Třída 4.A

 

Vážení rodiče, milé děti, 
vkládám materiály na další týden - 1.6. - 5.6. V pondělí si uděláme den maličko pohodovější - máte přece svátek! :)
Doufám, že se Vám daří skvěle, děti Vás pozdravují. 
Mějte se krásně, 
Michaela Havlíková

Matematika

Pondělí
- početní král (násobilka z paměti)
- u tabule opakování písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení
- pracovní list zaměřený na logické myšlení

Úterý
Pracovní sešit str. 30/cv. 9 + str. 31/cv. 1,2
Pracovní sešit ZLOMKY str. 3

Středa
Matematický diktát
Napiš zlomkem: jedna třetina, pět osmin, tři sedminy, deset setin, dvě poloviny
Napiš slovem: 8/9, 3/6, 1/100, 4/5, 3/9
Pracovní sešit str. 31/cv. 3,4,5,6 – aritmetický průměr (vysvětlivky v učebnici str. 38)

Čtvrtek
Pracovní sešit str. 30/cv. 10, 11, 12
Pracovní sešit ZLOMKY str. 4/cv. 10, 11, 12

Pátek
Pracovní sešit str. 32/cv. 7, 8, 9
Pracovní sešit ZLOMKY str. 4/cv. 13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 25.5.

- začínáme zlomky – pro vysvětlení ve vytvořené prezentaci https://ulozto.cz/file/9iCNoHkAR9A2/25-5-zlomky-pptx

- pro vysvětlení lze použít i pěkně zpracované video https://www.youtube.com/watch?v=sTBSvVh-hzE

Úterý 26.5.

- pracovní sešit ZLOMKY – str. 1

- učebnice str. 32/cv. 2 – přečti si nahlas
                                   cv. 3 – zapiš si do sešitu

- pracovní sešit str. 29/ cv. 2, 3, 4

 Středa 27.5.

- pracovní sešit str. 28/cv. 7, 8, 9

- učebnice str. 32/cv. 6

- obsah, obvod prezentace https://ulozto.cz/file/Z7FD3scIjG3M/obsah-obvod-pptx

- počítání a procvičování obsahu zde

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/obsah_ctverce_obdelniku1.htm 
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-formula-intuition/e/area-of-squares-and-rectangles

Čtvrtek 28.5.

- pracovní sešit ZLOMKY – str. 2

- učebnice str. 32/cv. 1 do sešitu

Pátek 29.5.

pracovní sešit str. 29/cv. 5, 6, 7, 8

- učebnice str. 32/cv. 4,5


 

Český jazyk

Pondělí
- procvičování mluvnických kategorií na
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm
- přečtu dětem pohádku z Malého Mikuláše – jejich úkolem bude poslouchat a vypisovat jednotlivé slovní druhy, které uslyší, u podstatných jmen a sloves určit mluvnické kategorie
- Pohádka
– den dětí https://www.youtube.com/watch?v=sRwvDzbp-_0

Úterý
- učebnice str. 93/cv. 1 – ústně + pročíst vysvětlivky, tabulku
- pracovní sešit str. 28/cv. 1, 2

Středa
- zápis do sešitu
ČASOVÁNÍ SLOVES – ČAS MINULÝ
- příčestí minulé = slovesa zakončená –L, -LA, -LO, -LI, -LY, -LA (psal, psala, psalo…)
- v 1. a 2. osobách k příčestí minulému (-l, -la, -lo…) přidávám pomocné sloveso BÝT (jsem, jsi….)
např. vařila jsem, vařil jsi, vařili jsme, vařili jste
- ve 3. osobě pouze příčestí minulé
např. vařil, vařili
Slovo vařit prosím vyčasuj, v prvních a druhých osobách si zakroužkuj pomocné sloveso BÝT
- pracovní sešit str. 28/cv. 3,4

Čtvrtek
- diktát – učebnice cv. 7
(Promítali filmy, brzy jsem se nasytil, vylezla nahoru, rozbil jsi nádobí, rozvířil listí, sbírali bylinky, vymyl jsi vázy, včely opylovaly, zvítězil Zbyněk, zmýlil se v kamarádovi.)
- učebnice str. 94/cv. 3 ústně
- učebnice str. 94/cv. 4 – převeď si píseň do minulého času a zkus zazpívat :-)
- učebnice str. 94/5,6– pročti si tabulku, ve cv. 6 časuj zvratná slovesa ústně

Pátek
- učebnice str. 94/cv 8 ústně
- čtení „Jen slunce bylo v klidu“

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 25.5.

- učebnice str. 90/cv. 6 přepsat do sešitu

- pracovní list – opakování tvarů jednoduchých/složených (pokud nemáte možnost tisku, zkuste alespoň ústně, aby si děti zafixovaly pravidla)

 Úterý 26.5.

- učebnice str. 90/cv. 7 přepsat do sešitu, a) ústně

(veselý – smutný, bystří – nechápaví, hladový – sytý, levný – drahý, dobří – špatní, líný – aktivní, nejrychlejší – nejpomalejší, zlí – hodní, poslední – první, malé – velké, nejstarší – nejmladší)

- pracovní list –  přítomný čas, určování osoby a čísla

 Středa 27.5.

- učebnice str. 91/ cv. 1 ústně

                                    cv. 2 pročti si tabulku

- zápis do sešitu

Časování sloves – čas budoucí

- lze vyjádřit dvěma způsoby

1. složeným tvarem (př. budu psát)

2. jednoduchým tvarem (př. napíšu)

- samostatně prosím vyčasuj slova vařit, pít (zkus vyčasovat jedno složeným a jedno jednoduchým tvarem)

Já  …

Ty  …
On …

My …

Vy …

Oni …

 Čtvrtek 28.5.

- diktát trochu jinak – na audiu

- během diktování v každé větě nalezneš slovo, které do diktátu budeš muset trochu pozměnit J 
(V zoologické zahradě se dnes narodila žebra. Namaž si na chleba měď. Dědeček šel na houby s kosem. Jsi nemocný, tak lez v posteli. Petr má večer slavnostní pleš. Jaruščino praní se mamince líbilo. Strýc Ivan má na hlavě ples.)

- pracovní sešit cv. 1, 2

Pátek 29.5. 

- učebnice str. 92/cv. 5 – přepiš + modře podtrhni, kde je slovo SE zájmenem, červeně, kde je předložkou

- pracovní sešit str. 27/cv. 3


 

Anglický jazyk

Slovíčka v prezentaci https://ulozto.cz/file/FAAem8PNFl6h/4-a-what-can-people-do-pptx
Score                               skór                          skórovat
Goal                                goul                           gól
Change                            čenč                          měnit
Magic                              mádžik                       kouzlo
Web                                veb                            pavučina
Forecast                          fórkást                       předpovídat
Weather                          vedr                           počasí
Decorate                         dekorejt                      zdobit
Understand                     andrstend                    rozumět
Antelope                         antyloup                      antilopa
Lazy                               lejzy                            líný
Catch                              keč                             chytat
Fish                                 fiš                              ryba
Hunt                                hant                           lovit
Africa                              áfrika                          Afrika
Antarctica                       antárktyka                   Antarktida
For a long time                 fór e long tájm            Dlouhou dobu

 

Pondělí

- slovíčka (projít prezentaci)
- den dětí – volnější výuka – zahrajeme si hry (anglické pexeso, anglický král..)
- vyplníme pracovní list (první strana barevný tisk, druhá černobílý, třetí je klíč)
- zahrajeme si v pracovním sešitě str. 67/cv. 3 bingo 

Úterý
- slovíčka
- učebnice str. 66/cv. 1 pročíst
- pracovní sešit str. 66/cv. 1 
(napsat věty o svých kamarádech, nebo smyšlené – co umí (can), nebo neumí (can’t) )
Např. Peter can swim. (Petr umí plavat.)
Lukáš can’t sing.  (Lukáš neumí zpívat.)

 Čtvrtek
- slovíčka
- učebnice str. 66/cv. 2 ústně – říkej, co umíš, nebo neumíš (I can, I can’t) 
- pracovní sešit – str. 66/cv. 2 – odpovídej na otázky (Yes, I can – ano, umím X No, I can’t – ne, neumím) 

Pátek
- slovíčka
- učebnice – pročti str. 67/cv. 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.5. – 29.5. 2020

4.A Anglický jazyk

 Slovíčka

Pro opakování slovíček jsem vytvořila prezentaci, prosím o její projetí každý den + každý den napsat do sešitu doplněná slovíčka (5 slovíček na každý den). 
https://ulozto.cz/file/8HXO4gNZ5P7N/25-5-29-5-aj-4-pptx

Pondělí 25.5.
- opakuj slovíčka z předchozích lekcí
- učebnice str. 60, 61 – pročti si komiks (výslovnost a překlad v dokumentu)
https://ulozto.cz/file/JGVP2esRDl2l/25-5-aj-4-docx
- pět slovíček do sešitu (prezentace)

Úterý 26.5.
- opakuj slovíčka z předchozích lekcí
- pracovní sešit str. 60, cv. 1
- pět slovíček do sešitu (prezentace)

Čtvrtek 28.5.
- opakuj slovíčka z předchozích lekcí
- pracovní sešit str. 60, cv. 2,3
- pět slovíček do sešitu (prezentace)    

Pátek 29.5.
- opakuj slovíčka z předchozích lekcí
- pracovní sešit str. 61, cv. 5,6
- pět slovíček do sešitu (prezentace)


Vlastivěda

 uč. Markéta Šplíchalová, e-mail splichalova@skoluskol.cz

 

Pondělí 1. 6. a čtvrtek 4. 6.

Vodstvo ČR a práce s mapou

Tento týden máme téma vodstvo. Seznámíme se s nejdůležitějšími řekami ČR, budeme pracovat s mapou.

 1. Projděte si učebnici str. 25, 26 nebo prezentaci https://slideplayer.cz/slide/3652025/ všechny řeky si hned vyhledejte na mapě.
 2. V PS vypracujte str. 16.
 3. Místo zápisu si do sešitu vystřihněte a vlepte přílohy z PS č. 9 a 10 na str. 37, nadpis: VODSTVO ČR
 4. Procvičovat můžete zde:https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-1-uroven?source=homepagePopular

https://www.purposegames.com/game/vodstvo-ceske-republiky-game

https://www.purposegames.com/game/vodstvo-cr-1-game

https://www.purposegames.com/game/vodstvo-cr-ceske-reky-game

https://www.purposegames.com/game/vodstvo-cr-moravske-reky-game

https://www.purposegames.com/game/reky-ceska-republika-game 

 

 

Pondělí 25. 5. a čtvrtek 28. 5.

Povrch ČR

Tento týden budeme, děti, pracovat hodně s mapou ČR. Naším úkolem je seznámit se s pohořími a nížinami na našem území.

a)      Podívejte se do učebnice na str. 22 – 24, pohoří i nejvyšší vrchol si vždy hned ukazujte na mapě ČR

b)      PREZENTACE https://beckotc.webnode.cz/vlastiveda/poznavame-nasi-vlast/povrch-ceske-republiky/ nebo  https://player.slideplayer.cz/10/2695820/# nebo https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/povrch-ceske-republiky.html

c)       PROCVIČOVÁNÍ test pohoří – vrchol http://slideplayer.cz/slide/2722123/         

test povrch, mapy, orientace, řeky https://www.purposegames.com/game/povrch-cr-mapy-game

test pohoří https://www.purposegames.com/game/pohori-cr-urcete-spravnou-polohu-game

test nejvyšší hora https://www.purposegames.com/game/povrch-cr-nejvyssi-hora-v-pohori-game

test https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-hory-1-uroven/5372

test https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/pohori-ceske-republiky.html

d)      V PS vypracujte str. 14/ 5 a str. 15/ 6, 7, 8. Úkol č. 9 je dobrovolný.

e)      Místo zápisu do sešitu bude stačit, když si z PS vystřihnete a nalepíte přílohu č. 8 na str. 35, nadpis: POHOŘÍ ČR

 

 


 Přírodověda

 

Pondělí 1. 6.

Potok a řeka

 1. V učebnici si projděte str. 67 – 69, vše je shrnuto v prezentaci, kterou ukládám na Školu v pyžamu. Zkuste si ústně zodpovědět všechny otázky, které jsou součástí prezentace.
 2. V PS vypracujte str. 32 a jakékoli dva úkoly ze str. 33 podle vlastního výběru.
 3. Zápis do sešitu, nadpis: POTOK A ŘEKA (vyber si a zapiš 2 zástupce z rostlin a 5 živočichů)
 4. Procvičování: https://slideplayer.cz/slide/1987628/

 

Pondělí 25. 5.

Rybník

 1. Přečtěte si v učebnici na str. 62 úvod k tématu „RYBNÍK“. Zkuste si ústně odpovědět zelené otázky 1, 2 na str. 62 nahoře a přemýšlejte, kde se nachází nejbližší rybník od vašeho bydliště.
 2. Dále se seznamte s rostlinami a živočichy, které řadíme do ekosystému RYBNÍK, podle učebnice na str. 64 a 65 nebo podle prezentace, kterou ukládám na Školu v pyžamu. 
 3. V PS vypracujte str. 31/ 1, 2, 3, 5, 6
 4. Zápis do sešitu je uložen na Škole v pyžamu.
 5. Procvičování:

https://slideplayer.cz/slide/4876053/

https://brumlik.estranky.cz/file/1068/rybnik.htm

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/spolecenstva-vod---zivocichove.html

https://www.youtube.com/watch?v=IV5IfsIahP

 

 

 


 

 

 

 

 


Třídní učitel/ka: Mgr. Markéta Rosypalová

Konzultace žák - rodič - učitel dne 21. 11. 2019

Přihlašování přes odkaz: 

https://cally.com/psxhm64ted7pfr8q

Na jeden čas se může přihlást pouze jeden. 

Děkuji

Rosypalová Markéta

 

 

Akce třídy/ školy

13.11. Laskavec - zůstáváme ve škole, konec vyučování v 11:40.
14.11. Lidský řetěz - propojení všech škol v Litomyšli (v době výuky).
15.11. Návštěva knihovny - odchod od školy v 7:45.
19.11. Preventivní program Líbí - Nelíbí. 
21.11. Konzultace žák - rodič - učitel (přihlašování přes webové stránky).
22.11. Dopravní výchova (teorie, 2. část) - odchod od školy v 7:45 (probíhá v SVČ).
11.12. Plavání.

 


Adventní čas

20.12.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

V prosinci se u nás ve třídě stále něco dělo. Nejprve jsme vytvářeli adventní věnce, byli jsme na přednášce v knihovně a přišli čerti.
Každý den jsme otevírali adventní kalendář, ve kterém nás čekal úkol nebo výhoda pro celou třídu.
Nejkrásnější třídní akce nás čekala ze čtvrtka na pátek....vánoční spaní ve škole - nemohli jsme se dočkat...
Jsme plni vzpomínek na úžasnou atmosféru, která celý večer a noc provázela.

Všem přejeme krásné a pohodové Vánoce!


Laskavost ve 4. A

14.11.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

Dlouho jsme přemýšleli, jakou činnost vykonáme na Světový den laskavosti. Nápadů bylo velké množství, nakonec jsme se domluvili, že se procvičíme ve vzájemné laskavosti, spolupráci a etiketě.
Den jsme začali hraním různých her, při kterých jsme dokázali, že jsme dobrá parta, která se dokáže domluvit a spolupracovat.
Také jsme si zkoušeli, jaké je to žít s různým handicapem a především, jak se k různě postiženým lidem chovat...


Učíme se v nové jazykové učebně!

1.11.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

Školní rok je v plném proudu a žáci i učitelé se seznamují s novými třídami.
Velmi zajímavá je jazyková učebna, ze které jsou žáci nadšeni a chtěli by zde trávit co nejvíce času.
Žáci čtvrtých tříd si zatím vyzkoušeli rozhovory v náhodných dvojicích nebo skupinách. Poté si rozhovory nahrávali a následně se velmi bavili svým projevem.
V dalším cvičení se učili nová slovíčka - nejprve si je poslechli, následně se je pokoušeli vyslovit úplně stejně...


Sklárna Dvůr Králové nad Labem

30.10.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

V úterý 22. 10. jeli žáci čtvrtých tříd do Dvora Králové, kde se podívali, jak se vyrábějí vánoční ozdoby.
Nejprve jsme se rozdělili na dvě skupiny, ve kterých jsme si následně prošli celou výrobu. Viděli jsme foukání ozdob různých tvarů, stříbření, malování i balení.
Také si každý z nás odvezl ozdobu, kterou si sám ozdobil.
Práci jsme velmi obdivovali, většina žáků si našla povolání svých snů. Protože jak pravila jedna žákyně: ,,Mít Vánoce každý den, je sen každého dítěte!" :)


Spali jsme ve škole

23.6.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

Konečně nastal den, na který se třeťáci celý školní rok těšili - spaní ve škole.
Sešli jsme se ve čtvrtek v 17 hodin u školy. Nejprve jsme vyklidili třídu, abychom se měli kde uložit a hned poté jsme vyrazili na bowling. Hodina utekla velmi rychle a my se vraceli zase zpět do školy. Po večeři jsme ve skupinách připravili úžasné ovocné dorty...


Výlet 3. A do Vidy

24.5.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

16. května se žáci třetích tříd vypravili do vědeckého parku Vida! v Brně.
Žáci ve skupinách zkoumali všechny exponáty - rozpoutali tornádo, pokusili se ustát zemětřesení, v obřím srdci se zaposlouchali do vlastního tepu a masáží srdce se pokusili zachránit lidský život.
Na konci jsme se podívali na naučný film ve 3D - Oceány.


Planetárium Hradec Králové

6.5.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

Třetí třídy se v úterý 30. dubna jely podívat do planetária v Hradci Králové.
V digitálním planetáriu jsme se všichni ocitli v jiném světě. Prožili jsme absolutní tmu, která ve městě k vidění není.
Také jsme si prohlédli souhvězdí na obloze, podívali se na Mars či Měsíc.
Každou chvílí se sálem ozývalo užaslé "oooh." Všichni byli naprosto uchváceni.
Pro umocnění zážitku nám byl puštěn krátký film s názvem Polaris aneb vesmírná ponorka a tajemství polární noci. Hlavní roli si zahráli neobyčejní kamarádi - tučňák James a lední medvěd Vladimír. S nimi jsme prožili dobrodružství mezi ledovci, stav beztíže a dokonce se proletěli prstenci planety Saturn. Díky tomu si všichni bezpochyby pamatují, z čeho je prstenec složen.

https://www.youtube.com/watch?v=rv_OI5rQS4I


Naděje pro všechny - preventivní program

29.4.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

V pondělí 29. 4. se šly třetí třídy podívat do Naděje, což je nízkoprahové centrum pro děti a mládež.
Každý, kdo má zájem může centrum navštěvovat a pobavit se se svými vrstevníky, zahrát si hry nebo napsat domácí úkol. Často podnikají zajímavé akce, díky kterým děti zapomínají na své nepříznivé situace doma či ve škole.
Třeťáci si prohlédli budovu, rozdělili se do tří skupin, ve kterých si vytvořili své placky nebo magnetky, zahráli si deskové hry a v tělocvičně vyzkoušeli pohybové aktivity.


Projektový den o Litomyšli

29.4.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

V dubnu jsme se byli podívat na MÚ v Litomyšli. Zde se žáci dozvěděli hodně zajímavostí o našem městě. Nejlepší bylo plnění úkolů, kdy žáci mohli běhat po celém úřadu.
Aby se žáci dozvěděli co nejvíce, pojali jsme celý den formou projektu.
Rozdělili se do pěti skupin. Každá skupina dostala obálku, ve které byly materiály na zpracování.
Po přečtení a vytvoření plakátů každá skupina svoji část odprezentovala. Všichni tak slyšeli o historii města, základních informacích města, pověstech, osobnostech a památkách krásné Litomyšle.
Velmi zdařilé plakáty si každý bude moci prohlédnout na chodbě v 1. patře.


Ukliďme Česko!

8.4.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

Žáci třetích tříd se zapojili do projektu Ukliďme Česko.
S nadšením vyběhli ze školy a vyklízeli každý keř, který jsme cestou minuli.
Prvotní nadšení se změnilo v lítost. Snad každý jsme si kladl otázku, co jsou lidé schopni vyhodit.
Žáci s vervou vyklízeli, aby alespoň nějaké místo bylo čistší.
Myslím si, že po tomto zážitku si většina z nás rozmyslí, zda odpadky hodíme na zem!


Plavání

6.2.2019 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

Každou středu se třetí ročník vydává do krytého bazénu, kde všichni žáci zdokonalují své plavecké dovednosti.
Pod vedením skvělých trenérů žáky plavání baví, poněvadž při hodinách zažívají spoustu srandy, hrají zajímavé hry. Nebo dokonce plavou v pyžamech!


Sbírka pro psí útulek - Laskavec

20.11.2018 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

Rozhodli jsme se svojí laskavostí pomoci zvířátkům.
Uskutečnili jsme sbírku granulí, konzerv a dek pro pejsky bez domova. Plánovali jsme, že dárky společně předáme, bohužel přibylo velké množství nových psů, které by přítomnost dětí vyděsila.
Celkem je v útulku kolem šedesáti pejsků, kteří jsou vděční za vše...nejvíc by však potřebovali Domov!
Proto jsme vyrobili marcipánové pejsky, zabalili je do balíčků a jménem psím připsali poděkování za lásku ke zvířatům.
Poté jsme po městě naše výrobky rozdávali lidem. Zároveň jsme upozorňovali na aktuální situaci v útulku.
Všem dětem zářila očička nadšením a radostí!
Sbírka byla následně předána 20. 11.
Všem, kteří se zapojili a ukázali laskavost ve svých srdcích mockrát děkujeme!!!


Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen

11.11.2018 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

Ve čtvrtek 8. 11. se naše třída vypravila do ZUŠ na dramatickou dílnu.
Pod vedením úžasné lektorky se děti proměnily v pejsky a kočičky.
Užily si spoustu legrace, zahrály divadlo a nakonec si vyzkoušely být v kůži prezidenta T. G. Masaryka.


Stmelování kolektivu aneb výuka v kuchyňce

11.11.2018 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

Některé dny strávené ve cvičné kuchyňce jsme si udělali trochu netradiční.
Nejprve jsme vyzkoušeli, zda všechny trouby jsou funkční a upekli jsme si perník, který žáci zanesli ochutnat i do ředitelny.


PODPOŘME ZELENÉ VENDOLÍ KE DNI LASKAVOSTI

20.10.2018 / Markéta Rosypalová / Třídy 4.A

Vážení rodiče,

Prosíme o Vaše zapojení ke DNI LASKAVOSTI dne 13.11.2018.
Rozhodli jsme se podpořit Psí útulek Zelené Vendolí.
Pojďme společně pomoci pejskům přežít zimu v nevhodných
podmínkách věnováním teplých dek, velkých pytlů granulí, konzerv,
pamlsků a hraček.

,,Pes není zvíře, pes je přítel!"

Za všechny pejsky Vám předem děkují M. Rosypalová a V. Hýblová.


Výlet 2. A do ZOO

23.6.2018 / Irena Bartošová / Třídy 4.A

Ve čtvrtek 14. 6. jsme už o půl osmé odjížděli autobusem na školní výlet do ZOO do Olomouce. Moc jsme se všichni těšili a nemohli jsme se dočkat. V ZOO jsme vláčkem projeli Safari a viděli hodně zvířátek. Kdo se nebál a vystoupil na rozhlednu, viděl všechna zvířátka ještě z výšky. Nakonec jsme si nakoupili dárečky na památku. ZOO jsme si náramně užili a výlet se nám všem líbil.


Vánoční nadělování ve 2. A

9.1.2018 / Irena Bartošová / Třídy 4.A

Poslední den před vánočními prázdninami jsme si ve škole příjemně užili. Už nebylo žádné učení a úkoly, ale povídali jsme si o Vánocích, rozdali dárečky, snědli dobré cukroví od maminek a pak už jsme se těšili na Vánoce doma.


Na vánoční výstavě

20.12.2017 / Irena Bartošová / Třídy 4.A

Čekání na Ježíška jsme si zpříjemnili i na vánoční výstavě na Střední škole zahradnické a technické, kde jsme si vyráběli svícínky, andílky a vánoční drobnosti.


Předvánoční čas ve 2. A

20.12.2017 / Irena Bartošová / Třídy 4.A

Moc už se těšíme na Vánoce a abychom si předvánoční čas ve škole pěkně užili, společně jsme si ozdobili stromeček a vyrobili krásné vánoční přání.


Návštěva muzea

20.12.2017 / Irena Bartošová / Třídy 4.A

Na návštěvě v Regionálním muzeu jsme si nejdříve prohlédli výstavu a seznámili jsme se vánočními zvyky a tradicemi. A potom jsme si v pracovní dílničce vyráběli "ježečka" z jablíčka a sušeného ovoce.


Kalendář

Květen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31