Třída 5.B

Vážení rodiče a milí žáci,

v pondělí 29. 6. budeme všichni odevzdávat učebnice. Nezapomeňte žádnou, vše si spravte, vygumujte, sundejte obaly a vezměte si pro jistotu i nějaké drobné v případě placení. Před školou si vás vyzvednu v 8:20. Po vrácení učebnic bychom mohli jít na zmrzlinu a potom domů. :)

V úterý 30. 6. proběhne hromadné ukončení školního roku. Za příznivých podmínek před budovou školy bez roušek, když bude pršet, tak v tělocvičně s rouškami. Ceremoniál začíná v 8:00, prosím, dojděte do školy na 7:45 a běžte samostatně rovnou do naší třídy. Ve třídě si vše odložíme a společně pak půjdeme ven nebo do tělocvičny.

POKUD NECHCETE, ABY SE VAŠE DÍTĚ SETKALO S OSTATNÍMI ŽÁKY, DOJDĚTE SE VŠEMI UČEBNICEMI V PONDĚLÍ 29. 6. PŘED BUDOVU ŠKOLY MEZI 9. - 10. HODINOU - VŠE V TOMTO ČASE VYŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ. :)

V případě jakýkoliv dotazů mě prosím kontaktuje na email: horakova@skoluskol.cz

Děkuji, Pavla Horáková.

 

ČESKÝ JAZYK

22. 6. – 26. 6.

Milé děti, tak už víme, co je podmět a přísudek a jak je vyhledat ve větě. V tomto týdnu si ještě vysvětlíme SHODU přísudku s podmětem a s několikanásobným podmětem. V učebnici si na 130. a 131. straně zopakujte, jakou koncovku napíšeme v přísudku, pokud máme ve větě jeden podmět. Procvičte také v pracovním sešitě na straně 31. Shodu přísudku s několikanásobným podmětem si pečlivě nastudujte v učebnici na stranách 132 – 133, vypracujte 32. stranu v prac. sešitě. ONLINE hodinu jsem naplánovala opět na středu 24. 6. ve 13 hodin. Těším se na Vás! 

V prezentaci si nové učivo ještě zopakujte:

https://www.zs3chodov.cz/download.php?idx=1726

Vyzkoušet se můžeš zde:

https://www.mojecestina.cz/article/2009030802-test-shoda-prisudku-s-podmetem-3

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet1.htm

V pracovním sešitě si ještě zopakujte učivo tohoto ročníku na stranách 39 – 40.

Přeji Vám úspěšné zvládnutí posledního školního týdne. :)

15. 6. – 19. 6.

Ahoj děti, v následujícím týdnu se budeme zabývat STAVBOU VĚTY.  V učebnici si na straně 123 zopakujte, co je podmět a přísudek, může být vyjádřený a nevyjádřený - str. 124 a také několikanásobný – str. 125. K tomuto učivu si vypracujte v pracovním sešitě strany 26, 27, 28/1, 2 nahoře.  Také si zopakujte v pracovním sešitě na 38. straně učivo z tohoto roku.

V prezentaci si nové učivo ještě procvič:

https://slideplayer.cz/slide/11345234/

Vyzkoušej si:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/2429

https://testi.cz/testy/cestina/podmet-a-prisudek/

8. 6. – 12. 6.

Milé děti, stále se budeme zabývat číslovkami, především jejich skloňováním. Zopakujete si, jak zapisujeme řadové číslovky – v učebnici si pečlivě přečtěte cvičení 115/8, vyberte si jednu postavu a přepište o ní text do sešitu. Cvičení 115/10 si zkuste jako diktát. Poté přejdeme ke skloňování číslovek 2, 3, 4, 5. V učebnici na straně 116 – 117 je vše vysvětleno. Pozor na 2. pád bez DVOU a  na 7. pád – vždy se DVĚMA, TŘEMI, ČTYŘMI!!!!!! Do sešitu přepište cvičení 116/2, 3. Podívejte se také, jak čteme a píšeme letopočty v učebnici na straně 117. V pracovním sešitě na vás čeká strana 23. :) Pevně věřím, že nezapomínáte na četbu své oblíbené knihy. Ve škole se na Vás těším ve středu a ve čtvrtek, ONLINE hodinu jsem naplánovala opět na středu 10. 6. ve 13 hodin, je prima vás vidět a slyšet. :) Procvičit učivo můžete zde:

https://slideplayer.cz/slide/1945193/

https://www.mojecestina.cz/article/2014102101-test-sklonovani-cislovek-dve-a-dva-1

https://www.skolasnadhledem.cz/game/643

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+%C4%8C%C3%ADslovky#selid

https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-cislovky-dva/565

 

 ...............................................................................................................................................................................................................

 Také na odkazu www.didakta.cz si můžete zdarma po stáhnutí jejich prohlížeče procvičovat učivo ČJ, ale i jiných předmětů. Přístupové údaje:

  Login: crna2083@didakta.cz

 Heslo: 2JAY

 Na webovém portálu Škola v pyžamu Vám průběžně přidávám různé pracovní listy, těší mě, že se je snažíte plnit. Tak hurá s chutí do toho! :)

 Zde naleznete shrnutí učiva o slovesech:

 https://slideplayer.cz/slide/2693726/

...................................................................................................................................................................................................................

-zu: https://www.skolavpyzamu.cz/xoo0s ( můžete už nyní)  vyplníte svoje jméno a heslo ( doporučuji celé jméno např. Jan Novák a heslo si dejte všichni stejné, určila jsem toto: kamarádi

 Jakmile se přihlásíte, uvidím vás. Můžete mi tam vkládat např. naskenované pracovní listy, nebo sešity, já vám je tam mohu také opravit. Pokud byste něčemu nerozuměli, pokusím se vám tam cokoli vysvětlit a uvidíte to vlastně všichni, můžeme si tam psát vzkazy :)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

V televizi můžete sledovat dopolední program pro žáky UčíTelka.

 Kdybyste něčemu nerozuměli, neváhejte mi napsat ( krejbychova@skoluskol.cz).

Na internetu je hodně možností: např.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-pridavnych-jmen-jarni-mlady

https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-pridavnych-jmen-i-y-2-uroven/88

 https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-v-koncovkach/pridavnych-jmen/

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Přírodověda

22. 6. - 26. 6.

Na tento týden již žádné nové učivo nebude :). Doplňte si případné resty z minulých týdnů.

 

15. 6. - 19. 6.

Tento týden se budeme zabývat mimořádnými událostmi (učivo není v učebnici). Zápis: Při požáru v domácnostech voláme hasiče (150) nebo tísňovou linku (112). V případě hrozby mimořádné události se používá signál - Všeobecná výstraha. Je vyhlašován kolísavým tonem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít 3 krát po sobě v 3 min. intervalech. Při evakuaci je třeba opustit byt s evakuačním zavazadlem a dostavit se do určeného evakuačního střediska. Vyhledejte si a napište si do sešitu, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo. Varovný signál- https://www.youtube.com/watch?v=uc_szX25ktE


PROSÍM sledujte hlavní webovou stránku školy, kde najdete informace k průběhu a náplni zbývajících dní tohoto školního roku.

Děkuji

D. Horská ____________________________________________________________________________________________________________________________

MATEMATIKA

22. 6. - 26. 6. 2020

Na tento týden už žádné nové učivo není. Dodělejte si to, co vám ještě chybí.

 

15. 6. - 19. 6. 2020

Učebnice: str. 50/ 1; 2; 3; 4a,b; 5c,d

                 str. 51 - nastudovat žlutý rámeček + cv. 1a,b,d; 2a,b; 3; 4; 5

                 str. 52/ 1a,d; 2; 5b,c; 7

                 str. 53/ 2a; 4a; 5

PS: str. 41/ 1; 2; 3

      str. 42/ celá stránka

 Úlohy z učebnice mi prosím zašlete ke kontrole. Cvičení z PS jsou na docvičení. Protože v prac. sešitu nemáme dodělané stánky 43 až 48, můžete je využít k opakování na konci prázdnin.    

 Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz

K dispozici jsou výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.


 

 Geometrie

22. 6. - 26. 6. 2020

 

Pouze dokončete, co vám chybí.

 

15. 6. - 19. 6. 2020

U-G: str. 51, 52, 53 - nastudovat žluté rámečky.

        str. 51/ 3 + str. 52/ 1; 2 + str. 53/ 1; 2; 3

PS - G: str. 38/ 4a, b

           str. 39/ 1a, b; 2

           str. 40/ 2; 3; 4

 


Vlastivěda

 

22. 6. - 26. 6. 2020

Pouze dokončete, co vám chybí.

 

15. 6. - 19. 6. 2020

PS: str. 50; 51 - celé

 ______________________________________________________________________________________________________________________

Anglický jazyk - Skupina Horská Dagmar

 

22. 6. - 26. 6. 2020

 

Pouze dokončete, co vám chybí. A to je úplně všechno:)

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK - Skupina Vomáčková Markéta

Úkoly do 30.6. HURÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

1) Opakování látky celého roku - nezhorší známku na vysvědčení, ale může vylepšit.

(Bude posláno na Bakaláře těm, co pokračují v domácím samostudiu. NUTNÉ ODEVZDAT, po odevzdání Vám bude sdělena známka na vysvědčení. Čím dříve odevzdáte, tím dříve bude pro Vás aj ukončena. Další úkoly se zadávat nebudou.)

 

 

 

 

 


Třídní učitel/ka: Mgr. Dagmar Horská


Procházka do Nedošína spojená s úklidem odpadků

5.4.2019 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Čtvrté třídy se zapojily do akce Ukliďme Česko a ve čtvrtek se vydaly do Nedošínského háje. Žáci uklízeli celou cestu do Nedošína i zpět a nestačili se divit, co všechno jsou lidé schopni vyhodit do přírody. Před vycházkou se žáci dozvěděli, jak dlouho trvá, než se různé druhy odpadků v přírodě rozloží, jak mohou být škodlivé a nebezpečné. O to více byli motivovaní k tomu, aby jim po cestě neunikla ani jedna věc, která v přírodě nemá co dělat. Úklid byl pro žáky velmi poučný.


Karneval na ledě

20.3.2019 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Zimní období zakončili žáci a učitelé prvního stupně karnevalem na ledě. Nejprve proběhla krasojízda tříd, při které si všichni prohlédli krásné a propracované masky. Následovaly dovednostní soutěže jako střelba na branku, slalom, curling, hod na cíl atd. Za splněné disciplíny dostali všichni sladkou odměnu. Ve fotogalerii se podívejte, jak jsme si tento den společně užili.


Předvánoční pečení čtvrtých tříd

2.1.2019 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Před vánočními prázdninami navštívily čtvrté třídy Školicí centrum PFAHNL. Žáci viděli různé stroje, které pekařům usnadňují práci, dozvěděli se zajímavé informace o výrobě koblížků, pečiva i o samotném pečení ve velkých troubách. Všichni si odnášeli vlastnoručně vyrobené perníčky, pečivo a za odměnu dostali i koblížky, na které se jim celou dobu sbíhaly sliny.


Cizokrajná zvířata na Střední škole zahradnické a technické

25.11.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V pondělí dne 19.11. jsme navštívili Střední školu zahradnickou a technickou, kde chovají různé druhy zvířat, a to i cizokrajných. Navštívili jsme učebny akvaristiky a teraristiky, kde jsme si užili spoustu legrace s chameleonem, který nám lezl na hlavy. Viděli jsme také krásné ptactvo, opičky, zakrslá prasátka a kozy. O všech zvířátkách jsme se dozvěděli zajímavé informace. Příjemně jsme si tak zpestřili pondělní vyučování.


Spaní ve škole s detektivním vyšetřováním - 3.B

26.6.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Žáci ze 3. B spali ve škole a dostali důležitý úkol od policie. Hledali nebezpečného zločince!
Paní učitelka našla dopis, ve kterém se psalo, že jistý detektiv hledá zločince, který ukradnul šperky ze zámku Litomyšl. Detektiv mu přišel na stopu, ale vypadalo to, že než zločince stačil nahlásit policii, byl zabit. Žáci se vydali pátrat na vlastní pěst. Na různých místech po Litomyšli našli zašifrované indicie o pachateli, které stačil detektiv ještě před smrtí ukrýt. Z indicií žáci zjistili, jak pachatel vypadá, jak se jmenuje atd. Všechny informace šli předat policii a za odměnu je pan policista pozval na policejní stanici, kde mohli prozkoumat celu a policejní auto. Ve 22:30 paní učitelka přijala telefonát od policie. Pachatel byl dopaden a ukradené věci schoval u nás ve škole. Odvážní žáci se je vydali hledat po tmě s baterkou. Poslední ukradená věc byla nalezena ve 23:30. Všichni si mohli část pokladu za odměnu nechat. Byly v něm drahocenné šperky a kameny. O půlnoci se všichni spokojeně zavrtali do spacáků a ráno si sdělovali dojmy z večerní hry. Bylo to velké dobrodružství. Podívejte se, jak jsme si celý večer užili. Druhý den jsme první hodinu leželi ve spacácích a četli jsme si knížku.
Na detektivní téma jsme navázali také v Městské knihovně, kterou jsme navštívili o týden déle. Paní knihovnice nám ukazovala detektivní knížky, ze kterých vybrala různé šifry, které žáci museli ve skupinkách rozluštit a moc je to bavilo.


Výlet třetích tříd - Westernové městečko

13.6.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Dne 4. 6. jsme se vydali autobusem na výlet do Westernového městečka v Boskovicích. Zde pro nás měli organizátoři připravený celodenní program. Nejprve jsme zhlédli koňskou show a poté dostaly děti dvouhodinový rozchod. V tomto čase mohly nakoupit suvenýry a navštívit různé atrakce jako je pastva kozy, hledání pokladů v písku, střelba šípem, házení tomahawkem atd. Následovaly různé soutěže, kde naše škola vyhrála dvě ze tří hlavních cen a to byly kovbojské klobouky. Celý den byl zakončen divadelním představením s názvem Tenkrát v Arizoně. Zpět do Litomyšle jsme přijeli přesně na čas v 16:15 hod. Po výletě žáci napsali pěkné slohy o tom, jak si výlet užili a nyní pracujeme na našem westernovém městečku, které tvoříme z odpadového materiálu a barevných papírů.


Rozloučení s bazénem

27.2.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Třetí třídy zdárně ukončily plaveckou výuku. Žáci se zdokonalili v plaveckých dovednostech, ale také si užili spoustu zábavy. Každá hodina končila hrami v bazénu (nejatraktivnější bylo vodní pólo) nebo relaxací ve vířivce. Všichni dostali mokré vysvědčení a diplom za otužilost. Těšíme se na plavání v následujícím školním roce.


Předvánoční výlet do Olomouce 3.A, 3.B

4.1.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Před Vánoci se vydaly třetí třídy na výlet do Olomouce. Žáci si užili cestu vlakem a z vlakového nádraží šli pěšky do Galerie Šantovky, kde je uchvátila vánoční výzdoba a průchozí magický les. Natěšení byli především na kino, kde měli celý sál pro sebe a s popcornem v ruce si užívali animovaný film Maxinožka. Oběd nemohl být jinde než v McDonaldu. S plnými bříšky jsme se všichni vydali na procházku vánočně vyzdobené Olomouce a navštívili jsme trhy, kde jsme si nakoupili vánoční dárečky pro naše blízké. Cestu zpět jsme měli zpestřenou chytáním autobusu, který nám málem ujel. Nakonec jsme se všichni v pořádku a v dobré náladě vrátili domů, kde si žáky vyzvedli rodiče. Někteří rodiče však jeli ochotně na výlet s námi, patří jim poděkování za pomoc a doufáme, že si s námi výlet užili.


Mikuláš ve 3.B

11.12.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V úterý jsme si povídali o tom, kdo to byl svatý Mikuláš, popisovali jsme si čerta a jelikož byla paní učitelka převlečená za anděla, chtěla, abychom nakreslili, jak si představujeme našeho strážného andílka a napsali k němu vlastnosti, které by měl mít. Své andílky jsme představili celé třídě a vystavili jsme si je na nástěnku. Všechny tři postavy jsme hned druhou hodinu viděli naživo. Zavítal k nám Mikuláš, andílci a rozzuření čerti, kteří některé děti odnesli v pytli pryč. Mikuláš nás chválil, ale také napomínal všechny nezbedníky. Po zazpívání písničky jsme se nadílky nakonec dočkali všichni.


Keramika DDM 3.B

11.12.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V listopadu jsme navštívili DDM, abychom vytvořili dárky pro naše blízké. Všem šla práce dobře od ruky, bylo vidět, že děti maminkám často pomáhají při pečení, vyválet placku nebyl problém. Minulý týden jsme DDM navštívili znovu, čekalo nás glazování výrobků. Výslednou podobu výrobku neukážeme. Uvidí ji rodiče až pod stromečkem.


Bruslení 3. a 4. tříd

11.12.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Celý listopad chodily 3. a 4. třídy bruslit. Žáci trénovali nové dovednosti a hráli různé hry. Minulý týden žáci zahájili plaveckou výuku, byli rozřazeni do skupin a na závěr šli za odměnu odpočívat do vířivky, kde se všem velmi líbilo.


Návštěva MÚ

19.11.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V rámci průřezového tématu Výchova demokratického občana jsme navštívili Městský úřad v Litomyšli. V zasedací místnosti MÚ nás s úsměvem přivítala PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková. Dozvěděli jsme se od ní mnoho zajímavých informací a nakonec nás rozdělila do skupin, ve kterých jsme zpracovávali otázky týkající se MÚ a města Litomyšle. Mohli jsme se pohybovat po celé budově MÚ, čímž jsme zdejším pracovníkům zpestřili pracovní den. Někteří si poradili a o odpovědi na otázky poprosili zaměstnance MÚ, jiní informace vyhledávali v prospektech nebo na nápisech dveří. Některé skupinky potkaly dokonce pana starostu a prosily ho o vizitku, ze které by získaly potřebné údaje. Po návštěvě MÚ jsme se vydali na prohlídku města, kde jsme si ukazovali významné památky a povídali si o nich. Druhý den jsme ve třídě ve skupinách zpracovávali nabyté informace. Každá skupina si vylosovala jednu památku a vyhledávala o ní podrobnější informace. Výsledné práce jsme si vystavili.


Projekt EDISON ve 3.B

25.9.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Od 11. záři se konal na naší škole projekt EDISON. V naší třídě nás navštívili vysokoškolští studenti z různých zemí světa. Seznámili jsme se s jejich zvyky, tradicemi a dozvěděli se mnoho zajímavých informací i o jejich osobním životě. S některými z nich jsme si zahráli zábavné hry a naučili jsme se podepsat jejich písmem či říci pár slov v jejich jazyce. Celý týden byl velmi přínosný, studenty jsme si oblíbili a při loučení ukápla nejedna slzička.


Recyklace elektroodpadu - 3.B

25.9.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Dne 6. záři jsme se zúčastnili zábavně naučné akce na téma recyklace elektroodpadu, která se konala na Toulovcově náměstí. Prohlédli jsme si výstavu o recyklaci, odpovídali na kvízové otázky a vyzkoušeli jsme si zajímavé interaktivní hry. Nejvíce nás ovšem oslovila nafukovací závodní dráha pro dvojice. Snažili jsme se o osobní rekordy a nakonec jsme za ně byli odměněni.


Výlet 2.B - Toulovcovy Maštale

20.6.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Na výlet do budislavských lesů jsme nejeli jen tak, pozval nás k sobě Rytíř Toulovec. Paní učitelce přišel dopis, ve kterém stálo, že se v lesích pohybují zbojníci, kteří chtějí Toulovce připravit o poklad, ze kterého obdarovává chudé, nemocné a lidé v nouzi. Poprosil nás, zda bychom mu pomohli s údržbou lesa. Po cestě jsme sbírali odpadky, které jsme Toulovci nakonec odevzdali, počítali žluté značky, aby věděl, kolik jich zbojníci smazali, stavěli domečky pro malé živočichy, sbírali různé přírodniny, aby si mohl Toulovec udělat ohýnek a měli jsme si také zapamatovat názvy skal, které jsme potkali. Když jsme dorazili do Toulovcova příbytku, čekal tu na nás a ověřoval, zda si zasloužíme za splněné úkoly odměnu v podobě zlatých penízků. Položil nám také různé vědomostní otázky, které jsme s přehledem zodpověděli. Nakonec nás provedl svým skromným příbytkem a nechal nás potěžkat svůj meč. Poobědvali jsme na skále a pokračovali do Vranic, kolem Panského stolu až na Budislav. Po cestě jsme hráli hry a nakonec jsme si koupili nanuky, které nás po dlouhé cestě příjemně osvěžily. Čekání na autobus jsme si zkrátili dováděním na dětském hřišti a lezením na Velké Hradisko, odkud byl překrásný výhled na Budislav. O tom, že jsme si výlet všichni užili, se přesvědčíte z fotografií.


Den dětí

5.6.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Na Den dětí šlo učení stranou. Nejprve jsme si zahráli ve třídě stmelovací kolektivní hry a poté jsme vyrazili na šipkovanou. Po cestě na nás čekaly různé úkoly, které jsme poctivě splnili. Za odměnu žáci dostali nanuky, které byly příjemným osvěžením. Nakonec si všichni hráli a dováděli v areálu za Sokolovnou. Moc jsme si tento den užili.


Pohádkové ostrovy

5.6.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V učebnici českého jazyka jsme si četli o ztroskotání Robinsona Crusoe. Dostali jsme úkol vymyslet vlastní pohádkový ostrov a napsat k němu příběh. Žáci pracovali ve skupinkách a vymýšlení i výroba ostrova je natolik nadchla, že jsme se tomu věnovali celý den. Každá skupinka nakonec odprezentovala svůj ostrov a příběh před celou třídou. Podívejte se sami, jak se práce žákům povedla.


Čarodějnická škola

9.5.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V pátek před Pálením čarodějnic jsme si ve třídě udělali čarodějnickou školu. Žáci měli za úkol přinést nebo vyrobit co nejoriginálnější kouzelnický předmět nebo čarodějnickou pomůcku a vymyslet, k čemu slouží. Někteří žáci byli za pomoci rodičů velmi kreativní. U představování kouzelných předmětů jsme se velmi pobavili. Žáci sami hlasovali pro toho, kdo se jim líbil nejvíce. V rámci tohoto dne jsme se také naučili zaklínadlo, přečetli jsme si, jak se míchá lektvar, vyrobili si létající čarodějnici, vymysleli vlastní čarodějnici a poslali jsme přihlášku do čarodějnické školy.


Výstava Imaginárium a divadelní představení Aladin

9.5.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Po Velikonocích jsme byli ve Smetanově domě na divadelním představení bratří Formanů s názvem Aladin. Děti zde viděly nádherné výtvarné dekorace, loutky nadměrných velikostí a stínohru. Nejvíce je nadchla obří postava kouzelníka, která byla strašidelná.
Tomuto představení předcházela výstava v Regionálním muzeu s názvem Imaginárium. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Mohli jsme se všeho dotýkat, hrát si a vše prozkoumávat. Moc jsme si to všichni užili.


Bruslení nás baví

7.2.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Od ledna chodíme bruslit na zimní stadion a žáky to velmi baví. Někteří z nich se od začátku velmi zlepšili. Kdo neuměl bruslit, bruslí už sám nebo s pomocí branky. Trénujeme na karneval na ledě, který nás čeká koncem února.


Kalendář

Srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6