Třída 5.B

ČESKÝ JAZYK

ČESKÝ JAZYK 20. 3. – 27. 3.

Milí žáci, moc Vás zdravím a doufám, že jste všichni v pořádku. Věřím, že jste šikovní a že jste se snažili doma český jazyk procvičovat. Psala jsem Vám úkoly do pátku 20. 3., dnes tedy přidám další úkoly na týden.

Pokračujte v denní četbě své oblíbené knížky, čtěte i nahlas rodičům, sourozencům, potěšíte je. :) Pokud budete mít přečteno, nezapomeňte si knihu zapsat do čtenářského deníku.

Procvičujte učivo již probrané, především koncovky přídavných jmen, víte, že nám ještě moc nešly. J Zkuste si třeba nějaký (krátký) diktát či přepis, můžete poprosit rodiče či sourozence.

Již jsem Vám posílala internetové odkazy na procvičování, dnes přidávám další.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

V televizi můžete sledovat dopolední program pro žáky UčíTelka.

V učebnici a pracovním sešitě jste si pročetli a procvičili BUDOUCÍ ČAS, nyní vás čeká ČAS MINULÝ. V učebnici si projděte ústně strany 93 – 94. Na straně 94 cvičení 3 můžete zkusit i prakticky, vitamíny se vám budou moc hodit.:) Do sešitu zapište 94/4, není to složité, věřím, že zvládnete. V pracovním sešitě vás čeká pouze jedna strana 10. Kdybyste něčemu nerozuměli, neváhejte mi napsat ( krejbychova@skoluskol.cz), nemusíte mít obavy, jakmile se vrátíme, projdeme vše ještě spolu, jen v rychlejším tempu. :)

Milé děti, v učebnici na straně 92 je v rámci slohového cvičení popsáno, jaké náležitosti by měl obsahovat dopis. Moc by mě potěšilo, kdybyste takový dopis zkusily napsat. Můžete napsat třeba babičce, dědovi, lidem, kteří jsou osamoceni. Pokud nevíte komu, můžete napsat i mně do mailu. Potěší mě to také, určitě vám odepíši.

Moji milí páťáci, mějte se dobře, buďte opatrní. SPOLEČNĚ to určitě zvládneme! I. Krejbychová :)

Domácí práce: Český jazyk – do 20. 3.

Pokud nemáte materiály ( učebnici, sešity) zastavte se v pátek 13. 3. od 9 do 11 hodin

-          číst vlastní knihu průběžně

-          pracovní sešit 1. díl – dokončit, doplnit chybějící cvičení – především v závěru pracovního sešitu

-          učebnice – SLOVESA  str. 85/2 – urči osobu , číslo, čas a napsat infinitiv ( kdo byl nemocný)

-          učebnice str. 87 - slovesný způsob – přečíst, 87/2 ústně

                  str. 88 – 89 ústně , 88/2 – písemně

-          pracovní sešit – celá strana  8 a 9

 procvičovat přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací –stále je POTŘEBA!!!!!!!

Na internetu je hodně možností: např.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-pridavnych-jmen-jarni-mlady

https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-pridavnych-jmen-i-y-2-uroven/88

 https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-v-koncovkach/pridavnych-jmen/

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Přírodověda

 

Domácí příprava 30. 3. - 3. 4.

 

V učebnici na str. 62 přečíst smyslovou soustavu. Do sešitu si opsat červený rámeček, nakreslit a popsat jazyk.

 

Zopakovat si smyslovou soustavu můžete pomocí následujících odkazů:

 

https://brumlik.estranky.cz/file/780/smysly.htm

 

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/smysly.htm
 
Příjemný den

Pazourová

domácí příprava do 27.3.2020

V učebnici na str. 61 přečíst téma kožní soustava. Do sešitu si zapsat význam kůže. Učivo si můžete procvičit v následujícím odkazu:
https://brumlik.estranky.cz/file/779/kuze.htm
Hezký den
Pazourová

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Moji milí páťáci,

některé z vás chci moc pochválit za zasílání hotové práce, především za testík z vlastivědy. Vás ostatní, milé děti, bych chtěla povzbudit ke společné práci na dálku. Budu ráda, když se mi ozvete. Pevně doufám, že pracujete i bez mé kontroly. Pokud nestíháte splnit práci v daném týdnu, nevěšte hlavu, nic se neděje. Pracujte ve svém tempu, ale pozor, aby se vám práce zase moc nenahromadila.

 

Přeju vám krásné dny, užívejte jarního sluníčka a hlavně buďte zdraví!

Markéta Šplíchalová (splichalova@skoluskol.cz)

 

 

MATEMATIKA 30. 3 – 3. 4.

 • Tento týden máme téma ŘÍMSKÉ ČÍSLICE.
 • Učebnice str. 62 žluté rámečky + www.matyskova-matematika.cz výklad
 • PS str. 47/ cv. 1, 2, 4
 • POZOR! PS str. 48 – OPAKOVÁNÍ Kdo z vás ho spočítá celé a ofocené mi odešle, může se těšit na krásnou velkou jedničku! Udělali byste mi radost. Kdo poslat nemůže, spočítejte určitě také.

 

MATEMATIKA 23. - 27. 3

 • Ve škole jsme se společně začali věnovat desetinným číslům. Minulý týden jste měli za úkol procvičit jejich porovnávání. Tento týden byste si měli osvojit sčítání a odčítání desetinných čísel. Pokud by měl někdo problém s pochopením podle učebnice, neváhejte a ozvěte se mi na e-mail, napište mi své tel. číslo, zavoláme si a pokusíme si učivo vysvětlit.
 • učebnice výklad na str. 56 – pamětné sčítání a odčítání desetinných čísel viz www.matyskova-matematika.cz
 • učebnice str. 56/ 2, 4 ústně
 • učebnice výklad na str. 57 – písemné sčítání a odčítání desetinných čísel viz www.matyskova-matematika.cz
 • učebnice str. 57/ 3, 5 ústně
 • pracovní sešit str. 43, 44 – prosím vždy alespoň polovinu cvičení z dané strany podle výběru

 

MATEMATIKA 11. - 20. 3.

 • Učebnice str. 52 – žlutý rámeček desetinná čísla – setiny – přečíst + cvičení 4, 5 písemně, cv. 6 ústně
 • Učebnice str. 53 – žluté rámečky přečíst, všechna cvičení ústně
 • Učebnice str. 54 – žlutý rámeček přečíst, cvičení 2, 3, 6, ústně, cv. 4 písemně
 • Pracovní sešit str. 40, 41, 42 celé

 

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz

K dispozici jsou výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

 


 

GEOMETRIE 30. 3. – 3. 4.

 • pracovní sešit str. 25 (rýsování trojúhelníků podle uč. str. 34 – 35)

 

GEOMETRIE 23. – 27. 3.

 • pracovní sešit str. 24 (trojúhelníky jsou vysvětlené v učebnici na str. 32, 33)

 

GEOMETRIE 11. - 20. 3.

 • Pracovní sešit str. 18/ 4 již zadaný DÚ, str. 19 celá, str. 22/ 2, 3, 4, 5

 


 

VLASTIVĚDA 30. 3 – 3. 4.

 • Stále platí možnost získat jedničku za vypracovaný test Válečná a poválečná léta viz níže (seriál pro děti „Válka a já“ v pondělí v 15.40h na Déčku je moc hezký)
 • Minulý týden jste si prohlíželi a snad i pročítali v učebnici kraje ČR. Tento týden si v pracovním sešitě (ČR jako součást Evropy) na str. 30, 31 vypracujte libovolných pět cvičení (i více). Je to hravé opakování, kdo z vás by mi chtěl zaslat řešení úkolů, má opět šanci získat jedničku!
 • V učebnici si prosím přečtěte str. 36 – Základní informace o ČR

 

VLASTIVĚDA 23. – 27. 3.

 • Na Bakaláře uložím opakovací testík na téma Válečná a poválečná léta, kdo z vás by si ho mohl vytisknout, vyplnit, ofotit a poslat mi ho ke kontrole (buď přes Bakaláře nebo na e-mail: splichalova@skoluskol.cz), má šanci získat jedničku. Jinak ho zkuste alespoň ústně.
 • Ve škole bychom nyní společně probírali kraje a regiony ČR. Minulý týden jste si měli v učebnici přečíst a v PS procvičit náš Pardubický kraj. Tento týden si prosím můžete listovat učebnicí II. díl do str. 34, prohlížet obrázky, popř. si přečíst, co vás zaujme, a seznamovat se tak s dalšími kraji ČR.
 • pracovním sešitě (ČR jako součást Evropy) si podle mapy vypracujete str. 29
 • Kdo z vás by se doma nudil, může si vystříhat hravé opakování na začátku pracovního sešitu (pohoří – nejvyšší vrcholy, řeky – jejich přítoky, kraj – krajské město, …) Hodně zábavy při hraní!

POZOR! Někteří z vás mají tento sešit stále ještě na lavici ve škole. Během tohoto týdne si ho můžete v dopoledních hodinách vyzvednout.

 

VLASTIVĚDA 11. – 20. 3.

 • učebnice I. díl str. 43 – 45, dále přečíst a zopakovat uč. I. díl str. 46 – 48
 • Učebnice II. díl (ČR jako součást Evropy) str. 22, 23 přečíst + ústně úkoly „Pro žáky Pardubického kraje“.
 • Pracovní sešit II. díl (ČR jako součást Evropy) str. 21, 22, 27, 28

 Na Déčku se nyní vysílá seriál pro děti „Válka a já“ v pondělí v 15.40h, podle zájmu je možné ho sledovat (právě probrané učivo).

______________________________________________________________________________________________________________________

ANGLICKÝ JAZYK

Úkoly do 27.3.

1) Přepsat si novou látku -Must do sešitu na gramatiku.

2) Vypracovat cvičení z pracovního sešitu str. 38-43.

3) Do školního e-mailu jsem nahrála klíč k cvičením z minulého týdne a novou látku - Must.

Úkoly do 20.3.

1) Vypracovat cvičení z pracovního sešitu 36-37.

2) Vypsat si slovní zásobu ze 4. lekce.

3) Napsat si test ze 3. lekce nanečisto.

3) Do školního e-mailu jsem nahrála výslovnost ke slovní zásobě 4. lekce a test lekce 3.

Úkoly do 13.3.

1) Stáhnout si aplikaci wocabee na procvičení slovní zásoby, kterou budu každý týden doplňovat.


Třídní učitel/ka: Mgr. Dagmar Horská


Procházka do Nedošína spojená s úklidem odpadků

5.4.2019 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Čtvrté třídy se zapojily do akce Ukliďme Česko a ve čtvrtek se vydaly do Nedošínského háje. Žáci uklízeli celou cestu do Nedošína i zpět a nestačili se divit, co všechno jsou lidé schopni vyhodit do přírody. Před vycházkou se žáci dozvěděli, jak dlouho trvá, než se různé druhy odpadků v přírodě rozloží, jak mohou být škodlivé a nebezpečné. O to více byli motivovaní k tomu, aby jim po cestě neunikla ani jedna věc, která v přírodě nemá co dělat. Úklid byl pro žáky velmi poučný.


Karneval na ledě

20.3.2019 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Zimní období zakončili žáci a učitelé prvního stupně karnevalem na ledě. Nejprve proběhla krasojízda tříd, při které si všichni prohlédli krásné a propracované masky. Následovaly dovednostní soutěže jako střelba na branku, slalom, curling, hod na cíl atd. Za splněné disciplíny dostali všichni sladkou odměnu. Ve fotogalerii se podívejte, jak jsme si tento den společně užili.


Předvánoční pečení čtvrtých tříd

2.1.2019 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Před vánočními prázdninami navštívily čtvrté třídy Školicí centrum PFAHNL. Žáci viděli různé stroje, které pekařům usnadňují práci, dozvěděli se zajímavé informace o výrobě koblížků, pečiva i o samotném pečení ve velkých troubách. Všichni si odnášeli vlastnoručně vyrobené perníčky, pečivo a za odměnu dostali i koblížky, na které se jim celou dobu sbíhaly sliny.


Cizokrajná zvířata na Střední škole zahradnické a technické

25.11.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V pondělí dne 19.11. jsme navštívili Střední školu zahradnickou a technickou, kde chovají různé druhy zvířat, a to i cizokrajných. Navštívili jsme učebny akvaristiky a teraristiky, kde jsme si užili spoustu legrace s chameleonem, který nám lezl na hlavy. Viděli jsme také krásné ptactvo, opičky, zakrslá prasátka a kozy. O všech zvířátkách jsme se dozvěděli zajímavé informace. Příjemně jsme si tak zpestřili pondělní vyučování.


Spaní ve škole s detektivním vyšetřováním - 3.B

26.6.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Žáci ze 3. B spali ve škole a dostali důležitý úkol od policie. Hledali nebezpečného zločince!
Paní učitelka našla dopis, ve kterém se psalo, že jistý detektiv hledá zločince, který ukradnul šperky ze zámku Litomyšl. Detektiv mu přišel na stopu, ale vypadalo to, že než zločince stačil nahlásit policii, byl zabit. Žáci se vydali pátrat na vlastní pěst. Na různých místech po Litomyšli našli zašifrované indicie o pachateli, které stačil detektiv ještě před smrtí ukrýt. Z indicií žáci zjistili, jak pachatel vypadá, jak se jmenuje atd. Všechny informace šli předat policii a za odměnu je pan policista pozval na policejní stanici, kde mohli prozkoumat celu a policejní auto. Ve 22:30 paní učitelka přijala telefonát od policie. Pachatel byl dopaden a ukradené věci schoval u nás ve škole. Odvážní žáci se je vydali hledat po tmě s baterkou. Poslední ukradená věc byla nalezena ve 23:30. Všichni si mohli část pokladu za odměnu nechat. Byly v něm drahocenné šperky a kameny. O půlnoci se všichni spokojeně zavrtali do spacáků a ráno si sdělovali dojmy z večerní hry. Bylo to velké dobrodružství. Podívejte se, jak jsme si celý večer užili. Druhý den jsme první hodinu leželi ve spacácích a četli jsme si knížku.
Na detektivní téma jsme navázali také v Městské knihovně, kterou jsme navštívili o týden déle. Paní knihovnice nám ukazovala detektivní knížky, ze kterých vybrala různé šifry, které žáci museli ve skupinkách rozluštit a moc je to bavilo.


Výlet třetích tříd - Westernové městečko

13.6.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Dne 4. 6. jsme se vydali autobusem na výlet do Westernového městečka v Boskovicích. Zde pro nás měli organizátoři připravený celodenní program. Nejprve jsme zhlédli koňskou show a poté dostaly děti dvouhodinový rozchod. V tomto čase mohly nakoupit suvenýry a navštívit různé atrakce jako je pastva kozy, hledání pokladů v písku, střelba šípem, házení tomahawkem atd. Následovaly různé soutěže, kde naše škola vyhrála dvě ze tří hlavních cen a to byly kovbojské klobouky. Celý den byl zakončen divadelním představením s názvem Tenkrát v Arizoně. Zpět do Litomyšle jsme přijeli přesně na čas v 16:15 hod. Po výletě žáci napsali pěkné slohy o tom, jak si výlet užili a nyní pracujeme na našem westernovém městečku, které tvoříme z odpadového materiálu a barevných papírů.


Rozloučení s bazénem

27.2.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Třetí třídy zdárně ukončily plaveckou výuku. Žáci se zdokonalili v plaveckých dovednostech, ale také si užili spoustu zábavy. Každá hodina končila hrami v bazénu (nejatraktivnější bylo vodní pólo) nebo relaxací ve vířivce. Všichni dostali mokré vysvědčení a diplom za otužilost. Těšíme se na plavání v následujícím školním roce.


Předvánoční výlet do Olomouce 3.A, 3.B

4.1.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Před Vánoci se vydaly třetí třídy na výlet do Olomouce. Žáci si užili cestu vlakem a z vlakového nádraží šli pěšky do Galerie Šantovky, kde je uchvátila vánoční výzdoba a průchozí magický les. Natěšení byli především na kino, kde měli celý sál pro sebe a s popcornem v ruce si užívali animovaný film Maxinožka. Oběd nemohl být jinde než v McDonaldu. S plnými bříšky jsme se všichni vydali na procházku vánočně vyzdobené Olomouce a navštívili jsme trhy, kde jsme si nakoupili vánoční dárečky pro naše blízké. Cestu zpět jsme měli zpestřenou chytáním autobusu, který nám málem ujel. Nakonec jsme se všichni v pořádku a v dobré náladě vrátili domů, kde si žáky vyzvedli rodiče. Někteří rodiče však jeli ochotně na výlet s námi, patří jim poděkování za pomoc a doufáme, že si s námi výlet užili.


Mikuláš ve 3.B

11.12.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V úterý jsme si povídali o tom, kdo to byl svatý Mikuláš, popisovali jsme si čerta a jelikož byla paní učitelka převlečená za anděla, chtěla, abychom nakreslili, jak si představujeme našeho strážného andílka a napsali k němu vlastnosti, které by měl mít. Své andílky jsme představili celé třídě a vystavili jsme si je na nástěnku. Všechny tři postavy jsme hned druhou hodinu viděli naživo. Zavítal k nám Mikuláš, andílci a rozzuření čerti, kteří některé děti odnesli v pytli pryč. Mikuláš nás chválil, ale také napomínal všechny nezbedníky. Po zazpívání písničky jsme se nadílky nakonec dočkali všichni.


Keramika DDM 3.B

11.12.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V listopadu jsme navštívili DDM, abychom vytvořili dárky pro naše blízké. Všem šla práce dobře od ruky, bylo vidět, že děti maminkám často pomáhají při pečení, vyválet placku nebyl problém. Minulý týden jsme DDM navštívili znovu, čekalo nás glazování výrobků. Výslednou podobu výrobku neukážeme. Uvidí ji rodiče až pod stromečkem.


Bruslení 3. a 4. tříd

11.12.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Celý listopad chodily 3. a 4. třídy bruslit. Žáci trénovali nové dovednosti a hráli různé hry. Minulý týden žáci zahájili plaveckou výuku, byli rozřazeni do skupin a na závěr šli za odměnu odpočívat do vířivky, kde se všem velmi líbilo.


Návštěva MÚ

19.11.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V rámci průřezového tématu Výchova demokratického občana jsme navštívili Městský úřad v Litomyšli. V zasedací místnosti MÚ nás s úsměvem přivítala PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková. Dozvěděli jsme se od ní mnoho zajímavých informací a nakonec nás rozdělila do skupin, ve kterých jsme zpracovávali otázky týkající se MÚ a města Litomyšle. Mohli jsme se pohybovat po celé budově MÚ, čímž jsme zdejším pracovníkům zpestřili pracovní den. Někteří si poradili a o odpovědi na otázky poprosili zaměstnance MÚ, jiní informace vyhledávali v prospektech nebo na nápisech dveří. Některé skupinky potkaly dokonce pana starostu a prosily ho o vizitku, ze které by získaly potřebné údaje. Po návštěvě MÚ jsme se vydali na prohlídku města, kde jsme si ukazovali významné památky a povídali si o nich. Druhý den jsme ve třídě ve skupinách zpracovávali nabyté informace. Každá skupina si vylosovala jednu památku a vyhledávala o ní podrobnější informace. Výsledné práce jsme si vystavili.


Projekt EDISON ve 3.B

25.9.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Od 11. záři se konal na naší škole projekt EDISON. V naší třídě nás navštívili vysokoškolští studenti z různých zemí světa. Seznámili jsme se s jejich zvyky, tradicemi a dozvěděli se mnoho zajímavých informací i o jejich osobním životě. S některými z nich jsme si zahráli zábavné hry a naučili jsme se podepsat jejich písmem či říci pár slov v jejich jazyce. Celý týden byl velmi přínosný, studenty jsme si oblíbili a při loučení ukápla nejedna slzička.


Recyklace elektroodpadu - 3.B

25.9.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Dne 6. záři jsme se zúčastnili zábavně naučné akce na téma recyklace elektroodpadu, která se konala na Toulovcově náměstí. Prohlédli jsme si výstavu o recyklaci, odpovídali na kvízové otázky a vyzkoušeli jsme si zajímavé interaktivní hry. Nejvíce nás ovšem oslovila nafukovací závodní dráha pro dvojice. Snažili jsme se o osobní rekordy a nakonec jsme za ně byli odměněni.


Výlet 2.B - Toulovcovy Maštale

20.6.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Na výlet do budislavských lesů jsme nejeli jen tak, pozval nás k sobě Rytíř Toulovec. Paní učitelce přišel dopis, ve kterém stálo, že se v lesích pohybují zbojníci, kteří chtějí Toulovce připravit o poklad, ze kterého obdarovává chudé, nemocné a lidé v nouzi. Poprosil nás, zda bychom mu pomohli s údržbou lesa. Po cestě jsme sbírali odpadky, které jsme Toulovci nakonec odevzdali, počítali žluté značky, aby věděl, kolik jich zbojníci smazali, stavěli domečky pro malé živočichy, sbírali různé přírodniny, aby si mohl Toulovec udělat ohýnek a měli jsme si také zapamatovat názvy skal, které jsme potkali. Když jsme dorazili do Toulovcova příbytku, čekal tu na nás a ověřoval, zda si zasloužíme za splněné úkoly odměnu v podobě zlatých penízků. Položil nám také různé vědomostní otázky, které jsme s přehledem zodpověděli. Nakonec nás provedl svým skromným příbytkem a nechal nás potěžkat svůj meč. Poobědvali jsme na skále a pokračovali do Vranic, kolem Panského stolu až na Budislav. Po cestě jsme hráli hry a nakonec jsme si koupili nanuky, které nás po dlouhé cestě příjemně osvěžily. Čekání na autobus jsme si zkrátili dováděním na dětském hřišti a lezením na Velké Hradisko, odkud byl překrásný výhled na Budislav. O tom, že jsme si výlet všichni užili, se přesvědčíte z fotografií.


Den dětí

5.6.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Na Den dětí šlo učení stranou. Nejprve jsme si zahráli ve třídě stmelovací kolektivní hry a poté jsme vyrazili na šipkovanou. Po cestě na nás čekaly různé úkoly, které jsme poctivě splnili. Za odměnu žáci dostali nanuky, které byly příjemným osvěžením. Nakonec si všichni hráli a dováděli v areálu za Sokolovnou. Moc jsme si tento den užili.


Pohádkové ostrovy

5.6.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V učebnici českého jazyka jsme si četli o ztroskotání Robinsona Crusoe. Dostali jsme úkol vymyslet vlastní pohádkový ostrov a napsat k němu příběh. Žáci pracovali ve skupinkách a vymýšlení i výroba ostrova je natolik nadchla, že jsme se tomu věnovali celý den. Každá skupinka nakonec odprezentovala svůj ostrov a příběh před celou třídou. Podívejte se sami, jak se práce žákům povedla.


Čarodějnická škola

9.5.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

V pátek před Pálením čarodějnic jsme si ve třídě udělali čarodějnickou školu. Žáci měli za úkol přinést nebo vyrobit co nejoriginálnější kouzelnický předmět nebo čarodějnickou pomůcku a vymyslet, k čemu slouží. Někteří žáci byli za pomoci rodičů velmi kreativní. U představování kouzelných předmětů jsme se velmi pobavili. Žáci sami hlasovali pro toho, kdo se jim líbil nejvíce. V rámci tohoto dne jsme se také naučili zaklínadlo, přečetli jsme si, jak se míchá lektvar, vyrobili si létající čarodějnici, vymysleli vlastní čarodějnici a poslali jsme přihlášku do čarodějnické školy.


Výstava Imaginárium a divadelní představení Aladin

9.5.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Po Velikonocích jsme byli ve Smetanově domě na divadelním představení bratří Formanů s názvem Aladin. Děti zde viděly nádherné výtvarné dekorace, loutky nadměrných velikostí a stínohru. Nejvíce je nadchla obří postava kouzelníka, která byla strašidelná.
Tomuto představení předcházela výstava v Regionálním muzeu s názvem Imaginárium. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Mohli jsme se všeho dotýkat, hrát si a vše prozkoumávat. Moc jsme si to všichni užili.


Bruslení nás baví

7.2.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 5.B

Od ledna chodíme bruslit na zimní stadion a žáky to velmi baví. Někteří z nich se od začátku velmi zlepšili. Kdo neuměl bruslit, bruslí už sám nebo s pomocí branky. Trénujeme na karneval na ledě, který nás čeká koncem února.


Kalendář

Březen 2020
Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5