Zápis


SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

12.4.2022 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Vážení rodiče,
v uplynulých dnech proběhl zápis do prvních tříd. Níže naleznete přehled přijatých dětí, samozřejmě pod registračními čísly. Číslo Vašeho dítěte Vám bylo předáno při zápisu. Škola stejně jako v předchozích letech otevře dvě menší první třídy, třídními učitelkami budou Mgr. Vendulka Hýblová a Mgr. Ilona Krejbychová.


Zápis do 1. ročníku 2022

25.3.2022 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Vážení rodiče,
přináším detailní informace k zápisu.


Informace před zápisem do 1. třídy

22.2.2022 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
pomalu se blíží čas, kdy budete muset vybrat školu, kam zapíšete svého potomka k plnění povinné školní docházky. Jistě se vám hodí několik následujících informací:


Návštěva z mateřských školek

20.10.2021 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Dnes jsme měli ve škole milou návštěvu. Zavítaly k nám děti z mateřských škol z Benátek a Osíka. V našem televizním studiu si vyzkoušely hrát ve filmu, dokonce i trošku kouzlit. A ve cvičné kuchyňce se pak proměnily v šikovné kuchaře, kteří zvládli připravit báječnou zdravou svačinku, na níž si skvěle pochutnali.
Děkujeme za milé setkání a těšíme se zase příště!


SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

21.4.2021 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Vážení rodiče,
v uplynulých dnech proběhl zápis do prvních tříd. Níže naleznete přehled přijatých dětí, samozřejmě pod registračními čísly. Číslo Vašeho dítěte Vám bylo zasláno na uvedenou e-mailovou adresu, u dětí, které mají v naší škole sourozence přes systém Bakaláři. Škola stejně jako v předchozích letech otevře dvě malé první třídy, třídními učitelkami budou Mgr. Irena Bartošová a Mgr. Dalena Beníšková.


Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021-2022

10.3.2021 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Vážení rodiče,
přináším potřebné informace k realizaci zápisu budoucích prvňáčků. Naše škola otevře v příštím školním roce dvě první třídy, třídními učitelkami budou Mgr. Irena Bartošová a Mgr. Dalena Beníšková. Vzhledem k situaci, která v zemi přetrvává, proběhne zápis v měsíci dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Více informací viz níže.


SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

16.4.2020 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Vážení rodiče,
v uplynulých dnech proběhl zápis do prvních tříd. Níže naleznete přehled přijatých dětí, samozřejmě pod registračními čísly. Nejsou zde děti, u kterých bylo z nějakého důvodu přerušeno správní řízení. Číslo Vašeho dítěte a případně další informace Vám byly včera zaslány v listinné podobě poštou. Škola otevře dvě první třídy, třídními učitelkami budou Mgr. Andrea Stejskalová a Mgr. Veronika Řeháková.


Zápis do prvních tříd zahájen 1.4.2020

24.3.2020 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT se letos konají zápisy do 1. tříd bez přítomnosti dítěte, ideálně online formou. V Litomyšli proběhnou jednotně v termínu od 1. do 15. dubna 2020. Není potřeba se ničeho obávat, níže máte všechny potřebné informace, kdybyste se potřebovali na cokoli zeptat, neváhejte psát či volat.


Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020-2021

18.3.2020 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Vážení rodiče,
dnes jsme obdrželi od MŠMT pokyny k realizaci zápisu do 1. tříd. Vzhledem k situaci, která v zemi nastala, proběhne zápis v měsíci dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Seznamovací odpoledne pro budoucí prvňáčky

20.6.2019 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Zápis

Ve středu 12. června proběhlo seznamovací setkání budoucích prvňáčků. Poznali se s budoucí paní učitelkou, se svými spolužáky a také se staršími kamarády, kteří jim budou v příštím školním roce pomáhat. Všichni už se těšíme na setkání v září!


SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

24.4.2019 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Dne 11. 4. 2019 byly na Základní školu Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy zapsány děti s těmito registračními čísly:
2019-20/2, 2019-20/3, 2019-20/4, 2019-20/5, 2019-20/6, 2019-20/7,
2019-20/8, 2019-20/9, 2019-20/10, 2019-20/11, 2019-20/15, 2019-20/16,
2019-20/17, 2019-20/18, 2019-20/19, 2019-20/20, 2019-20/21,
2019-20/23, 2019-20/24, 2019-20/25, 2019-20/26, 2019-20/27,
2019-20/28, 2019-20/29, 2019-20/30, 2019-20/31, 2019-20/32,
2019-20/33, 2019-20/35, 2019-20/36, 2019-20/37, 2019-20/38,
2019-20/39, 2019-20/40, 2019-20/42, 2019-20/43

Škola ve školním roce 2019/2020 otevře dvě menší první třídy. Ještě před nástupem do školy se bude konat červnové setkání, o němž Vás budeme včas informovat a na kterém vám budou podány všechny potřebné informace.


ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ

29.3.2019 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Oznamujeme rodičům dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dne 11. 4. 2019 v budově naší školy v době od 13,30 do 16,30 hod.
Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce naleznete v detailu této novinky. Věnujte prosím pozornost také dokumentům Desatero pro rodiče a Informace o tom, jak můžete svým dětem pomoci s přípravou na školu. Naleznete je v záložce Informace pro předškoláky až zcela dole v přiložených dokumentech.


ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ

3.4.2018 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Oznamujeme rodičům dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dne 12. 4. 2018 v budově ZŠ v době od 14,00 do 16, 30 hod.
Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce naleznete v detailu této novinky. Věnujte prosím pozornost také dokumentům přiloženým ve složce Informace pro předškoláky - konkrétně Desatero pro rodiče a Informace o tom, jak můžete svým dětem pomoci s přípravou na školu. Naleznete je až zcela dole v přiložených dokumentech.


SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

18.4.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Dne 11. 4. 2017 byly na Základní školu Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy zapsány děti s těmito registračními čísly:
2017-18/1, 2017-18/2, 2017-18/3, 2017-18/4, 2017-18/5, 2017-18/6, 2017-18/7, 2017-18/8, 2017-18/9, 2017-18/10, 2017-18/11, 2017-18/12, 2017-18/13, 2017-18/14,
2017-18/15, 2017-18/16, 2017-18/17, 2017-18/18,
2017-18/19, 2017-18/20, 2017-18/22, 2017-18/23,
2017-18/25, 2017-18/26, 2017-18/28, 2017-18/29,
2017-18/30, 2017-18/32, 2017-18/33, 2017-18/34,
2017-18/35, 2017-18/36, 2017-18/37, 2017-18/38,
2017-18/39, 2017-18/40 2017-18/41, 2017-18/42, 2017-18/43
Škola ve školním roce 2017/2018 otevře dvě malé první třídy. Ještě před nástupem do školy se bude konat červnové setkání, o němž Vás budeme včas informovat a na kterém vám budou podány všechny potřebné informace.


INFORMACE K ZÁPISU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

25.1.2016 / Jan Coufal / Pro budoucí žáky Zápis

- Zápis do 1. tříd se koná dne 4. 2. 2016 od 14.00 do 16.30 hodin v budově Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy.
- S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz, všechny potřebné listiny (Žádost o přijetí, Zápisní list, případně Žádost o odklad) vyplníme společně až na místě.
- Zapsány budou děti narozené v období od 01. 09. 2009 do 31. 08. 2010 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
- I v případě, že plánujete pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostavte řádně k zápisu, zde vyplníme potřebné listiny a vy Žádost o odklad doložíte doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa (obojí nejpozději do 31. 5. 2016).
- Připomínáme, že rodič si může pro své dítě svobodně vybrat školu, která vyhovuje jeho představám, není vázán žádnými pravidly. Naše škola plánuje pro příští školní rok podle počtu přihlášených dětí otevřít dvě třídy.
- Každá škola musí zveřejnit kritéria, kterými se řídí v případě většího počtu uchazečů, než může přijmout.
Naše škola vypisuje tato kritéria:
1/ trvalé bydliště ve spádové oblasti naší školy.
2/ dítě zapsáno na naši školu v roce 2015 s odkladem školní docházky
3/ sourozenec na škole
Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1.9. 2016…..
- Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2016/2017. Musí však k přijetí doložit doporučení. Děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2016 – doporučení z PPP a děti, které dosáhnou věku 6 let od 1.1. 2017 do 30. 6. 2017 - z PPP a od pediatra.
- Nemůže-li se k zápisu se svým dítětem dostavit zákonný zástupce, je třeba někoho zplnomocnit.


Kalendář

Květen 2022
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5