Třída 7.A

 Třídní učitelka: Mgr. Lenka Ondráčková

MATEMATIKA

23. - 27. 3.

Tento týden se budeme věnovat opakování zlomků.

PO: uč. cv. 1, 2, 3 / str. 135

ÚT: uč. cv. 4 / str. 135, cv. 6 / str. 136

ST: uč. cv. 8, 9 / str. 136

Čt: uč. cv. 10, 11 / str. 136, cv. 11 - pokud vás bude trápit, tak si ta desetinná čísla převeďte na zlomky, ale neměl by to být problém

PÁ: uč. cv. 12, 13 / str. 136

 

16. - 20. 3. 2020

- PS: cv. 1 - 4 / str. 30, cv. 5 - 7 / str. 31 - zapsat do školních sešitů

 

- PS: cv. 1, 2 / str. 33 - to je nová látka. Rozšiřování a krácení poměrů jsme ve škole procvičili.

- PS: cv. 3 / str. 33  - nezapomeňte převést na stejné jednotky

- PS: cv. 4, 5 / str. 33  - v poměru nemůže být ani zlomek, ani desetinné číslo, takže se ho musíme zbavit. Stáčí rozšířit obě strany poměru.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NĚMECKÝ JAZYK

23. - 27. 3.
LB: cv. 12 a - přečíst / str. 39
      cv. 12 b - písemně odpovědět / str. 39
AH: cv. 11 / str. 28 - zapište, co můžete dělat, hrát, … Pokud budete hledat nové slovíčko ve slovníčku, připište k němu i český význam.

 

16. - 20. 3.

LB: cv. 8 / str. 37 - zodpovězte písemně do Deutsche Übungen, cv. 9 / str. 37 - 5 vět

LB: cv. 11 / str. 38 - přečíst  a do sešitu přepsat tabulku a vyplnit řešení

AH: cv. 9, 10 / str. 28

Neustále procvičovat slovíčka.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RUSKÝ JAZYK

 

30.3 - 3.4.

https://www.mauthor.com/present/6309782424780800      Прощай, лето       

2. lekce interaktivní učebnice na procvičení azbuky a na naučení nových věcí.  

Dělejte ji prosím pozorně a nic nepřeskakujte, poslouchejte texty, opakujte si výslovnost a hlavně udělejte všechno! Do slovníčku si pište nové výrazy, se kterými se učebnici setkáte a naučte se je. 

 Do 3.4. mi dejte opět vědět, jak jste se s lekcí vypořádali. Ofoťte vyplněnou křížovku a pošlete mi ji.

Chválím všechny, kteří mi poslali zprávu. Ty, kteří ještě neposlali nic, prosím, aby se polepšili!!!

 

_____________________________________

 

23.-27.3.

 

https://www.mauthor.com/present/6257513545203712       Мой двор

Jedná se o 1. lekci z interaktivní učebnice, mnoho cvičení pro zopakování toho, co už umíme, ale i něco více. Můžete pracovat i na mobilu.

Do 27.3. mi napište, jak se vám daří a kolik toho máte hotovo.    ptackova@skoluskol.cz  do předmětu: RJ 7 A/B - jméno a příjmení

________________________________

 

13. lekce - slovíčka

              - PS i cvičení z UČEBNICE

Básnička dle výběru č.4, kdo nebyl, doučí se.

Křížovka - ofocený papír       ofoťte a zašlete na ptackova@skoluskol.cz       do předmětu: RJ 7 A/B -  jméno a příjmení - křížovka

Číst - s. 55/18, 19

Internet - s.55/19b - napsat - oranžový sešit

Časovat sloveso "chtít"

Dívat se na ruské pohádky pro malé v originále.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PŘÍRODOPIS

Domácí příprava 30. 3.- 3. 4. 

V učebnici na str.78-79 přečíst semena a plody. Do sešitu napsat následující text:

 

Semena a plody

Semena vznikají z oplozených vajíček a nachází se v plodu.

Plod je rozmnožovací orgán rostliny a vzniká z květu.

Na povrchu plodu se nachází oplodí.

Podle typu oplodí plody dělíme na:

  • A) SUCHÉ PLODY– oplodí je tvrdé. Dále se dělí na:
  • a) Nepukavé plody – např. nažka (slunečnice), oříšek (líska), obilka (pšenice)

  • b) Pukavé plody – např. lusk (hrách), šešule (brukev řepka olejka), tobolka (mák), tvrdka (lípa).

  • B) DUŽNATÉ PLODY -bobule (např. rajče), malvice  (např. hruška, jablko), peckovice  (např. třešeň, meruňka, švestka).

Učivo si můžete procvičit v následujícím odkazu pomocí prvních dvou online testů:

https://www.zshavl.cz/prirodopis/6_ronk/plod.html

 

Vypracujte následující otázky a zašlete je na email pazourova@skoluskol.cz.

1) Jaké funkce má kořen?

2) Co je to stvol?

3) Jaký význam má list?

4) Z jakých částí se skládá pestík?

Hezký den

Pazourová

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ANGLICKÝ  JAZYK

 

 

24.3.-27.3.2020

Worksheet – pracovní list

Test yourself – vyzkoušej se - Complete the chart – doplň tabulku

Infinitive

Past simple

Cz

forget

 

 

 

began

 

 

 

nosit, mít na sobě

sit

 

 

 

bought

 

 

 

ztratit

hear

 

 

 

met

 

 

 

platit

meet

 

 

 

TASK 1: Translate into your small blue exercise book – přelož do malého modrého sešitu

1.He didn´t wear a green T-shirt last weekend, he wore a red T-shirt.

2.Who did you meet yesterday? I met my friends.

3.What did she buy? She bought lots of food.

4.Did they pay for the tickets? Yes, they did.

5.We didn´t hear you, sorry.

TASK 2: I am sure you have already read the article at page 59/5. Now translate it into Czech language – Určitě jsi již přečetl článek v učebnici str.59/5 – napiš jeho českou verzi do sešitu, použij slovník

TASK 3: Vocabulary check – kontrola slovíček - connect the columns – spoj sloupce

English

Czech

English

Czech

sound

zpráva

I am afraid of spiders.

kouř

flood

packa

rescue

vlna

unhappy

plavec

fire

výbuch

report

porazit

smoke

Utopit se

danger

zvuk

wave

chytit

paw

havárie

drown

zachránit

shine

zemětřesení

explosion

prodávat

swimmer

povodeň

smell

Bojím se pavouků.

beat

svítit

catch

pobřeží

crash

nebezpečí

sell

oheň

earthquake

nešťastný

seashore

Cítit, vonět, páchnout

Not sure yet? Stále si nejsi jistý? Check at page 82 in workbook -  Mrkni do PS na str. 82/U5A

And of course practise on www.skolasnadhledem.cz – online cvičení - cizí jazyky, druhý stupeň, pokud zadáš kód z PS /nahoře každé strany/, budeš procvičovat to, co se právě učíš

Or an easy learning on https://www.gamestolearnenglish.com/                                           

Enjoy!!!!

17.3.-23.3.2020 

Notes about grammar/ poznámky ke gramatice /revision / opakování

Write into your small blue exercise book – zapiš si do malého modrého sešitu, pokud nemáš

PAST SIMPLE  – minulý prostý čas

-          oba časy používáme v minulosti – liší se délkou /průběhem, trváním/

SIMPLE PAST – minulý prostý – použijeme pro ukončenou činnost v minulosti většinou s výrazy – yesterday, last night, ago, atd…

I played tennis yesterday.  He watched TV last night.  She did homework after school yesterday afternoon. They sang a nice song last weekend.

Proč je u některých sloves koncovka – ed a u některých jiný tvar?

(výborně, v aj máme slovesa pravidelná – přidáme – ed a nepravidelná – naučíme se z přehledu – 2.tvar)

-          zápor tvoříme pomocí DIDN´T a infinitivu /-ed odpadá, rušíme 2.tvar/

I didn´t play tennis yesterday. He didn´t watch TV last night. She didn´t do homework after school yesterday afternoon. Proč didn´t do? – didn´t je zápor, do je infinitiv od dělat

-          otázku tvoříme změnou slovosledu pomocí DID a infinitivu /opět -ed odpadá, rušíme 2.tvar/

Did you play tennis yesterday?     Krátká odpověď:   Yes, I did.    No, I didn´t.

What did you watch on TV last night? I watched a horror movie last night.

A jak je to se slovesem BÝT?

Sloveso být má své tvary – was/were, wasn´t/weren´t – byl, byli, nebyl, nebyli

I was at home yesterday, I wasn´t at school yesterday, We were in the garden last weekend, We weren´t outside last night, Where were you yesterday? I was in town. Were you at school 2 days ago? Yes, I was. No, I wasn´t.

TASK: learn 10 irregular verbs from WB - PS str. 86-87 - nauč se 10 nepravidelných sloves z PS – begin, buy, forget, hear, lose, meet, pay, run, sit, wear – a zopakuj si, která už znáš!

NEW GRAMMAR – nová gramatika

Write into your small blue exercise book – zapiš si do malého modrého sešitu

Modal verb COULD  /kud/– způsobové sloveso mohl, uměl

-          má pro všechny osoby stejný tvar COULD

-          musí po něm následovat další významové sloveso v infinitivu

He could speak English. On uměl mluvit anglicky.

She could run fast. Ona uměla běhat rychle.

-          zápor: couldn´t /kudnt/ nebo could not – neuměl, nemohl – opět pro všechny osoby stejný tvar

We couldn´t snowboard. My neuměli/nemohli snowboardovat.

It couldn´t fly. To neumělo/nemohlo létat.

-          otázka: změníme slovosled – could dáme před podmět

Could you play the guitar? Uměl/mohl jsi hrát na kytaru? Odpověď:  Yes, I could. No, I couldn´t.

What could your friend play? Co uměl tvůj kamarád hrát?  Odpověď: He could play football.

-          jak vidíš, could nemusí v otázce stát vždy na začátku

Translate these sentences/ Přelož tyto věty písemně do sešitu

1.Petr uměl tancovat.

2.Co jsi uměl uvařit, když ti bylo 10?  Já uměl uvařit čaj.

3.Jana neuměla zpívat, ale ona uměla plavat.

4.Kdy mohli přijít? Oni mohli přijít odpoledne.

5.Uměl tvůj bratr hrát šachy? Ne, neuměl.

V bakalářích máte domácí úkoly napsané souhrnně až do konce měsíce. Nenechte si je na poslední chvíli, procvičujte průběžně. Bude fajn, když do pondělí 23.3. stihnete tento list, dále pracovní sešit 40-42, učebnici 56-59 – v učebnici si přečtěte články a cvičení – cvičení pište zkráceně do sešitu a naučte se nepravidelná slovesa –viz.výše, vypište slovíčka 5A str. 82 v PS do vocabulary a naučte se je

Practise online - dále procvičujte online – čím více, tím lépe :-) the more the better 

on www.skolasnadhledem.cz – online cvičení - cizí jazyky, druhý stupeň, pokud zadáš kód z PS /nahoře každé strany/, budeš procvičovat to, co se právě učíš

Easy learning on https://www.gamestolearnenglish.com/

Good luck!!

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ČESKÝ  JAZYK

Úkoly z ČJ od 28.3. do 3.4.

Milí sedmáci, srdečně vás opět zdravím a chválím, že jste mi všichni poslali vypracovaná alespoň nějaká cvičení, mnoho z vás všechno. I nadále platí, že prosím o zasílání fotografií vaší hotové práce, případně informace, jak se vám práce daří a co máte hotovo. Nebojte se prosím napsat nebo zavolat (737 560 432), pokud byste něčemu nerozuměli, ráda vám pomůžu.

Níže uvádím další zadání, nenechávejte si to na poslední den, udělejte si každý den kousek, ale posílejte mi prosím najednou.

Čítanka – přečtěte si texty – str. 98 - 103, pokuste se ústně si odpovědět na otázky za texty, porovnejte si horor a detektivku (shrnutí žánru máte vždy v okrovém rámečku).

Sloh – učebnice str. 135 – do cvičného sešitu zezadu do slohu vypracujte cv.7 – stačí vypsat např. 3 - a,10 – ch…., cv. 9 – stačí vypsat jen slovo, které do řady nepatří + přečíst osnovu v modrém rámečku a vypracovat cv. 10a)b)c)d).

Mluvnice – PS2 – str. 19 – test, str. 20 – cv. 1 (pamatujte, slovotvorný základ je ta část, kterou mají slovo základové a slovo odvozené stejnou), cv. 2 (pamatujte – kořen je to, co mají shodné všechna slova příbuzná), cv.3, 4, str. 21 cv.5,6

Procvičte si online pravopis mě bě pě vě na odkazu https://www.gramar.in/cs/#6 , případně kdekoli jinde.

A klidně také dál sledujte televizní výuku, opakování - matka moudrosti! :)

Myslím na vás a už se těším, až se potkáme ve škole! :) Opatrujte se, přeji vám pevné zdraví! :)

 

Úkoly z ČJ od 21.3. do 27.3.

 

Milí sedmáci, srdečně vás zdravím a chválím všechny, kteřé mi poslali vypracovaná cvičení. Ty, kteří ještě neposlali nic, prosím, aby se polepšili, případně zaslali alespoň část, s níž si věděli rady! Pokud máte technický problém mi do e-mailu poslat fotografie, alespoň napište, co máte, případně co vám nejde, ráda odpovím, případně vysvětlím, pomůžu. Můžete i zavolat. (e-mail reditel@skoluskol.cz, tel. 737 560 432)

 

Tady máte zadání na další týden. Dělejte si každý den kousek. Může to vypadat, že je toho mnoho, ale uvidíte, že jsou to krátká a lehká cvičení, která zvládnete za chvilku.  

 

Čítanka - přečíst texty od strany 84 – po stranu 96 – můžete si přečíst vše, nebo alespoň vyberte 3 texty. Zkuste si ústně odpovědět na otázky za texty.

 

Sloh – učebnice strana 133 – přečíst si modrý rámeček, co je charakteristika, udělat cv. 1 přečíst text, do cvičného sešitu zezadu, kam píšeme sloh, vypsat charakteristiku přímou (zadání b) a vyhledat nepřímou – tu vypisovat nemusíte + strana 134 cvičení 3 – ústně. Pak přečíst modrý rámeček – vnější charakteristiku a vypracovat do sešitu cv.4 b) a ústně cv. 6a).

 

Mluvnice - pracovní sešit č. 2 – strana 16 cv. 1,2, strana 17 cv.1,2,3,4, strana 18 cv. 5,6,7,8,9

 

 I nadále platí, že bude fajn, když si budete procvičovat z uvedeného odkazu (https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/31956/b85ea465a60278b754f006c23046505c ), můžete využít i jakékoli jiné procvičování pravopisu, na které na internetu narazíte.

 

A nic nezkazíte ani sledováním vysílání výuky v televizi.

 

Hotové úkoly prosím zase posílejte do e-mailu, ať vidím, jak jste na tom. :)

 

Myslím na vás, opatrujte se, ať jste zdraví!

 

M.J.

 

Úkoly z ČJ od 11.3. do 20.3.

Čítanka - přečíst texty od strany 74 -  po stranu 83, termíny legenda a kronika zapsat do silného sešitu do literárního slovníku 

Sloh - učebnice strana 130 cv.7 - seřadit chronologicky a pokusit se splnit i další úkoly b)c)d)e)f) + strana 131 cvičení 9, 10, 11 písemně do cvičného sešitu zezadu (kam píšeme sloh)

Mluvnice - pracovní sešit č. 1 - strana 24 cvičení 3 a 4, pracovní sešit č.2 (k vyzvednutí ve škole!) - strana 13 cvičení 1,2,3,4, strana 14 cvičení 5,6,7 a strana 15 cvičení 1,2,3

Procvičování  pomocí internetu - na niže uvedeném odkazu si vytvořte účet, otevřete Češtinu 5 (postupně oba díly) a využívejte bonusy (když kliknete na slovo bonusy na pravé straně, vysunou se vám cvičení, ihned vám říkají, zda jste slovo přesunuli správně či nikoli. Trénujte pravopis, ale můžete i cokoli jiného, co vás zaujme. Kromě bonusů samozřejmě můžete pracovat i s ostatním materiálem.

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/31956/b85ea465a60278b754f006c23046505c

Sledování televizní výuky - sledujte vysílání České telvize, klidně i pro nižší ročníky, hodně věcí si tím zopakujete.

Přeji vám, ať vás to aspoň trošku baví, a prosím, abyste to nepodceňovali a pracovali každý den chvilku. Abych měla zpětnou vazbu, jak pracujete, prosím, vyfoťte vypracovaná cvičení z mluvnice a ze slohu, případně zápis v silném sešitě a fotky mi zasílejte do e-mailu vždy do termínu stanoveného v nadpise, tedy nyní do 20.3.2020.

Opatrujte se, buďte zodpovědní a dodržujte všechna stanovená pravidla, ať se udržíte zdraví. Už se těším, až se zase uvidíme.

M.J.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

FYZIKA

 

Domácí příprava v týdnu 30.3. - 3.4.

 

- přečtěte si v učebnici článek Vztlaková síla působící na těleso v kapalině na str. 150 - 152, do sešitu si nakreslete obrázek 2.29 ze strany 151 a    opište si do sešitu dvě věty ze str. 152, které jsou vytištěné tučným písmem (Kolikrát větší je..... a Vztlaková síla působící.....), projděte si otázky za článkem na str. 152/1,2,3, 2,   153/3,4,  154/5,6,  155/7

 

- dále si přečtěte ještě následující článek Archimedův zákon na str. 156 - 158, do sešitu si opište žlutý rámeček ze str. 157 a zkuste do sešitu vypočítat cvičení ze str. 160/3,4 (pokud vám to nepůjde, netrapte se tím a ve škole si to vysvětlíme, vypočítáme a procvičíme)

 

 

 

Domácí příprava v týdnu 23. - 27.3.

- přečtěte si článek Hydrostatický tlak (str.142 - 146), do sešitu si opište žlutý rámeček na str. 142 a nakreslete si obrázek 2.24 Společná hladina  na str.146 a popište si ho. Projděte si otázky na str. 146/1 - 5. Do sešitu zkuste vypočítat cvičení str. 147/2. Nebojte se, ve škole potom všechno společně projdeme, vysvětlíme si to a  procvíčíme. Bude fajn, když budete mít už v sešitech stručné zápisky (žluté rámečky).

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat na e-mail: bogdan@skoluskol.cz

Mějte se pěkně, všechno společně zvládneme.

domácí příprava v týdnu 16. - 20.3.

- přečtěte si v učebnici článek Hydraulická zařízení na str. 132 - 135, do sešitu si opište žlutý rámeček ze str. 134

- ještě jednou si projděte vypočítaný příklad na str. 133 a potom zkuste vypočítat příklady ze str. 136/2,3,4,5,6

- přečtěte si v učebnici článek Účinky gravitační síly Země na kapalinu na str. 136 - 140, do sešitu si opište žlutý rámeček ze str. 139, vzoreček na    výpočet tlakové síly kapaliny a nakreslete si obrázek 2.17 hydrostatický paradox ze str. 140

-  projděte si Otázky a úkoly za článkem na str. 140/1,2 a str.141/3,4,1,2,3,4,5

- posílám Vám ješte odkaz, kde se můžete zdarma zaregistrovat a procvičovat 

  https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/32024/3619ee9943906ecfa842e83a6071632e

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zeměpis

domácí příprava do 5.4.

Jihozápadní Asie - učebnice str. 19 – 24

Kavkaz - učebnice str. 25

1. Přečíst text v učebnici

2. Opakování - učebnice str. 24

3. Vypracovat prezentaci na zvolené téma. Vybraný stát v Asii. Celková charakteristika státu, fotogalerie, zvláštnosti a zajímavosti...

 

Náhled videa na YouTube JIHOVÝCHODNÍ ASIEJIHOVÝCHODNÍ ASIE

Náhled videa na YouTube JIHOZÁPADNÍ ASIEJIHOZÁPADNÍ ASIE

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DALŠÍ ODKAZY NA VÝUKY:

 

Vhodný je nástroj google classroom – snadné a efektivní.

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

 


Třídní učitel/ka: Mgr. Lenka Ondráčková


Vánoční trhy v Drážďanech

1.12.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

V pátek 29.11.2019 jsme se v brzkých ranních hodinách vypravili do Drážďan.


Příjemné prožití 1.adventní neděle přeje 7.A

28.11.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Přeje příjemné prožití 1.adventní neděle.


Mezinárodní den laskavosti v 7.A

18.11.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

I třída 7.A se aktivně zapojila do akce "Laskavec". Upekli jsme perníčky a společně s přáním hezkého dne jsme rozdávali sladké potěšení lidem.


Výtvarná výchova trochu jinak

10.11.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Návštěva Městské galerie v Litomyšli.


Práce se lnem a vlnou - Sebranice

28.10.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

V úterý 22.10.2019 navštívili žáci 7.A Muzeum v Sebranicích, kde se seznámili se zpracováním přadného lnu od semínka po niť a se zpracováním vlny. Vyslechli si povídání o výrobě textilu a řemeslech s tím spojenými. Na konec si každý žák utkal na tkacím rámu svůj vlastní malý kobereček.


Školní výlet - Brno

29.5.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Původní plány našeho školního výletu překazilo počasí. Lanový park jsme tedy vyměnili za zábavný park VIDA a BRuNO. Užili jsme si spoustu legrace. Dan byl jako první dobrovolník pomocníkem při chemickém pokusu. Výlet byl jak zábavný, tak i poučný. Nechyběla ani poslední tečka v Mc Donaldu.


Technické muzeum v Praze

21.10.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Ve středu 17.10. jsme společně se třídou 6.B odcestovali vlakem do Prahy. Naším cílem byla především návštěva Technického muzea v Praze. V muzeu na nás čekalo několik různých expozic. Po prohlídce muzea jsme se prošli přes Staroměstské náměstí až na Václavské. Sluníčko nám krásně svítilo na cestu, tak jsme prožili nádherný den.


Rodičovská schůzka

1.10.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Úvodní rodičovská schůzka třídy 6.A se koná 2.10.2018 v 16:15h. ve třídě 6.A.


Legoland Günzburg 2018

30.9.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Ve středu 26.9. před půlnocí jsme se vypravili k německému Günzburgu do Legolandu. Počasí nám přálo, a tak nám tento zábavný park umožnil během několika hodin procestovat kus světa. Ocitli jsme se v podmořském světě, proletěli jsme se na čínském drakovi, navštívili jsme egyptskou pyramidu a spoustu dalších atrakcí. Žáci 6. a 7. tříd úspěšně složili zkoušky a získali tak svůj první řidičský průkaz. No prostě všechno nám vyšlo na jedničku.


Adaptační kurz 6.A

9.9.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Ve středu 5.9.2018 žáci 6.A odjeli na dvoudenní adaptační kurz. Cílem tohoto kurzu bylo především seznámit se s novými žákyněmi naší třídy, stmelit třídní kolektiv a navzájem se lépe poznat. Řešili jsme zajímavé detektivní úlohy, která pro nás připravila paní učitelka Martina Míková a hráli spoustu her a různých aktivit. Prožili jsme společně nádherné dva dny.


Průřezové téma Objevujeme Evropu v 5. A

28.6.2018 / Ilona Krejbychová / Třídy 7.A

V rámci průřezového tématu navštívila třída 5. A několik evropských zemí. Téma znělo Objevujeme Evropu. Žáci vytvořili skupiny a zvolili si sami evropský stát, který chtěli víc poznat a ostatním představit. Vyhledávali důležité údaje, objevovali charakteristické znaky jednotlivých zemí, které je na první pohled prozradí. Výsledkem byly závěrečné prezentace. První skupina dívek oblečených v italském stylu nám sdělila základní a zajímavé informace o Itálii, děvčata také navařila vynikající špagety s omáčkou pro celou třídu. Moc jsme si všichni pochutnali. Trojice sladěných Francouzek měla opravdu šarm. Dívky z této skupiny nám představily francouzskou zemi a daly nám ochutnat velmi chutný tradiční předkrm. Poté jsme zavítali do Velké Británie. Třetí dívčí skupina přestavila tuto krásnou zemi a připravila výborné anglické sendviče. Také chlapci pracovali s nasazením. Postupně jsme se dozvěděli důležité a zajímavé informace o Maďarsku, Švýcarsku a Řecku. Všichni žáci se aktivně zapojili do tohoto projektu a zaslouží si tedy velkou pochvalu.


Školní výlet 5.A

29.5.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

V pondělí 28.5.2018 jsme se vypravili na školní výlet. Zamířili jsme do Moravského krasu. Ten nabízí nesčetné množství kouzelných míst. Suchá a mokrá část prohlídky Punkevní jeskyně byla doplněna zajímavým výkladem. Lanovka nás vyvezla nad propast Macocha a při zpáteční cestě jsme si prohlédli ještě Kateřinskou jeskyně. Společně s 5.B jsme si užili bezva den.


Příprava na školní akademii vrcholí ...

29.5.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Den D se blíží a my se snažíme doladit vše, co ještě lze. Přijďte se ve čtvrtek společně s námi pobavit do Smetanova domu.


Fenomén Masaryk – vlastivědná exkurze 5. tříd

23.1.2018 / Ilona Krejbychová / Třídy 7.A

Ráno v 5.30 zvoní budík. „Ještě pět minut,“ ozývá se z postele. „Čeká Tě výlet,“ povídá mamka. Obléct, vyčistit zuby a hurá na autobus. Takto začíná Natálie Sovová své vyprávění o exkurzi, jejíž hlavním cílem bylo navštívit výstavu o T. G. Masarykovi v Národním muzeu v Praze. Tato expozice zprostředkovala žákům jeho životní příběh od dětství, přes školní a studentská léta, období první světové války a jeho úlohu v emigraci, až po návrat do Československé republiky a jeho zásluhy o nový stát. Jan Radimecký k tomu říká: „Co budu povídat, bylo to úžasný – vidět Masarykův stejnokroj, šavli, dobové obrazy.“ Žáci si také nenechali ujít další zajímavou výstavu nazvanou Archa Noemova. Prohlídka je zavedla do fascinujícícho světa živočichů, kteří obývají či obývali naši planetu. Navštívili polární oblasti, tropické lesy, ale i hlubiny mořských oceánů. „Inspirující, krásné a zajímavé, takto bych popsala tuto výstavu," zhodnotila Stella Chadimová. Po výstavách následovalo nutné občerstvení, poté procházka Prahou od Václavského náměstí až po Staré Město. Amálie Švecová zakončila svoji slohovou práci slovy:„Večer v 9 hodin jsem přemýšlela o tom, co jsem se svou fajnovou třídou zažila. Abych řekla pravdu, moc jsem si to užila. Bylo to vážně dobrodružství!“<


Návštěva planetária a muzea betlémů

17.12.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

V úterý 12.12 2017 navštívili žáci 5.A a 4.tříd v rámci výuky Planetárium v Hradci Králové. Dozvěděli se zde spoustu zajímavých věcí. Škoda, že slunce nám ukryly mraky, a tak jsme si dalekohled pouze prohlédli. Výlet jsme si zpříjemnili návštěvou Muzea betlémů v Třebechovicích.


Keramická dílna DDM - glazování

6.12.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Dnes jsme v DDM dokončili výrobu aromalampy. Děti si promyslely, jakou technikou dozdobí své výrobky a pustily se do práce. Nyní už jen vypálit a dárečky jsou hotové.


1.adventní neděle

1.12.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Přejeme Vám všem příjemné prožití 1. adventní neděle. Sváteční náladu jistě pěkně doplní adventní věnce, které děti během pátečního vyučování samy vyrobily. Co věnec, to opravdu originál. Příjemné chvíle při zapalování první svíčky přeje 5.A


Etiketa s Míšou Dolinou

28.11.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Dnes žáci 5. - 9. tříd navštívili velice zajímavé vystoupení ve Smetanově domě, kde je zábavnou formou Míša Dolinová za doprovodu Ladislava Ondřeje seznámila se základy etikety. Tento poučný, ale i zábavný program doplnil Pavel Callta a Nella Řehořová svým hudebním vystoupením a v závěru i autogramiádou.


Návštěva keramické díly

25.11.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Ve středu jsme s 5.A navštívili keramickou dílnu v DDM. Děti si vybraly motiv svého výrobku a vrhly se na výrobu aromalampy. Připravily si hlínu, promyslely tvar a celkový vzhled lampy a pustily se do práce. Po dvou hodinách práce byla vyrobena spousta krásných lampiček, které budou určitě milým překvapením.


Konzulatace žák - rodič - učitel

11.11.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

V úterý 14.11.2017 se konají konzultace žák - rodič - učitel. Je třeba, aby Vás děti zapsaly na přihlašovací arch, který visí na nástěnce naproti šatnám. Vzhledem k tomu, že učím i na 2.stupni, tak není možné se přihlásit přes internet. Děkuji za pochopení. Lenka Ondráčková


Kalendář

Březen 2020
Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5