Třída 7.B

ENGLISH

1.6.-5.6.2020

Hi everyone, this week you will improve present continuous, would like to and you will learn about might – tento týden procvičíš gramatiku pro vyjadřování budoucnosti, vazbu rád bych a seznámíš se se slovesem might /majt/

Online learning in Teams – Friday 5th June,10:30 am - online výuka v Teams v pá 5.6. v 10:30 

Online English with Mr. Benson –Tuesday 2nd June,1:00-1:30 pm 

Textbook p.76/4 – write into your exercise book –písemně do sešitu

Textbook p.78/2,3 - write into your exercise book –písemně do sešitu /poslech v Teamsech/-nezapomeň použít přítomný průběhový čas!

Workbook p.56/1,3,chat zone –poslech v Teamsech

Workbook p.57/2,3

Workbook p.77/vazba would like to a may/might –zapiš gramatiku do sešitu

Workbook p.58/5,6

Workbook p.83 /vocabulary Unit 7A –zapiš si slovíčka do vocabulary z pracovního sešitu

Happy Children´s Day :-)

25.5.-29.5.2020

Hi everyone, this week you will practise vocabulary 6C and you will improve your listening and writing skills– tento týden procvičíš slovíčka 6C a napíšeš krátký popis zvířete a také procvičíš poslech

Online learning in Teams – Friday 29th May,10:30 am - online výuka v Teams v pá 29.5. v 10:30 

Online English with Mr. Benson - Tuesday 23rd May,1:00-1:30 pm

1.write and learn vocabulary 6C, workbook, p. 83 - napsat a naučit se slovíčka 6C

2.textbook p.75 – read the article again and do the exercises 4, 5 / page 74 – znovu si přečti článek a do sešitu vypracuj cvičení str. 74/4,5

3.textbook p. 74/1 – listen to vocabulary – poslech v Teamsech, p.74/2 – listen and write down animals you hear – odpovědi zapiš do sešitu

4.writing – workbook p. 55/Your project:an animal Factfile – vypracuj popis zvířete dle instrukcí v PS /plakát to být nemusí/ a odešli na email  hanusova@skoluskol.cz nebo přes Teamsy  /použij nová slovíčka a stupňování příd. jmen – např.větší než…, menší než.., nejmilejší….apod.

5. Test yourself  in Teams – YS2: Revision U6 – vyplň test v Teamsech YS2: Revision U6

Carry on and keep smiling  :-)

NĚMECKÝ JAZYK

Probíraná látka - Einheit 4.

slovíčka - str. 42 - AH - první sloupec

Vzhledem k malé kapacitě webových stránek  nemohu zadávat úplná zadání zde.

Zadání úkolů je vždy uloženo na Teams a zároveň ho zasílám všem žákům do emailu. Pokud nedostáváte zadání emailem, napište mi na adresu ondrackova@skoluskol.cz

Hodně sil a pohody při práci.

Lenka Ondráčková


RUSKÝ JAZYK 

 

1. - 5. 6.

1) Na WocaBee budou vložena nová slovíčka.

2) V pátek 5. 6. si napíšete test č. 3 (z balíků 10 - 14 ).

  Tento den bude ještě jednou zpřístupněn test č. 2    !!!!!!!!

3) Na Teams zkouším čtení a básničky.

4)  Do sešitu napište vše, co o sobě umíte říct a pošlete ke kontrole.

____________________________________________

 

25. – 29. 5. 

1) Na WocaBee budou vložena nová slovíčka. 

2) V pátek 29. 5.  si napíšete test č. 2 ( z balíků 6, 7, 8, 9 ). 

    Tento den bude ještě jednou zpřístupněn test č. 1.     !!!!!!!!!! 

3) Opakujeme básničky: Людоеда, Считалка для мышки. 

4) PS s. 61/12, 13, 14            62/17           Pošlete ke kontrole. 

5) Uč. s. 83/ Лев и мышь

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÝ JAZYK

Samostudium 25.5. - 31.5.2020 

Další úkoly a testy na procvičení najdete na Teams. 

Pravidelné společné hodiny každou středu 10:00hod.  V případě nejasností, potřeby konzultací apod. jsem k dispozici na email, tel. čísle 737945558 a aplikaci Teams. 

Mluvnice: Učebnice Připomenout si a nastudovat si modré rámečky na straně 95 a 97, Do školního sešitu: s. 95/4, 95/6, 97/3, Starý pracovní sešits. 31/8, 32/1,2,3. 

Literatura: Přečíst s. 146 - 155 

Sloh: Vytvořit vlastní životopis 2 varianty (strukturovaný životopis a klasický). Rozdíly, vzory a nápovědu najdete v prezentaci v MS Teams

Pevné nervy s českým jazykem a hezký týden přeje

I. Holomková

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FYZIKA

 Domácí příprava v týdnu 1. – 5.6.

 Ve čtvrtek 4.6. v 9:00 bude živá výuka na Teams.

 V učebnici si přečtěte na str. 230-232 článek Lom světla, do sešitu si nakreslete obrázky 3.33b a 3.34b ze str. 231 a opište si žlutý rámeček ze str. 232. Dále si přečtěte článek Čočky ze str. 233-237, do sešitu si nakreslete obrázky 3.38 (lom paprsku čočkou) ze str. 234, 3.41(chod paprsků spojkou) ze str. 235 a 3.43 (chod paprsků rozptylkou) ze str. 237, napište si co to je čočka, dělení čoček: spojka a rozptylka, čím se liší. Dále si napište, co to je ohnisko a ohnisková vzdálenost, optický střed čočky, optická osa čočky a vyznačte si je do obrázků.

 Vše si vysvětlíme a ukážeme při online výuce.

 

Domácí příprava v týdnu 25. – 29.5.

 Ve čtvrtek 28.5. v 9:00 bude živá výuka na Teams.

V učebnici si přečtěte článek Zobrazení rovinným zrcadlem na str. 220 – 221, do sešitu si nakreslete obrázek 3.23 (Zobrazení svítícího bodu rovinným zrcadlem) a opište si žlutý rámeček ze str. 221. A ještě si přečtěte článek Zrcadla v praxi ze str. 222 – 227, do sešitu si nakreslete obrázek 3.27a,b (Kulové zrcadlo vypuklé a duté), opište si žlutý rámeček ze str. 226 a k vypuklému a dutému zrcadlu si napište příklady použití v praxi.

Při online výuce si vše vysvětlíme a probereme. Vrátíme se také k otázkám z minulého týdne, které jste si měli ústně projít a promyslet.

Na Teamsech budete mít připravený kvíz Světelné jevy (to co jsme zatím probrali), tak ho vypracujte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA

Domácí příprava v týdnu 1. – 5.6.

V úterý 2.6. v 9:00 bude živá výuka na Teams.

Do sešitu si vypracujte cvičení z učebnice aritmetiky ze str. 123/5, 125/8, 127/1,2, 128/3,6,7, 130/1,2,3, 132/5,6,7.

Při online výuce si probereme jednoduché úrokování a promile a vypočítáme si některé ze zadaných příkladů.

Domácí příprava v týdnu 25. – 29.5.

V úterý 26.5. v 9:00 bude živá výuka na Teams.

Do sešitu si vypracujte z učebnice aritmetiky cvičení ze str. 119/9,10, 121/7,8, 123/3,4,6,7,  125/3,4,5

 Výsledky mně pošlete na e-mail nebo do Teamsů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEMĚPIS 7.AB třída

Zeměpis 7. AB třída: domácí příprava do 12.6.2020. Oceánie. Polární oblasti. Světový oceán. Pozorně si přečtěte text v učebnici od strany 52 po stranu 63.Procvičte si otázky na straně 55 a 64.Tvořte nadále prezentace ( platí pro žáky, kteří ještě neodeslali prezentaci na mail ).Prohlédněte si výuková videa o Asii a Austrálii na www.edu.cz. Vypracujte test a odpovědi pošlete na mail: vitezslav.vich@gmail.com do 12.6.2020. Test naleznete na Teams.

Videokonference je vždy v pondělí od 8:30 hodin na Teams. Videokonference v pondělí 1.6. odpadá.Prezentace, testy, opakování, cvičení pošlete na e-mail: vitezslav.vich@gmail.com  Pokud potřebujete s něčím poradit, tak jsem k dispozici na: mobil 776 815 911, mail: vitezslav.vich@gmail.com, aplikace: Viber, Messenger, WhatsApp, Teams, FaceTime. Přeji vám hodně úspěchů ve studiu a hodně zdraví. S pozdravem Vítězslav Vích

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍRODOPIS

1.6. - 5. 6. 2020

V učebnici na straně 106- 109 si  přečtěte čeleď liliovité a lipnicovité. Využít můžete i výuková videa https://www.youtube.com/watch?v=gwSN3vP31nc&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=29 a https://www.youtube.com/watch?v=R2cGb93aspM&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=31.

Do sešitu si napište zápis, který mi pošlete ke kontrole na email pazourova@skoluskol.cz.

Liliovité- napsat shrnutí a vypsat zástupce (ty, které jsou na obrázku)
Lipnicovité- napsat shrnutí, nakreslit obrázek čepele listu a vypsat zástupce (ty, které jsou na obrázku)
Své znalosti si procvičte v online cvičení https://www.skolasnadhledem.cz/game/2135 a https://www.skolasnadhledem.cz/game/2145

 

25.5. -29.5. 2020

Na straně 102 - 105 si přečtěte čeleď lilkovité a hvězdnicovité. Do sešitu si opište zápis.  
Lilkovité- pětičetné oboupohlavné květy, plod – bobule nebo tobolka, výroba léků, lilek brambor - POZOR – zelené bobule i celá rostlina kromě hlíz, jsou jedovaté i zelené hlízy, zástupci ( vypsat ty, které jsou na obrázku)
Hvězdnicovité - na straně 105 si opište  shrnutí a zástupce (vypsat ty, které jsou na obrázku)
Procvičte si své znalosti 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3213 a https://www.skolasnadhledem.cz/game/2143
 

 


Třídní učitel/ka: Mgr. Mojmír Bogdan


Adventní Praha

13.12.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Dne 10.12. jsme jeli na výlet do Prahy. Navštívili jsme tam Národní muzeum, kde jsme se dozvěděli nové informace o sametové revoluci. Potom jsme se šli podívat na Pražský hrad. Z Pražského hradu jsme se šli pokochat krásným vánočním stromečkem a vánočními trhy na Staroměstském náměstí. Protože jsme měli hlad, tak jsme se stavili v McDonaldu, kde jsme se pořádně najedli. Poté už jsme šli jen do Palladia. Potom jsme už všichni šli na nádraží, kde jsme se stavili do obchodu Tiger.


Návštěva Muzea v Litomyšli

6.12.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

V úterý 3.12.2019 se naše třída vypravila na výstavu Konec jedné epochy. Listopad 1989 v Litomyšli. Díky komentované prohlídce jsme měli možnost udělat si představu o průběhu sametové revoluce v Litomyšli a o tom, jak se žilo před listopadem 1989. Výstava byla velmi zajímavá a poučná.
V muzeu jsme si ještě prohlédli výstavu Fenomén Igráček. Výstava se nám moc líbila.


Den laskavosti

18.11.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Také naše třída se připojila k Mezinárodnímu dni laskavosti a šli jsme uklízet na Šibeniční vrch.
Moc se nám to líbilo, rádi půjdeme znovu.

žáci 7.B


Cyklovýlet na Kozlov

25.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Dne 20. června 2019 se byla 6.B podívat na Kozlovský kopec. Nejeli jsme autobusem, ani nešli pěšky, ale cestu jsme si vyšlapali na kole. Bylo to hodně namáhavé, ale náramně jsme si to užili. Dost jsme se u toho ušpinili, když jsme projížděli bahnitou lesní cestou. To nám nevadilo. Byl to vážně úchvatný výlet a myslím, že všem kteří jeli, se to také líbilo.


Tkali jsme

17.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

V úterý 11.6. jsme jeli do Trstěnice na Mikšíkův statek. V rámci programu Práce se lnem jsme měli možnost se seznámit se zpracováním přadného lnu od semínka k niti. Povídali jsme si o výrobě textilu a řemeslech s tím spojenými. Viděli jsme kolovrat a přeslen. Měli jsme možnost vyrobit si drobný výrobek na tkacím rámu, který jsme si odnesli domů. Byla to pro nás zajímavá zkušenost a už se těšíme, až Mikšíkův statek opět navštívíme při některém podobném programu.


Školní výlet na Dolní Moravu

5.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Ráno dne 30. 5. 2019 jsme se s naší třídou, 6. B, sešli před školou na parkovišti, kde nás vyzvedl minibus a odvezl na Dolní Moravu. Abychom si mohli prohlédnout Stezku v oblacích, museli jsme vyjít pod vrchol Slamníku. Čekal na nás úžasný výhled. Někteří překonali strach z výšek a odvážlivci sjeli dolů po skluzavce. Když jsme sešli dolů ze Slamníku, navštívili bobovou dráhu, kterou skoro každý sjel alespoň jednou.


Třída 6.B uklízela Česko

8.4.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Ve dnech 3. 4. - 5. 4. 2019 se postupně celá naše škola zúčastnila akce "Ukliďme Česko, ukliďme svět".
Třídy z naší školy chodily po celé Litomyšli dle vybraných lokalit.
Naše třída se zaměřila konkrétně na kopec "Wembley".
Bohužel jsme dostali k dispozici jen tři modré pytle, takže jsme nemohli mnoho dalšího odpadu uklidit. Navzdory těmto nedostatkům jsme odklidili poměrně velkou část odpadu.
Větší předměty jsme odnést nemohli. Mezi větší předměty patřil domeček pána bez domova, dřevěné krabice nebo železné trubky.
Pytle jsme odnesli k nejbližší silnici, aby v pondělí 8. 4. mohly technické služby tento odpad odvézt.
Uklízení přírody nás bavilo a byli jsme rádi, že jsme se 2 hodiny neučili.

Lukáš Milde
žák 6.B


Slavnostní vánoční mše pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka v Praze již poosmé

12.12.2018 / Ludmila Drobná / Třídy 7.B

Každoroční slavnostní vánoční mše pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka je určena všem, kteří svou obětavostí a laskavostí pomáhají dělat náš svět lepším. Naše škola je součástí tohoto jediného mezinárodního dětského hnutí již 24 let.
Pod vedením pana učitele Bogdana a paní učitelky Drobné jsme se tedy do Prahy vypravili i my, žáci 6.B a s námi i několik žáků ze 4.B.
Zažít slavnostní mši spojenou s koncertem dětských sborů ze stonožkových škol v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pro nás bylo opravdovým zážitkem. Také jsme se zde setkali s prezidentkou našeho hnutí paní Bělou Gran Jensen, s generály AČR a dalšími významnými osobnostmi, které práci nás, stonožkových dětí, oceňují. Dojemným okamžikem bylo i to, když varhany zahrály obě dvě části naší státní hymny.
Po mši jsme se vydali do pražských ulic, abychom si užili i trochu té vánoční atmosféry...Společné foto pod rozzářeným vánočním stromem nesmělo chybět. Tak snad zase za rok...

Bližší informace na www.stonozka.org


Světový den laskavosti

16.11.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

13. listopadu se naše škola aktivně zapojila do projektu Světový den laskavosti. Naše třída šla uklízet na Šibeniční vrch. Za dopoledne jsme uklidili okolí odpočívadla a nasbírali mnoho různých odpadků. Našli jsme i kusy osobního automobilu zřejmě po nehodě. Sesbírané pytle s odpadky odvezly Městské služby v Litomyšli, za což jim děkujeme. Den venku na vzduchu jsme si užili a měli hřejivý pocit z toho, že jsme udělali dobrý skutek.

Zuzka Hanusová
žákyně 6.B


Exkurze do NTM v Praze

19.10.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Dne 17.10. jsme jeli společně se třídou 6.A na exkurzi do Národního technického muzea v Praze.
Brzy ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží a jeli do České Třebové. Tam jsme přestoupili na vlak a pokračovali směr Praha.
V muzeu jsme si prohlédli stálé expozice, např. doprava, architektura, technika v domácnosti, měření času a mnohé další. V muzeu byla k vidění i výstava mapující historii jízdních kol značky Favorit - Fenomén Favorit.
Po prohlídce muzea jsme se prošli Letenskými sady, sešli k Vltavě a přes Čechův most a Pařížskou pokračovali na Staroměstské náměstí. V ulici Na Příkopě jsme se občerstvili v restauraci McDonald's. Prošli jsme Václavské náměstí a spěchali na nádraží, aby nám neujel vlak. Výlet do Prahy se nám vydařil, počasí nám přálo, takže jsme si to všichni pěkně užili.

třída 6.B


Adaptační kurz 6.B

10.9.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Začátek nového školního roku si žáci 6.B zpestřili dvoudenním adaptačním kurzem na Budislavi. Během kurzu jsme hráli seznamovací, důvěrové, kooperativní, kontaktní a dramatické hry. Při těchto aktivitách jsme lépe poznali naše nové spolužáky a utužili náš třídní kolektiv. Měli jsme možnost si vyzkoušet i lezeckou stěnu. Velký dík patří paní učitelce Míkové, která pro nás celý program připravila. Dva dny na Budislavi jsme si krásně užili. A do školy se vrací třída, která táhne za jeden provaz.


Výlet na Suchou a fotbal golf 5.B

27.6.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

Poslední školní týden před prázdninami jsme si zpestřili nejen návštěvou kina a pohádkou Ferdinand, ale i výletem na Suchou. Prohlédli jsme si stáje s koníky, seznámili se i s ostatními zvířecími mazlíčky a vyřádili se na dětském hřišti. Potom jsme se pěšky přes Strakov a Černou horu dostali na Primátorskou hráz, kde jsme svedli napínavý souboj ve fotbal golfu. Užili jsme si pohodový a příjemný den.


Školní výlet- Macocha

28.5.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

28.5. vyjela 5.A a 5.B společně na školní výlet do Punkevních jeskyní. Cesta byla adrenalinová, otáčky po cestě někomu nedělaly vůbec dobře, ale naštěstí jsme dojeli včas. Krápníkové jeskyně, projížďka lodičkami po ponorné řece Punkvě, jízda lanovkou- to vše bylo super. Na závěr jsme ještě navštívili Kateřinskou jeskyni. Výlet se opravdu vydařil!!


Vlastivědná exkurze v Praze

28.1.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

O tom, zda je v Praze blaze a je opravdu stověžatá, zda měl Noe skutečně archu plnou zvířat, či jak žil T. G. Masaryk, o tom všem se jely přesvědčit i děti z 5.B. Již samotná cesta vlakem byla velkým zážitkem, návštěva Národního muzea též a třešničkou na dortu byla procházka Prahou, krmení holubů a občerstvení v Mac Donaldu. Výlet byl prostě prima.


Předměty s příběhem

10.1.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

V rámci českého jazyka měly děti za úkol najít u prarodičů, rodičů či jiných příbuzných zvláštní předmět, který má svůj příběh a popsat ho. Že tyto retro předměty mají opravdu svou duši vyplynulo z krásných a dojemných slohových prací.


Vánoce

10.1.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

I v 5.B proběhla předvánoční besídka, při které jsme se všichni hezky pobavili, zasmáli, zazpívali koledy a nadělili si společně dárky.


Čertovský bowling

4.12.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

4.12. jste mohli ve Sportcentru Litomyšl potkat čerty a anděly. Nepřišli sem strašit, ale hrát pekelný bowling. Někomu se dařilo lépe, někomu méně, ale rozhodně jsme si všichni užili krásné odpoledne.


5.B se učí nejen etiketě, ale i pečení

4.12.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

Úterý 21.11.měli páťáci opravdu nabité. V dopoledních hodinách stihli lekci etikety ve Smetanově domě v pořadu Míši Dolinové Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej. Zde se naučili nejen vybranému chování, ale poslechli si i vystoupení Pavla Calty a Nelly Řehořové. Dále je čekalo pečení vánočních ozdob z vizovického pečiva. To se povedlo na jedničku, přijďte se přesvědčit.


Divadlo ve Smetanově domě 5.B

9.11.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

Po halloweenském dnu plném duchařských historek se ve středu 1.11. vydala 5.B do Smetanova domu na pohádku Čarodějův učeň. Moc se všem líbila, protože byla strašidelná, ale taky legrační.


Výlet 4.B- Brno Vida

7.6.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

7.6. jsme vyrazili do Brna. Jak odpálit vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše jsme mohli zažít v zábavním vědeckém parku VIDA! Navíc cestovat vlakem je také zábava. Výlet byl prostě super.


Kalendář

Květen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31