Litomysl Městský úřad Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13.08.2020 | datum sejmutí: 13.11.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

Dostavba kanalizace Benátky
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13.08.2020 | datum sejmutí: 31.08.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Náměstí Václava Havla, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 13.08.2020 | datum sejmutí: 31.08.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Sloupnice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 13.08.2020 | datum sejmutí: 31.08.2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 12.08.2020 | datum sejmutí: 04.10.2020

Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy

Školky Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 12.08.2020 | datum sejmutí: 31.08.2020

Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy

Spolek leteckých modelářů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 12.08.2020 | datum sejmutí: 31.08.2020

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Skladová hala a areálu firmy LIMES Litomyšl, Němčice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12.08.2020 | datum sejmutí: 21.08.2020

Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí

Litomyšl
vystavuje: PROKONZULTA a.s.
datum vystavení: 11.08.2020 | datum sejmutí: 30.09.2020

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Parkovací stání pro dobíjecí stanici, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 11.08.2020 | datum sejmutí: 21.09.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Obnova zádržného systému III/36020, Trstěnice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.08.2020 | datum sejmutí: 26.08.2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Přeložka VN 3872, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.08.2020 | datum sejmutí: 26.08.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Park Z. Kopala v Litomyšli
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.08.2020 | datum sejmutí: 26.08.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cerekvice nad Loučnou, Nedošín a Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 05.08.2020 | datum sejmutí: 21.08.2020

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Dražba orné půdy, Čistá u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Karviná
datum vystavení: 03.08.2020 | datum sejmutí: 22.09.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03.08.2020 | datum sejmutí: 31.12.2022

Vyhlášení nálezu

Dámské hodinky MI
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 31.07.2020 | datum sejmutí: 02.11.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Strakov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 31.07.2020 | datum sejmutí: 18.08.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 31.07.2020 | datum sejmutí: 18.08.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Toulovcovo náměstí, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 31.07.2020 | datum sejmutí: 18.08.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - J. E. Purkyně, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 31.07.2020 | datum sejmutí: 18.08.2020

Vyhlášení nálezu

Horské kolo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 30.07.2020 | datum sejmutí: 30.10.2020

Vyhlášení nálezu

Inzulinové pero
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 30.07.2020 | datum sejmutí: 30.10.2020

Veřejná vyhláška - výzva - vyjádření k podanému odvolání

Farma pro výkrm drůbeže, Čistá
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 30.07.2020 | datum sejmutí: 17.08.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl - Višňáry
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 29.07.2020 | datum sejmutí: 14.08.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 29.07.2020 | datum sejmutí: 14.08.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cerekvice nad Loučnou
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 29.07.2020 | datum sejmutí: 14.08.2020

Usnesení o odročení dražebního jednání

Dražba nemovitých věcí k.ú. Litomyšl
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 24.07.2020 | datum sejmutí: 25.08.2020

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje-odbor majetkoprávní, stavebního řádu a investic, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 20.07.2020 | datum sejmutí: 20.08.2020

Zveřejnění

Rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření za rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2019
vystavuje: Kraj Smetany a Martinů
datum vystavení: 20.07.2020 | datum sejmutí: 20.07.2021

Veřejná vyhláška - zveřejnění

Návrh změny č. 4 územního plánu litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15.07.2020 | datum sejmutí: 31.08.2020

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Xiaomi Redmi 7
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13.07.2020 | datum sejmutí: 13.10.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent/referentka/ odboru výstavby a územního plánování
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 30.06.2020 | datum sejmutí: 14.08.2020

Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 104, 105 na rok 2020

Změny rozpočtu
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 30.06.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Závěrečný účet města za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29.06.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Toulovcovo náměstí, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 26.06.2020 | datum sejmutí: 28.08.2020

Vyhlášení nálezu

Černé hodinky Huawei
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 16.06.2020 | datum sejmutí: 16.09.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 6 ks klíčů na karabině s modrou šňůrou
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14.05.2020 | datum sejmutí: 14.08.2020

Povinně zveřejňované údaje

vystavuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 21.04.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08.04.2020 | datum sejmutí: 31.12.2022

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 06.03.2020 | datum sejmutí: 08.03.2021

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09.01.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Upozornění

Od 1.1.2020 bude územní pracoviště zajišťovat následující oblasti výkonu státní správy
vystavuje: Finanční správa
datum vystavení: 30.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Rozpočet Města Litomyšl na rok 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16.12.2019 | datum sejmutí: 28.02.2021

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 25.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty