Třída 6.A

Ahoj šesťáci,

přeju vám hezký Den dětí, užíjte si ho.

Přesně před rokem jsme byli společně v Hradci Králové ve FlyZone parku, bylo to s vámi prima. Protože se nemůžete vidět se všemi spolužáky, můžete si je připomenout na společných fotkách, někteří z vás si ještě nevyzvedli fotky z minulého školního roku. Pokud byste chtěli, napište mi na email vendulka.hyblova@gmail.com a já vám fotky nasdílím.

Hezký Den dětí a poslední školní měsíc :)

Vaše bývalá třídní Vend. Hýblová

 

Zeměpis 6. AB třída: domácí příprava do 28.6.2020

 

  1. Opakujtesi otázky v učebnici na straně 75, 76 a 77
  2. Prohlédněte si pozorně výuková videa zeměpis 6. ročník na www.ctedu.cz  
  3. Vypracujte test a výsledky mi pošlete do 22.6.2020 na mail vitezslav.vich@gmail.com . Test naleznete na Teams.

Videokonference je vždy v pondělí od 8:00h na Teams. Test pošlete na e-mail: vitezslav.vich@gmail.com. Pokud potřebujete s něčím poradit, tak jsem k dispozici na: mobil 776 815 911, mail: vitezslav.vich@gmail.com, aplikace: Viber, Messenger, WhatsApp, Teams, FaceTime. Přeji vám hodně úspěchů ve studiu a hodně zdraví.    S pozdravem Vítězslav Vích

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA

MATEMATIKA

Probíraná látka - krychle - povrch, objem, převody krychlových jednotek

Vzhledem k malé kapacitě webových stránek  nemohu zadávat úplná zadání zde.

Zadání úkolů je vždy uloženo na Teams a zároveň ho zasílám všem žákům do emailu. Pokud nedostáváte zadání emailem, napište mi na adresu ondrackova@skoluskol.cz

Přeji pevné zdraví a hodně sil do práce.

Lenka Ondráčková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÝ JAZYK 

15. - 19. 6.

LiteraturaVyšší ceny – Miloš Kratochvíl – čítanka s. 189 – naučit se recitovat na pátek

                 - Velrybářská výprava – Antonín Linhart – s. 170 – přečíst si a učit se zpívat.

                                                                                    Najděte si na YouTube.

                  -  Čtenářský deník – přinést (ofotit) -   do středy

Mluvnice Větné členy, věta jednoduchá/souvětí

1)    G příloha

2)    PS                      Upřesním

3)    Uč.

4)    https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/89334 Rozbor věty

5)    https://www.gtnv.cz/wp-content/uploads/2015/01/VY_12_INOVACE_32.pdf.pdf  Věta J - souvětí

6)    https://www.slideserve.com/hector/v-ta-jednoduch-a-souv-t         Věta jednoduchá – souvětí

 

___________________________________________

8. - 12. 6.

LiteraturaParníkem na Saltkrakan – Astrid Lindgrenová

 - V čítance na s. 179 – 180 si přečtěte ukázku a odpovězte na otázky 1–4 za textem.

- Vyhledejte si, kdo byla autorka, a do tlustého sešitu si zapište, jaké knihy napsala.

Do předmětu: 6.A/B – jméno a příjmení – lit. 14

Mluvnice Větné členy – přívlastek, předmět, příslovečné určení

1)    G příloha s. XII

2)    PS s. 21 – 23

3)    Uč. s. 102/ Test 11

4)    https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13196     Pk

5)    https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13193     Pt

6)    https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13194     Pu

V pondělí se sejdeme na Teams a ve středu a v pátek ve škole.

S sebou: učebnice a sešity na mluvnici, skladbu, G přílohu, PS … Na pátek čítanku. Pozor – četba z lit. výše je domácí práce pro všechny.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FYZIKA 

Domácí příprava v týdnu 15. – 19.6.

V pondělí 22.6. v 11:30 bude živá výuka na Teams

 Zopakujte si celou kapitolu Elektrický obvod.

Domácí příprava v týdnu 8. – 12.6.

V pondělí 15.6. v 11:30 bude živá výuka na Teams

 Tento týden si zopakujeme celou kapitolu Magnetické pole elektrického proudu na str. 159-171, Rozvětvený elektrický obvod na str. 172-175 a Bezpečné zacházení s elektrickým zařízením a první pomoc při úrazu elektrickým proudem na str. 178-182.

 V Teamsech vypracujte a pošlete kvíz Elektrický obvod III.

 

_____________________________________________________________________________________________________

PŘÍRODOPIS

Domácí příprava 22. 6. - 26. 6.

Na tento týden již žádné nové učivo nebude :). Doplňte si případné resty z minulých týdnů.

 

Domácí příprava 15. 6. -19. 6.

Na straně 106- 107 si přečtěte předposlední kapitolu Jak člověk zasahuje do přírody. Do sešitu si opište shrnutí a napište si 5 příkladů – jak člověk mění přírodu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH 

22.6.-26.6.2020

Hi everyone, this is our last week of school work.

So finish pages 72-75 in workbook /listening in Teams/

Do the project: My Town – more information in workbook p.73 – send it by email or Teams

Enjoy last homework :-)

15.6.-19.6.2020

Hi everyone,

online learning běží dál ve stejný den v úterý, ale od 11:30, a je hlavně pro ty, kteří nemohou do školy

Testy v Teamsech se ale týkají všech :-)

This week you will practise vocabulary of unit 8, improve your listening and reading skills - tento týden procvičímš hlavně slovní zásobu, poslech a čtení s porozuměním

textbook p. 92/1 vocabulary /poslech v Teamsech/ - naučit se a zapsat

textbook p.95/feelings – vyhledat význam, zapsat do vocabulary, naučit se a písemně ex.7

textbook p. 96/1 vocabulary /poslech v Teamsech/ - naučit se a zapsat

workbook p.69 –celá, /poslech v Teamsech/

workbook p. 71/communication – poslech v Teamsech

workbook p. 72-celá

Test yourself in Teams – do Vocabulary Test YS1: Unit 8 and Grammar Revision Test– vyplň test v Teamsech

Keep working :-)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĚJEPIS

Domácí samostudium: březen - červen

1) doplň si poznámky ke starověkému Řecku - až po str.98

2) do Bakalářů jsem nahrála prezentace k probírané látce, prezentace si můžete vytisknout a vlepit do sešitu nebo přepsat


Třídní učitel/ka: Mgr. Andrea Hanušová


Závěr 1.pololetí v 6.A

2.2.2020 / Andrea Hanušová / Třídy 6.A

1.pololetí jsme ukončili netradičně. Nejprve jsme večer na bowlingu zjistili, že máme v hodech značné rezervy :-) Zato nám skvěle jde´just dance´a noc ve škole byla prima. Ráno jsme školu provoněli palačinkami a zvládli jsme také průřez lidskými právy. Nakonec jsme si rozdali vysvědčení a vydali se na prázdniny...


DEN LASKAVOSTI – 13. LISTOPAD

13.11.2019 / Andrea Hanušová / Třídy 6.A

V tento speciální den se z nás stali Štědroni 007. Rozhodli jsme se vyrobit drobné sladkosti a malé symboly laskavosti. Během chvíle jsme vykouzlili sladké kuličky, které jsme potom rozdávali ve městě a informovali občany o smyslu Laskavce. A několik kousků našich svršků jsme odnesli na Charitu, aby mohly udělat radost ještě někomu jinému. Být laskavými není náročné, zvládne to úplně každý. A my víme, že i nepatrná laskavost potěší  6.A


ZÁŽITKY Z VÝLETU DO BRNA

24.10.2019 / Andrea Hanušová / Třídy 6.A

Čtvrtek jsme s 6.B odstartovali sice dlouhou, ale opravdu zábavnou jízdou autobusem. Dojeli jsme do brněnské hvězdárny, kde pro nás byl přichystaný super program. Dozvěděli jsme se hodně o vesmíru. Víte, že existuje 88 souhvězdí, která kryjí celou oblohu?


Adaptační kurz 6.A

15.9.2019 / Andrea Hanušová / Třídy 6.A

Přesně před týdnem vyrazila naše třída 6.A na ´adapťák´. Počasí nám zpočátku nepřálo. Provázel nás vydatný déšť, ale nám to ani trochu nevadilo. Všechny hry a aktivity jsme si užili a domů se nám nakonec ani moc nechtělo :-)


Návštěva 5.A na Vyšehradu a v Národním muzeu

2.6.2019 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Ve čtvrté a páté třídě se učíme o historii naší vlasti a cestujeme prstem po mapě České republiky.
Nyní jsme propojili naše poznávání historie a skutečné cestování.
V květnu jsme se vydali do Prahy - dopoledne na prohlídku Národního muzea a odpoledne na Vyšehrad.


Beseda se spisovatelkou p.Eliškou Polaneckou

1.4.2019 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

V březnu jsme se již po třetí setkali se spisovatelkou p.Eliškou Polaneckou,
která nám tentokrát vypravovala o tom, jak prožívala rok 1968.


Projekt Čelem vzad v 5.A aneb jak jsme poznávali život lidí během 100 let naší ČSR

3.1.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.A

Končí rok 2018, kdy jsme oslavili 100.výročí vzniku Československa.
Naše třída se zapojila do projektu Městské knihovny "Čelem vzad", kdy jsme se na společných schůzkách s p. vedoucí p. Janou Kroulíkovou seznamovali s okolnostmi vzniku ČSR, s čs. prezidenty, s výraznými osobnostmi ČSR jako např. bratry Čapkovými, T.Baťou, M.Horákovou, s cestovateli Hanzelkou a Zikmundem ...


Předvánoční vlastivědná exkurze na Pražský hrad -5.A

3.1.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 6.A

Před Vánoci jsme se vydali do předvánočně vyzdobené Prahy.
Naším cílem bylo prohlédnout si Pražský hrad a místa, o kterých jsme se učili ve vlastivědě.


Předvánoční vlastivědná exkurze na Pražský hrad -5.A

3.1.2019 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Před Vánoci jsme se vydali do předvánočně vyzdobené Prahy.
Naším cílem bylo prohlédnout si Pražský hrad a místa, o kterých jsme se učili ve vlastivědě.


Projekt Čelem vzad v 5.A aneb jak jsme poznávali život lidí během 100 let naší ČSR

2.1.2019 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Končí rok 2018, kdy jsme oslavili 100.výročí vzniku Československa.
Naše třída se zapojila do projektu Městské knihovny "Čelem vzad", kdy jsme se na společných schůzkách s p. vedoucí p. Janou Kroulíkovou seznamovali s okolnostmi vzniku ČSR, s čs. prezidenty, s výraznými osobnostmi ČSR jako např. bratry Čapkovými, T.Baťou, M.Horákovou, s cestovateli Hanzelkou a Zikmundem ...


Den laskavosti v 5.A a sbírka pro opuštěné pejsky

1.12.2018 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za vaši laskavost o podporu pro naši sbírku na pomoc opuštěným pejskům v psím útulku v Zeleném údolí ve Vendolí. Děkujeme, že jste umožnili dětěm přinést konzervy, granule, pamlsky, hračky a deky pro pejsky.
Těšili jsme se, že budeme moci pejskům osobně předat celou sbírku, ale vzhledem ke kalamitní situaci v útulku jsme nemohli do Vendolí jet.


Spaní ve škole a tajemné baroko

7.11.2018 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Naše třída 5.A si velmi přála, užít si společnou noc ve škole, a tak jsme se domluvili, že ve středu 24. října budeme ve škole spát.


Ohlédnutí za plaveckým výcvikem 4.A

2.4.2018 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

V letošním školním roce jsme chodili na plavání v pozdějším termínu než jindy.
Nevadí, alespoň si to brzy zopakujeme v létě venku na plovárně.


Jak jsme prožili zimu ve 4.A

31.3.2018 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Zima je už definitivně za námi a my jsme si ji docela užili.


Jak jsme prožili ve 4.A poslední týden před Vánoci

1.1.2018 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Tento týden byl skutečně vyjímečný a každý den vánoční.


Předvánoční výlet 4.A za hvězdami a betlémy

27.12.2017 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

V úterý 12. prosince jsme se nechali vést hvězdami a poznáním vesmíru vědecky i vánočně.
I my jsme se vydali jako pastýři za hvězdami a do Betléma zobrazeném v národní kulturní památce - Proboštově mechanickém betlému v Třebechovicích.


Adventní čas ve 4.A

27.12.2017 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Letos jsme si ho vychutnali a čas nám utekl velmi rychle. Byl plný zážitků i příprav.


Co nového ve IV.A ?

23.10.2017 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Letos se učíme zlomky a zjistili jsme, že již máme za sebou jednu pětinu školního roku.
Co je u nás nového ? Máme novou spolužačku Kristýnku, která jezdí na koni a k nám do třídy se moc hodí. Teď je nás stejný počet kluků a holek - tedy polovina holek a polovina kluků.
Ve škole stále hodně opakujeme to, co bychom v hlavě již měli mít, ale někdy to lovíme až z palce u nohy.Už umíme i písemně násobit, učíme se dělit velká čísla, řešíme úlohy ze života, čteme společně Děti z Bullerbynu, hrajeme si se slovy, zpíváme lidové písničky a zdá se, že nám ani nevadí to , že nemůžeme vytahovat mobily.


Jak jsme si užili zimu ve 3.A

18.3.2017 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Zima už je definitivně pryč a zítra přivítáme jaro.
Jak jsme si ji užili?


Závěr roku ve 3.A

3.1.2017 / Vendulka Hýblová / Třídy 6.A

Poslední měsíc roku 2016 byl plný akcí a krásných zážitků.
Hned na začátku adventu jsme psali Ježíškovi, co bychom si přáli, abychom našli pod stromečkem a co by se mělo stát. Mysleli jsme na rodiče a vyráběli jsme pro ně v DDM krásné keramické andílky.
Poznávali jsme známé i nám neznámé druhy citrusů.
Skončilo nám plavání, a tak jsme šli rádi bruslit.


Kalendář

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2