Třída 8.A

 Matematika 24. 05. 2020 - 31. 05. 2020

V pondělí a ve středu a v pátek se objeví nové zadání v MS Teams. 

Živá výuka úterý 10:00 v MS Teams 

Čtvrtek - 13:00 konzlutace

V MS TEAMS se v ponděli, středu v 09:00 objeví zadání jednotlivých úkolů. Výsledky a správné odpovědi se vyplňují přímo do formuláře a odpadá tak nějaké focení, posílání atd. Po odeslání formuláře se automaticky zobrazí správné a chybné odpovědi a zpětná vazba, co a jak řešit. 

Přístupové heslo má každý žák v Bakalářích na žákovském účtě.

Vpřípadě technických potíží apod. mě neváhejtete kontaktovat coufal@skoluskol.cz


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚMECKÝ JAZYK

12. - 18.6.

 

Probíraná látka - Einheit 3

slovíčka - str. 36 - AH - oba sloupce

AH: cv. 1, 2, 3 / str. 28

časování slovesa "müssen"

Vzhledem k malé kapacitě webových stránek  nemohu zadávat úplná zadání zde.

Zadání úkolů je vždy uloženo na Teams a zároveň ho zasílám všem žákům do emailu. Pokud nedostáváte zadání emailem, napište mi na adresu ondrackova@skoluskol.cz

Hodně sil a pohody při práci.

Lenka Ondráčková

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

RUSKÝ JAZYK  

15. - 19. 6.

1) Ve středu 17. 6. 13.00 – 18.00 bude na WocaBee k dispozici ještě jednou test č. 4 + nový č. 5 (18-21)

2) Dokončete si interaktivní lekci č. 6

3) Pokračujte s výukou slovíček na WocaBee

4) Opakujte všechny básničky a čtěte texty z učebnice

________________________________________

8. – 12. 6.

1) Na WocaBee budou vložena nová slovíčka.

2) V pátek 12. 6. budou naposledy zpřístupněny všechny staré testy + nový, č.4 (z balíků 15 – 18).

Staré mohou psát i ti, kteří si chtějí zlepšit skóre. Snad to bude fungovat bez problémů.

Kdo není přihlášený, nebo zapomněl heslo, mi dá urychleně vědět, abych mu mohla zaslat nové přihlašovací údaje.

3) Interaktivní lekce č. 6: https://www.mauthor.com/present/6475443943899136

4)Pohádka o kůzlátkách  https://www.youtube.com/watch?v=xgCcvzR67-E

5) Hodina na Teams přesunuta na pátek v 8.30 hod.

 

  ________________________________________ 

1. lekce     https://www.mauthor.com/present/6257513545203712                        Мой двор

2. lekce    https://www.mauthor.com/present/6309782424780800       Прощай, лето

3. lekce    https://www.mauthor.com/present/5924101844238336      Снова в школу

4. lekce    https://www.mauthor.com/present/5011963130806272                  Наша дружная семья    !!!

5. lekce   https://www.mauthor.com/present/6300291318808576                          Мой дом

 _____________________________________

 Procvičování online můžete zdarma realizovat na odkazu www.didakta.cz , kde si stáhněte jejich prohlížeč a využijte tyto přístupové údaje:

 Login: crna2083@didakta.cz

 Heslo: 2JAY

 Je tam mnoho předmětů pro různé ročníky. Máte přístup ke všemu, výhodou je, že hned uvidíte správné řešení a kde jste chybovali.

Můžete opakovat azbuku, slovíčka – barvy, rodina, číslovky, škola ,hodiny, zvířata…, vybírat správnou odpověď, škrtat, co nepatří do řady apod.

 

===============================================================================================

PŘÍRODOPIS

Domácí příprava 22. 6. - 26. 6.

Na tento týden již žádné nové učivo nebude :). Doplňte si případné resty z minulých týdnů.

 

Domácí příprava 15. 6. - 19. 6.

Na straně 112 - 113 si přečtěte kapitolu Tajemství genů. Využít můžete i výukové video https://www.youtube.com/watch?v=i5L6J4xQaNw&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=18. Do sešitu si opište shrnutí + vysvětlete pojmy hemofilie a Downův syndrom.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEMIE

Domácí příprava 22. 6. - 26. 6.

Výuka na Teams proběhne ve čtvrtek 25. 6. v 9 : 30

Na straně 97 si přečtěte názvosloví bezkyslíkatých kyselin. Do sešitu si napište - bezkyslíkaté kyseliny- dvouprvkové sloučeniny vodíku a dalšího nekovového prvku (např. Cl), název je tvořen podstatným jménem-kyselina a přídavným jménem složeného z názvu prvku + o+ vodík+ová např. HCl- kys. chlorovodíková, HI- kys. jodovodíková. Pro pochopení učiva využijte výukové video https://www.youtube.com/watch?v=EMuJvq_OtXQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=30

 

Domácí příprava 15. 6. - 19. 6.

Výuka na Teams proběhne ve čtvrtek 18. 6. v 9 : 00

Tento týden budeme pokračovat v názvosloví kyselin  (vytvoření vzorce z názvu). Využít můžete učebnici na straně 99 a také výukové video https://www.youtube.com/watch?v=xznyHc8naOQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=32.   Vypracujte  cv. 5 a na straně 99. Vypište si vlastnosti a využití kys. chlorovodíkové, kys. sírové a kys. dusičné. Shlédnout můžete i další video o významných kyselinách https://www.youtube.com/watch?v=ZBzWk-vlEBolist=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=3
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

22.6.-26.6.2020

Hi everyone, this is our last week of school work.

So finish pages 70-73 in workbook /listening in Teams/

Last online lesson with me is on Wednesday at 9:30 

Last speaking with Mr.Benson is on Wednesday 24th June 13-13:30 a 13:30-14:00 

Enjoy last homework :-)

15.6.-19.6.2020

Hi everyone,

online learning běží dál ve středu v 9:30, a je hlavně pro ty, kteří nemohou do školy 

Speaking with Mr.Benson je také ve středu 13-13:30 a 13:30-14:00 a týká se všech 

testy v Teamsech se také týkají všech :-)

This week you will improve using present perfect in sentences

workbook p. 78 – grammar notes – zapiš si do sešitu gramatiku Předpřítomný čas a just, already/yet

workbook p. 65, 66 –all exercises – obě strany všechna cvičení

textbook p.87-reading and listening /poslech v Teamsech/

textbook p.86/4, 6 – písemně do sešitu

learn more irregular verbs – nauč se další nepravidelná slovesa – begin, catch, feel, forget, have, leave, make, sell, sit, spend, tell, understand, wear, win – všechny 3 tvary!

Test yourself – do the vocabulary test in Teams – Vocabulary Teast YS3: Unit 7B

Keep working :-)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 FYZIKA

 Domácí příprava v týdnu 15. – 19.6.

 Opakujte si kapitoly Elektrické jevy a Zvukové jevy.

 

 Domácí příprava v týdnu 8. – 12.6.

Ve čtvrtek 11.6. v 9:30 bude živá výuka na Teams.

 V učebnici si přečtěte na str. 197-201 článek Problémy znečišťování atmosféry (hlavní znečišťující látky, ozon, ozonová díra a skleníkový efekt. Ústně si projděte otázky na str. 201/1-6,1.

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk 

Další úkoly a testy na procvičení najdete na Teams. 

 

Samostudium 14.6. - 20.6. 2020 

 

Mluvnice:  procvičovat skloňování cizích slov, slovesný vid, uč. s. 99/1,5, 8  zelený pracovní sešit s. 52-56

 

Sloh: vybrat si a napsat text v některém z útvarů publicistického stylu

Pevné nervy s českým jazykem a hezký týden přeje

I. Holomková

 

 -----------------------

 

Samostudium 10.6. - 13.6. 2020 

 Mluvnice:  procvičovat skloňování cizích slov, slovesný vid, uč. s.  96/ 1 dole, 97/2,4,5 nastudovat modrý rámeček s- 101,104 

Sloh: vybrat si a napsat text v některém z útvarů publicistického stylu

-----------------------

 CO JSTE SAMOSTATNĚ ZVLÁDLI PROJÍT: 

mluvnice

  • zelený pracovní sešit - s. 13/1,2, 15/5, s. 14, 26-30, 37-39, 42-49, 46-52
  • modrý pracovní sešit - s. 44, 45/3,4
  • učebnice- 52/7, 53/2,4 , 47/2a,4, 1a, 48/3, 57/2a, 58/5, 67/3, 63/14,62/11, 73/ 1,2, 74/2, 65/1,2,  70/ 8, 71/10, 74/3,4, 76/4, 78/1, 76/1,71/9,11, 75/6, 77/7, 79/2, 80/1, 78/2,3,4, 80/1,3, 79/3, 81/6 a,b, 82/3, 85/3, 86/1, 89/5, 90/7, 81/4, 83/7,8, 88/1, 3, 89/ 4a,5, 90/8, 89/6, 90/12, 91/ 1,3, 92/4a,5, 93/2, 95/3,5, 96/ 1,2,

literatura

  • přečíst: až s. 113

sloh

  • úvaha, proslov, publicistické styly

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zeměpis 8. AB třída: domácí příprava do28.6.2020

Úkoly: kraje ČR

  1. Opakujte si otázky v učebnici na straně 85 a 86
  2. Tvořte nadále prezentace ( týká se žáků, kteří ještě prezentaci neposlali )
  3. Prohlédněte si výuková videa kraje zeměpis 8. ročník na www.ctedu.cz
  4. Vypracujte test a odpovědi pošlete na mail: vitezslav.vich@gmail.com do 22.6.2020. Test naleznete na Teams.                 

Videokonference je vždy v úterý od 8:00 h na Teams. Prezentace a test pošlete na e-mail: vitezslav.vich@gmail.com. Pokud potřebujete s něčím poradit, tak jsem k dispozici na: mobil 776 815 911, mail: vitezslav.vich@gmail.com, aplikace: Viber, Messenger, WhatsApp, Teams, FaceTime. Přeji vám hodně úspěchů ve studiu a hodně zdraví. S pozdravem Vítězslav Vích

 
Třídní učitel/ka: Mgr. Ilona Holomková


Do Brna za zábavou i poznáním

23.6.2019 / Holomkova / Třídy 8.A

Poměrně dlouho jsme se ve třídě nemohli dohodnout, která z destinací České republiky bude cílem našeho výletu. Nakonec jsme si odhlasovali Brno, kde jsme se pobavili, ale také jsme měli možnost toto město poznat.


Jak se máme v 6.A?

9.11.2017 / Tereza Dejdarová / Třídy 8.A

Šesťáci se oťukávají se druhým stupněm. Ten učitel požaduje to a třídní zase tohle... Ale půjde to!
Přinese Ježišek brusle, aby se všichni mohli jít vyřádit na zimní stadion?
Ježíšku, ještě nějakou hezkou knížku, aby bylo co číst a co napsat do čtenářského deníku... Děkuji!
Maminky a babičky, těšte se. To, co jsme vyrobili na keramice, se vám zaručeně bude líbit!


Adaptační kurz 6.A

15.9.2017 / Tereza Dejdarová / Třídy 8.A

Adaptační kurz jsme si náramně užili!


Výlet do Moravského krasu

7.6.2017 / Tereza Dejdarová / Třídy 8.A

V pondělí jsme se vydali na výlet do Moravského krasu. Vyslechli jsme si informace o jeskyních, o typech krápníků, svezli jsme se na loďkách po řece Punkvě a viděli propast Macochu shora i zevnitř. Nahoru jsme se nechali vyvézt lanovkou, kde na nás čekal široký výběr spinnerů. Hit letošního léta! :-) Výlet jsme si užili, utratili jsme, co se dalo a ve zdraví jsme se, k úlevě paní učitelky, všichni vrátili zpátky do Litomyšle.
P.S.: Maminky, velká pochvala za nasmažené řízky! :-)


Přírodovědná soutěž

2.5.2017 / Markéta Vomáčková / Třídy 8.A

V úterý 25. dubna se žákyně 5. třídy Janička Vacková, Gábi Paullusová a Tinka Ptáčková zúčastnila soutěže v poznávání přírodnin v Domově dětí a mládeže v Litomyšli.


Exkurze do planetária

30.3.2017 / Markéta Vomáčková / Třídy 8.A

V pátek 24.3.2017 se třídy 4.A, 5.A, 5.B vydaly na exkurzi do planetária a hvězdárny v Hradci Králové.
Při příjezdu do planetária jsme se všichni pohodlně usadili. V planetáriu byl celý program promítán na kopuli nad námi.
Poté jsme se šli podívat do hvězdárny ve vedlejší budově, kde děti viděly obří dalekohled, snímající naši největší hvězdu Slunce.
Celý program byl velice poutavý a naučný. Myslím si, že jsme do školy všichni odjížděli obohaceni o spoustu zajímavých informací.


Pečeme perníčky

15.12.2016 / Tereza Dejdarová / Třídy 8.A

5.A provoněla školu předvánoční perníčkovou vůní. Všichni se snažili a skvěle pracovali. Přestože jsme dali více cukru, než jsme měli, na výsledku jsme si opravdu pochutnali. Recept najdete v předvánočním vydání našeho časopisu Dvojka.


Exkurze - lom v Budislavi

23.11.2016 / Tereza Dejdarová / Třídy 8.A

Exkurze 5. tříd do kamenolomu v Budislavi se vydařila. Napadl první sníh, a tak celá výprava byla jednou velkou koulovačkou v lomu plném bagrů, nákladních aut a hromad štěrku.


Ještě jednou čtvrťáci na exkurzi v Praze

16.5.2016 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Film z našeho výletu z Prahy jste si již prohlédli. Nyní se můžete podívat také na fotografie. Celý výlet jsme si užili, viděli jsme a zažili jsme toho hodně...


Adventní čas ve 4.A

3.1.2016 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Co se dělo ve 4.A v předvánočním čase?


Začátek školního roku ve 4.A

14.10.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Už jsme pět týdnů čtvrťáky. Těšili jsme se na sebe a nový školní rok jsme začali docela pestře. Sklidili jsme i první úspěchy.


Cyklistický výlet a spaní ve škole

29.6.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Ve čtvrtek jsme si užili báječný den. Vyrazili jsme na kolech po nové cyklostezce do Morašic. Po cestě nás čekala příjemná zastávka v Tržku - Matýskova maminka nám napekla plnou krabici skořicových Františků,uvařilaila báječný mátový čaj s bezovou šťávou a připravila bublifukový roztok, abychom mohli zkoušet obří bubliny. Další zastávka byla u třešní.


Náš výlet do Muzea řemesel v Letohradu

29.6.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Výlet se nám vydařil. Vystřídali jsme autobusy i vlaky, s přehledem jsme přestupovali z vlaku do vlaku. Cesta nám uběhla rychle, neboť jsme hráli hry.V Letohradu jsme si prohlédli v parku na zámku papoušky, v muzeu jsme poznávali jak se tkají látky a peče chleba. Nejvíce se nám líbilo ve staré třídě.Seděli jsme ve starých škamnách,vyzkoušeli jsme rákosku, oslovskou lavici i klečet na polínkách.
Líbilo se nám to, ale dlouho bychom klečet nevydrželi. Ještě že už nemusíme.
Celý výlet jsme si osladili zaslouženou zmrzlinou.


Jarní čas ve 3.A

23.5.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Jaro je pestré nejen venku, ale i ve 3.A. Stále se něco děje.


3.A na MS v hokeji

14.5.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Naskytla se nám jedinečná příležitost - vidět hokejový zápas v O2 aréně na vlastní oči !


Prosinec ve 3.A

4.1.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Nejkrásnější měsíc v roce je už za námi. Byl krásný, plný akcí a krásných zážitků.


Dostali jsme mokré vysvědčení

8.12.2014 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Ve středu jsme ukončili náš letošní plavecký výcvik.


Návštěva městského úřadu

14.10.2014 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Poznáváme naše město a vydáváme se zjistit, kdo se stará o to, aby všechno v našem městě fungovalo jak má a aby lidé v Litomyšli mohli být spokojeni.


Září ve 3.A

2.10.2014 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Ani se to nezdá, ale už jsme celý měsíc ve škole. Jsme třeťáci a mimo jiné jsme dostali konečně žákovskou knížku. Zatím je nám vzácná.


Spolužačka vyhrála

20.6.2014 / Irena Bartošová / Třídy 8.A

Naše spolužačka Janička Vacková vyhrála v soutěži školního časopisu Dvojka 2. Gratulujeme!


Kalendář

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2