020

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09.01.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Informace o pronájmu nemovitostí

Nebytové prostory a movité věci, Záhraď
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 08.01.2020 | datum sejmutí: 02.03.2020

Informace o pronájmu nemovitostí

Nebytové prostory a movité věci, Záhraď
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 08.01.2020 | datum sejmutí: 02.03.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

Veronika Šimková, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 08.01.2020 | datum sejmutí: 24.01.2020

Upozornění

Od 1.1.2020 bude územní pracoviště zajišťovat následující oblasti výkonu státní správy
vystavuje: Finanční správa
datum vystavení: 30.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí

Podíl parcely a parcela, Žacléř
vystavuje: Exekutorský úřad Pardubice
datum vystavení: 20.12.2019 | datum sejmutí: 11.02.2020

Rozpočet Města Litomyšl na rok 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16.12.2019 | datum sejmutí: 28.02.2021

Dražební vyhláška

Elektronická dražba- notebook Lenovo
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 13.12.2019 | datum sejmutí: 11.02.2020

Usnesení

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání : spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2, LV č. 315, k.ú. Mladočov, obec Poříčí u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Brno
datum vystavení: 29.11.2019 | datum sejmutí: 03.03.2020

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 25.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 6 klíčů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 19.11.2019 | datum sejmutí: 19.02.2020

Vyhlášení nálezu zvířete

Nalezení psa
vystavuje: Městská policie Litomyšl
datum vystavení: 31.10.2019 | datum sejmutí: 31.01.2020

Vyhlášení nálezu

Stříbrný přívěšek
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.10.2019 | datum sejmutí: 27.01.2020

Vyhlášení nálezu

Poukázky SODEXO FLEXI PASS
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 24.10.2019 | datum sejmutí: 24.01.2020

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 27.08.2019 | datum sejmutí: 27.08.2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Závěrečný účet města za rok 2018 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29.04.2019 | datum sejmutí: 30.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty