Třída 8.B

 Matematika 24. 05. 2020 - 31. 05. 2020

V pondělí a ve středu a v pátek se objeví nové zadání v MS Teams. 

Živá výuka úterý 10:00 v MS Teams 

Čtvrtek - 13:00 konzlutace

V MS TEAMS se v ponděli, středu v 09:00 objeví zadání jednotlivých úkolů. Výsledky a správné odpovědi se vyplňují přímo do formuláře a odpadá tak nějaké focení, posílání atd. Po odeslání formuláře se automaticky zobrazí správné a chybné odpovědi a zpětná vazba, co a jak řešit. 

Přístupové heslo má každý žák v Bakalářích na žákovském účtě.

Vpřípadě technických potíží apod. mě neváhejtete kontaktovat coufal@skoluskol.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚMECKÝ JAZYK

12. - 18.6.

Probíraná látka - Einheit 3

slovíčka - str. 36 - AH - oba sloupce

AH: cv. 1, 2, 3 / str. 28

časování slovesa "müssen"

Vzhledem k malé kapacitě webových stránek  nemohu zadávat úplná zadání zde.

Zadání úkolů je vždy uloženo na Teams a zároveň ho zasílám všem žákům do emailu. Pokud nedostáváte zadání emailem, napište mi na adresu ondrackova@skoluskol.cz

Hodně sil a pohody při práci.

Lenka Ondráčková

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

RUSKÝ JAZYK   

15. - 19. 6.

1) Ve středu 17. 6. 13.00 – 18.00 bude na WocaBee k dispozici ještě jednou test č. 4 + nový č. 5 (18-21)

2) Dokončete si interaktivní lekci č. 6

3) Pokračujte s výukou slovíček na WocaBee

4) Opakujte všechny básničky a čtěte texty z učebnice

_______________________________________

8. – 12. 6.

1) Na WocaBee budou vložena nová slovíčka.

2) V pátek 12. 6. budou naposledy zpřístupněny všechny staré testy + nový, č.4 (z balíků 15 – 18).

Staré mohou psát i ti, kteří si chtějí zlepšit skóre. Snad to bude fungovat bez problémů.

Kdo není přihlášený, nebo zapomněl heslo, mi dá urychleně vědět, abych mu mohla zaslat nové přihlašovací údaje.

3) Interaktivní lekce č. 6: https://www.mauthor.com/present/6475443943899136

4)Pohádka o kůzlátkách  https://www.youtube.com/watch?v=xgCcvzR67-E

5) Hodina na Teams - přesunuta na pátek v 8.30 hod.

 

________________________________________ 

1. lekce     https://www.mauthor.com/present/6257513545203712                        Мой двор

2. lekce    https://www.mauthor.com/present/6309782424780800       Прощай, лето

3. lekce    https://www.mauthor.com/present/5924101844238336      Снова в школу

4. lekce    https://www.mauthor.com/present/5011963130806272                  Наша дружная семья    !!!

5. lekce   https://www.mauthor.com/present/6300291318808576                          Мой дом

______________________________________ 

Procvičování online můžete zdarma realizovat na odkazu www.didakta.cz , kde si stáhněte jejich prohlížeč a využijte tyto přístupové údaje:

 Login: crna2083@didakta.cz

 Heslo: 2JAY

 Je tam mnoho předmětů pro různé ročníky. Máte přístup ke všemu, výhodou je, že hned uvidíte správné řešení a kde jste chybovali.

Můžete opakovat azbuku, slovíčka – barvy, rodina, číslovky, škola ,hodiny, zvířata…, vybírat správnou odpověď, škrtat, co nepatří do řady apod. 

================================================================================================

PŘÍRODOPIS

Domácí příprava 22. 6. - 26. 6.

Na tento týden již žádné nové učivo nebude :). Doplňte si případné resty z minulých týdnů.

 

Domácí příprava 15. 6. - 19. 6.

Na straně 112 - 113 si přečtěte kapitolu Tajemství genů. Využít můžete i výukové video https://www.youtube.com/watch?v=i5L6J4xQaNw&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=18. Do sešitu si opište shrnutí + vysvětlete pojmy hemofilie a Downův syndrom.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEMIE

Domácí příprava 22. 6. - 26. 6.

Výuka na Teams proběhne ve čtvrtek 25. 6. v 9 : 00

Na straně 97 si přečtěte názvosloví bezkyslíkatých kyselin. Do sešitu si napište - bezkyslíkaté kyseliny- dvouprvkové sloučeniny vodíku a dalšího nekovového prvku (např. Cl), název je tvořen podstatným jménem-kyselina a přídavným jménem složeného z názvu prvku + o+ vodík+ová např. HCl- kys. chlorovodíková, HI- kys. jodovodíková. Pro pochopení učiva využijte výukové video https://www.youtube.com/watch?v=EMuJvq_OtXQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=30

 

Domácí příprava 15. 6. - 19. 6.

Výuka na Teams proběhne ve čtvrtek 18. 6. v 9 : 00

Tento týden budeme pokračovat v názvosloví kyselin  (vytvoření vzorce z názvu). Využít můžete učebnici na straně 99 a také výukové video https://www.youtube.com/watch?v=xznyHc8naOQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=32.   Vypracujte  cv. 5 a na straně 99. Vypište si vlastnosti a využití kys. chlorovodíkové, kys. sírové a kys. dusičné. Shlédnout můžete i další video o významných kyselinách https://www.youtube.com/watch?v=ZBzWk-vlEBolist=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=3

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENGLISH

22.6.-26.6.2020

Hi everyone, this is our last week of school work.

So finish pages 70-73 in workbook /listening in Teams/

Last online lesson with me is on Thursday at 9:30 

Last speaking with Mr.Benson is on Tuesday 23rd June 13-13:30 a 13:30-14:00 

Enjoy last homework :-)

15.6.-19.6.2020

Hi everyone,

online learning se koná tento týden už v úterý od 9:30 a je hlavně pro ty, kteří nemohou do školy

Speaking with Mr.Benson je přesunuto na úterý 13-13:30 a 13:30-14:00 a týká se všech

testy v Teamsech se také týkají všech :-)

This week you will improve using present perfect in sentences

workbook p. 78 – grammar notes – zapiš si do sešitu gramatiku Předpřítomný čas a just, already/yet

workbook p. 65, 66 –all exercises – obě strany všechna cvičení

textbook p.87-reading and listening /poslech v Teamsech/

textbook p.86/4, 6 – písemně do sešitu

learn more irregular verbs – nauč se další nepravidelná slovesa – begin, catch, feel, forget, have, leave, make, sell, sit, spend, tell, understand, wear, win – všechny 3 tvary!

Test yourself – do the vocabulary test in Teams – Vocabulary Teast YS3: Unit 7B

Keep working :-)

_________________________________________________________________________________________________________________________

 FYZIKA

 

Domácí příprava v týdnu 15. – 19.6.

 Opakujte si kapitoly Elektrické jevy a Zvukové jevy.

 

 Domácí příprava v týdnu 8. – 12.6.

 Ve čtvrtek 11.6. v 10:00 bude živá výuka na Teams.

V učebnici si přečtěte na str. 197-201 článek Problémy znečišťování atmosféry (hlavní znečišťující látky, ozon, ozonová díra a skleníkový efekt. Ústně si projděte otázky na str. 201/1-6,1.

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk 

Další úkoly a testy na procvičení najdete na Teams. 

 

Samostudium 14.6. - 20.6. 2020 

 

 Mluvnice:  procvičovat skloňování cizích slov, slovesný vid, uč. s. 99/1,5, 8  zelený pracovní sešit s. 52-56

 

 Sloh: vybrat si a napsat text v některém z útvarů publicistického stylu

Pevné nervy s českým jazykem a hezký týden přeje

I. Holomková

-------------

 

Samostudium 10.6. - 13.6. 2020 

 Mluvnice:  procvičovat skloňování cizích slov, slovesný vid, uč. s.  96/ 1 dole, 97/2,4,5 nastudovat modrý rámeček s- 101,104 

 Sloh: vybrat si a napsat text v některém z útvarů publicistického stylu

-----------------------

 CO JSTE SAMOSTATNĚ ZVLÁDLI PROJÍT: 

mluvnice

  • zelený pracovní sešit - s. 13/1,2, 15/5, s. 14, 26-30, 37-39, 42-49, 46-49
  • modrý pracovní sešit - s. 44, 45/3,4
  • učebnice- 52/7, 53/2,4 , 47/2a,4, 1a, 48/3, 57/2a, 58/5, 67/3, 63/14,62/11, 73/ 1,2, 74/2, 65/1,2,  70/ 8, 71/10, 74/3,4, 76/4, 78/1, 76/1,71/9,11, 75/6, 77/7, 79/2, 80/1, 78/2,3,4, 80/1,3, 79/3, 81/6 a,b, 82/3, 85/3, 86/1, 89/5, 90/7, 81/4, 83/7,8, 88/1, 3, 89/ 4a,5, 90/8, 89/6, 90/12

literatura

  • přečíst: s 27-92

sloh

  • úvaha, proslov, publicistické styly

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zeměpis 8. AB třída: domácí příprava do 28.6.2020

Úkoly: kraje ČR

  1. Opakujte si otázky v učebnici na straně 85 a 86
  2. Tvořte nadále prezentace ( týká se žáků, kteří ještě prezentaci neposlali )
  3. Prohlédněte si výuková videa zeměpis 8. ročník na www.ctedu.cz
  4. Vypracujte test a odpovědi pošlete na mail: vitezslav.vich@gmail.com do 22.6.2020. Test naleznete na Teams.                 

Videokonference je vždy v úterý od 8:00 h na Teams. Prezentace a test pošlete na e-mail: vitezslav.vich@gmail.com. Pokud potřebujete s něčím poradit, tak jsem k dispozici na: mobil 776 815 911, mail: vitezslav.vich@gmail.com, aplikace: Viber, Messenger, WhatsApp, Teams, FaceTime. Přeji vám hodně úspěchů ve studiu a hodně zdraví. S pozdravem Vítězslav Vích

 


Třídní učitel/ka: Mgr. Jan Coufal


Vánoční čas v 8.B

21.12.2019 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím českých Vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný příchod Ježíška. A dobrá nálada se nás držela celý týden.


Výlet do Plzně

1.7.2019 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Poslední týden školy jsme společně vyrazili na školní výlet do města piva - Plzně.


Jak jsme se stali patrony

15.6.2019 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Poprvé jsme se společně setkali s našimi budoucími prvňáčky.


Podnikaví sedmáci

29.4.2019 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Od nápadu k jeho úspěšné realizaci vede mnoho kroků. Tyto postupné „kroky“ v těchto dnech absolvují sedmáci se svým projektem „Nebůůůůď smutný, dej si smoothie!“ V něm usilují o vyřešení jednoho z problémů, který ze svého pohledu ve škole vnímají. Všichni školáci dostávají jednou za čtrnáct dní krabičku mléka, o mléko však není příliš zájem, často ve třídách zůstává dlouhou dobu, nebo se s ním i šeredí. A právě tomu se snaží zamezit a opět naučit děti mléko pít. Ve dnech, kdy je mléko do školy rozváženo, si otevírají stánek, ve kterém nabízejí několik druhů mléčných a zdravých smoothie. Zájemci si přinesou svoji krabičku mléka, vyberou si příchuť, popřípadě si ho doplní dalšími surovinami a proškolený tým jim umixuje lahodné smoothie.


Šikovní matematici ze 7. tříd

2.4.2019 / Jan Coufal / Třídy 8.B

V matematické soutěži Pangea uspěli naši žáci ze sedmých tříd. Za Pardubický kraj se na celkovém 11. místě umístila Ema Mrkvičková a skvělé 3. místo vybojoval Matyáš Cafourek. Vítězkou se stala Anička Samková, která se potřetí za sebou probojovala na celorepublikové finále do Prahy. V celorepublikovém srovnání se Anička z celkových 9025 účastníků umístila na pátém místě. Gratulujeme.


Vítězství v soutěži o nejlepší statistický plakát

4.3.2019 / Jan Coufal / Třídy 8.B

V Českém kole mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát zvítězil náš tým tvořený Matyášem Cafourkem, Danielem Klementem, Janou Kopeckou a Annou Samkovou, který detailně a přehledně zpracoval téma svatby v České republice mezi léty 1920 až 2017.


PJV2018 – Pětidenní Ježíškova výzva

28.12.2018 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Vánoce v 7. B


Výlet do zahraničí

25.6.2018 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Školní výlet 6. Bé


Úspěšná 6. B

21.5.2018 / Jan Coufal / Třídy 8.B

V posledních měsících jsme se zapojili do různých soutěží a to vcelku úspěšně.


Večer plný překvapení

20.12.2017 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Jak jsme společně prožili ty nej Vánoce...


Jak se ze šesťáků stali lovci mamutů.

7.10.2017 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Jak jsme se vydali do pravěku a vyzkoušeli si těžký život lovců mamutů.


Adaptační kurz 6. Bé

12.9.2017 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Co jsme spolu zažili...


Kozlov, tajný výlet, pizza, odpadky a agent Špekáček

30.6.2017 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Co jsme prožili v červnu v 5.B.


Hrad Zweiburg

30.6.2017 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Jak jsme si postavili hrad.


Staročeská světnička "Na vršku"

1.4.2017 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Jak prožila Vítání jara 5.B?


Za vědou a historií do Brna

9.12.2016 / Jan Coufal / Třídy 8.B

aneb jak jsme to šalinou hrnóli do Vidy a hodili čučku na Špilas…


Oběd z 18. století

4.12.2016 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Výuku vlastivědy jsme si zpestřili vařením a ochutnávkou typického oběda v 18. století.


Cesta časem za architekturou

16.10.2016 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Vypravili jsme se na cestu časem, která nás provedla napříč jednotlivými stavebními styly. Společně jsme poznali, jak se liší baroko od renesance, dále jaké jsou typické znaky gotiky, kde v Litomyšli nalezneme románské stavby a kde třeba nalezneme rokaj.


Za babičkou do Babiččina údolí...

12.6.2016 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Krásné počasí, autobus, vlak, první řízek, autobus, vlak, druhý řízek, nekonečno ušlých kilometrů, paní kněžna, babička, zámek, pan mlynář a mnoho a mnoho dalších zážitků, to byl výlet čtvrtých tříd do Babiččina údolí.


Exkurze do Muzea Karla Zemana a Noemovy archy

29.4.2016 / Jan Coufal / Třídy 8.B

Obě čtvrté třídy společně vyrazily na velmi zajímavou exkurzi do Prahy.


Kalendář

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2