Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021-2022

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče,
přináším potřebné informace k realizaci zápisu budoucích prvňáčků. Naše škola otevře v příštím školním roce dvě první třídy, třídními učitelkami budou Mgr. Irena Bartošová a Mgr. Dalena Beníšková. Vzhledem k situaci, která v zemi přetrvává, proběhne zápis v měsíci dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Více informací viz níže.


Zápis prvňáčků na školní rok 2021-2022 bude probíhat v období od 6. do 20. dubna 2021.

V záložce Pro budoucí žáky – Zápis jsou zveřejněny připravené formuláře. Vyplňte prosím

1/ Žádost o přijetí,

2/ Zápisní list a

3/ Dotazník pro rodiče.

Pokud plánujete pro svoje dítě žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte i Žádost o odklad. K ní je nutné doložit Potvrzení praktického lékaře či klinického psychologa a Doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Pokud tyto dokumenty nemáte, nevadí, dodáte je do školy později.

Protože probíhá zápis na dálku, naskenujte a přiložte prosím k dokumentům i rodný list dítěte (v listinné podobě samozřejmě kopii).

Vyplněné dokumenty doma vytiskněte, podepíšte a pak máte více možností:

1/ pošlete do datové schránky školy - 4i4advu

2/ pošlete emailem (ovšem pozor, to je možné pouze pokud máte e-mail s elektronickým podpisem, běžný e-mail nestačí!) na adresu reditel@skoluskol.cz

3/ pošlete v listinné podobě poštou na adresu Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy, U Školek 1117, 570 01 Litomyšl

4/ osobně donesete do školy, u vchodu je připevněna schránka, kam můžete obálku s dokumenty vhodit.

Pokud by měl někdo problém s vyplněním, vytištěním a skenováním, lze formuláře vyplnit a podepsat i společně ve škole, ovšem po předchozím objednání na telefonu 737 560 432 nebo e-mailu reditel@skoluskol.cz.

 

Je jedno, kterou z variant zvolíte, každopádně je důležité, aby dokumenty byly do školy doručeny nejpozději do 20. 4. 2021! 

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

a) Přijetí dítěte do 1. třídy základní školy se řídí § 36 a § 178 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

b) Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

  • děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti ZŠ Litomyšl, U Školek 1117  a dítě, které mělo odklad pro školní rok 2020/21
  • dítě s trvalým pobytem mimo spádovou oblast

Škola stejně jako v předchozích mnoha letech otevře dvě první třídy, přijme maximálně 60 žáků. Zájem již dlouhé roky nepřekročil toto číslo, proto je velmi pravděpodobné, že přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci budou mít o zápis na naši školu zájem. Není tedy nutné řídit se spádovou oblastí. Pokud nejste rozhodnuti, na kterou školu dítě zapsat a pomohla by vám prohlídka školy spojená s osobním pohovorem ať už s vedením školy, nebo s budoucími třídními učitelkami, je možné se objednat na telefonu 737 560 432 či e-mailu reditel@skoluskol.cz.

Věřím, že i v této komplikované a složité situaci zápis společně zvládneme a jakmile se stav v zemi zlepší, zorganizujeme pro vaše děti společné seznamovací setkání, aby nebyly o návštěvu školy a seznámení se svými patrony ochuzeny. 

Kdyby bylo cokoli nejasné, můžete volat na číslo 737 560 432, ráda vám vše objasním.

S přáním všeho dobrého a nyní především pevného zdraví

Miroslava Jirečková


10.3.2021 | Mirka Jirečková

Kalendář

Listopad 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5