Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy

26.4.2022 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

V minulém týdnu jsme obdrželi výsledky velkého dotazníkového šetření, do něhož se zapojili žáci, rodiče, učitelé i provozní zaměstnanci školy. Cílem tohoto šetření bylo získat objektivní pohled na školu, vidět její silné stránky, ale i to, co je potřeba vylepšit či změnit.
Z celkových výsledků máme velikou radost!


Ocenění společnosti SCIO

28.1.2022 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Máme velikou radost, přišlo nám ze společnosti SCIO ocenění pro naši žákyni 9. ročníku za třetí nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v testování obecných studijních předpokladů pro deváté ročníky. Rozince srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!


Výsledky SCIO testování žáků 9. tříd

14.12.2021 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Dnes máme veliký důvod slavit!!!
Přišly nám výsledky testování žáků devátých tříd od společnosti SCIO.
Naši žáci jsou lepší než žáci 80 % škol v matematice, a dokonce se umístili mezi nejlepšími 10 % škol v českém jazyce! Srdečně jim k výsledku gratulujeme a přejeme, aby se stejně dobře vydařily testy na jaře u přijímacích zkoušek. Detaily viz graf.


Výsledky přijímacího řízení na střední školy

26.5.2021 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Letošní deváťáci měli přípravu na přijímací zkoušky hodně ztíženou téměř celoroční distanční výukou. O to víc nás těší, že se Všem žákům naší školy podařilo zdárně složit přijímací zkoušky, často se umístili na nejpřednějších příčkách a všichni byli hned v prvním kole přijati na školy, které si vybrali. Srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů!


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A UČILIŠTĚ

30.4.2019 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Stalo se už příjemnou tradicí, že se Všem žákům naší školy podařilo zdárně složit přijímací zkoušky a všichni byli hned v prvním kole přijati na školy, které si vybrali. Srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů!


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

30.4.2018 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Stejně jako každý rok skládali i letos v dubnu 2018 žáci 9. ročníků přijímací zkoušky na střední školy. Zkoušky byly jednotné a povinné pro všechny maturitní obory, tvořila i opravovala je společnost CERMAT.
Všem žákům naší školy se podařilo zkoušky zdárně složit a všichni byli hned v prvním kole přijati na školy, které si vybrali. Srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

24.5.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Stejně jako každý rok skládali v dubnu 2017 žáci 9. ročníků přijímací zkoušky na střední školy. Letos byly poprvé jednotné a povinné pro všechny školy. Všem žákům naší školy se podařilo zkoušky zdárně složit a všichni byli hned v prvním kole přijati na školy, které si vybrali. Srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů.


NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

18.12.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Když jsme vypracovávali vizi naší školy, jedním z hlavních cílů, které jsme si stanovili, bylo, aby byli naši žáci dobře připraveni k dalšímu studiu, aby obstáli v konkurenci z ostatních škol. Abychom zjistili, jak se nám daří tohoto cíle dosáhnout, platíme žákům devátých tříd testování u společnosti SCIO. Letos se tetování zúčastnilo celkem 509 škol. Potěšily nás výsledky, které jsme tento týden obdrželi. V českém jazyce patří naše škola letos mezi deset procent nejúspěšnějších škol a v matematice jsou výsledky našich žáků lepší než u 80% zúčastněných škol. V přiložené závěrečné zprávě se můžete dočíst, že výsledky žáků v obou předmětech jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, což znamená, že s nimi učitelé velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.
Nezbývá, než poděkovat učitelům za jejich práci a žákům popřát, aby stejně úspěšní byli i v dubnu u přijímacích zkoušek!


TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OSMÝCH TŘÍD

21.6.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Každoročně si žáci osmých tříd testují, jak jsou na tom v porovnání s jinými školami, aby zjistili, co ještě potřebují vylepšit, než budou skládat přijímací zkoušky. Svoje síly poměřili v obecných studijních předpokladech, v matematice a českém jazyce. Jak dopadli v porovnání s ostatními, se můžete podívat v přiložených grafech.


VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ SCIO - MAPA ŠKOLY

9.5.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Naše škola využívá společnost SCIO nejen pro testování znalostí a dovedností žáků, ale také pro zjišťování klimatu školy. V souvislosti s tím jsme před časem poprosili žáky, rodiče i učitele o anonymní vyplnění zaslaných dotazníků. Nyní jsme obdrželi souhrnnou zprávu, v níž se můžeme dočíst, jaký je jejich pohled, v čem se shodují, nebo naopak jestli se některé pohledy liší. Zpráva nás celkem potěšila. Přinášíme v detailu novinky jen stručné souhrnné hodnocení, podrobná stostránková zpráva s velkým množstvím grafů a zpracováním jednotlivých odpovědí na dotazníky je k nahlédnutí v ředitelně školy.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

23.4.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

V měsíci dubnu se každoročně prověřuje připravenost žáků 9. ročníků při přijímacích zkouškách, letos proběhly zkoušky 15. dubna. Zadavatelem byla společnost CERMAT, psaly se testy z matematiky a českého jazyka. Na výsledky se muselo týden čekat, a tak jsme s napětím a obavami sledovali, kdy se na internetových stránkách dozvíme, jak to dopadlo. A výsledek nás opravdu potěšil, všichni naši žáci se umístili na předních příčkách. Prokázali, že mají osvojené potřebné dovednosti i vědomosti, díky čemuž navázali na tradici předchozích čtyř let, kdy všichni složili úspěšně přijímací zkoušky a byli přijati na školu, kterou si vybrali. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu.


TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OSMÝCH TŘÍD

26.6.2015 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

V letošním školním roce si žáci osmých tříd zakoupili testy společnosti SCIO, aby měli do přijímacích zkoušek dost času doplnit si případné nedostatky. Jejich výsledky však byly výborné. Celkově porazili 87.5% testovaných žáků. Při pohledu na přiložené grafy můžete vidět, že z obecných studijních předpokladů porazili dokonce 95.6%, z českého jazyka 86.3% a z matematiky 80.7%. Gratulujeme! Jen neusněte na vavřínech a dál pilně studujte, ať stejně dobrý ch výsledků dosáhnete i napřesrok.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

22.4.2015 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

V měsíci dubnu se každoročně prověřuje připravenost našich žáků 9. ročníků při přijímacích zkouškách. Letos se konaly o týden dříve než bylo zvykem, tedy 15. dubna. Poprvé byla zadavatelem společnost CERMAT místo společnosti SCIO, na jejíž testy jsme již byli zvyklí, což vzbuzovalo jisté obavy. Psaly se testy z matematiky a českého jazyka. Žáci v nich prokázali, že mají osvojené potřebné dovednosti i vědomosti, díky čemuž navázali na tradici předchozích tří let, kdy všichni složili úspěšně přijímací zkoušky a byli přijati na školu, kterou si vybrali. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu.


I LETOS JSME OBDRŽELI VELMI PŘÍJEMNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD

6.1.2015 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Snad každou školu zajímá, jak jsou její žáci připraveni v porovnání s ostatními školami, aby věděla, co má ještě vylepšit. Z tohoto důvodu mnoho škol testuje své žáky u společnosti SCIO. Dnes jsme obdrželi výsledky našich deváťáků a jsme opravdu potěšeni. V závěrečné zprávě se dočtete, že výsledky naší školy v českém jazyce i matematice jsou nadprůměrné, předstihli jsme 80% zúčastněných škol. A teď kousek doslovného citátu: "Porovnáním testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testů obecných studijních předpokladů jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce i matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti." Co k tomu dodat? Snad jen, že bychom chtěli učitelům poděkovat za jejich kvalitní práci a žákům popřát stejně výborné umístění i u přijímacích zkoušek!


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

14.5.2014 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Konec měsíce dubna je každoročně velmi náročným obdobím pro žáky 9. ročníků, kteří skládají přijímací zkoušky na střední školy. V letošním roce se z celkového počtu 27 dětí hlásil rekordní počet 11 dětí na gymnázia, celkem 22 dětí na maturitní obory. Velmi nás potěšilo, že všichni žáci složili úspěšně přijímací zkoušky a byli přijati většinou na obě školy, výjimečně alespoň na jednu ze dvou škol, které si vybrali. Také 7 žáků 5. ročníku úspěšně složilo přijímací zkoušky a je přijato na gymnázium. Znamená to, že naše škola již třetím rokem může hovořit o stoprocentní úspěšnosti u přijímacích zkoušek, což je velmi potěšující. Žáci prokázali, že mají osvojené potřebné dovednosti i vědomosti, díky čemuž uspěli v přijímacím řízení. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu.


Opět máme nejúspěšnějšího žáka v kraji!

16.1.2014 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

O úspěchu deváťáků v testování Stonožka od společnosti SCIO už jsme tu psali. Velkou radost ale máme z nové informace, kterou nám nyní společnost SCIO zaslala. Stejně jako loni - i letos se podařilo obsadit první místo v kraji! Tentokrát je to v českém jazyce a na první příčce se umístila Helena Pokorná. Gratulujeme!


Testování Stonožka pro 9. ročník

10.1.2014 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Žáci našich devátých ročníků si již tradičně zkoušejí testování STONOŽKA společnosti SCIO, v němž si prověří svoje znalosti a dovednosti. Tentokrát měli možnost porovnat se s mnoha dalšími školami v matematice, českém jazyce a obecných studijních předpokladech. Celkem se testování zúčastnilo téměř 18 tisíc žáků. Velmi nás potěšily výsledky, v jejichž souhrnu jsme se dočetli, že naše škola patří k velmi úspěšným školám, ve všech třech oblastech žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. V matematice předstihli 80% zúčastněných škol, v testech OSP 75% a v českém jazyce 70% škol, přičemž někteří jednotlivci předstihli až 97% ostatních žáků.
Deváťákům gratulujeme a přejeme, aby byli stejně úspěšní i v dubnu u přijímacích zkoušek.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

29.4.2013 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Ze školy vycházelo ve školním roce 2012-2013 celkem 42 žáků. 5 žáků z pátého ročníku na
osmileté gymnázium, ostatní z devátého ročníku. Z 37 deváťáků pouze tři nastupují do
odborných učilišť, ostatní žáci si zvolili studijní maturitní obor.
Všichni uspěli v přijímacím řízení a alespoň na jednu ze dvou vybraných škol byli přijati.
Velké procento žáků se dostalo i na gymnázia (15 žáků 9. ročníku z celkových 37, což je
přes 40%), z čehož usuzujeme, že byli velmi dobře připraveni k přijímacím zkouškám a
následnému studiu.


Gratulace Janu Tománkovi

31.1.2013 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Překrásného ocenění se dnes dostalo našemu spolužákovi Janu Tománkovi z 9.B od společnosti scio.cz.
Dosáhl nejlepšího výsledku v Pardubickém kraji v testování obecných studijních předpokladů devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií.
Honzo, upřímně blahopřejeme a máme radost s tebou!
Při předání ocenění nechyběla paní redaktorka ze Svitavského deníku.


SCIO - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ "POHODA"

10.1.2013 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Výsledky přijímacího řízení na SŠ a testování

Protože pro nás není důležité pouze vzdělání našich žáků, ale také to, aby se ve škole cítili dobře, realizovali jsme v průběhu podzimu testování školního klimatu. Vybrali jsme si dotazníky společnosti SCIO, které vyplňovali žáci třetích až devátých ročníků. Výsledky naplnily naše očekávání a potvrdily, že u nás vládne většinou přátelská atmosféra a panují dobré vztahy mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Podrobnější informace budou součástí výroční zprávy za tento školní rok.


Kalendář

Květen 2022
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5