Exkurze do firmy LIKO SVITAVY

8.A ... 11. 4. 2019

zveřejněno 20. 4. 2019

Ve čtvrtek 11. dubna se 8. A vydala autobusem do areálu firmy LIKO Svitavy na velmi zajímavou exkurzi.

V areálu firmy se nás ujal ředitel společnosti Ing. Josef Gestinger, který nás nejprve seznámil s celým areálem a trefnými otázkami probudil zmrzlé žáky k aktivnějšímu se zapojení do diskuze. Celou firmu čeká v budoucnu velká přestavba a rozšíření, neboť kapacita třídící linky již nestačí. Na třídící linku se v dnešní době dostávající jen plasty ze žlutých kontejnerů, přitom při stavbě linky (rok 1995) bylo plánováno třídění také papíru. Odpad je sem přivážen speciálními auty, která mají na korbě zabudovaný lis.

Poté jsme se přesunuli přímo k třídící lince, která se zastavila jen na chvilinku - plastů na vytřídění je doopravdy mnoho. Na konci linky je lis, který stlačí odpad silou 30 t a upraví ho do balíků určených k převozu. Velmi zajímavým poznatkem je také to, že lis i při takovém tlaku nedokáže zmáčknout zašroubovanou PET-láhev.

Než jsme firmu opustili, ukázal nám pan inženýr, co vše odhodí lidé do kontejneru na plasty (injekční stříkačky, obaly od motorových olejů, živočišné i rostlinné zbytky, kovový odpad, …) - PROSTĚ HRŮZA!

Po několika kontrolních otázkách jsme poděkovali a vyrazili domů poučit sourozence, rodiče i další známé.

Několik poznatků:
        - PET láhve sešlapujme a odšroubovávejme víčka
        - z "PETek" Kubík, Jupík sundávejme plastovou PVC folii
        - nevhazujme do kontejnerů to, co tam nepatří
        - do kontejnerů na plasty patří i TETRAPACKY
        - vyplachovat (umývat) plastové kelímky (jogurt, máslo, …) - spotřeba vody oproti WC je minimální
        - po městě jsou již i nové kontejnery na kovové i Al obaly (nápoje) - šedivá barva
        - zrcadlo nepatří do skla
        - když nevíme kam s kterým odpadem - ŘEŠENÍM JE SBĚRNÝ DVŮR

Děkujeme mnohokrát panu inženýrovi za poutavou a podnětnou exkurzi.

TŘIĎME ODPAD!!!

fotografie z exkurze (otevře se nové okno)

Pavel Jakl