Třída 9.B

Třídní učitel/ka: Mgr. Mojmír Bogdan


Po stopách Aloise Jiráska

31.10.2021 / Holomkova / Třídy 9.B

Před odchodem na podzimní prázdniny žáci 9.B navštívili Regionální muzeum v Litomyšli, kde probíhá výstava o osobnosti a díle Aloise Jiráska, který je velmi úzce spojen právě s naším městem.


Exkurze 9.B

19.10.2021 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

V pondělí 18.10.2021 jsme vyrazili na exkurzi do firmy, která se jmenuje Cimbria.


Ručně dělané sýry

13.10.2021 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

V pondělí 11.10. 2021 jsme se vydali na poznávací výlet do Sebranic, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli výrobu sýrů.


Spaní ve škole

28.6.2021 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Abychom se ještě pořádně užili před koncem školního roku, tak jsme spali ve škole. Nejprve jsme si šli zahrát fotbalgolf, potom jsme si koupili pizzu k večeři a vrátili se zpět do školy.


Čtení s prvňáčky

28.6.2021 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

V pátek 25.6. se žáci 8.B po dlouhé době sešli se svými prvňáčky. Bylo to prima strávené dopoledne v Klášterních zahradách.


Cyklovýlet 8.B

22.6.2021 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Naše třída se tentokrát vydala na dvoudenní cyklovýlet na Budislav.


Robotika - projektový den 8.B

7.6.2021 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

V pátek 4.6. jsme se neučili podle běžného rozvrhu, ale měli jsme projektový den zaměřený na robotiku. Učili jsme se programovat roboty. Moc nás to bavilo a náramně jsme si to užili.
Děkujeme panu učiteli Petru Coufalovi, který se nám celé dopoledne věnoval a měl s námi trpělivost.


8.B uklízela na Šibeničním vrchu

22.9.2020 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Dne 18. září jsme vyrazili na Šibeniční vrch sbírat odpadky, protože jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko. Nasbírali jsme tři pytle odpadků, ale nevystačily nám, proto jsme se museli stavit pro další.
Nakonec jsme plné pytle nechali na hromadě a vrátili se zpátky do školy. Měli jsme pěkný pocit z toho, že jsme vykonali něco dobrého pro přírodu v okolí Litomyšle.

Viktorie Šmejdová


Trstěnice - teambuilding 8.B

15.9.2020 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Ve středu 9. září jsme jeli na třídní výlet do Trstěnice na Mikšíkův statek. Skoro celá naše třída se sešla o půl deváté na autobusovém nádraží, ale někteří naši spolužáci nastoupili do autobusu v průběhu cesty.


Adventní Praha

13.12.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Dne 10.12. jsme jeli na výlet do Prahy. Navštívili jsme tam Národní muzeum, kde jsme se dozvěděli nové informace o sametové revoluci. Potom jsme se šli podívat na Pražský hrad. Z Pražského hradu jsme se šli pokochat krásným vánočním stromečkem a vánočními trhy na Staroměstském náměstí. Protože jsme měli hlad, tak jsme se stavili v McDonaldu, kde jsme se pořádně najedli. Poté už jsme šli jen do Palladia. Potom jsme už všichni šli na nádraží, kde jsme se stavili do obchodu Tiger.


Návštěva Muzea v Litomyšli

6.12.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

V úterý 3.12.2019 se naše třída vypravila na výstavu Konec jedné epochy. Listopad 1989 v Litomyšli. Díky komentované prohlídce jsme měli možnost udělat si představu o průběhu sametové revoluce v Litomyšli a o tom, jak se žilo před listopadem 1989. Výstava byla velmi zajímavá a poučná.
V muzeu jsme si ještě prohlédli výstavu Fenomén Igráček. Výstava se nám moc líbila.


Den laskavosti

18.11.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Také naše třída se připojila k Mezinárodnímu dni laskavosti a šli jsme uklízet na Šibeniční vrch.
Moc se nám to líbilo, rádi půjdeme znovu.

žáci 7.B


Cyklovýlet na Kozlov

25.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Dne 20. června 2019 se byla 6.B podívat na Kozlovský kopec. Nejeli jsme autobusem, ani nešli pěšky, ale cestu jsme si vyšlapali na kole. Bylo to hodně namáhavé, ale náramně jsme si to užili. Dost jsme se u toho ušpinili, když jsme projížděli bahnitou lesní cestou. To nám nevadilo. Byl to vážně úchvatný výlet a myslím, že všem kteří jeli, se to také líbilo.


Tkali jsme

17.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

V úterý 11.6. jsme jeli do Trstěnice na Mikšíkův statek. V rámci programu Práce se lnem jsme měli možnost se seznámit se zpracováním přadného lnu od semínka k niti. Povídali jsme si o výrobě textilu a řemeslech s tím spojenými. Viděli jsme kolovrat a přeslen. Měli jsme možnost vyrobit si drobný výrobek na tkacím rámu, který jsme si odnesli domů. Byla to pro nás zajímavá zkušenost a už se těšíme, až Mikšíkův statek opět navštívíme při některém podobném programu.


Školní výlet na Dolní Moravu

5.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Ráno dne 30. 5. 2019 jsme se s naší třídou, 6. B, sešli před školou na parkovišti, kde nás vyzvedl minibus a odvezl na Dolní Moravu. Abychom si mohli prohlédnout Stezku v oblacích, museli jsme vyjít pod vrchol Slamníku. Čekal na nás úžasný výhled. Někteří překonali strach z výšek a odvážlivci sjeli dolů po skluzavce. Když jsme sešli dolů ze Slamníku, navštívili bobovou dráhu, kterou skoro každý sjel alespoň jednou.


Třída 6.B uklízela Česko

8.4.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Ve dnech 3. 4. - 5. 4. 2019 se postupně celá naše škola zúčastnila akce "Ukliďme Česko, ukliďme svět".
Třídy z naší školy chodily po celé Litomyšli dle vybraných lokalit.
Naše třída se zaměřila konkrétně na kopec "Wembley".
Bohužel jsme dostali k dispozici jen tři modré pytle, takže jsme nemohli mnoho dalšího odpadu uklidit. Navzdory těmto nedostatkům jsme odklidili poměrně velkou část odpadu.
Větší předměty jsme odnést nemohli. Mezi větší předměty patřil domeček pána bez domova, dřevěné krabice nebo železné trubky.
Pytle jsme odnesli k nejbližší silnici, aby v pondělí 8. 4. mohly technické služby tento odpad odvézt.
Uklízení přírody nás bavilo a byli jsme rádi, že jsme se 2 hodiny neučili.

Lukáš Milde
žák 6.B


Slavnostní vánoční mše pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka v Praze již poosmé

12.12.2018 / Ludmila Drobná / Třídy 9.B

Každoroční slavnostní vánoční mše pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka je určena všem, kteří svou obětavostí a laskavostí pomáhají dělat náš svět lepším. Naše škola je součástí tohoto jediného mezinárodního dětského hnutí již 24 let.
Pod vedením pana učitele Bogdana a paní učitelky Drobné jsme se tedy do Prahy vypravili i my, žáci 6.B a s námi i několik žáků ze 4.B.
Zažít slavnostní mši spojenou s koncertem dětských sborů ze stonožkových škol v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pro nás bylo opravdovým zážitkem. Také jsme se zde setkali s prezidentkou našeho hnutí paní Bělou Gran Jensen, s generály AČR a dalšími významnými osobnostmi, které práci nás, stonožkových dětí, oceňují. Dojemným okamžikem bylo i to, když varhany zahrály obě dvě části naší státní hymny.
Po mši jsme se vydali do pražských ulic, abychom si užili i trochu té vánoční atmosféry...Společné foto pod rozzářeným vánočním stromem nesmělo chybět. Tak snad zase za rok...

Bližší informace na www.stonozka.org


Světový den laskavosti

16.11.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

13. listopadu se naše škola aktivně zapojila do projektu Světový den laskavosti. Naše třída šla uklízet na Šibeniční vrch. Za dopoledne jsme uklidili okolí odpočívadla a nasbírali mnoho různých odpadků. Našli jsme i kusy osobního automobilu zřejmě po nehodě. Sesbírané pytle s odpadky odvezly Městské služby v Litomyšli, za což jim děkujeme. Den venku na vzduchu jsme si užili a měli hřejivý pocit z toho, že jsme udělali dobrý skutek.

Zuzka Hanusová
žákyně 6.B


Exkurze do NTM v Praze

19.10.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Dne 17.10. jsme jeli společně se třídou 6.A na exkurzi do Národního technického muzea v Praze.
Brzy ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží a jeli do České Třebové. Tam jsme přestoupili na vlak a pokračovali směr Praha.
V muzeu jsme si prohlédli stálé expozice, např. doprava, architektura, technika v domácnosti, měření času a mnohé další. V muzeu byla k vidění i výstava mapující historii jízdních kol značky Favorit - Fenomén Favorit.
Po prohlídce muzea jsme se prošli Letenskými sady, sešli k Vltavě a přes Čechův most a Pařížskou pokračovali na Staroměstské náměstí. V ulici Na Příkopě jsme se občerstvili v restauraci McDonald's. Prošli jsme Václavské náměstí a spěchali na nádraží, aby nám neujel vlak. Výlet do Prahy se nám vydařil, počasí nám přálo, takže jsme si to všichni pěkně užili.

třída 6.B


Adaptační kurz 6.B

10.9.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 9.B

Začátek nového školního roku si žáci 6.B zpestřili dvoudenním adaptačním kurzem na Budislavi. Během kurzu jsme hráli seznamovací, důvěrové, kooperativní, kontaktní a dramatické hry. Při těchto aktivitách jsme lépe poznali naše nové spolužáky a utužili náš třídní kolektiv. Měli jsme možnost si vyzkoušet i lezeckou stěnu. Velký dík patří paní učitelce Míkové, která pro nás celý program připravila. Dva dny na Budislavi jsme si krásně užili. A do školy se vrací třída, která táhne za jeden provaz.


Kalendář

Leden 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6