Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Středisko volného času Litomyšl

vedoucí: Mgr. Josef Štefl, ředitel
adresa: Dukelská 534, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866
email: ddm@litomysl.cz
web: svc.litomysl.cz

Středisko volného času uskutečňuje zájmové vzdělávání dětí, mládeže, rodičů, popřípadě jiných fyzických osob v jejich volném čase.

Zájmové vzdělávání je uskutečňováno zejména těmito formami :

  • příležitostnou výchovnou, vzdělávací zájmovou a tematickou rekreační činností (včetně příměstských táborů zpravidla vázaných na prázdninová období),
  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
  • letní táborovou aktivitou mimo vlastní sídlo organizace,
  • osvětovou činností včetně prevence sociálně patologických jevů.

Další funkcí střediska je nabídka spontánní zájmové a rekreační činnosti ve smyslu otevřeného zařízení, přístupného jakémukoli zájemci o činnost nejen ve všední dny, ale částečně také o sobotách či nedělích a v době prázdnin

Středisko spolupracuje se všemi typy škol ve městě a ve spádové oblasti, dále s místními institucemi (jako je např. regionální muzeum, městská knihovna atd.), s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími. Těmto organizacím poskytuje jednak materiální zázemí ( v duchu zřizovací listiny) a podle vlastních možností i odbornou metodickou pomoc.

Místo přátelské rodině, protože:
- poskytuje slevu pro přihlášené klienty na dva a více kroužků
- většina příležitostných akcí a spontánní akce (deskové a jiné hry) v provozní době zcela zdarma
- operativně v případě potřeby vytvoří místo určené pro kojení
- v případě potřeby nabídneme stůl a deku pro přebalování, dětskou židličku
- nabízí džbán s čistou "kohoutkovou" vodou
- umožňuje přístup s kočárkem
- v celém areálu platí zákaz kouření
- po domluvě zajistí možnost parkování rodinného auta
- umožňuje přístup se zvířecím mazlíčkem
- je celoročně otevřené volnočasové zařízení
- realizuje programy či akce pro děti, seniory nebo celé rodiny

Středisko volného času je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Litomyšl.


uložení dat: 11. 9. 2019

akce pořádané touto organizací

10. 2. 2020 - 13. 2. 2020, 8:00-16:00, Středisko volného času Litomyšl

Duhové jarní prázdniny

Srdečně zveme děti od 1. třídy do Střediska volného času Litomyšl, kde zažijí mnoho aktivit s programem inspirovaným barvami duhy. Každý den nás bude tvořením provázet jedna její barva, doplněná o hry a zábavu. V úterý a ve čtvrtek navštívíme odpoledne plavecký bazén. Program bude připraven od pondělí do čtvrtka (z důvodu jiné akce pro pedagogy, v pátek program pro děti neorganizujeme). Každý den bude začínat v 8:00 (SVČ, ulice Dukelská) a končit v 16:00 tamtéž. Cena za den je 250 Kč (v ceně je zahrnut oběd, materiál, vstupné.) Je možné se přihlásit i na jednotlivé dny. Závazné přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 3. 2. 2020 osobně do SVČ nebo na email: kucerova@ddm.litomysl.cz. Podrobnější informace a přihlášky naleznete na svc.litomysl.cz.
více informací o akci zde: svc.litomysl.cz/new/2020_jarni_prazdniny.php© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty