Litomysl Struktura webu

Struktura www.litomysl.cz

www.litomysl.cz

O městě

Litomyšl

Základní údaje

Znak města

Kronika města

Povinně zveřejňované informace

Informační povinnost správce osobních údajů

Mapa města, parkování

Poloha města
Parkovací plochy v Litomyšli
Mapa parkovacích ploch

Úsekové měření

Historie města

Krátký film o dlouhé historii Litomyšle

Moderní architektura

Ocenění města

Čestní občané města Litomyšle
Cena města Litomyšle
Ocenění Rady města Litomyšle

Partnerská města

Církve a církevní zařízení

Organizace a zařízení

Digitální povodňový plán ORP

Digitální povodňový plán města Litomyšle

Kulturní zařízení

Smetanův dům

Městská knihovna

Městská galerie

Kino SOKOL

Zámecké návrší

ostatní ...

Sportovní zařízení

Městská sportovní hala

Sportovní areál Černá hora

Městský bazén

ostatní ...

Aktuality

Starostova odpovědna

Formulář

Kalendář akcí

Městský zpravodaj LILIE

ke stažení
co se nevešlo
online formulář
ceník inzerce
statut a pravidla zpravodaje

Televizní zpravodajství

Aktivity

Projekty podpořené z dotací

Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR

Magdaléna Jetelová: the essential is no more visible

Zdeněk Kopal - Mezi hvězdami

Život
Dílo
Fotografie
Dvojhvězda
Program oslav
Partneři oslav

750 let města Litomyšle

kalendář oslav
Tiskové zprávy
Výroční karta Litomyšlana - seznam slev

Zámecké návrší

Sbírka na živé zvony

Historie zvonů v piaristickém kostele
Jak mohu pomoci?
Sponzoři a dárci
Transparentní sbírkový účet
Propagace sbírky

Proměna nábřeží řeky Loučné

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II

Organizační struktura
Vzdělávací akce
Aktuality
Kontakty
Dokumenty
Fotomomentky
MAP I.: informace o projektu
MAP I.: organizační struktura
MAP I.: vzdělávací akce
MAP I.: aktuality
MAP I.: fotomomentky

Cestou vzájemného porozumění

Organizační struktura
Vzdělávací akce
Aktuality
Fotomomentky

Litomyšlská výzva

Konference sociální péče

Program konference
Online registrace
Prezentace přednášejících
Fotogalerie

Semináře a školení

Ohlédnutí

Školská zařízení

Mateřské školy

Základní školy

Střední školy

Vysoká škola

ZUŠ Bedřicha Smetany

Dům dětí a mládeže

Občan

Služby

Participativní rozpočet

Pravidla
přihláška návrhu

Svatby v Litomyšli

Nemovitosti na prodej

Bydlení v Litomyšli

Základní pravidla pronajímání nájemních bytů
Základní pravidla pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou

Svoz komunálního odpadu

Pitná voda a kanalizace

Městská hromadná doprava

Sociální služby

Pracovní příležitosti

Litomyšl přátelská rodině

Katalog firem

Zdravotnictví

Pasport sekaných ploch

Hřbitov

Město Litomyšl

Obec s rozšířenou působností

Organizační struktura

Hospodaření města

Veřejné zakázky

Aktuální

Dotace z rozpočtu města

Aktuálně vypsané programy
Archiv dotačních programů
Žádosti o individuální dotace
Přehled poskytnutých dotací do roku 2015
Přehled poskytnutých účelových dotací od roku 2015
Směrnice o poskytování účelových dotací
Formulář finančního vyúčtování dotace
publicita - loga

Vyhlášky a nařízení města

Poskytování informací

Postup při podávání žádosti o informaci
Výroční zprávy
Formulář žádosti o poskytnutí informace
Směrnice o poskytování informací
Zákony upravující postup Města Litomyšle a Městského úřadu v Litomyšli
Sazebník úhrad za poskytování informací
Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace

Městská policie

Zákon o městské policii
Vyhláška o zřízení městské policie
Personální obsazení
Rajonizace
Ztráty a nálezy
Útulek

Hasiči

Nálezy

Zastupitelstvo města

Členové zastupitelstva

Programové prohlášení

Pravomoc zastupitelstva města

Jednací řád Městského zastupitelstva v Litomyšli

Harmonogram jednání Zastupitelstva a Rady města

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva města

Návrhy na usnesení Zastupitelstva Města Litomyšle

Usnesení zastupitelstva

Výbory zastupitelstva

Předchozí volební období

Osadní výbory

Rada města

Členové rady

Pravomoc rady města

Usnesení rady

Komise a pracovní skupiny rady

Předchozí volební období

Starosta

Starostova odpovědna

Městský úřad

Základní informace

Provozní doba

Potřebuji si vyřídit

Organizační struktura

Kontakty

Elektronická podatelna

Úřední deska

Územní plánování

Územně plánovací dokumentace obcí
Územně analytické podklady ORP Litomyšl
územně analytické podklady ORP Litomyšl - technická infrastruktura

Technická mapa

Krizové řízení

Volby

Formuláře MěÚ

Politika kvality

Politika bezpečnosti

Semináře a školení

Přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž postupuje Město Litomyšl a Městský úřad v Litomyšli

Osobní doklady k vyzvednutí

Volná pracovní místa

Organizace města

Centrum sociální pomoci

Městská knihovna Litomyšl

Městská galerie Litomyšl

Smetanův dům

Zámecké návrší

Městské služby s.r.o.

Městské lesy

Školy a školská zařízení

ostatní ...

Podnikatel

Strategický a akční plán

Formulář pro návrh opatření strategického plánu 2015-2022

Strategický plán rozvoje města Litomyšl 2008-2015

Strategický plán rozvoje sportu v Litomyšli

Územně plánovací dokumentace

Developerské projekty

Výběrová řízení

Profil zadavatele

Prostory k pronajmutí

Objekty na prodej

Pozemky na prodej

Městské služby Litomyšl s.r.o.

Městské lesy

Katalog firem a podnikatelů

Živnostenský úřad

Krajská hospodářská komora

Turista & volný čas

Historie města a regionu

Mapa města, parkování

Infocentrum Litomyšl

Kultura

Měsíční kalendář akcí

Roční kalendář akcí

Festivaly

Kulturní zařízení

Kulturní organizace

Církve a církevní zařízení

Turistické atraktivity

Zámecký areál

Dům U Rytířů

Piaristický chrám

Kostel s proboštstvím

Smetanovo náměstí

Litomyšlský orloj

Toulovcovo náměstí

Klášterní zahrady

Portmoneum

Smetanův dům

Lidový dům

Městský hřbitov

Moderní architektura

Muzeum domečků, panenek a hraček

Otevírací doby

Litomyšl multimediálně

Fotogalerie

Virtuální prohlídky

Ke stažení

Televizní zpravodajství

Webkamery

Služby

Ubytování

Stravování

Organizace a zařízení

Litomyšl přátelská rodině

Turistické zázemí

Programy

Doporučená prohlídka města

Litomyšlské stezky

Bronzové desky

Tipy na výlet

Lázně ducha

Gastronomické slavnosti

Škola na zámku

Litomyšl 12x jinak

Bonus pas

Geofun - hra, co svět neviděl

Sport a volný čas

Sportovní zařízení

Sportovní organizace

Cyklobus

Cyklostezky

Bílou stopou

Spolkové organizace

Struktura webu


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty