Třída 4.B

 3.B 18

Třídní učitelka Mgr. Martina MíkováTřídní učitel/ka: Mgr. Martina Míková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadále platí každodenní čtení- za měsíc přečtená jedna kniha ( min.100stran)!!!

Online učení k procvičování zde:

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20MUZSKY/DIKTAT31.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/DIKTATY/DIKTAT21.htm

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20ZENSKY/DIKTAT26.htm

http://skolicka6.sweb.cz/SOUHRNNA%20CVICENI/DIKTAT41.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodzensky1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodstredni1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodmuzsky1.htm

https://www.pravopisne.cz/2020/02/koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod-2/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html

https://www.matika.in/cs/#4

Matematika

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_pis_nas_dvojcif1.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

 https://www.matika.in/cs/#4

____________________________________________________________________________________

Úkoly z vlastivědy do 3. 4.: 

VLASTIVĚDA 23. 3. – 3. 4.

Milé děti, v minulém týdnu jste začali pročítat nový díl vlastivědy, tedy ten cestopisný. Ano, v této učebnici a pracovním sešitě můžete nyní zkoušet cestovat, i když nám to v dnešní době zrovna nejde. Určitě se ale dočkáme doby, kdy zužitkujete dovednosti a vědomosti, které získáte. Abyste mohly rodičům při cestě radit, kudy mají jet, kde se zrovna nacházíte, je potřeba se dobře orientovat na mapě. Proto nyní pracujte především s mapou ČR. Ukazujte si, kde leží kraje a krajská města ČR, se kterými kraji sousedí, vyhledávejte zajímavá a důležitá města, pohoří a  hory, přírodní zajímavosti, řeky atd. V učebnici si přečtěte strany 6 – 11, co nejvíce si ukazujte právě na mapě. V pracovním sešitě Vás čekají strany 6 – 7. Bude pro Vás velkou výhodou, když se naučíte krajská města všech krajů. Zajímavý odkaz na procvičování: https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik.3/

Nemějte obavy, až se vrátíme do školy, spolu ještě procvičíme. Mějte se dobře a opatrujte se. I. Krejbychová :)

Do 20. 3. :

učebnice str. 4-6 přečíst

Pracovní sešit str 4-5 vypracovat    

KDO NEMÁ SEŠIT, PŘIJĎTE SI HO VYZVEDNOUT KDYKOLI DOPOLEDNE DO ŠKOLY !!!

____________________________________________________________________________________

 

Přírodověda 30. 3. – 3. 4.

Milí čtvrťáci, moc chválím ty z vás, kteří jste mi zaslali odpovědi k „poznávačkám“, jedničky už máte zapsané.

 • Tento týden budeme stále opakovat, udělejte si zápis do sešitu, viz níže.
 • V učebnici si přečtěte str. 39. (Dobrovolně i str. 40,41)
 • V pracovním sešitě si můžete vyplnit cokoli do str. 22
 • Až půjdete někdy na procházku, všímejte si probouzející se jarní přírody a kdo chcete, zašlete mi na splichalova@skoluskol.cz, jaké rostliny začínají už kvést.
 • Kdo byste tento týden rádi další jedničku, odpovězte mi na otázky a zašlete na splichalova@skoluskol.cz (Odpovědi najdete v učebnici.) Jinak si odpovězte alespoň ústně.
 1. Která část pampelišky lékařské je léčivá?
 2. Která z lučních rostlin uvedených v učebnici je jedovatá?
 3. Jak se liší saranče obecná a kobylka zelená?
 4. Kde má své hnízdo čmelák zemní?
 5. Čím se živí slunéčko sedmitečné?
 6. Jak se liší samice a samec ještěrky obecné?
 7. Vyjmenuj všechny obyvatele úlu, jaký úkol mají včely-dělnice?

Zápis do sešitu:

Louka a pastvina

Louka

-       byliny, trávy – sečou se 2x ročně, usušené rostliny (seno) slouží jako krmivo pro hospodářská zvířata

Pastvina

-       pasou se zde hospodářská zvířata

 

Přírodověda 23. - 27. 3.

 • opakování tématu Louka a pastvina
 • připomínám i ještě ve škole zadaný - Vyber si dva lesní živočichy a napiš vše, co o nich víš, nakresli nebo nalep jejich obrázek (čtvrtku jsme si rozdali)
 • na Bakaláře zasílám prezentace, podle kterých si můžete procvičovat poznávání rostlin a živočichů - celý název (Kdo z vás je zdatný při práci na počítači a zvládl by mi napsat odpovědi, např. 1. ještěrka obecná, 2. mravenec lesní,...moc by mě to potěšilo a odměnila bych vás jedničkou.) Jako kontrola vám poslouží učebnice, kde najdete podobné obrázky.

 

Přírodověda 11. - 20. 3.

 • učebnice str. 32-33 Rekreace a orientace v lese- přečíst
 • učebnice str. 34-39 Louka a pastvina- přečíst a naučit se zástupce rostlin a živočichů podle obrázků
 • Pracovní sešit str. 19/ 1,3, 4 a str 20/ 5, 6

____________________________________________________________________________________ 

Angličtina:

Úkoly do 3.4.

1) Procvičovat si  slovíčka Velikonoce na Wocabee nebo v sešitu

2) Vypracovat si cvičení v pracovním sešitě na str. 62 a 63/3.

3) Do školního e-mailu jsem nahrála klíč k testu ze 4. lekce.

Úkoly do 27.3.

1) Zapsat si nová slovníčka z učebnice str. 63+65 do slovníčku. Nová slovíčka si zvýrazněte.

2) Zkuste si napsat test ze 4. lekce.

3) Do školního e-mailu jsem nahrála klíč k cvičením z minulého týdne, test 3. lekce a výslovnost nových slovíček.

Úkoly do 20.3.

1) Dokončit cvičení z pracovního sešitu 4. lekce.

2) Vypsat si předložky ze str. 41/4 pracovního sešitu do slovníčku. 

Úkoly do 13.3.

1) Stáhnout si aplikaci wocabee na procvičování slovní zásoby, kterou budu pravidelně doplňovat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČESKÝ JAZYK: 

ÚKOLY 23.3.-27.3.:

Drak: str. 15, 16, 17 ( opakování rod ženský)

 Přepsat do sešitu : čebnice str.77/ 9 a uč str 79/4 (opakování rod mužský)

 

 Domácí úkoly do 20.3.

 pracovní sešit 19, 20, 21

Drak str 12, 13, 14

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA:

ÚKOLY 23.3.-27.3.:

opakování geometrie- obvod trojúhelníku, obdélníku a čtverce ( vzorečky) + jejich rýsování

pracovní sešit str.18

do sešitu vypočítat :  32 451:8 =       45 039 : 4=    23 701: 6=     78 363: 9=          + zkoušky

                               Slovní úloha:    Nádrže pohonných hmot u čerpací stanice obsahovaly 10 510 litrů benzínu značky Speciál a 14 320 litrů benzínu značky Super. Nafty bylo o 2 315 litrů více než benzínu značky Speciál. Kolik bylo v nádrži litrů nafty? Kolik litrů pohonných hmot bylo celkem?    (!!zápis)

                            

 pracovní sešit  14,15,16,17  - DO 23.3.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konzultace žák - rodič - učitel dne 21. 11. 2019

Přihlašování přes odkaz:

https://cally.com/p7x84vq9x9ppfrus

 

Martina Míková


Ježíškova noční škola

20.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Čtvrteční den ve škole nekončil výukou, ale čekalo na nás mnoho zážitků. Nejprve se děti utkaly ve vánočním bowlingu, pak se šly projít předvánoční osvětlenou Litomyšlí. Ve třídě je čekala slavnostní večeře a krásná pohádka Louskáček. Také diskotéka nebyla k zahození, a což teprve Ježíškova nadílka dárků! Usnout se nám z těch velkých zážitků hned nepodařilo, ale snad tento deficit doženeme doma o prázdninách! Krásné Vánoce všem!!!!!!!!!


Vánoční koledování v LDN Litomyšl

17.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Všechny nemocné pacienty z LDN Litomyšl přišly 17.12. potěšit děti ze 4.B. Svým vánočním programem jim zpříjemnily dlouhodobý pobyt v nemocnici, zpestřily fádní dlouhé dny a potěšily nejedno srdíčko. V závěru vystoupení zpívaly už nejen děti, ale i nemocní a zdravotní sestřičky s personálem. Z této akce jsme měli všichni velice dobrý pocit, do nemocničního prostředí jsme vnesli trocha té hřejivé vánoční atmosféry.


Vánoční odpoledne se seniory

13.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Ve čtvrtek 12.12. se nesly domovem pro seniory Na Skalce libé tóny příčné flétny, trumpety a koled. Děti svým koledováním opět zpříjemnily všem babičkám a dědečkům další den. Pravidelných týdenních návštěv v domově si všimli i na městském úřadě a dětem přišel poděkovat osobně pan místostarosta R. Kašpar s dárky.
Z výtěžku charitativní sbírky jsme našim seniorům a dětem koupili výborné dorty, šampaňské a spousty dalších dobrot. Sváteční vánoční odpoledne se prostě vyvedlo.


Čertovský bowling

6.12.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Děti ze 4.B se zcela dobrovolně rozhodly 5.12. odejít do pekla. Nešlo však o peklo pekelné, nýbrž o Peklo litomyšlské. Čerti a andělé si zde poměřili síly v umění bowlingu, čertovsky se vyřádili a bezvadně si užili sváteční den.


Návštěva knihovny

19.11.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

O tom, že jsou v místní knihovně super programy, jsme se přesvědčili 15.11. Zábavnou formou jsme rozplétali taje českých bájí, mýtů a legend. Dozvěděli jsme se mnoho nového, měli jsme možnost nahlédnout do spousty nádherných knih, interaktivně jsme se zapojili do dramatického představení bájí a vyplnili zábavný kvíz. Vše se nám hodí nejen do českého jazyka, ale i do vlastivědy.


Laskavec u Srdcařů ve 4.B

12.11.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Na světový den laskavosti jsme pozvali do naší třídy vzácnou návštěvu- děti, asistentky a p.učitelku ze speciální školy v Litomyšli. Společně jsme si zazpívali, naučili jsme děti hrát na boomwhackery, povídali si o našich zájmech, koníčcích a společně se poznávali. Věříme, že dnešní dopoledne napomohlo k odstranění sociálních bariér, k větší sounáležitosti, vstřícnosti a vzájemnému pochopení. V těchto milých setkáváních chceme i nadále pravidelně pokračovat.


Návštěva sklárny ve Dvoře Králové nad Labem-4.B

22.10.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

22.10.čtvrťáci vyjeli do Dvora Králové do výrobny skleněných vánočních ozdob, kde měli možnost obdivovat zručnost českých sklářů. Na vlastní oči jsme viděli celý proces výroby -foukání jednotlivých rozličných tvarů ozdob, stříbření, ruční malování, posypy, lepení kamínků, balení. Všichni jsme tuto práci sledovali s velkým zájmem a obdivem. Při tvořivé dílně jsme si pak namalovali vlastní ozdobu.Cestou zpět jsme se ještě vyřádili na hřišti v Chocni a tím zakončili krásný podzimní výlet.


Dopravní výchova

22.10.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

V pátek 18.10. absolvovaly děti ze čtvrtých tříd první část preventivního programu Besip, jež je zaměřen na dopravní výchovu. O tom, jak být správným chodcem a cyklistou, dětem vyprávěl ve Sředisku volného času pan Tomáš Rádek. Seznámil všechny s parvidly silničního provozu, se značkami, křižovatkami a povinnou výbavou kola. Na děti dále ještě čekají dovednostní zkoušky na dopravním hřišti a závěrečný vědomostní test.


Výlet VIDA Brno-3.B

17.5.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Návštěva zábavního parku VIDA je vždy velký zážitek. Na ploše téměř 5000 m² se nachází přes 170 interaktivních exponátů, díky kterým můžeme objevovat, jak funguje svět kolem nás. Unikátní stálá expozice je rozdělena do pěti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Dětské science centrum. Děti rozpoutaly tornádo, pokusily se ustát zemětřesení, užily si účinky odstředivé síly a mnoho dalších fyzikálních jevů. Třešničkou na dortu byl naučný ekologický 3D film Oceány.


Hvězdárna Hradec Králové-3.B

13.5.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

30.4. jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. A byl to opravdu veliký zážitek! Poutavé vyprávění o mlhovinách,planetách, galaxiích a družicích nás nadchlo, ale ještě větší dobrodružství nás čekalo při úžasné naučné pohádce Polaris, která seznámila děti s astronomickými zákonitostmi, jakými jsou důvody střídání ročních období, délky polární noci nebo podobnostmi Země a dalších planet. Byli jsme svědky okouzlujícího příběhu kamarádství dvou nepravděpodobných přátel, tučňáka Jamese a ledního medvěda Vladimíra. Spolu s nimi jsme se prolětěli ve vesmírné lodi Polaris k Saturnu a Marsu. Věřte tomu, stálo to za to!!!!


Naděje pro všechny

29.4.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.B

V pondělí 29. 4. se šly třetí třídy podívat do Naděje, což je nízkoprahové centrum pro děti a mládež.
Každý, kdo má zájem může centrum navštěvovat a pobavit se se svými vrstevníky, zahrát si hry nebo napsat domácí úkol. Často podnikají zajímavé akce, díky kterým děti zapomínají na své nepříznivé situace doma či ve škole.
Třeťáci si prohlédli budovu, rozdělili se do tří skupin, ve kterých si vytvořili své placky nebo magnetky, zahráli si deskové hry a v tělocvičně vyzkoušeli pohybové aktivity.


Ponožkoví plyšáci a Hustej internet 3.B

10.4.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Úterý 9.4. bylo vážně super. Do třídy přišla paní Kučerová a naučila třeťáčky vlastoručně ušít plyšového mazlíka- pejska z ponožek.I když navléknout jehlu, udělat uzlík na niti a zvládnout ozdobný steh nebylo vždy úplně jednoduché, nakonec každý ušil nádherného a naprosto originálního plyšáka. Děti z něho měly velikou radost.
A to nebylo vše! Ještě nás čekal preventivní program v Městské knihovně. Paní Eckertová nám představila svou knihu Hustej internet a poučila o nástrahách virtuálního světa a sociálních sítí.


Úklidová četa třeťáčků

4.4.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. I naše škola nezůstala pozadu. I 3.A a 3.B se chopila zodpovědnosti a dala se do zkrášlování svého okolí.Za 2 hodiny děti nasbíraly neuvěřitelné množství odpadků ( v lokalitě za Wembley, směrem na Osík).Do práce se děti daly s obdivující vervou a podařilo se jim najít a posbírat i takové kousky jako satelit, nárazník od auta, žárovky a další skvosty.Patří jim za to náš dík.


Plavecký výcvik

24.1.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Plavecký výcvik v dnešní době již není jen plavání bazénů sem a tam, ale i spousta her s rozličnými pomůckami, tobogan, vířivka. Děti hrají vodní polo, loví puky, plavou s ploutvemi.V šesté lekci si vyzkoušely plavat v oblečení, nacvičovaly záchranu tonoucího a dávaly si první pomoc.Byl to opravdu velký zážitek.


Předvánoční dobrodružství 3.B

2.1.2019 / Martina Míková / Třídy 4.B

Ve čtvrtek 20.12.děti ze 3.B zažily nevšední den. Nejprve vyjely na výlet do Chotovic, aby si prohlédly osvětlený dům pana Trunce a podívaly se v kostele na výstavku betlémů. Potom je čekala vánoční pohádka ve škole, rozbalování dárečků u stromečku a večerní dobrodružná stezka odvahy, kterou připravili žáci 8.A. I samotné spaní ve škole bylo velikým zážitkem.


Beseda s Petrou Braunovou

4.12.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

3.12. se třeťáčci vydali do místní knihovny na besedu se známou spisovatelkou dětských knih Petrou Braunovou. Dozvěděli se spustu zajímavých informací: jak vůbec vzniká kniha, jak se spolupracuje s nakladatelstvím a ilustrátory, ale také zákulisní střípky k jednotlivým knihám. Paní spisovatelka svým poutavým vyprávěním děti seznámila především s jejím posledním dílem Ema a kouzelná kniha, přečetla nám napínavé úryvky a všechny nás naladila a motivovala ke čtení.


Světový den laskavosti ve 3.B

13.11.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

Tým 3.B Srdcaři se vydal na Světový den laskavosti udělat radost dědečkům a babičkám do Domova se zvláštním režimem Na Skalce. Děti zazpívaly pásmo písniček, Marianek zahrál na trubku a Alenka na zobcovou flétnu. Povedlo se jim vykouzlit na tvářích seniorů nejeden úsměv, ale i slzy dojetí. Ale to není vše! Tahle parta dětí zvládla i nachystat velikou sbírku dobrot pro pejsky v útulku Zelené Vendolí. Tímto bych chtěla poděkovat i rodičům- jste LASKAVCI.


Oslava 28.října- 3.B

31.10.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

V pátek 26.10. proběhla v celé škole krásná a emotivní oslava 100 let Vzniku ČR. Děti měly možnost setkat se s prezidentem Masarykem, vyrobily desítky vlajek a získaly mnohé historické informace. Nálada byla opravdu vlastenecká.


Návštěva ZUŠ-3.B

31.10.2018 / Martina Míková / Třídy 4.B

25.10. jsme se přesvědčili o tom, že třída 3.B je plná herců aspirujících na divadelní ceny Thalie. Pod vedením p.uč. Jany Paulové v ZUŠ si děti vyposlechly pohádku J.Čapka Jak pejsek s kočičkou slavili 28.říjen a posléze ji samy zdramatizovaly. Divadlo se jim velmi povedlo a všichni jsme se dobře bavili.


V závěru druhé třídy...

25.6.2018 / Dalena Beníšková / Třídy 4.B

V červnu jsme se mimo jiné vydali na Den s českými lesy do Klášterních zahrad, kreslili pexeso do soutěže a vzpomínali na Školní akademii...:-)


Kalendář

Březen 2020
Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5