Třída 6.B

 Na webu budou vždy ponechána zadání  na dva týdny.

Opište si, vytiskněte, co se vám může hodit!

 

DĚJEPIS

 učivo 22.6.-26.6.

Máme zde poslední týden školního roku. Pomocí prezentací si shrneme kulturu v Římě a pak již Vám popřeji krásné sluníčkové prázdniny, spoustu radosti a smíchu.

https://slideplayer.cz/slide/13160528/

https://www.zskladnovasatova.cz/files/2018/08/10/rimska-kultura.pdf

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÝ JAZYK 

15. - 19. 6.

LiteraturaVyšší ceny – Miloš Kratochvíl – čítanka s. 189 – naučit se recitovat na pátek

                 - Velrybářská výprava – Antonín Linhart – s. 170 – přečíst si a učit se zpívat.

                                                                                    Najděte si na YouTube.

                  -  Čtenářský deník – přinést (ofotit) -   do středy

Mluvnice Větné členy, věta jednoduchá/souvětí

1)    G příloha

2)    PS                        Upřesním

3)    Uč.

4)    https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/89334 Rozbor věty

5)    https://www.gtnv.cz/wp-content/uploads/2015/01/VY_12_INOVACE_32.pdf.pdf  Věta J - souvětí

6)    https://www.slideserve.com/hector/v-ta-jednoduch-a-souv-t         Věta jednoduchá – souvětí

__________________________

8. - 12. 6.

LiteraturaParníkem na Saltkrakan – Astrid Lindgrenová

 - V čítance na s. 179 – 180 si přečtěte ukázku a odpovězte na otázky 1–4 za textem.

- Vyhledejte si, kdo byla autorka, a do tlustého sešitu si zapište, jaké knihy napsala.

Do předmětu: 6.A/B – jméno a příjmení – lit. 14

Mluvnice Větné členy – přívlastek, předmět, příslovečné určení

1)    G příloha s. XII

2)    PS s. 21 – 23

3)    Uč. s. 102/ Test 11

4)    https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13196     Pk

5)    https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13193     Pt

6)    https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13194     Pu

V pondělí se sejdeme na Teams a ve středu a v pátek ve škole.

S sebou: učebnice a sešity na mluvnici, skladbu, G přílohu, PS … Na pátek čítanku. Pozor – četba z lit. výše je domácí práce pro všechny.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍROPOPIS

Domácí příprava 22. 6. - 26. 6.

Na tento týden již žádné nové učivo nebude :). Doplňte si případné resty z minulých týdnů.

 

Domácí příprava 15. 6. -19. 6.

Na straně 106- 107 si přečtěte předposlední kapitolu Jak člověk zasahuje do přírody. Do sešitu si opište shrnutí a napište si 5 příkladů – jak člověk mění přírodu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEMATIKA

 

Domácí příprava v týdnu 15. – 19.6.

V pondělí 22.6. v 11:00 bude živá výuka na Teams.

Do sešitu si vypracujte cvičení z učebnice geometrie na str. 126/1,2,3,4, 129/38,40, z pracovního sešitu geometrie na str. 44/7, 45/1f, 45/2e,f, 46/4c,d.

Vydělte následující příklady s přesností na dvě desetinná místa, určete správně zbytek a proveďte zkoušku násobením:                   

45,93 : 2,1 =                 0,954 : 0,14 =              7,084 : 3,4 =            0,952 4 : 0,018 =           

Domácí příprava v týdnu 8. – 12.6.

V pondělí 15.6. v 11:00 bude živá výuka na Teams.

 

Do sešitu si vypracujte cvičení z učebnice geometrie na str.119/6,7,10,11 a 123/2,4,5,6,7.

V učebnici geometrie si přečtěte článek  Jak zobrazujeme krychli a kvádr na str. 110-113. Do sešitu si narýsujte cvičení ze str. 112/2,3. Ze str. 113 si opište růžový rámeček.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FYZIKA

 

Domácí příprava v týdnu 15. – 19.6.

 V pondělí 22.6. v 10:30 bude živá výuka na Teams.

 V učebnici si přečtěte články na str. 106-115 Hustota látky, Výpočet hustoty látky a Výpočet hmotnosti tělesa. Opište si žluté rámečky na str. 108, 111, 114. Vypracujte si otázky z učebnice do sešitu na str. 109/2, 112/2,3,4.

Domácí příprava v týdnu 8. – 12.6.

V pondělí 15.6. v 10:30 bude živá výuka na Teams.

Tento týden si zopakujeme celou kapitolu Magnetické pole elektrického proudu na str. 159-171, Rozvětvený elektrický obvod na str. 172-175 a Bezpečné zacházení s elektrickým zařízením a první pomoc při úrazu elektrickým proudem na str. 178-182.

 V Teamsech vypracujte a pošlete kvíz Elektrický obvod III.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zeměpis 6. AB třída: domácí příprava do 28.6.2020

  1. Opakujtesi otázky v učebnici na straně 75, 76 a 77
  2. Prohlédněte si pozorně výuková videa zeměpis 6. ročník na www.ctedu.cz 
  3. Vypracujte test a výsledky mi pošlete do 22.6.2020 na mail vitezslav.vich@gmail.com . Test naleznete na Teams.

Videokonference je vždy v pondělí od 8:00h na Teams. Test pošlete na e-mail: vitezslav.vich@gmail.com.  Pokud potřebujete s něčím poradit, tak jsem k dispozici na: mobil 776 815 911, mail: vitezslav.vich@gmail.com, aplikace: Viber, Messenger, WhatsApp, Teams, FaceTime. Přeji vám hodně úspěchů ve studiu a hodně zdraví.    S pozdravem Vítězslav Vích

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANGLICKÝ JAZYK

Úkoly do 26.6. 

1) Opakování 6. lekce - pracovní list.  

(Pracovní list bude poslán těm, co pokračují v distančním studiu. Po odevzdání vypracovaného listu bude žákovi sdělena známka na vysvědčení. Další úkoly nebudou).

Úkoly do 19.6.

1) Pracovní sešit str. 54 - opakování slovesa "must".

2) Porozumění textu - pracovní sešit str. 56.

3) Opakování slovní zásoby 6. lekce.

 


Třídní učitel/ka: Mgr. Martina Pazourová


Světový den laskavosti

13.11.2019 / Martina Pazourová / Třídy 6.B

Světový den laskavosti byl v 6. B ve znamení dobrých skutků. Program byl nabitý a plný zábavy. Ráno jsme si rozdali dárečky od svých spolužáků. Do Farní charity Litomyšl jsme odnesli sbírku nepotřebného oblečení, a pak jsme vyrobili přáníčka pro naše laskavé rodiče.


Hvězdárna a planetárium Brno

29.10.2019 / Martina Pazourová / Třídy 6.B

Žaci 6. tříd se společně vydali na exkurzi do Hvězdárny a planetária Brno, kde si poutavým způsobem prohloubili své vědomosti o vesmíru v digitáriu. Poté se podívali do kasemat hradu Špilberk.


Adaptační kurz 6.B

1.10.2019 / Martina Pazourová / Třídy 6.B

Na začátku školního roku jeli žáci šesté třídy na seznamovací kurz, který se konal na Budislavi. Žáci během dvou dnů absolvovali nabitý program plný soutěží a her zaměřených hlavně na spolupráci a důvěru. Vzájemně se také poznali a užili si mnoho legrace.


5. B v Městské obrazárně

12.6.2019 / Martina Pazourová / Třídy 6.B

Dne 11.6.2019 se žáci 5.B v rámci výtvarné výchovy zúčastnili programu Malování mezi obrazy v Městské obrazárně Litomyšl. Program trval 2 hodiny. Žáci se poutavým způsobem dozvěděli mnoho zajímavých informací o tamních obrazech a malířích. Nakonec programu se žáci inspirovali dílem, které je nejvíce zaujalo, a poté si zkusili nakreslit svůj vlastní obraz.


Žáci 5. B v Národním muzeu v Praze

24.5.2019 / Ilona Krejbychová / Třídy 6.B

Do Národního muzea vyrazili ve středu 22. 5. žáci 5. B, aby se v rámci lektorovaného programu Poznáváme Československo seznámili s tématy odrážejícími život v Československu. Prostřednictvím unikátních i běžně známých předmětů si žáci udělali představu o tom, jak lidé v různých epochách Československa žili, a měli příležitost porozumět tomu, jaký měly dopad významné politické, společenské a kulturní události na jednotlivce. Měli tak možnost více upevnit získané vlastivědné učivo. Obdivovali také zrekonstruované prostory budovy, nádherný vstupní vestibul s nástěnnými malbami, zlaté zdobení a krásné schodiště. Nechyběla ani veselá atmosféra ve vlaku či tradiční zastávka v oblíbeném rychloobčerstení a nákupy suvenýrů.


Záchranná stanice Pasíčka

14.5.2019 / Martina Pazourová / Třídy 6.B

Žáci 5.B se vydali do Záchranné stanice Pasíčka, kde měli připravený program Brána do pravěku. Dozvěděli se plno zajímavých informací o zkamenělinách. Zahráli si na paleontologa a zkusili si najít a vykopat se země kostru Iguanodona. Vyrobili si také odlitek amonita. Na závěr programu si prohlédli zvířata z tamní záchranné stanice.


5.B uklízela místní lesopark

17.4.2019 / Martina Pazourová / Třídy 6.B

5.B se zúčastnila projektu Ukliďmě svět, ukliďme Česko. Udělali jsme dobrý skutek, který byl provázen dobrou náladou.


Vše nejlepší do nového roku přeje 5.B

1.1.2019 / Martina Pazourová / Třídy 6.B

Vše nejlepší do nové roku přeje 5.B


Jsem laskavec

20.11.2018 / Martina Pazourová / Třídy 6.B

Třída 5.B se zúčastnila oslavy Světového dne laskavosti. Tento den byl ve znamení dobré nálady a také dobrých skutků. Nejprve jsme si ve třídě rozdali drobné dárečky mezi sebou a následně jsme zanesli nepotřebné hračky a oblečení do místní charity. Program jsme ukončili úklidem lesoparku a skvělou hrou na závěr.


Výtvarná výchova s ochutnávkou sýrů

5.11.2018 / Martina Pazourová / Třídy 6.B

Výtvarnou výchovu jsme si zpříjemnili ochutnávkou pravých francouzských sýrů, které dovezla naše spolužačka z Francie. Všechny sýry byly výborné a my jsme si moc pochutnali. Moc jí děkujeme.


Spaní ve škole

29.6.2018 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.B

V posledním týdnu školního roku jsme spali ve škole.
V úterý ráno si žáci přinesli všechny věci a těšili se na celý den, který jsme měli strávit společně.
Hned po obědě začalo pršet, což nás trochu rozmrzelo a odchod ze školy jsme museli odložit.
Nakonec jsme vyrazili na šipkovanou. Všechny úkoly i indicie s další cestou se nám podařilo najít. Posledním úkolem bylo najít dům v Benátkách s mužem, který rozdělává oheň. Skutečně jsme daný dům našli a společně si opekli buřty.
Po příchodu do školy jsme hráli velké množství her, které si perfektně žáci připravili.
Také jsme ve škole hledali poklad a děvčata si prošla stezkou odvahy, kterou pro ně připravili chlapci.
I přes počasí jsme si poslední společné chvíle skvěle užili!


Den s lesy na festivalu Smetanova Litomyšl

23.6.2018 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.B

V pondělí 18. 6. jsme šli do Klášterních zahrad v Litomyšli, kde se konal Den s lesy.
V areálu bylo šest stanovišť, na kterých děti za splněné úkoly dostávaly razítka.
Poznávaly rostliny, řezaly dřevo, hrály si na kůrovce. Také zjistily nové informace o zvířatech.
Největším zážitkem pro všechny bylo stanoviště s dravci, kde jsme si mohly pohladit výra Kubu.


Školní výlet 4.B

23.6.2018 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.B

12.6. jsme se vypravili do Brna, abychom si prohlédli výstavu kosmonautiky.


Společně prožívané chvíle

7.1.2018 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.B

Celá naše parta spolu rádi trávíme čas. A nestačí nám pouze ten, kdy jsme ve škole a tvoříme nebo se učíme.
Proto jsme se před Vánoci dohodli, že budeme spát ve škole.
Byla to výborná akce plná legrace a pohody. Dokonce jsme se navnadili na Vánoce tak, že jsme si každý rozbalili jeden dáreček. Bylo naplňující sledovat radost a vděk dětí.
I nyní, po Vánoci, děti na zážitek rády vzpomínají.
Na další spaní či podobně zábavné akce se už předem těšíme :)


Výlet do hvězdárny

16.12.2017 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.B

V úterý 12.12. jsme se se vydali na výlet do Hradce Králové, kde nás čekal program ve hvězdárně. V nové budově nám byly přiblíženy hvězdy, souhvězdí. Zajímavý film nám vysvětlil, jak vyhynuli dinousauři.
V ten den bylo bohužel zataženo, proto jsme neměli možnost sledovat oblohu pomocí dalekohledu.
Na konci programu si žáci mohli nakoupit zajímavé suvenýry.
Další cesta vedla do Třebechovic pod Orebem. Tam jsme si prohlédli různé betlémy, převlékli se do kostýmů a opět nechybělo nakupování.
Byl to další společný zážitek, který jsme si užili a ukrátili čekání na Vánoce.


Adventní čas

11.12.2017 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.B

Čas do Vánoc si společně krátíme, jak jen je to možné.
Vytvářeli jsme adventní věnce, hráli v prvním sněhu, těšili se na čerty.
Také jsme vyzkoušeli, jak se nám společně pracuje pod vedením školní psycholožky.
K čekání také dozajista dopomohlo společné zdobení stromečku.


Pravěk v DDM

16.10.2017 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.B

Ve středu 11. 10. jsme se vydali na vlastní kůži poznat, jak se žilo v pravěku.


První dny v novém školním roce

17.9.2017 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.B

Prvních čtrnáct dní v novém školním roce bylo velmi zajímavých a poučných.


Den dětí ve 3. B

2.6.2017 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.B

Ve čtvrtek 1.6. jsme společně se 3. A oslavili Den dětí.
V osm hodin jsme vyšli ze školy směrem Nedošín. Po cestě jsme značili pro vedlejší třídu cestu. Bavilo nás vybírat nejlepší místa pro schování úkolů, aby hledání neměla vedlejší třída příliš jednoduché :)
Nejen, že jsme značili cestu a schovávali úkoly, ale k radosti dětí jsme si stihli dát i nanuka.
Naše značkování skončilo v Nedošíně na hřišti. Tam se k nám po chvíli přidala i vedlejší třída. Na další cestu jsme se posilnili, zahráli hry a vydali se hledat správnou trasu a úkoly my.
3. A nás zavedla až do Nedošínského háje, kde každý z žáků našel malý poklad.
Všichni jsme si výlet užili a už teď se těšíme na další :)


Přípravy na školní akci

20.3.2017 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.B

Vítání jara je úspěšně za námi.
Přípravy jsme si naplno užívali. Abychom měli co nejvíce vzpomínek, fotili jsme každou chvíli.


Kalendář

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2