Třída 4.B

 3.B 18

Třídní učitelka Mgr. Martina MíkováTřídní učitel/ka: Mgr. Martina Míková

​Ahoj děti, čeká nás poslední týden tohoto trošku bláznivého roku. vše jsme ale zvládli na jedničku, oceńuji vaši píli a snahu!!!

 

VLASTIVĚDA

 22. 6. – 26. 6.

 Ahoj děti, snad jste se v minulém týdnu inspirovaly zajímavými místy v ČR a o prázdninách je navštívíte. V přírodě se musíme ale řídit danými pravidly, o tom si přečtěte v učebnici str. 39 – 40. V pracovním sešitě vypracujte cvičení 23/1. Zápis do sešitu naleznete na Škole v pyžamu a na Bakalářích. Souhrnným testem na straně 31 – 32 si učivo 4. ročníku zopakujte.

 Nové učivo si procvič zde:

 https://slideplayer.cz/slide/3389531/

 https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/chranena-uzemi-ceske-republiky.html

 Učivo 4. ročníku si zopakuj:

 https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/co-uz-vime-o-ceske-republice.html

 Pokud máš ještě čas a chuť, můžeš si v pracovním sešitě vyzkoušet opakovací test na str. 30 a doplnit si mapky v příloze pracovního sešitu. Tam si také zkus vyplnit text o našem kraji na straně 25.

 Přeji Vám úspěšné zvládnutí posledního školního týdne. :) I. K.

 15. 6. – 19. 6.

Milé děti, protože se nám prázdniny kvapem blíží, již nyní plánujeme, kam vycestujeme. I my budeme v následujícím týdnu zatím jen na mapě cestovat, ale třeba nás některá místa budou inspirovat, že se na ně o prázdninách opravdu vydáme. V učebnici si na stranách 41 – 46 projděte kraje ČR a zajímavá místa, která stojí za to je navštívit. Pracujte opět s mapou, vše si na ní vyhledávejte.  Zápis pro vás tentokrát nemám. :) V pracovním sešitě si doplňte cvičení 23/2,3 a stranu 24.

 Inspiraci najdeš také zde:

 https://slideplayer.cz/slide/3326071/

 https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/unesco.html

 8. 6. – 12. 6.

Tento týden si budeme děti opakovat vodstvo ČR a vyzkoušíme si předpověď počasí. V pracovním sešitě si zopakujte učivo opakovacími testy na straně 28 – 29, vše si ukazujte na mapě. V učebnici si přečtěte stranu 29 – Podnebí a počasí a následně vypracujte v pracovním sešitě cvičení 18/1, 2. V příloze pracovního sešitu si zkuste na stranách 35 a 37 vystřihnout a nalepit nebo jen napsat správné pojmy do map či obrázků. Zápis nového učiva naleznete na Bakalářích a na Škole v pyžamu. Opakovat učivo můžete na těchto odkazech:

https://slideplayer.cz/slide/3207659/

https://www.purposegames.com/game/vodstvo-ceske-republiky-game

 https://www.purposegames.com/game/vodstvo-cr-1-game

 https://www.purposegames.com/game/vodstvo-cr-ceske-reky-game

 https://www.purposegames.com/game/vodstvo-cr-moravske-reky-game

https://www.purposegames.com/game/reky-ceska-republika-game


____________________________________________________________________________________

PŘÍRODOVĚDA

15. 6. - 19. 6. 2020

1. Doma si zahrajte - U 75/ závěrečné opakování

2. PS str. 36 a 37 - vyplňte.

 

8. 6. - 12. 6. 2020

1. Nastudovat z U str. 72, 73

2. Do sešitů zapsat tm. zelený rámeček ze str. 73

3. PS str. 34/ celá

        str. 35/ celá

   Své práce mi prosím zasílejte na adresu: horska@skoluskol.cz

Dagmar Horská

 

____________________________________________________________________________________ 

Angličtina:

Úkoly do konce školního roku

1) Pracovní sešit str. 70,71, 72, 73 - opakování (není nutné vyplnit všechno, postupujte vlastním tempem)

HEZKÉ SLUNEČNÉ LÉTO A V ZÁŘÍ NA VIDĚNOU

Úkoly do 19.6.

1) Pracovní sešit str. 56 a 57.

2) Procvičuj slovíčka na WocaBee.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČESKÝ JAZYK: 

 

Úkoly 22.6.-26.6.

 

PS str.38, 39, 40

https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-pro-prvni-stupen-2/

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem2.htm

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/7749

 

 

Úkoly 15.6.-19.6.

PS str.36, 37

Učebnice str.105/4 a 106/2 do sešitu

 https://www.zs3chodov.cz/download.php?idx=1726 

- prezentace s úkoly ( přečíst a vypracovat bez několikanásobného podmětu)

https://slideplayer.cz/slide/13371098/     Prezentace přímá a nepřímá řeč

online diktáty:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/7738

https://www.pravopisne.cz/2015/02/shoda-prisudku-s-podmetem-pro-4-rocnik-16/

https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-prisudkem/shoda-podmetu-s-prisudkem-online-test-1

 

Úkoly 8.6.-12.6.

Shoda podmětu s přísudkem se shoduje  v osobě, čísle a rodě. Koncovky v přísudku se řídí podmětem:

podmět rodu středního- příčestí minulé končí na -a  (Auta jela.)

podmět rodu ženského- příčestí minulé končí na -y ( Včely bzučely.)

podmět rodu mužského životného- příčestí minulé končí na - i  ( Kluci se prali.)

podmět rodu mužského neživotného-příčestí končí na -y  ( Penály spadly.) 

 

Pracovní sešit str.33,34,35

učebnice str. 103/2  (do školního sešitu)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA:

Úkoly 22.6.-26.6.

PS str 34, 35, 36/9,10

Zlomky:  str.13, 14

 

Úkoly 15.6.-19.6.

Zlomky str.9,10,11, 12

PS - geometrie: 30/10,11,12, str.32/12 a 36/12

 Vypočítej obvod a obsah čtverce o straně 48mm.

Vypočítej obvod a obsah obdélníku o straně 37 a 69 cm.

 

Úkoly 8.6.- 12.6.

Zlomky str. 5,6,7,8

Římské číslice:  Ivan vedl Xénii lesní cestou do města.

I = 1    V = 5    X =10   L = 50   C = 100   D = 500   M = 1000

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/ciselna-rada/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/strasidelny-hrad/cviceni1.html

 

 

Martina Míková


Ježíškova noční škola

20.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Čtvrteční den ve škole nekončil výukou, ale čekalo na nás mnoho zážitků. Nejprve se děti utkaly ve vánočním bowlingu, pak se šly projít předvánoční osvětlenou Litomyšlí. Ve třídě je čekala slavnostní večeře a krásná pohádka Louskáček. Také diskotéka nebyla k zahození, a což teprve Ježíškova nadílka dárků! Usnout se nám z těch velkých zážitků hned nepodařilo, ale snad tento deficit doženeme doma o prázdninách! Krásné Vánoce všem!!!!!!!!!


Vánoční koledování v LDN Litomyšl

17.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Všechny nemocné pacienty z LDN Litomyšl přišly 17.12. potěšit děti ze 4.B. Svým vánočním programem jim zpříjemnily dlouhodobý pobyt v nemocnici, zpestřily fádní dlouhé dny a potěšily nejedno srdíčko. V závěru vystoupení zpívaly už nejen děti, ale i nemocní a zdravotní sestřičky s personálem. Z této akce jsme měli všichni velice dobrý pocit, do nemocničního prostředí jsme vnesli trocha té hřejivé vánoční atmosféry.


Vánoční odpoledne se seniory

13.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Ve čtvrtek 12.12. se nesly domovem pro seniory Na Skalce libé tóny příčné flétny, trumpety a koled. Děti svým koledováním opět zpříjemnily všem babičkám a dědečkům další den. Pravidelných týdenních návštěv v domově si všimli i na městském úřadě a dětem přišel poděkovat osobně pan místostarosta R. Kašpar s dárky.
Z výtěžku charitativní sbírky jsme našim seniorům a dětem koupili výborné dorty, šampaňské a spousty dalších dobrot. Sváteční vánoční odpoledne se prostě vyvedlo.


Čertovský bowling

6.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Děti ze 4.B se zcela dobrovolně rozhodly 5.12. odejít do pekla. Nešlo však o peklo pekelné, nýbrž o Peklo litomyšlské. Čerti a andělé si zde poměřili síly v umění bowlingu, čertovsky se vyřádili a bezvadně si užili sváteční den.


Návštěva knihovny

19.11.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

O tom, že jsou v místní knihovně super programy, jsme se přesvědčili 15.11. Zábavnou formou jsme rozplétali taje českých bájí, mýtů a legend. Dozvěděli jsme se mnoho nového, měli jsme možnost nahlédnout do spousty nádherných knih, interaktivně jsme se zapojili do dramatického představení bájí a vyplnili zábavný kvíz. Vše se nám hodí nejen do českého jazyka, ale i do vlastivědy.


Laskavec u Srdcařů ve 4.B

12.11.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Na světový den laskavosti jsme pozvali do naší třídy vzácnou návštěvu- děti, asistentky a p.učitelku ze speciální školy v Litomyšli. Společně jsme si zazpívali, naučili jsme děti hrát na boomwhackery, povídali si o našich zájmech, koníčcích a společně se poznávali. Věříme, že dnešní dopoledne napomohlo k odstranění sociálních bariér, k větší sounáležitosti, vstřícnosti a vzájemnému pochopení. V těchto milých setkáváních chceme i nadále pravidelně pokračovat.


Návštěva sklárny ve Dvoře Králové nad Labem-4.B

22.10.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

22.10.čtvrťáci vyjeli do Dvora Králové do výrobny skleněných vánočních ozdob, kde měli možnost obdivovat zručnost českých sklářů. Na vlastní oči jsme viděli celý proces výroby -foukání jednotlivých rozličných tvarů ozdob, stříbření, ruční malování, posypy, lepení kamínků, balení. Všichni jsme tuto práci sledovali s velkým zájmem a obdivem. Při tvořivé dílně jsme si pak namalovali vlastní ozdobu.Cestou zpět jsme se ještě vyřádili na hřišti v Chocni a tím zakončili krásný podzimní výlet.


Dopravní výchova

22.10.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

V pátek 18.10. absolvovaly děti ze čtvrtých tříd první část preventivního programu Besip, jež je zaměřen na dopravní výchovu. O tom, jak být správným chodcem a cyklistou, dětem vyprávěl ve Sředisku volného času pan Tomáš Rádek. Seznámil všechny s parvidly silničního provozu, se značkami, křižovatkami a povinnou výbavou kola. Na děti dále ještě čekají dovednostní zkoušky na dopravním hřišti a závěrečný vědomostní test.


Výlet VIDA Brno-3.B

17.5.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Návštěva zábavního parku VIDA je vždy velký zážitek. Na ploše téměř 5000 m² se nachází přes 170 interaktivních exponátů, díky kterým můžeme objevovat, jak funguje svět kolem nás. Unikátní stálá expozice je rozdělena do pěti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Dětské science centrum. Děti rozpoutaly tornádo, pokusily se ustát zemětřesení, užily si účinky odstředivé síly a mnoho dalších fyzikálních jevů. Třešničkou na dortu byl naučný ekologický 3D film Oceány.


Hvězdárna Hradec Králové-3.B

13.5.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

30.4. jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. A byl to opravdu veliký zážitek! Poutavé vyprávění o mlhovinách,planetách, galaxiích a družicích nás nadchlo, ale ještě větší dobrodružství nás čekalo při úžasné naučné pohádce Polaris, která seznámila děti s astronomickými zákonitostmi, jakými jsou důvody střídání ročních období, délky polární noci nebo podobnostmi Země a dalších planet. Byli jsme svědky okouzlujícího příběhu kamarádství dvou nepravděpodobných přátel, tučňáka Jamese a ledního medvěda Vladimíra. Spolu s nimi jsme se prolětěli ve vesmírné lodi Polaris k Saturnu a Marsu. Věřte tomu, stálo to za to!!!!


Naděje pro všechny

29.4.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.B

V pondělí 29. 4. se šly třetí třídy podívat do Naděje, což je nízkoprahové centrum pro děti a mládež.
Každý, kdo má zájem může centrum navštěvovat a pobavit se se svými vrstevníky, zahrát si hry nebo napsat domácí úkol. Často podnikají zajímavé akce, díky kterým děti zapomínají na své nepříznivé situace doma či ve škole.
Třeťáci si prohlédli budovu, rozdělili se do tří skupin, ve kterých si vytvořili své placky nebo magnetky, zahráli si deskové hry a v tělocvičně vyzkoušeli pohybové aktivity.


Ponožkoví plyšáci a Hustej internet 3.B

10.4.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Úterý 9.4. bylo vážně super. Do třídy přišla paní Kučerová a naučila třeťáčky vlastoručně ušít plyšového mazlíka- pejska z ponožek.I když navléknout jehlu, udělat uzlík na niti a zvládnout ozdobný steh nebylo vždy úplně jednoduché, nakonec každý ušil nádherného a naprosto originálního plyšáka. Děti z něho měly velikou radost.
A to nebylo vše! Ještě nás čekal preventivní program v Městské knihovně. Paní Eckertová nám představila svou knihu Hustej internet a poučila o nástrahách virtuálního světa a sociálních sítí.


Úklidová četa třeťáčků

4.4.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. I naše škola nezůstala pozadu. I 3.A a 3.B se chopila zodpovědnosti a dala se do zkrášlování svého okolí.Za 2 hodiny děti nasbíraly neuvěřitelné množství odpadků ( v lokalitě za Wembley, směrem na Osík).Do práce se děti daly s obdivující vervou a podařilo se jim najít a posbírat i takové kousky jako satelit, nárazník od auta, žárovky a další skvosty.Patří jim za to náš dík.


Plavecký výcvik

24.1.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Plavecký výcvik v dnešní době již není jen plavání bazénů sem a tam, ale i spousta her s rozličnými pomůckami, tobogan, vířivka. Děti hrají vodní polo, loví puky, plavou s ploutvemi.V šesté lekci si vyzkoušely plavat v oblečení, nacvičovaly záchranu tonoucího a dávaly si první pomoc.Byl to opravdu velký zážitek.


Předvánoční dobrodružství 3.B

2.1.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Ve čtvrtek 20.12.děti ze 3.B zažily nevšední den. Nejprve vyjely na výlet do Chotovic, aby si prohlédly osvětlený dům pana Trunce a podívaly se v kostele na výstavku betlémů. Potom je čekala vánoční pohádka ve škole, rozbalování dárečků u stromečku a večerní dobrodružná stezka odvahy, kterou připravili žáci 8.A. I samotné spaní ve škole bylo velikým zážitkem.


Beseda s Petrou Braunovou

4.12.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

3.12. se třeťáčci vydali do místní knihovny na besedu se známou spisovatelkou dětských knih Petrou Braunovou. Dozvěděli se spustu zajímavých informací: jak vůbec vzniká kniha, jak se spolupracuje s nakladatelstvím a ilustrátory, ale také zákulisní střípky k jednotlivým knihám. Paní spisovatelka svým poutavým vyprávěním děti seznámila především s jejím posledním dílem Ema a kouzelná kniha, přečetla nám napínavé úryvky a všechny nás naladila a motivovala ke čtení.


Světový den laskavosti ve 3.B

13.11.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

Tým 3.B Srdcaři se vydal na Světový den laskavosti udělat radost dědečkům a babičkám do Domova se zvláštním režimem Na Skalce. Děti zazpívaly pásmo písniček, Marianek zahrál na trubku a Alenka na zobcovou flétnu. Povedlo se jim vykouzlit na tvářích seniorů nejeden úsměv, ale i slzy dojetí. Ale to není vše! Tahle parta dětí zvládla i nachystat velikou sbírku dobrot pro pejsky v útulku Zelené Vendolí. Tímto bych chtěla poděkovat i rodičům- jste LASKAVCI.


Oslava 28.října- 3.B

31.10.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

V pátek 26.10. proběhla v celé škole krásná a emotivní oslava 100 let Vzniku ČR. Děti měly možnost setkat se s prezidentem Masarykem, vyrobily desítky vlajek a získaly mnohé historické informace. Nálada byla opravdu vlastenecká.


Návštěva ZUŠ-3.B

31.10.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

25.10. jsme se přesvědčili o tom, že třída 3.B je plná herců aspirujících na divadelní ceny Thalie. Pod vedením p.uč. Jany Paulové v ZUŠ si děti vyposlechly pohádku J.Čapka Jak pejsek s kočičkou slavili 28.říjen a posléze ji samy zdramatizovaly. Divadlo se jim velmi povedlo a všichni jsme se dobře bavili.


V závěru druhé třídy...

25.6.2018 / Dalena Beníšková / Třídy 4.B

V červnu jsme se mimo jiné vydali na Den s českými lesy do Klášterních zahrad, kreslili pexeso do soutěže a vzpomínali na Školní akademii...:-)


Kalendář

Srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6