ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ

Oznamujeme rodičům dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dne 11. 4. 2019 v budově naší školy v době od 13,30 do 16,30 hod.
Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce naleznete v detailu této novinky. Věnujte prosím pozornost také dokumentům Desatero pro rodiče a Informace o tom, jak můžete svým dětem pomoci s přípravou na školu. Naleznete je v záložce Informace pro předškoláky až zcela dole v přiložených dokumentech.


Organizace zápisu k povinné školní docházce

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

a) Přijetí dítěte do 1. třídy základní školy se řídí § 36 a § 178 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

b) Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

  • děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti ZŠ Litomyšl, U Školek 1117  a dítě, které mělo odklad pro školní rok 2018/19
  • dítě s trvalým pobytem mimo spádovou oblast

Škola plánuje otevřít dvě první třídy, přijme maximálně 60 žáků. Zájem již dlouhé roky nepřekročil toto číslo, proto je velmi pravděpodobné, že přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci budou mít o zápis na naši školu zájem.

Veškeré formuláře budou k vyplnění přímo u zápisu v budově školy, není třeba předem nic shánět ani vyplňovat.

Podmínky pro přijetí dětí k povinné školní docházce

  • vyplnění a odevzdání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisního listu
  • rodiče jsou informováni o přijetí „Žádosti“ a datu jejího zaregistrování
  • zákonný zástupce se dostaví k zápisu – ideálně i s dítětem, které splňuje podmínky plnění povinné školní docházky podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. Přesné datum určí ředitel školy, zveřejní na webových stránkách školy a na úřední desce školy
  • zákonný zástupce se při zápisu prokáže občanským průkazem a předloží rodný list dítěte
  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy

 

Průběh zápisu:

Zápis se skládá ze dvou částí.

1. Formální – administrativní část, pohovor zákonného zástupce s učitelkou, podání žádosti k plnění povinné školní docházky, vyplnění dalších nezbytných formulářů (dotazník, souhlas se zpracováním a evidováním osobních údajů dětí, potřebný pro vedení dokumentace školy...), vzájemné poskytnutí informací o možnostech a průběhu vzdělávání ( o možnosti odkladu, o možnosti vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje, o možnosti rozsahu a nabídky individuální pomoci pro přípravu na vstup do školy).

V případě budoucího vzdělávání žáka se SVP nebo nadaného podání informací o systému společného vzdělávání

2. Motivační – rozhovor a aktivity dítěte s učitelkou v rozsahu max. 20 minut, orientační posouzení školní připravenosti

Obě části zápisu probíhají současně. Po celou dobu zápisu je rodič přítomen ve stejné místnosti

Z důvodu ochrany osobních údajů bude dítěti pro potřeby zápisu přidělen kód, pod kterým zápis vykoná.

Odklad povinné školní docházky:

Pedagog informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Zákonný zástupce podá písemně v době zápisu ( od 1.4. do 30.4.) žádost o odklad povinné školní docházky, doloženou doporučujícím posouzením PPP a odborného lékaře. Nástup povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitel rozhodne o „odkladu“, informuje rodiče o povinnosti předškolního vzdělávání.

 

Předčasné přijetí k povinné školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do prosince příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce. Podmínkou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a doložení doporučujícího vyjádření PPP.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce. Podmínkou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, doložení doporučujícího vyjádření PPP a odborného lékaře.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte:

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději však do 30 dnů). Výsledky budou zveřejněny na školním webu a na úřední desce školy pod přidělenými registračními čísly. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci budou moci vyzvednout osobně oproti podpisu v ředitelně školy, rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou do vlastních rukou.

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, ředitelka oznámí tuto skutečnost řediteli školy spádové do konce května.


29.3.2019 | Mirka Jirečková

Kalendář

Prosinec 2021
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2