Třída 7.B

ENGLISH

22.6.-26.6.2020

Hi everyone, this is our last week of school work.

So finish pages 70-73 in workbook /listening in Teams/

Poslední speaking with Mr.Benson je opět v pondělí 13-13:30 a týká se všech 

Enjoy last homework :-)

15.6.-19.6.2020

Hi everyone,

online learning běží dál v pátek v 10:30 a je hlavně pro ty, kteří nemohou do školy

Speaking with Mr.Benson je opět v pondělí 13:00-13:30 a týká se všech 

Testy v Teamsech se také týkají všech :-)

This week we will practise using MUST and SHOULD in sentences, revise vocabulary and improve your listening skills – tento týden se zaměříme na používání slovesa MUST -muset a SHOULD -měl by a zopakujeme slovní zásobu

workbook p.78 – zapiš si gramatiku do sešitu – sloveso MUST a SHOULD str. 78 pracovní sešit

textbook p. 87 –reading and listening /poslech v Teamsech/

textbook p.86/4,5  –písemně do sešitu

textbook p. 88/1 – School rules – písemně do sešitu

textbook p.91 –reading, p. 90/5 – písemně do sešitu

Test yourself in Teams – Vocabulary Test YS2: Unit 7B and Grammar Revision

Keep working :-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚMECKÝ JAZYK

Probíraná látka - Einheit 4.

slovíčka - str. 42 - AH - první sloupec

Vzhledem k malé kapacitě webových stránek  nemohu zadávat úplná zadání zde.

Zadání úkolů je vždy uloženo na Teams a zároveň ho zasílám všem žákům do emailu. Pokud nedostáváte zadání emailem, napište mi na adresu ondrackova@skoluskol.cz

Hodně sil a pohody při práci.

Lenka Ondráčková


RUSKÝ JAZYK 

 

15. - 19. 6.

1) Ve středu 17. 6. 13.00 – 18.00 bude na WocaBee k dispozici ještě jednou test č. 4

2) Dokončete si interaktivní lekci č. 6

3) Pokračujte s výukou slovíček na WocaBee

4) Opakujte všechny básničky a čtěte pohádky od s. 81. Nová je Koblížek.

___________________________________________

 

8. – 12. 6.

1) Na WocaBee budou vložena nová slovíčka.

2) V pátek 12. 6. budou naposledy zpřístupněny všechny staré testy + nový, č.4 (z balíků 15 – 18).

Staré mohou psát i ti, kteří si chtějí zlepšit skóre. Snad to bude fungovat bez problémů.

Kdo není přihlášený, nebo zapomněl heslo, mi dá urychleně vědět, abych mu mohla zaslat nové přihlašovací údaje.

3) Interaktivní lekce č. 6: https://www.mauthor.com/present/6475443943899136

4)Pohádka o kůzlátkách  https://www.youtube.com/watch?v=xgCcvzR67-E

5) Hodina na Teams zůstává stejně.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ČESKÝ JAZYK

Další úkoly a testy na procvičení najdete na Teams. 

Samostudium 14.6. - 20.6. 2020 

 mluvnice: nastudovat modré rámečky uč. s. 104,  cvičení uč. s 104/1,2,  nový pracovní sešit s.7-9

literatura:  přečíst S. 158-162

sloh: Napsat a poslat životopis (úkol z minulého týdne). Nastudovat v učebnici pozvánku a 2 různé pozvánky vytvořit a zaslat. 

Pevné nervy s českým jazykem a hezký týden přeje

I. Holomková

Samostudium 8.6. - 13.6. 2020 

mluvnice: nastudovat modré rámečky uč. s. 102,103,  cvičení uč. s 96/1,2, 97/2a, 100/4, nový pracovní sešit s.5-6starý pracovní sešit s. 34

literatura:  přečíst S. 158-162

sloh: Napsat a poslat životopis (úkol z minulého týdne). Nastudovat v učebnici pozvánku a 2 různé pozvánky vytvořit a zaslat. 

Pevné nervy s českým jazykem a hezký týden přeje

I. Holomková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FYZIKA

 

Domácí příprava v týdnu 15. – 19.6.

 V pondělí 22.6. v 10:00 bude živá výuka na Teams.

 V učebnici si přečtěte články na str. 248-252 Užití čoček v praxi a Rozklad slunečního světla optickým hranolem. Ze str. 251 a 252 si zapište do sešitu, co to je spojité spektrum, na jaké barvy se rozkládá sluneční světlo a jak vzniká a co to je duha.

 

 

Domácí příprava v týdnu 8. – 12.6.

V pondělí 15.6. v 10:00 bude živá výuka na Teams.

V učebnici si přečtěte článek na str. 238-242 Zobrazení předmětu čočkami, do sešitu si narýsujte obrázek 3.47 ze str. 240a opište si žlutý rámeček ze str. 240, narýsujte si obrázek 3.48 (první, třetí a čtvrtý obrázek) ze str. 241. Ze str. 242 si narýsujte obrázek 3.49a a opište si žlutý rámeček ze str. 242. Dále si ještě přečtěte článek ze str. 244-247 Optické vlastnosti oka. Do sešitu si napište vady oka (krátkozrakost a dalekozrakost) a jak se tyto vady korigují brýlemi, zapište si ještě, co to je zorný úhel, a že velikost a vzdálenost předmětu posuzujeme podle velikosti zorného úhlu.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA

 

Domácí příprava v týdnu 15. – 19.6.

 

V pondělí 22.6. v 9:30 bude živá výuka na Teams.

Na Teams máte zadané slovní úlohy na procenta, tak je vypracujte. A pošlete mně je.

 

Domácí příprava v týdnu 8. – 12.6.

V pondělí 15.6. v 9:30 bude živá výuka na Teams.

Z učebnice aritmetiky si vypracujte do sešitu cvičení ze str. 130/4, 133/5, 134/6, 138/1,3,5, 139/7,10.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEMĚPIS 7.AB třída

Zeměpis 7. AB třída: domácí příprava do 28.6.2020. Opakujte si otázky v učebnici na straně 64 a 65. Tvořte nadále prezentace ( platí pro žáky, kteří ještě neodeslali prezentaci ).Prohlédněte si výuková videa zeměpis 7. ročník na www.edu.cz. Vypracujte test a odpovědi pošlete na mail: vitezslav.vich@gmail.com do 22.6.2020. Test naleznete na Teams.

Videokonference je vždy v pondělí od 8:30 hodin na Teams. Prezentace a test pošlete na e-mail: vitezslav.vich@gmail.com.  Pokud potřebujete s něčím poradit, tak jsem k dispozici na: mobil 776 815 911, mail: vitezslav.vich@gmail.com, aplikace: Viber, Messenger, WhatsApp, Teams, FaceTime. Přeji vám hodně úspěchů ve studiu a hodně zdraví. S pozdravem Vítězslav Vích

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍRODOPIS

Domácí příprava 22. 6. - 26. 6.

Na straně 116- 119 si přečtěte kapitoly Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání a Společenstvo polí a sídelní aglomerace. Ze strany 117 a 119 si opište shrnutí do sešitu.

 

15. 6. - 19. 6. 

Na straně 112- 113 si přečtěte společenstvo lesa a společenstvo vod a mokřadů. Do sešitu si napište:
a) Společenstvo lesa- opište si shrnutí, vegetační stupně lesa s nadmořskou výškou+ zástupce
b) Společenstvo vod a mokřadů- opište si shrnutí, vypište si, co řadíme do tekoucích, stojatých vod a mokřad
U kapitoly zabývající se lesem můžete využít i následující video https://www.youtube.com/watch? v=hjuigL6eIss&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=18.
Domácí úkol- napište 8 vět o klíštěti obecném + jakým způsobem odstraníme přisáté klíště z těla

 


 


Třídní učitel/ka: Mgr. Mojmír Bogdan


Adventní Praha

13.12.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Dne 10.12. jsme jeli na výlet do Prahy. Navštívili jsme tam Národní muzeum, kde jsme se dozvěděli nové informace o sametové revoluci. Potom jsme se šli podívat na Pražský hrad. Z Pražského hradu jsme se šli pokochat krásným vánočním stromečkem a vánočními trhy na Staroměstském náměstí. Protože jsme měli hlad, tak jsme se stavili v McDonaldu, kde jsme se pořádně najedli. Poté už jsme šli jen do Palladia. Potom jsme už všichni šli na nádraží, kde jsme se stavili do obchodu Tiger.


Návštěva Muzea v Litomyšli

6.12.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

V úterý 3.12.2019 se naše třída vypravila na výstavu Konec jedné epochy. Listopad 1989 v Litomyšli. Díky komentované prohlídce jsme měli možnost udělat si představu o průběhu sametové revoluce v Litomyšli a o tom, jak se žilo před listopadem 1989. Výstava byla velmi zajímavá a poučná.
V muzeu jsme si ještě prohlédli výstavu Fenomén Igráček. Výstava se nám moc líbila.


Den laskavosti

18.11.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Také naše třída se připojila k Mezinárodnímu dni laskavosti a šli jsme uklízet na Šibeniční vrch.
Moc se nám to líbilo, rádi půjdeme znovu.

žáci 7.B


Cyklovýlet na Kozlov

25.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Dne 20. června 2019 se byla 6.B podívat na Kozlovský kopec. Nejeli jsme autobusem, ani nešli pěšky, ale cestu jsme si vyšlapali na kole. Bylo to hodně namáhavé, ale náramně jsme si to užili. Dost jsme se u toho ušpinili, když jsme projížděli bahnitou lesní cestou. To nám nevadilo. Byl to vážně úchvatný výlet a myslím, že všem kteří jeli, se to také líbilo.


Tkali jsme

17.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

V úterý 11.6. jsme jeli do Trstěnice na Mikšíkův statek. V rámci programu Práce se lnem jsme měli možnost se seznámit se zpracováním přadného lnu od semínka k niti. Povídali jsme si o výrobě textilu a řemeslech s tím spojenými. Viděli jsme kolovrat a přeslen. Měli jsme možnost vyrobit si drobný výrobek na tkacím rámu, který jsme si odnesli domů. Byla to pro nás zajímavá zkušenost a už se těšíme, až Mikšíkův statek opět navštívíme při některém podobném programu.


Školní výlet na Dolní Moravu

5.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Ráno dne 30. 5. 2019 jsme se s naší třídou, 6. B, sešli před školou na parkovišti, kde nás vyzvedl minibus a odvezl na Dolní Moravu. Abychom si mohli prohlédnout Stezku v oblacích, museli jsme vyjít pod vrchol Slamníku. Čekal na nás úžasný výhled. Někteří překonali strach z výšek a odvážlivci sjeli dolů po skluzavce. Když jsme sešli dolů ze Slamníku, navštívili bobovou dráhu, kterou skoro každý sjel alespoň jednou.


Třída 6.B uklízela Česko

8.4.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Ve dnech 3. 4. - 5. 4. 2019 se postupně celá naše škola zúčastnila akce "Ukliďme Česko, ukliďme svět".
Třídy z naší školy chodily po celé Litomyšli dle vybraných lokalit.
Naše třída se zaměřila konkrétně na kopec "Wembley".
Bohužel jsme dostali k dispozici jen tři modré pytle, takže jsme nemohli mnoho dalšího odpadu uklidit. Navzdory těmto nedostatkům jsme odklidili poměrně velkou část odpadu.
Větší předměty jsme odnést nemohli. Mezi větší předměty patřil domeček pána bez domova, dřevěné krabice nebo železné trubky.
Pytle jsme odnesli k nejbližší silnici, aby v pondělí 8. 4. mohly technické služby tento odpad odvézt.
Uklízení přírody nás bavilo a byli jsme rádi, že jsme se 2 hodiny neučili.

Lukáš Milde
žák 6.B


Slavnostní vánoční mše pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka v Praze již poosmé

12.12.2018 / Ludmila Drobná / Třídy 7.B

Každoroční slavnostní vánoční mše pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka je určena všem, kteří svou obětavostí a laskavostí pomáhají dělat náš svět lepším. Naše škola je součástí tohoto jediného mezinárodního dětského hnutí již 24 let.
Pod vedením pana učitele Bogdana a paní učitelky Drobné jsme se tedy do Prahy vypravili i my, žáci 6.B a s námi i několik žáků ze 4.B.
Zažít slavnostní mši spojenou s koncertem dětských sborů ze stonožkových škol v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pro nás bylo opravdovým zážitkem. Také jsme se zde setkali s prezidentkou našeho hnutí paní Bělou Gran Jensen, s generály AČR a dalšími významnými osobnostmi, které práci nás, stonožkových dětí, oceňují. Dojemným okamžikem bylo i to, když varhany zahrály obě dvě části naší státní hymny.
Po mši jsme se vydali do pražských ulic, abychom si užili i trochu té vánoční atmosféry...Společné foto pod rozzářeným vánočním stromem nesmělo chybět. Tak snad zase za rok...

Bližší informace na www.stonozka.org


Světový den laskavosti

16.11.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

13. listopadu se naše škola aktivně zapojila do projektu Světový den laskavosti. Naše třída šla uklízet na Šibeniční vrch. Za dopoledne jsme uklidili okolí odpočívadla a nasbírali mnoho různých odpadků. Našli jsme i kusy osobního automobilu zřejmě po nehodě. Sesbírané pytle s odpadky odvezly Městské služby v Litomyšli, za což jim děkujeme. Den venku na vzduchu jsme si užili a měli hřejivý pocit z toho, že jsme udělali dobrý skutek.

Zuzka Hanusová
žákyně 6.B


Exkurze do NTM v Praze

19.10.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Dne 17.10. jsme jeli společně se třídou 6.A na exkurzi do Národního technického muzea v Praze.
Brzy ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží a jeli do České Třebové. Tam jsme přestoupili na vlak a pokračovali směr Praha.
V muzeu jsme si prohlédli stálé expozice, např. doprava, architektura, technika v domácnosti, měření času a mnohé další. V muzeu byla k vidění i výstava mapující historii jízdních kol značky Favorit - Fenomén Favorit.
Po prohlídce muzea jsme se prošli Letenskými sady, sešli k Vltavě a přes Čechův most a Pařížskou pokračovali na Staroměstské náměstí. V ulici Na Příkopě jsme se občerstvili v restauraci McDonald's. Prošli jsme Václavské náměstí a spěchali na nádraží, aby nám neujel vlak. Výlet do Prahy se nám vydařil, počasí nám přálo, takže jsme si to všichni pěkně užili.

třída 6.B


Adaptační kurz 6.B

10.9.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Začátek nového školního roku si žáci 6.B zpestřili dvoudenním adaptačním kurzem na Budislavi. Během kurzu jsme hráli seznamovací, důvěrové, kooperativní, kontaktní a dramatické hry. Při těchto aktivitách jsme lépe poznali naše nové spolužáky a utužili náš třídní kolektiv. Měli jsme možnost si vyzkoušet i lezeckou stěnu. Velký dík patří paní učitelce Míkové, která pro nás celý program připravila. Dva dny na Budislavi jsme si krásně užili. A do školy se vrací třída, která táhne za jeden provaz.


Výlet na Suchou a fotbal golf 5.B

27.6.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

Poslední školní týden před prázdninami jsme si zpestřili nejen návštěvou kina a pohádkou Ferdinand, ale i výletem na Suchou. Prohlédli jsme si stáje s koníky, seznámili se i s ostatními zvířecími mazlíčky a vyřádili se na dětském hřišti. Potom jsme se pěšky přes Strakov a Černou horu dostali na Primátorskou hráz, kde jsme svedli napínavý souboj ve fotbal golfu. Užili jsme si pohodový a příjemný den.


Školní výlet- Macocha

28.5.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

28.5. vyjela 5.A a 5.B společně na školní výlet do Punkevních jeskyní. Cesta byla adrenalinová, otáčky po cestě někomu nedělaly vůbec dobře, ale naštěstí jsme dojeli včas. Krápníkové jeskyně, projížďka lodičkami po ponorné řece Punkvě, jízda lanovkou- to vše bylo super. Na závěr jsme ještě navštívili Kateřinskou jeskyni. Výlet se opravdu vydařil!!


Vlastivědná exkurze v Praze

28.1.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

O tom, zda je v Praze blaze a je opravdu stověžatá, zda měl Noe skutečně archu plnou zvířat, či jak žil T. G. Masaryk, o tom všem se jely přesvědčit i děti z 5.B. Již samotná cesta vlakem byla velkým zážitkem, návštěva Národního muzea též a třešničkou na dortu byla procházka Prahou, krmení holubů a občerstvení v Mac Donaldu. Výlet byl prostě prima.


Předměty s příběhem

10.1.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

V rámci českého jazyka měly děti za úkol najít u prarodičů, rodičů či jiných příbuzných zvláštní předmět, který má svůj příběh a popsat ho. Že tyto retro předměty mají opravdu svou duši vyplynulo z krásných a dojemných slohových prací.


Vánoce

10.1.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

I v 5.B proběhla předvánoční besídka, při které jsme se všichni hezky pobavili, zasmáli, zazpívali koledy a nadělili si společně dárky.


Čertovský bowling

4.12.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

4.12. jste mohli ve Sportcentru Litomyšl potkat čerty a anděly. Nepřišli sem strašit, ale hrát pekelný bowling. Někomu se dařilo lépe, někomu méně, ale rozhodně jsme si všichni užili krásné odpoledne.


5.B se učí nejen etiketě, ale i pečení

4.12.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

Úterý 21.11.měli páťáci opravdu nabité. V dopoledních hodinách stihli lekci etikety ve Smetanově domě v pořadu Míši Dolinové Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej. Zde se naučili nejen vybranému chování, ale poslechli si i vystoupení Pavla Calty a Nelly Řehořové. Dále je čekalo pečení vánočních ozdob z vizovického pečiva. To se povedlo na jedničku, přijďte se přesvědčit.


Divadlo ve Smetanově domě 5.B

9.11.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

Po halloweenském dnu plném duchařských historek se ve středu 1.11. vydala 5.B do Smetanova domu na pohádku Čarodějův učeň. Moc se všem líbila, protože byla strašidelná, ale taky legrační.


Výlet 4.B- Brno Vida

7.6.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

7.6. jsme vyrazili do Brna. Jak odpálit vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše jsme mohli zažít v zábavním vědeckém parku VIDA! Navíc cestovat vlakem je také zábava. Výlet byl prostě super.


Kalendář

Srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6