Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Nadační fond má pomoci zlepšit zdravotní péči

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska byl založen s cílem financovat potřeby zdravotnictví regionu. Nemá se však jednat pouze o peněžní injekce Litomyšlské nemocnici, ale šanci mají mít i privátní poskytovatelé zdravotní péče, výjezdové stanoviště záchranky nebo třeba charita. Na nadační bankovní účet číslo: 107-9800960297/0100 je možné vložit jakoukoli částku nebo přispívat pravidelně.

O zřízení nadačního fondu rozhodli litomyšlští zastupitelé již v roce 2014, do obchodního rejstříku byl zapsán v roce následujícím. Po měsících příprav tedy může začít fungovat. „Posláním Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska je zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro všechny občany mikroregionu Litomyšlska,“ vysvětluje jeho účel starosta Litomyšle a člen správní rady fondu Radomil Kašpar. Příspěvky fondu tedy půjdou výhradně do zdravotnictví, a to v souladu s jeho účelem. Poskytovány budou na základě písemné žádosti. „Zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vhodnější vzhledem k účelu, ke kterému mají být použity, mohou mít i jinou formu,“ upřesňuje starosta. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhodne správní rada, která zhodnotí a zváží všechno skutečnosti a okolnosti, které považuje za podstatné. Například Litomyšlská nemocnice již nyní ví, na co by peníze žádala. „Potřebovali bychom pro rehabilitační oddělení přístroj pro rázovou vlnu. Spektrum jeho použití široké. Určený je pro rehabilitaci, ortopedii, neurologii, poúrazové stavy… Tento přístroj bohužel v Litomyšli není,“ sdělil ředitel nemocnice Miroslav Vlach.

A jak přispět? Jednoduše vložením peněz na bankovní účet: 107-9800960297/0100. Zde je samozřejmě možné zadat i trvalý příkaz k úhradě a přispívat pravidelně menšími částkami. Nadační fond nabízí i možnost uzavření darovacích smluv. Ty budou vyhotoveny, pokud do kolonky pro variabilní symbol platby uvede dárce své telefonní číslo, případně do zprávy pro příjemce napíše své kontaktní údaje (e-mail, adresu). Všichni zájemci si při splnění zákonných podmínek mohou dar odečíst od daňového základu a snížit si tím daň z příjmu. Dar je samozřejmě také možné vložit v hotovosti na přepážce banky, ovšem za poplatek. „Pokladny městského úřadu platbu přijmout nemohou, protože nadační fond je samostatný subjekt,“ upřesnila vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Litomyšl Jitka Valentová. V současné době je na účtu 1 milion korun, který tam vložil zřizovatel nadačního fondu město Litomyšl.   

Město Litomyšl v minulosti přispívalo Litomyšlské nemocnici různě vysokými částkami na nákup především přístrojového vybavení. Např. v roce 2000 pořídilo CT přístroj za necelých 15 milionů korun včetně úroků, o šest let později dostala nemocnice dotaci na přístroje operačních sálů pro rozšíření miniinvazivní operativy ortopedického oddělení a dalších operačních oddělení. V roce 2013 šlo půl milionu korun na nákup videokolonoskopu a vloni 35 tisíc korun na nákup nové vrtačky pro chirurgické oddělení. Po založení nadačního fondu by již potřeby nejen nemocnice, ale i dalších poskytovatelů zdravotní péče neměly být financovány jenom z rozpočtu města. 

 

NADAČNÍ FOND PRO ROZVOJ ZDRAVOTNICTVÍ LITOMYŠLSKA

Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl 

tel.: +420 461 653 300 * e-mail: nadacni.fond@litomysl.cz

IČ: 04267036 * Zapsáno u KS v Hradci Králové, oddíl N, vložka 399 

č. ú. 107-9800960297/0100

www.litomysl.cz/nadacnifond

Mgr. Jana Bisová
vedoucí tiskového oddělení

datum zveřejnění: 9. 9. 2015
datum aktualizace: 29. 10. 2015
zveřejnil: Mgr. Jana Bisová 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty