Třída 4.B

 3.B 18

Třídní učitelka Mgr. Martina MíkováTřídní učitel/ka: Mgr. Martina Míková

  ​

VLASTIVĚDA

 

1. 6. – 5. 6.

 

Děti, v tomto týdnu budeme pokračovat v práci s mapou, kde budeme vyhledávat vodní toky a plochy ČR. V učebnici si pečlivě přečtěte strany 27 – 28, ukazujte si na přiložené mapě nebo na mapě v učebnici str. 28. V pracovním sešitě vypracujte stranu 15, při práci opět používejte mapy a vše se snažte na nich vyhledávat. Na Bakalářích nebo na Škole v pyžamu najdete zápis do sešitu. Pojděte si znovu tuto prezentaci: http://www.zsmshornilibchava.cz/wp-content/uploads/2013/12/VY_32_INOVACE_03_06_VL_4_r_7_Vodstvo_Ceske_republiky.pdf

 

 Procvičovat můžeš zde:

 

https://www.purposegames.com/game/vodstvo-ceske-republiky-game

 

https://www.purposegames.com/game/vodstvo-cr-1-game

 

https://www.purposegames.com/game/vodstvo-cr-ceske-reky-game

 

https://www.purposegames.com/game/vodstvo-cr-moravske-reky-game

https://www.purposegames.com/game/reky-ceska-republika-game

 25. 5. – 29. 5.

Ahoj děti, v tomto týdnu budete opět hodně pracovat s mapou ČR, kde budete vyhledávat vodní toky, jejich prameny a přítoky. V učebnici si přečtěte strany 25 – 26. Vše si vyhledávejte na mapě.  V pracovním sešitě vypracujte celou stranu 16. Zápis do sešitu vám vložím do Bakalářů a na Školu v pyžamu.

Procvičit toto téma můžete zde:

 https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-1-uroven?source=homepagePopular

 http://www.zsmshornilibchava.cz/wp-content/uploads/2013/12/VY_32_INOVACE_03_06_VL_4_r_7_Vodstvo_Ceske_republiky.pdf

 Ti žáci, kteří půjdou v tomto týdnu do školy, budou tyto úkoly vypracovávat s paní učitelkou nebo paní asistentkou.

 18. 5. – 22. 5.

 Zdravím vás milé děti a jsem tu s dalšími úkoly na příští týden. Budeme pokračovat v tématu Povrch ČR, tentokrát budeme na mapě vyhledávat naše pohoří a jejich nejvyšší vrcholy. V učebnici nastudujte strany 22 – 24. Tam se dozvíte o našich nejvyšších pohořích a jejich vrcholech, můžete vyluštit tajenku. Pracujte stále s mapou a vyhledávejte si vše na ní. V pracovním sešitě vyhotovte tato cvičení 14/5, celá strana 15. Zápis opět naleznete na Škole v pyžamu či na Bakalářích.

 Procvičte si dané téma zde:

 https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/povrch-ceske-republiky.html

 https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-hory-1-uroven/5372


____________________________________________________________________________________

PŘÍRODOVĚDA

1. 6. - 5. 6. 2020

1. U str. 69 dole / otázky 1 - 6  odpovědět písemně.

2. Přečíst si text z U str. 70, 71.

 

týden: 25. 5. - 29. 5. 2020

1. Nastudovat U str. 67, 68, 69 + zapsat do sešitů tm. zelený rámeček str. 69 s nadpisem "Potok a řeka."

2. PS str. 32/ celá

         str. 33/ celá

 

 Své práce mi prosím zasílejte na adresu: horska@skoluskol.cz

Dagmar Horská

 

____________________________________________________________________________________ 

Angličtina:

Úkoly do 5.6.

1) Pracovní sešit str. 54/2 a 55/3 - procvičení slovní zásoby. 

(V případě potřeby najdete malou nápovědu v učebnici na str. 55/3.)

2) Pracovní sešit str. 53/3 - opakování.

Úkoly do 29.5.

1) Slovní zásoba učebnice str. 55 (přepiš do slovníčku a zvýrazni si nová slovíčka).

2) Učebnice str. 54/1. Do sešitu na gramatiku přepiš jeden rámeček do vět.

(Např.: Jmenuje se Lucy Hill. Je z Londýna, GB. Je jí 11 let. Umí bruslit. Neumí běhat rychle. Ráda zpívá.)

3) Opakování: pracovní sešit str. 51/1,2.

(V prvním cvičení doplníš chybějící údaje podle obrázků a jmen v rámečku, ve druhém cvičení doplňuješ rozhovor - rozhovor si nejdříve přelož, aby si zjistil, jaké údaje chybí).

4) Do školního e-mailu jsem nahrála výslovnost ke slovní zásobě na str. 55.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČESKÝ JAZYK: 

Úkoly  1.6.- 5.6.

Str. 29/2,3,4.  str.31 a 32

 

Úkoly  25.5 - 29.5.

Pracovní sešit str.27, 28, 29/1

Uč. str 92/4- přepsat do školního sešitu

 

Budoucí čas se vyjadřuje . 1.složeným tvarem:z pomocného slovesa bý v budoucím čase t a infinitivu významového slovesa ( budu pracovat, budeme zpívat)

                                       2. jednoduchým přítomným tvarem, který vyjadřuje čas budoucí (napíšu)

Minulý čas: slovesné tvary zakončené na -l, -li,-ly, -la, -lo se nazývají příčestí minulé.

Minulý čas se vyjadřuje v 1. a 2.osobě obou čísel tvarem složeným z příčestí minulého a tvaru pomocného slovesa být času přítomného(četl jsem). Ve 3.osobě obou čísel se vyjadřuje jen tvarem příčestí minulého (četli).

 Opět vše ofotit a poslat!!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA:

Úkoly  1.6.-5.6

 Zlomky-str. 1,2,3, 4

https://www.youtube.com/watch?v=npX1nbKD9fo

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

geometrie:PS 28/8,9

  

Úkoly  25.5 - 29.5.

Pracovní sešit str. 25 a 26

Obsah čtverce:  S= a.a   obsah obdélníku:  S= a.b       jednotky mm2, cm2,m2  ("čtvereční" )

Zápis: a= 5cm      Výpočet:     S= a.b

          b=3cm                        S= 5.3    

          S= ?                            S= 15 cm2

https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw

 

Narýsuj a vypočítej obvod a obsah čtverce EFGH o straně 4cm. 

Narýsuj a vypočítej obvod a obsah obdélníku OPQR. OP měří 7cm a  PQ měří 3cm.

  

Úkoly  18.5 - 22.5.

Pracovní sešit str.23/2,3,4

pracovní sešit str 24/5

  

Martina Míková


Ježíškova noční škola

20.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Čtvrteční den ve škole nekončil výukou, ale čekalo na nás mnoho zážitků. Nejprve se děti utkaly ve vánočním bowlingu, pak se šly projít předvánoční osvětlenou Litomyšlí. Ve třídě je čekala slavnostní večeře a krásná pohádka Louskáček. Také diskotéka nebyla k zahození, a což teprve Ježíškova nadílka dárků! Usnout se nám z těch velkých zážitků hned nepodařilo, ale snad tento deficit doženeme doma o prázdninách! Krásné Vánoce všem!!!!!!!!!


Vánoční koledování v LDN Litomyšl

17.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Všechny nemocné pacienty z LDN Litomyšl přišly 17.12. potěšit děti ze 4.B. Svým vánočním programem jim zpříjemnily dlouhodobý pobyt v nemocnici, zpestřily fádní dlouhé dny a potěšily nejedno srdíčko. V závěru vystoupení zpívaly už nejen děti, ale i nemocní a zdravotní sestřičky s personálem. Z této akce jsme měli všichni velice dobrý pocit, do nemocničního prostředí jsme vnesli trocha té hřejivé vánoční atmosféry.


Vánoční odpoledne se seniory

13.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Ve čtvrtek 12.12. se nesly domovem pro seniory Na Skalce libé tóny příčné flétny, trumpety a koled. Děti svým koledováním opět zpříjemnily všem babičkám a dědečkům další den. Pravidelných týdenních návštěv v domově si všimli i na městském úřadě a dětem přišel poděkovat osobně pan místostarosta R. Kašpar s dárky.
Z výtěžku charitativní sbírky jsme našim seniorům a dětem koupili výborné dorty, šampaňské a spousty dalších dobrot. Sváteční vánoční odpoledne se prostě vyvedlo.


Čertovský bowling

6.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Děti ze 4.B se zcela dobrovolně rozhodly 5.12. odejít do pekla. Nešlo však o peklo pekelné, nýbrž o Peklo litomyšlské. Čerti a andělé si zde poměřili síly v umění bowlingu, čertovsky se vyřádili a bezvadně si užili sváteční den.


Návštěva knihovny

19.11.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

O tom, že jsou v místní knihovně super programy, jsme se přesvědčili 15.11. Zábavnou formou jsme rozplétali taje českých bájí, mýtů a legend. Dozvěděli jsme se mnoho nového, měli jsme možnost nahlédnout do spousty nádherných knih, interaktivně jsme se zapojili do dramatického představení bájí a vyplnili zábavný kvíz. Vše se nám hodí nejen do českého jazyka, ale i do vlastivědy.


Laskavec u Srdcařů ve 4.B

12.11.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Na světový den laskavosti jsme pozvali do naší třídy vzácnou návštěvu- děti, asistentky a p.učitelku ze speciální školy v Litomyšli. Společně jsme si zazpívali, naučili jsme děti hrát na boomwhackery, povídali si o našich zájmech, koníčcích a společně se poznávali. Věříme, že dnešní dopoledne napomohlo k odstranění sociálních bariér, k větší sounáležitosti, vstřícnosti a vzájemnému pochopení. V těchto milých setkáváních chceme i nadále pravidelně pokračovat.


Návštěva sklárny ve Dvoře Králové nad Labem-4.B

22.10.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

22.10.čtvrťáci vyjeli do Dvora Králové do výrobny skleněných vánočních ozdob, kde měli možnost obdivovat zručnost českých sklářů. Na vlastní oči jsme viděli celý proces výroby -foukání jednotlivých rozličných tvarů ozdob, stříbření, ruční malování, posypy, lepení kamínků, balení. Všichni jsme tuto práci sledovali s velkým zájmem a obdivem. Při tvořivé dílně jsme si pak namalovali vlastní ozdobu.Cestou zpět jsme se ještě vyřádili na hřišti v Chocni a tím zakončili krásný podzimní výlet.


Dopravní výchova

22.10.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

V pátek 18.10. absolvovaly děti ze čtvrtých tříd první část preventivního programu Besip, jež je zaměřen na dopravní výchovu. O tom, jak být správným chodcem a cyklistou, dětem vyprávěl ve Sředisku volného času pan Tomáš Rádek. Seznámil všechny s parvidly silničního provozu, se značkami, křižovatkami a povinnou výbavou kola. Na děti dále ještě čekají dovednostní zkoušky na dopravním hřišti a závěrečný vědomostní test.


Výlet VIDA Brno-3.B

17.5.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Návštěva zábavního parku VIDA je vždy velký zážitek. Na ploše téměř 5000 m² se nachází přes 170 interaktivních exponátů, díky kterým můžeme objevovat, jak funguje svět kolem nás. Unikátní stálá expozice je rozdělena do pěti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Dětské science centrum. Děti rozpoutaly tornádo, pokusily se ustát zemětřesení, užily si účinky odstředivé síly a mnoho dalších fyzikálních jevů. Třešničkou na dortu byl naučný ekologický 3D film Oceány.


Hvězdárna Hradec Králové-3.B

13.5.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

30.4. jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. A byl to opravdu veliký zážitek! Poutavé vyprávění o mlhovinách,planetách, galaxiích a družicích nás nadchlo, ale ještě větší dobrodružství nás čekalo při úžasné naučné pohádce Polaris, která seznámila děti s astronomickými zákonitostmi, jakými jsou důvody střídání ročních období, délky polární noci nebo podobnostmi Země a dalších planet. Byli jsme svědky okouzlujícího příběhu kamarádství dvou nepravděpodobných přátel, tučňáka Jamese a ledního medvěda Vladimíra. Spolu s nimi jsme se prolětěli ve vesmírné lodi Polaris k Saturnu a Marsu. Věřte tomu, stálo to za to!!!!


Naděje pro všechny

29.4.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.B

V pondělí 29. 4. se šly třetí třídy podívat do Naděje, což je nízkoprahové centrum pro děti a mládež.
Každý, kdo má zájem může centrum navštěvovat a pobavit se se svými vrstevníky, zahrát si hry nebo napsat domácí úkol. Často podnikají zajímavé akce, díky kterým děti zapomínají na své nepříznivé situace doma či ve škole.
Třeťáci si prohlédli budovu, rozdělili se do tří skupin, ve kterých si vytvořili své placky nebo magnetky, zahráli si deskové hry a v tělocvičně vyzkoušeli pohybové aktivity.


Ponožkoví plyšáci a Hustej internet 3.B

10.4.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Úterý 9.4. bylo vážně super. Do třídy přišla paní Kučerová a naučila třeťáčky vlastoručně ušít plyšového mazlíka- pejska z ponožek.I když navléknout jehlu, udělat uzlík na niti a zvládnout ozdobný steh nebylo vždy úplně jednoduché, nakonec každý ušil nádherného a naprosto originálního plyšáka. Děti z něho měly velikou radost.
A to nebylo vše! Ještě nás čekal preventivní program v Městské knihovně. Paní Eckertová nám představila svou knihu Hustej internet a poučila o nástrahách virtuálního světa a sociálních sítí.


Úklidová četa třeťáčků

4.4.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. I naše škola nezůstala pozadu. I 3.A a 3.B se chopila zodpovědnosti a dala se do zkrášlování svého okolí.Za 2 hodiny děti nasbíraly neuvěřitelné množství odpadků ( v lokalitě za Wembley, směrem na Osík).Do práce se děti daly s obdivující vervou a podařilo se jim najít a posbírat i takové kousky jako satelit, nárazník od auta, žárovky a další skvosty.Patří jim za to náš dík.


Plavecký výcvik

24.1.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Plavecký výcvik v dnešní době již není jen plavání bazénů sem a tam, ale i spousta her s rozličnými pomůckami, tobogan, vířivka. Děti hrají vodní polo, loví puky, plavou s ploutvemi.V šesté lekci si vyzkoušely plavat v oblečení, nacvičovaly záchranu tonoucího a dávaly si první pomoc.Byl to opravdu velký zážitek.


Předvánoční dobrodružství 3.B

2.1.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Ve čtvrtek 20.12.děti ze 3.B zažily nevšední den. Nejprve vyjely na výlet do Chotovic, aby si prohlédly osvětlený dům pana Trunce a podívaly se v kostele na výstavku betlémů. Potom je čekala vánoční pohádka ve škole, rozbalování dárečků u stromečku a večerní dobrodružná stezka odvahy, kterou připravili žáci 8.A. I samotné spaní ve škole bylo velikým zážitkem.


Beseda s Petrou Braunovou

4.12.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

3.12. se třeťáčci vydali do místní knihovny na besedu se známou spisovatelkou dětských knih Petrou Braunovou. Dozvěděli se spustu zajímavých informací: jak vůbec vzniká kniha, jak se spolupracuje s nakladatelstvím a ilustrátory, ale také zákulisní střípky k jednotlivým knihám. Paní spisovatelka svým poutavým vyprávěním děti seznámila především s jejím posledním dílem Ema a kouzelná kniha, přečetla nám napínavé úryvky a všechny nás naladila a motivovala ke čtení.


Světový den laskavosti ve 3.B

13.11.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

Tým 3.B Srdcaři se vydal na Světový den laskavosti udělat radost dědečkům a babičkám do Domova se zvláštním režimem Na Skalce. Děti zazpívaly pásmo písniček, Marianek zahrál na trubku a Alenka na zobcovou flétnu. Povedlo se jim vykouzlit na tvářích seniorů nejeden úsměv, ale i slzy dojetí. Ale to není vše! Tahle parta dětí zvládla i nachystat velikou sbírku dobrot pro pejsky v útulku Zelené Vendolí. Tímto bych chtěla poděkovat i rodičům- jste LASKAVCI.


Oslava 28.října- 3.B

31.10.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

V pátek 26.10. proběhla v celé škole krásná a emotivní oslava 100 let Vzniku ČR. Děti měly možnost setkat se s prezidentem Masarykem, vyrobily desítky vlajek a získaly mnohé historické informace. Nálada byla opravdu vlastenecká.


Návštěva ZUŠ-3.B

31.10.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

25.10. jsme se přesvědčili o tom, že třída 3.B je plná herců aspirujících na divadelní ceny Thalie. Pod vedením p.uč. Jany Paulové v ZUŠ si děti vyposlechly pohádku J.Čapka Jak pejsek s kočičkou slavili 28.říjen a posléze ji samy zdramatizovaly. Divadlo se jim velmi povedlo a všichni jsme se dobře bavili.


V závěru druhé třídy...

25.6.2018 / Dalena Beníšková / Třídy 4.B

V červnu jsme se mimo jiné vydali na Den s českými lesy do Klášterních zahrad, kreslili pexeso do soutěže a vzpomínali na Školní akademii...:-)


Kalendář

Květen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31