Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska podpoří prvního žadatele

Po několikaměsíčním fungování podpoří Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska první projekt. Správní rada fondu odsouhlasila pořízení přístroje pro rázovou vlnu. Příspěvek ve výši 440 tisíc korun na jeho nákup obdržela Litomyšlská nemocnice. Rázová vlna je určená pro rehabilitaci, ortopedii, neurologii či poúrazové stavy.

Posláním Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska je zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro všechny občany mikroregionu Litomyšlska. Tento cíl se začal naplňovat. „Správní rada nadačního fondu přijala žádost Litomyšlské nemocnice na financování nákupu přístroje pro rázovou vlnu. V říjnu odsouhlasila poskytnutí příspěvku ve výši 440 tisíc korun na jeho pořízení,“ uvedl starosta Litomyšle a člen správní rady fondu Radomil Kašpar. „Výběr typu přístroje byl konzultován na podkladě odborného posouzení paní primářky rehabilitačního oddělení MUDr. Tušlové,“ sdělil ředitel Litomyšlské nemocnice MUDr. Miroslav Vlach a dodal: „O příspěvek jsme požádali, protože nám tento léčebný a moderní přístroj schází ve spektru poskytování zdravotnických služeb. Nejbližší pracoviště, které má tento přístroj, je ve Svitavách.“ Podle informací z právního oddělení společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. bude zrealizováno poptávkové řízení na základě vnitřní směrnice. Po jeho vyhodnocení a výběru dodavatele sdělí částku, za kterou může být přístroj pořízen, nadačnímu fondu. Ten na základě darovací smlouvy finance převede na Nemocnici Pardubického kraje. „Předpokládám převzetí přístroje do konce roku, eventuelně počátkem roku 2016,“ upřesnil ředitel Vlach. Přístroj pro aplikaci rázové vlny budou moci využívat pacienti na oddělení rehabilitace. V medicíně se začala rázová vlna používat v 80. letech 20. století. Nejdříve pro terapii žlučníkových a ledvinných kamenů, kdy rázová vlna rozmělnila usazeniny, a ty byly v podobě písku vyloučeny z těla přirozenou cestou. Ovšem jako vedlejší účinek byl zjištěn i vliv na hojení měkkých tkání a obnovu hustoty kostí. Dnes se v pohybové medicíně používá rázová vlna jako nejmodernější a nejúčinnější přístup v terapii bolestí pohybového aparátu všeho druhu.

Nemocnice plánuje zorganizovat oficiální převzetí nového přístroje, stejně jako uvažuje o další žádosti správní radě nadačního fondu. „V plánu, který diskutujeme, jsou další potřebné přístroje a pomůcky zejména pro naše pacienty – seniory. Samozřejmě s přihlédnutím k fungování Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, tedy ne jenom pro potřeby Litomyšlské nemocnice,“ řekl závěrem Miroslav Vlach.

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska byl založen s cílem financovat potřeby zdravotnictví regionu. Nemá se však jednat pouze o peněžní injekce Litomyšlské nemocnici, ale šanci mají mít i privátní poskytovatelé zdravotní péče, výjezdové stanoviště záchranky nebo třeba charita. Na nadační bankovní účet číslo: 107-9800960297/0100 je možné vložit jakoukoli částku nebo přispívat pravidelně.

Mgr. Jana Bisová
vedoucí tiskového oddělení

datum zveřejnění: 2. 12. 2015
datum aktualizace: 19. 2. 2016
zveřejnil: Mgr. Jana Bisová 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty