Třída 7.A

 Třídní učitelka: Mgr. Lenka Ondráčková

Úkoly z ČJ od 7.6. do 13.6.

Čítanka - přečtěte si ukázku z knížky Malý princ na str. 147 – 149 a zodpovězte si otázky za textem.

Sloh – na straně 148 - 149 si přečtěte text ve cvičení 9 a vypracujte z něj výpisky.

Mluvnice – V pracovním listu – vedlejší věty podtrhněte rovně věty hlavní, vlnovkou vedlejší, pokuste se určit jejich druh. Doplňte pravopis ve cvičeních na pracovním listu Trénink pravopisu. (obojí je nahrané na Microsoft Teams, poslané do e-mailu). Vyplň kvíz na větu hlavní a vedlejší – na M. Teams.

Úkoly z ČJ od 31.5. do 6.6.

Čítanka - přečtěte si ukázku z knížky Dívka s pomeranči na str. 154 – 155 a zkuste si odpovědět  na otázky za textem. Potom se pokuste napsat podobný dopis svým rodičům.

Sloh – v učebnici na straně 148 si přečtěte text Jak se zakládaly a stavěly rybníky (cv.8), vypište 8 klíčových slov a vytvořte z textu výpisky.

Mluvnice – Vypracujte 1/ test č. 6 na pracovním listu z PS 6. ročníku - stranu 27,           2/ kvíz na určování věty jednoduché a souvětí a    3/ pracovní list Procvičování přídavných jmen (vše je nahráno na Microsoft Teams).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA

Probíraná látka - Procenta.

Vzhledem k malé kapacitě webových stránek  nemohu zadávat úplná zadání zde.

Zadání úkolů je vždy uloženo na Teams a zároveň ho zasílám všem žákům do emailu. Pokud nedostáváte zadání emailem, napište mi na adresu ondrackova@skoluskol.cz

Hodně sil a pohody při práci.

Lenka Ondráčková

 

 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NĚMECKÝ JAZYk

Probíraná látka - Einheit 4.

slovíčka - str. 42 - AH - první sloupec

Vzhledem k malé kapacitě webových stránek  nemohu zadávat úplná zadání zde.

Zadání úkolů je vždy uloženo na Teams a zároveň ho zasílám všem žákům do emailu. Pokud nedostáváte zadání emailem, napište mi na adresu ondrackova@skoluskol.cz

Hodně sil a pohody při práci.

Lenka Ondráčková

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RUSKÝ JAZYK 

15. - 19. 6.

1) Ve středu 17. 6. 13.00 – 18.00 bude na WocaBee k dispozici ještě jednou test č. 4

2) Dokončete si interaktivní lekci č. 6

3) Pokračujte s výukou slovíček na WocaBee

4) Opakujte všechny básničky a čtěte pohádky od s. 81. Nová je Koblížek.

_________________________________________

8. – 12. 6.

1) Na WocaBee budou vložena nová slovíčka.

2) V pátek 12. 6. budou naposledy zpřístupněny všechny staré testy + nový, č.4 (z balíků 15 – 18).

Staré mohou psát i ti, kteří si chtějí zlepšit skóre. Snad to bude fungovat bez problémů.

Kdo není přihlášený, nebo zapomněl heslo, mi dá urychleně vědět, abych mu mohla zaslat nové přihlašovací údaje.

3) Interaktivní lekce č. 6: https://www.mauthor.com/present/6475443943899136

4)Pohádka o kůzlátkách  https://www.youtube.com/watch?v=xgCcvzR67-E

5) Hodina na Teams zůstává stejně.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FYZIKA

Domácí příprava v týdnu 15. – 19.6.

Ve středu 17.6. v 9:30 bude živá výuka na Teams.

 V učebnici si přečtěte články na str. 248-252 Užití čoček v praxi a Rozklad slunečního světla optickým hranolem. Ze str. 251 a 252 si zapište do sešitu, co to je spojité spektrum, na jaké barvy se rozkládá sluneční světlo a jak vzniká a co to je duha.

 

Domácí příprava v týdnu 8. – 12.6.

 Ve středu 10.6. v 9:30 bude živá výuka na Teams.

 V učebnici si přečtěte článek na str. 238-242 Zobrazení předmětu čočkami, do sešitu si narýsujte obrázek 3.47 ze str. 240a opište si žlutý rámeček ze str. 240, narýsujte si obrázek 3.48 (první, třetí a čtvrtý obrázek) ze str. 241. Ze str. 242 si narýsujte obrázek 3.49a a opište si žlutý rámeček ze str. 242. Dále si ještě přečtěte článek ze str. 244-247 Optické vlastnosti oka. Do sešitu si napište vady oka (krátkozrakost a dalekozrakost) a jak se tyto vady korigují brýlemi, zapište si ještě, co to je zorný úhel, a že velikost a vzdálenost předmětu posuzujeme podle velikosti zorného úhlu.

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH

22.6.-26.6.2020

Hi everyone, this is our last week of school work.

So finish pages 70-73 in workbook /listening in Teams/

Poslední speaking with Mr.Benson je opět v pondělí 13:30-14:00 a týká se všech 

Enjoy last homework :-)

15.6.-19.6.2020

Hi everyone,

online learning běží dál v pátek v 9:30, a je hlavně pro ty, kteří nemohou do školy

Speaking with Mr.Benson je opět v pondělí 13:30-14:00 a týká se všech 

Testy v Teamsech se také týkají všech :-)

This week we will practise using MUST and SHOULD in sentences, revise vocabulary and improve your listening skills – tento týden se zaměříme na používání slovesa MUST -muset a SHOULD -měl by a zopakujeme slovní zásobu

workbook p.78 – zapiš si gramatiku do sešitu – sloveso MUST a SHOULD str. 78 pracovní sešit

textbook p. 87 –reading and listening /poslech v Teamsech/

textbook p.86/4,5  –písemně do sešitu

textbook p. 88/1 – School rules – písemně do sešitu

textbook p.91 –reading, p. 90/5 – písemně do sešitu

Test yourself in Teams – Vocabulary Test YS2: Unit 7B and Grammar Revision

Keep working :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍRODOPIS

22. 6. - 26. 6.

Na straně 116- 119 si přečtěte kapitoly Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání a Společenstvo polí a sídelní aglomerace. Ze strany 117 a 119 si opište shrnutí do sešitu.

15. 6. - 19. 6. 2020

Na straně 112- 113 si přečtěte společenstvo lesa a společenstvo vod a mokřadů. Do sešitu si napište:
a) Společenstvo lesa- opište si shrnutí, vegetační stupně lesa s nadmořskou výškou+ zástupce
b) Společenstvo vod a mokřadů- opište si shrnutí, vypište si, co řadíme do tekoucích, stojatých vod a mokřad
U kapitoly zabývající se lesem můžete využít i následující video https://www.youtube.com/watch? v=hjuigL6eIss&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=18.
Domácí úkol- napište 8 vět o klíštěti obecném + jakým způsobem odstraníme přisáté klíště z těla

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEMĚPIS 7.AB třída

Zeměpis 7. AB třída: domácí příprava do 28.6.2020. Opakujte si otázky v učebnici na straně 64 a 65. Tvořte nadále prezentace ( platí pro žáky, kteří ještě neodeslali prezentaci na mail ).Prohlédněte si výuková zeměpis 7. ročník na www.edu.cz. Vypracujte test a odpovědi pošlete na mail: vitezslav.vich@gmail.com do 22.6.2020. Test naleznete na Teams.

Videokonference je vždy v pondělí od 8:30 hodin na Teams. Test pošlete na e-mail: vitezslav.vich@gmail.com.  Pokud potřebujete s něčím poradit, tak jsem k dispozici na: mobil 776 815 911, mail: vitezslav.vich@gmail.com, aplikace: Viber, Messenger, WhatsApp, Teams, FaceTime. Přeji vám hodně úspěchů ve studiu a hodně zdraví. S pozdravem Vítězslav Vích

 

 


Třídní učitel/ka: Mgr. Lenka Ondráčková


Vánoční trhy v Drážďanech

1.12.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

V pátek 29.11.2019 jsme se v brzkých ranních hodinách vypravili do Drážďan.


Příjemné prožití 1.adventní neděle přeje 7.A

28.11.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Přeje příjemné prožití 1.adventní neděle.


Mezinárodní den laskavosti v 7.A

18.11.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

I třída 7.A se aktivně zapojila do akce "Laskavec". Upekli jsme perníčky a společně s přáním hezkého dne jsme rozdávali sladké potěšení lidem.


Výtvarná výchova trochu jinak

10.11.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Návštěva Městské galerie v Litomyšli.


Práce se lnem a vlnou - Sebranice

28.10.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

V úterý 22.10.2019 navštívili žáci 7.A Muzeum v Sebranicích, kde se seznámili se zpracováním přadného lnu od semínka po niť a se zpracováním vlny. Vyslechli si povídání o výrobě textilu a řemeslech s tím spojenými. Na konec si každý žák utkal na tkacím rámu svůj vlastní malý kobereček.


Školní výlet - Brno

29.5.2019 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Původní plány našeho školního výletu překazilo počasí. Lanový park jsme tedy vyměnili za zábavný park VIDA a BRuNO. Užili jsme si spoustu legrace. Dan byl jako první dobrovolník pomocníkem při chemickém pokusu. Výlet byl jak zábavný, tak i poučný. Nechyběla ani poslední tečka v Mc Donaldu.


Technické muzeum v Praze

21.10.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Ve středu 17.10. jsme společně se třídou 6.B odcestovali vlakem do Prahy. Naším cílem byla především návštěva Technického muzea v Praze. V muzeu na nás čekalo několik různých expozic. Po prohlídce muzea jsme se prošli přes Staroměstské náměstí až na Václavské. Sluníčko nám krásně svítilo na cestu, tak jsme prožili nádherný den.


Rodičovská schůzka

1.10.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Úvodní rodičovská schůzka třídy 6.A se koná 2.10.2018 v 16:15h. ve třídě 6.A.


Legoland Günzburg 2018

30.9.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Ve středu 26.9. před půlnocí jsme se vypravili k německému Günzburgu do Legolandu. Počasí nám přálo, a tak nám tento zábavný park umožnil během několika hodin procestovat kus světa. Ocitli jsme se v podmořském světě, proletěli jsme se na čínském drakovi, navštívili jsme egyptskou pyramidu a spoustu dalších atrakcí. Žáci 6. a 7. tříd úspěšně složili zkoušky a získali tak svůj první řidičský průkaz. No prostě všechno nám vyšlo na jedničku.


Adaptační kurz 6.A

9.9.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Ve středu 5.9.2018 žáci 6.A odjeli na dvoudenní adaptační kurz. Cílem tohoto kurzu bylo především seznámit se s novými žákyněmi naší třídy, stmelit třídní kolektiv a navzájem se lépe poznat. Řešili jsme zajímavé detektivní úlohy, která pro nás připravila paní učitelka Martina Míková a hráli spoustu her a různých aktivit. Prožili jsme společně nádherné dva dny.


Průřezové téma Objevujeme Evropu v 5. A

28.6.2018 / Ilona Krejbychová / Třídy 7.A

V rámci průřezového tématu navštívila třída 5. A několik evropských zemí. Téma znělo Objevujeme Evropu. Žáci vytvořili skupiny a zvolili si sami evropský stát, který chtěli víc poznat a ostatním představit. Vyhledávali důležité údaje, objevovali charakteristické znaky jednotlivých zemí, které je na první pohled prozradí. Výsledkem byly závěrečné prezentace. První skupina dívek oblečených v italském stylu nám sdělila základní a zajímavé informace o Itálii, děvčata také navařila vynikající špagety s omáčkou pro celou třídu. Moc jsme si všichni pochutnali. Trojice sladěných Francouzek měla opravdu šarm. Dívky z této skupiny nám představily francouzskou zemi a daly nám ochutnat velmi chutný tradiční předkrm. Poté jsme zavítali do Velké Británie. Třetí dívčí skupina přestavila tuto krásnou zemi a připravila výborné anglické sendviče. Také chlapci pracovali s nasazením. Postupně jsme se dozvěděli důležité a zajímavé informace o Maďarsku, Švýcarsku a Řecku. Všichni žáci se aktivně zapojili do tohoto projektu a zaslouží si tedy velkou pochvalu.


Školní výlet 5.A

29.5.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

V pondělí 28.5.2018 jsme se vypravili na školní výlet. Zamířili jsme do Moravského krasu. Ten nabízí nesčetné množství kouzelných míst. Suchá a mokrá část prohlídky Punkevní jeskyně byla doplněna zajímavým výkladem. Lanovka nás vyvezla nad propast Macocha a při zpáteční cestě jsme si prohlédli ještě Kateřinskou jeskyně. Společně s 5.B jsme si užili bezva den.


Příprava na školní akademii vrcholí ...

29.5.2018 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Den D se blíží a my se snažíme doladit vše, co ještě lze. Přijďte se ve čtvrtek společně s námi pobavit do Smetanova domu.


Fenomén Masaryk – vlastivědná exkurze 5. tříd

23.1.2018 / Ilona Krejbychová / Třídy 7.A

Ráno v 5.30 zvoní budík. „Ještě pět minut,“ ozývá se z postele. „Čeká Tě výlet,“ povídá mamka. Obléct, vyčistit zuby a hurá na autobus. Takto začíná Natálie Sovová své vyprávění o exkurzi, jejíž hlavním cílem bylo navštívit výstavu o T. G. Masarykovi v Národním muzeu v Praze. Tato expozice zprostředkovala žákům jeho životní příběh od dětství, přes školní a studentská léta, období první světové války a jeho úlohu v emigraci, až po návrat do Československé republiky a jeho zásluhy o nový stát. Jan Radimecký k tomu říká: „Co budu povídat, bylo to úžasný – vidět Masarykův stejnokroj, šavli, dobové obrazy.“ Žáci si také nenechali ujít další zajímavou výstavu nazvanou Archa Noemova. Prohlídka je zavedla do fascinujícícho světa živočichů, kteří obývají či obývali naši planetu. Navštívili polární oblasti, tropické lesy, ale i hlubiny mořských oceánů. „Inspirující, krásné a zajímavé, takto bych popsala tuto výstavu," zhodnotila Stella Chadimová. Po výstavách následovalo nutné občerstvení, poté procházka Prahou od Václavského náměstí až po Staré Město. Amálie Švecová zakončila svoji slohovou práci slovy:„Večer v 9 hodin jsem přemýšlela o tom, co jsem se svou fajnovou třídou zažila. Abych řekla pravdu, moc jsem si to užila. Bylo to vážně dobrodružství!“<


Návštěva planetária a muzea betlémů

17.12.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

V úterý 12.12 2017 navštívili žáci 5.A a 4.tříd v rámci výuky Planetárium v Hradci Králové. Dozvěděli se zde spoustu zajímavých věcí. Škoda, že slunce nám ukryly mraky, a tak jsme si dalekohled pouze prohlédli. Výlet jsme si zpříjemnili návštěvou Muzea betlémů v Třebechovicích.


Keramická dílna DDM - glazování

6.12.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Dnes jsme v DDM dokončili výrobu aromalampy. Děti si promyslely, jakou technikou dozdobí své výrobky a pustily se do práce. Nyní už jen vypálit a dárečky jsou hotové.


1.adventní neděle

1.12.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Přejeme Vám všem příjemné prožití 1. adventní neděle. Sváteční náladu jistě pěkně doplní adventní věnce, které děti během pátečního vyučování samy vyrobily. Co věnec, to opravdu originál. Příjemné chvíle při zapalování první svíčky přeje 5.A


Etiketa s Míšou Dolinou

28.11.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Dnes žáci 5. - 9. tříd navštívili velice zajímavé vystoupení ve Smetanově domě, kde je zábavnou formou Míša Dolinová za doprovodu Ladislava Ondřeje seznámila se základy etikety. Tento poučný, ale i zábavný program doplnil Pavel Callta a Nella Řehořová svým hudebním vystoupením a v závěru i autogramiádou.


Návštěva keramické díly

25.11.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

Ve středu jsme s 5.A navštívili keramickou dílnu v DDM. Děti si vybraly motiv svého výrobku a vrhly se na výrobu aromalampy. Připravily si hlínu, promyslely tvar a celkový vzhled lampy a pustily se do práce. Po dvou hodinách práce byla vyrobena spousta krásných lampiček, které budou určitě milým překvapením.


Konzulatace žák - rodič - učitel

11.11.2017 / Lenka Ondráčková / Třídy 7.A

V úterý 14.11.2017 se konají konzultace žák - rodič - učitel. Je třeba, aby Vás děti zapsaly na přihlašovací arch, který visí na nástěnce naproti šatnám. Vzhledem k tomu, že učím i na 2.stupni, tak není možné se přihlásit přes internet. Děkuji za pochopení. Lenka Ondráčková


Kalendář

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2