Lidická 1056, 570 01 Litomyšl
telefon: +420 778 140 258
e-mail:3ms@litomysl.cz

telefon ředitelka: 724 312 096

e-mail ředitelka:3ms@lit.cz

e-mail  pro omlouvání a přihlašování dětí:

 

omluvse@lit.cz

datová schránka: cvix93u

číslo účtu: 27-1118510297/0100

Cestou Vzájemného Porozumnění

 

Místní Akční Plán

 

logo MŠMT

Podpora společného vzdělávání MŠ Lidická, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011308

Od 1. 4. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 577.017,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Projektový den mimo školu (MŠ)
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

Prosíme rodiče,       

aby  odhlašovali děti

nejpozději  do 7. 00    

  na telefonním čísle 

    778 140 258

(pevná linka - nelze psát sms)

nebo na e-mailové adrese:

omluvse@lit.cz

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ : III. mateřská škola

sídlo : Litomyšl 570 01, Lidická 1056, IČ: 70156018, telefon: 778 140 258, e-mail: 3ms@litomysl.cz

Pověřenec pro OÚ: ing. Klára Hudečková e-mail: poverenec@litomysl.cz, tel.:+420 720 073 518, úřední hodiny : po 13:00 - 16:00,  st 13:00 - 16:00, po telefonické domluvě případně dle potřeby.

Aktuality

                   

                 OD PONDĚLÍ 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ JE MATEŘSKÁ                                                          ŠKOLA UZAVŘENA!

                                                  (DALŠÍ INFORMACE BUDEME PODÁVAT PRŮBĚŽNĚ)

 

 

     Vážení rodiče, od dnešního dne (pátek 20. 3. 2020) si můžete vyzvednout potvrzenou "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření MŠ" ve školkové schránce na dopisy, která je umístěna u vchodu do ředitelny (bílé dveře mezi dvěma pavilony). V případě nedostatku žádostí, budou další žádosti nachystané na stejném místě v pondělí 23. 3. 2020 od 8,00 hodin.

 

 

Vážení rodiče,

moc Vás prosíme o dodržování pokynů vlády a o to, abyste zbytečně své děti ani sebe nevystavovali možné nákaze.

Sledujte naše webové stránky kvůli dalším aktuálním informacím.

Děkuji Vám.

Ředitelka mateřské školy V. Borovičková

 

 

ŽÁDNÉ DÍTĚ V NAŠÍ MŠ NENÍ POZITIVNÍ NA KORONAVIRUS. MŠ ZŮSTÁVÁ

I NADÁLE UZAVŘENÁ.

 

 


16.3.

DNES ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA, PROSÍME, ČTĚTE A SDÍLEJTE AKTUÁLNÍ A OVĚŘENÉ INFORMACE O DĚNÍ V LITOMYŠLI:

 

 

POČET NAKAŽENÝCH NA LITOMYŠLSKU OD PÁTKU VZROSTL CELKEM NA 4 PŘÍPADY. JEDNÁ SE O ONEMOCNĚNÍ NAVAZUJÍCÍ NA PRVNÍ POTVRZENÝ PŘÍPAD. SITUACI ŘEŠÍ ODBORNÍCI Z HYGIENICKÉ STANICE. 

 

OD ZÍTŘKA SE ZAVÍRÁ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH. JIŽ DNES BYLA ZAVŘENA Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ MŠ LIDICKÁ.

 

VE VERTEXOVÉ MŠ 17.LISTOPADU BUDE FUNGOVAT JEDNO ODDĚLENÍ PRO DĚTI ( 3-10LET ) ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU, POLICIE, HASIČŮ, ZAMĚSTNANCŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PO DOMLUVĚ I PRO DĚTI RODIČŮ PRACUJÍCÍCH V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU.

POKUD CHCETE VYUŽÍT TÉTO SLUŽBY, JE NUTNÉ SE NEJPRVE PŘEDEM DOMLUVIT SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLKY - TEL. 605 838 246. TÉTO SLUŽBY MOHOU VYUŽÍT POUZE RODIČE ZAMĚSTNANÍ POUZE V LITOMYŠLI NEBO TI, KTEŘÍ ZDE MAJÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

 


 

 

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení naleznete na stránkách ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Zde je možné stáhnout potřebné formuláře pro žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení.

 

 

 

 

 

 


 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    Veškeré akce se vzhledem k situaci do odvolání ruší !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

Úterý 7. 4. 2020 - Zápis do ZŠ

V úterý čeká všechny předškolní děti "Velký den". Bude probíhat zápis do Základních škol v Litomyšli.

 

Pátek 24. 4. 2020

- Pohádka v MŠ

V pátek přijede opět do naší školky divadlo s pohádkou "Ptačí svatba". Začátek představení bude v 8,45 hodin.

- Knihovna

Pro předškolní děti je od 11,00 hodin v Městské knihovně Litomyšl připravena beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou. Oběd bude v tento den později.

 

Středa 6. 5. 2020 - Výlet "Pasíčka"

Ve středu je pro předškolní děti naplánován výlet do Záchranné stanice Pasíčka. Odjezd bude v 8,00 hodin. Výlet je pro děti zdarma (hrazen z projektu).

 

Středa 13. 5. 2020 - Výlet "Planetárium"

Opět čeká předškolní děti výlet, tentokrát do Planetária v Hradci Králové. Odjezd bude v 8,00 hodin. Výlet je také zdarma (hazen z projektu).

 

Čtvrtek 14.5. 2020 - Zápis do MŠ

 Průběh a způsob přihlášení bude včas upřesněn.

 

Středa 20. 5. 2020 - Fotografování

Ve středu proběhne od 8,00 hodin fotografování celých tříd.

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


 

Provoz mateřských škol v Litomyšli o letních prázdninách 2020

Závazná přihláška dítěte do III. MŠ - prázdninový provoz 2020

 


 

 

Úřední den ředitelky MŠ je středa, po vzájemné domluvě je možná schůzka v kterýkoli jiný den.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 

 


 

Co děti  v MŠ potřebují: 

 

- hrací kalhotky nebo zástěrku s kapsou na kapesník

- bačkůrky  (ne pantofle , crocsy ...)

- pyžamo s poutky na pověšení

- tepláčky nebo šusťáky pro pobyt venku

- pláštěnku

- náhradní oblečení do třídy

- kapesníky pro vlastní potřebu (pobyt venku)

 

Všechny osobní věci dětem podepsat nebo jinak označit!

Naše mateřská škola nabízí nejstarším dětem tyto aktivity:

 

- keramiku

- plavecký výcvik

- výuku angličtiny 

Spolupracujeme:

 

- se základními školami

- se SPgŠ a VOŠ

- se ZUŠ

- s místní knihovnou

- s DDM

- se záchrannou stanicí pro volně žijící zvířata Pasíčka

- s Ekocentrem Paleta v Oucmanicích

© III. mateřská škola Litomyšl ▪ design 2014 © regrafika