Litomysl Organizace ve městě

Městská knihovna Litomyšl

vedoucí: Ing. Iva Pekníková
adresa: Smetanovo náměstí 50, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 612 068
email: knihovna@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/knihovna

Městská knihovna byla založena již roku 1891 díky studentskému spolku Smetana.
Ve 20. letech 20. století patřila díky rozsáhlému fondu k největším knihovnám na severovýchodě Čech.
V 70. letech byla převedena pod Okresní knihovnu ve Svitavách.
V roce 2003 se vrátila do péče města a stala se jeho příspěvkovou organizací. V současné době má knihovna 3 samostatná oddělení - pro dětské čtenáře, dospělé čtenáře a od  roku 2007 ještě čítárnu a studovnu.

Knihovna zajišťuje půjčování knih, časopisů, map a zvukových knih, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) i půjčování dokumentů z jiných knihoven ČR. Dále poskytuje informace a přístup k internetu, podává i základní turistické informace, zajišťuje půjčování knih v Domě s pečovatelskou službou a  donáškovou službu pro hůře pohyblivé spoluobčany. Pro školy litomyšlského regionu pořádá knihovnické lekce, pro širokou veřejnost pak připravuje kulturní akce-besedy, přednášky a výstavy.

Od roku 2007 organizuje i Univerzitu 3. věku a lekce trénování paměti pro seniory, od roku 2012 se v jejích prostorách konají i schůzky klubů astronomů, turistů a historiků, od roku 2014 Klubu deskových her.

Městská knihovna Litomyšl v rámci regionálních funkcí provádí nákup a zpracování knih šestnácti obecním a místním lidovým knihovnám, kterým také poskytuje odbornou metodickou pomoc. Knihovna úzce spolupracuje s  obecně prospěšnou společností Ruka pro život, školními družinami a školami nejen v Litomyšli, ale i celém regionu.

V roce 2017 knihovna získala ocenění Místo přátelské rodině.


uložení dat: 01. 07. 2019

akce pořádané touto organizací

21. 09. 2020, 17:00, Městská knihovna

Irán - starobylá Perská říše

Cestopisná přednáška litomyšlského cestovatel Pavla Kusého.© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty