Třída 5.B

 

7.6.2021   focení- společná fotografie 30 kč, malá fotografie s kamarádem 20Kč

8.6. výlet do ZOO Dvůr Králové. S sebou jídlo a pití na celý den, vhodnou obuv, pláštěnku či nepromokavou bundu. Vybíráme 400 Kč- přeplatek vrátíme po vyúčtování výletu. Předpokládaný návrat cca po 16 té hodině, možná i v 17.hodin.

 

 

Info výtvarná výchova:

Každé úterý končí vyučování v 13.20- výtvarná výchova proběhne v celku, bez desetiminutové přestávky. Potom odcházejí děti na oběd.

 

Informace o způsobu platby

Částku  687 Kč proosím zašlete na účet školy 199268847/0600 s variabilním symbolem svého dítěte, který dostanete, do poznámky pro jistotu ještě uveďte jméno dítěte a třídu, aby byla platba správně přiřazena.

Kvůli přehledu poprosíme o potvrzení platby krátkou zprávou– stačí větička – „Zaplatil jsem“ zaslaná přes bakaláře či e-mail a ještě do omluvného listu žáka.

Pokud nemáte v bance zřízen vlastní účet, můžete ve výjimečných případech uhradit částku u účetní školy paní Evy Sedliské (naleznete ji ve 2. patře vždy v ranních hodinách).

Je nutné, aby byla platba provedena včas, ideálně do 20. září 2020, nejpozději však do 26. 9. 2020, aby nám případné chybějící finance nezpůsobily problémy s uzávěrkou.

Děkuji . 

 

MILÍ RODIČE,

prázdniny skončily a máme tu další školní rok. V páté třídě nás čeká spousta učení a zábavy. Přeji nám všem, ať vše v pohodě zvládneme a těším se na další naši spolupráci. Všichni doufáme a věříme, že následující rok proběhne bez nutnosti distanční výuky.

Pokyny pro začátek školního roku:

  1. Organizace 1.týdne – úterý 1.9. končí vyučování v 9.00 hodin,  ve středu 2.9. do 11.40 hod 
  2. Ve středu 2.9.  se společně vyfotíme! Pokud máte zájem o foto, děti mi to nahlásí.
  3. Od čtvrtka 3.9. výuka dle rozvrhu
  4. Obědy – dítě musí mít peníze na účtu předem (viz pokyny EURESTU), stejné jako loni.
  5. Skříňky – žlutá barva od č. 48 do č. 51,  oranžová barva 1-5, děti se opět domluví ve dvojicích, zajistěte si kladku s klíčkem. Nahlásí mi dvojici, číslo skříňky + náhradní klíč.
  6. Ve středu 2.9. si rozdáme učebnice a pracovní sešity, prosíme obalit.
  7. Prosím nahlaste jakékoli změny osobních údajů- bydliště, telefon rodičů .

 

Platba pracovních sešitů: - prosím do konce září

Čj – pracovní sešit 1.+2. díl   2x47,-                         celkem 94,- Kč

Shoda opodmětu s přísudkem                                                44,-Kč

Přírodověda – pracovní sešit                                                  57,-Kč

Geometrie                                                                                43,- Kč

Matematika –minutovky 1.+2.díl 2x43Kč                 celkem  86,-Kč

Angličtina                                                                               170,-Kč

Vlastivěda  1.díl                                                                       59,- Kč

Vlastivěda 2.díl                                                                        55,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     celkem  608 Kč            

 

Linkované sešity                                                                         79 ,-Kč

 

 

 CELKOVÁ PLATBA:        687 KČ  (způsob platby brzy upřesním)

 

Pomůcky na VV a PV – prosím donést do kufříku:

kulatý a plochý štětek úzký a silnější, Herkules, lepidlo na papír, tuš, 5 špejlí, temperové velké barvy, vodové barky nůžky, voskovky, fixy černé- jedna slabá a jedna tenká, houbička na nádobí, hadřík, igelit nebo noviny na lavici, křídové pastely, kelímek, anilinové barvy.

POMŮCKY NA TĚLOCVIK:

tričko, kraťasy, boty do tělocvičny, boty na ven, švihadlo.

Děkuji  a přeji příjemný školní rok.

                                                                                               Třídní učitelka Martina Míková.


Třídní učitel/ka: Mgr. Martina Míková


Noční škola 5.B

18.6.2021 / Martina Míková / Třídy 5.B

Jelikož se páťákům zbývající čas na prvním stupni značně krátí a dá se již spočítat na prstech, rozhodli jsme se ho řádně využít. Noční škola byla naprosto super, zažili jsme spoustu legrace a o maminku nikdo nebrečel. :-)


Výlet do ZOO Dvůr Králové 5.B

9.6.2021 / Martina Míková / Třídy 5.B

Víte jak vypadá nejúžasnější školní výlet? Když si objednáte skvělé počasí, když jedete s bezva partou, když máte po celou dobu výbornou náladu, nestane se nic nepříjemného a domů jedete všichni s úsměvem na rtech. A tak jsme to opravdu měli, užili jsme si na 200%.


Vánoce v 5.B

7.1.2021 / Martina Míková / Třídy 5.B

I když jsme do školy před Vánocemi chodili jen měsíc, stihli jsme toho poměrně mnoho. Nejen že jsme dohnali a zopakovali učení, ale vyrobili jsme vánoční svícny, přáníčka a ozdoby z vizovického těsta. Velkou radost nám udělala též třídní besídka s divadlem, koledami a společným rozbalováním dárků.


Ukliďme Česko, ukliďme Litomyšl

18.9.2020 / Martina Míková / Třídy 5.B

V pátek 18.9. se celá škola rozhodla přiložit ruku k dílu a uklidit vybrané části Litomyšle. Páťáci si vybrali prostor za Wembley a uklízet měli opravdu co. Krom běžným odpadků sbírali také staré oblečení, vyhozené žárovky, součástky do aut a podobné poklady. Máme hezký pocit, že jsme přispěli ke zvelebení našeho města.


Ježíškova noční škola

20.12.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

Čtvrteční den ve škole nekončil výukou, ale čekalo na nás mnoho zážitků. Nejprve se děti utkaly ve vánočním bowlingu, pak se šly projít předvánoční osvětlenou Litomyšlí. Ve třídě je čekala slavnostní večeře a krásná pohádka Louskáček. Také diskotéka nebyla k zahození, a což teprve Ježíškova nadílka dárků! Usnout se nám z těch velkých zážitků hned nepodařilo, ale snad tento deficit doženeme doma o prázdninách! Krásné Vánoce všem!!!!!!!!!


Vánoční koledování v LDN Litomyšl

17.12.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

Všechny nemocné pacienty z LDN Litomyšl přišly 17.12. potěšit děti ze 4.B. Svým vánočním programem jim zpříjemnily dlouhodobý pobyt v nemocnici, zpestřily fádní dlouhé dny a potěšily nejedno srdíčko. V závěru vystoupení zpívaly už nejen děti, ale i nemocní a zdravotní sestřičky s personálem. Z této akce jsme měli všichni velice dobrý pocit, do nemocničního prostředí jsme vnesli trocha té hřejivé vánoční atmosféry.


Vánoční odpoledne se seniory

13.12.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

Ve čtvrtek 12.12. se nesly domovem pro seniory Na Skalce libé tóny příčné flétny, trumpety a koled. Děti svým koledováním opět zpříjemnily všem babičkám a dědečkům další den. Pravidelných týdenních návštěv v domově si všimli i na městském úřadě a dětem přišel poděkovat osobně pan místostarosta R. Kašpar s dárky.
Z výtěžku charitativní sbírky jsme našim seniorům a dětem koupili výborné dorty, šampaňské a spousty dalších dobrot. Sváteční vánoční odpoledne se prostě vyvedlo.


Čertovský bowling

6.12.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

Děti ze 4.B se zcela dobrovolně rozhodly 5.12. odejít do pekla. Nešlo však o peklo pekelné, nýbrž o Peklo litomyšlské. Čerti a andělé si zde poměřili síly v umění bowlingu, čertovsky se vyřádili a bezvadně si užili sváteční den.


Návštěva knihovny

19.11.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

O tom, že jsou v místní knihovně super programy, jsme se přesvědčili 15.11. Zábavnou formou jsme rozplétali taje českých bájí, mýtů a legend. Dozvěděli jsme se mnoho nového, měli jsme možnost nahlédnout do spousty nádherných knih, interaktivně jsme se zapojili do dramatického představení bájí a vyplnili zábavný kvíz. Vše se nám hodí nejen do českého jazyka, ale i do vlastivědy.


Laskavec u Srdcařů ve 4.B

12.11.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

Na světový den laskavosti jsme pozvali do naší třídy vzácnou návštěvu- děti, asistentky a p.učitelku ze speciální školy v Litomyšli. Společně jsme si zazpívali, naučili jsme děti hrát na boomwhackery, povídali si o našich zájmech, koníčcích a společně se poznávali. Věříme, že dnešní dopoledne napomohlo k odstranění sociálních bariér, k větší sounáležitosti, vstřícnosti a vzájemnému pochopení. V těchto milých setkáváních chceme i nadále pravidelně pokračovat.


Návštěva sklárny ve Dvoře Králové nad Labem-4.B

22.10.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

22.10.čtvrťáci vyjeli do Dvora Králové do výrobny skleněných vánočních ozdob, kde měli možnost obdivovat zručnost českých sklářů. Na vlastní oči jsme viděli celý proces výroby -foukání jednotlivých rozličných tvarů ozdob, stříbření, ruční malování, posypy, lepení kamínků, balení. Všichni jsme tuto práci sledovali s velkým zájmem a obdivem. Při tvořivé dílně jsme si pak namalovali vlastní ozdobu.Cestou zpět jsme se ještě vyřádili na hřišti v Chocni a tím zakončili krásný podzimní výlet.


Dopravní výchova

22.10.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

V pátek 18.10. absolvovaly děti ze čtvrtých tříd první část preventivního programu Besip, jež je zaměřen na dopravní výchovu. O tom, jak být správným chodcem a cyklistou, dětem vyprávěl ve Sředisku volného času pan Tomáš Rádek. Seznámil všechny s parvidly silničního provozu, se značkami, křižovatkami a povinnou výbavou kola. Na děti dále ještě čekají dovednostní zkoušky na dopravním hřišti a závěrečný vědomostní test.


Výlet VIDA Brno-3.B

17.5.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

Návštěva zábavního parku VIDA je vždy velký zážitek. Na ploše téměř 5000 m² se nachází přes 170 interaktivních exponátů, díky kterým můžeme objevovat, jak funguje svět kolem nás. Unikátní stálá expozice je rozdělena do pěti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Dětské science centrum. Děti rozpoutaly tornádo, pokusily se ustát zemětřesení, užily si účinky odstředivé síly a mnoho dalších fyzikálních jevů. Třešničkou na dortu byl naučný ekologický 3D film Oceány.


Hvězdárna Hradec Králové-3.B

13.5.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

30.4. jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. A byl to opravdu veliký zážitek! Poutavé vyprávění o mlhovinách,planetách, galaxiích a družicích nás nadchlo, ale ještě větší dobrodružství nás čekalo při úžasné naučné pohádce Polaris, která seznámila děti s astronomickými zákonitostmi, jakými jsou důvody střídání ročních období, délky polární noci nebo podobnostmi Země a dalších planet. Byli jsme svědky okouzlujícího příběhu kamarádství dvou nepravděpodobných přátel, tučňáka Jamese a ledního medvěda Vladimíra. Spolu s nimi jsme se prolětěli ve vesmírné lodi Polaris k Saturnu a Marsu. Věřte tomu, stálo to za to!!!!


Naděje pro všechny

29.4.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 5.B

V pondělí 29. 4. se šly třetí třídy podívat do Naděje, což je nízkoprahové centrum pro děti a mládež.
Každý, kdo má zájem může centrum navštěvovat a pobavit se se svými vrstevníky, zahrát si hry nebo napsat domácí úkol. Často podnikají zajímavé akce, díky kterým děti zapomínají na své nepříznivé situace doma či ve škole.
Třeťáci si prohlédli budovu, rozdělili se do tří skupin, ve kterých si vytvořili své placky nebo magnetky, zahráli si deskové hry a v tělocvičně vyzkoušeli pohybové aktivity.


Ponožkoví plyšáci a Hustej internet 3.B

10.4.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

Úterý 9.4. bylo vážně super. Do třídy přišla paní Kučerová a naučila třeťáčky vlastoručně ušít plyšového mazlíka- pejska z ponožek.I když navléknout jehlu, udělat uzlík na niti a zvládnout ozdobný steh nebylo vždy úplně jednoduché, nakonec každý ušil nádherného a naprosto originálního plyšáka. Děti z něho měly velikou radost.
A to nebylo vše! Ještě nás čekal preventivní program v Městské knihovně. Paní Eckertová nám představila svou knihu Hustej internet a poučila o nástrahách virtuálního světa a sociálních sítí.


Úklidová četa třeťáčků

4.4.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. I naše škola nezůstala pozadu. I 3.A a 3.B se chopila zodpovědnosti a dala se do zkrášlování svého okolí.Za 2 hodiny děti nasbíraly neuvěřitelné množství odpadků ( v lokalitě za Wembley, směrem na Osík).Do práce se děti daly s obdivující vervou a podařilo se jim najít a posbírat i takové kousky jako satelit, nárazník od auta, žárovky a další skvosty.Patří jim za to náš dík.


Plavecký výcvik

24.1.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

Plavecký výcvik v dnešní době již není jen plavání bazénů sem a tam, ale i spousta her s rozličnými pomůckami, tobogan, vířivka. Děti hrají vodní polo, loví puky, plavou s ploutvemi.V šesté lekci si vyzkoušely plavat v oblečení, nacvičovaly záchranu tonoucího a dávaly si první pomoc.Byl to opravdu velký zážitek.


Předvánoční dobrodružství 3.B

2.1.2019 / Martina Míková / Třídy 5.B

Ve čtvrtek 20.12.děti ze 3.B zažily nevšední den. Nejprve vyjely na výlet do Chotovic, aby si prohlédly osvětlený dům pana Trunce a podívaly se v kostele na výstavku betlémů. Potom je čekala vánoční pohádka ve škole, rozbalování dárečků u stromečku a večerní dobrodružná stezka odvahy, kterou připravili žáci 8.A. I samotné spaní ve škole bylo velikým zážitkem.


Beseda s Petrou Braunovou

4.12.2018 / Martina Míková / Třídy 5.B

3.12. se třeťáčci vydali do místní knihovny na besedu se známou spisovatelkou dětských knih Petrou Braunovou. Dozvěděli se spustu zajímavých informací: jak vůbec vzniká kniha, jak se spolupracuje s nakladatelstvím a ilustrátory, ale také zákulisní střípky k jednotlivým knihám. Paní spisovatelka svým poutavým vyprávěním děti seznámila především s jejím posledním dílem Ema a kouzelná kniha, přečetla nám napínavé úryvky a všechny nás naladila a motivovala ke čtení.


Kalendář

Červen 2021
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4