Pasování dětí z 1.A na čtenáře

Pasování dětí z 1.A na čtenáře

Ve čtvrtek 30.5. byli prvňáčci pasováni v Městské knihovně v Litomyšli na čtenáře. Nejdříve ale museli splnit několik čtenářských úkolů a dokázat, že číst umějí. Děti si celou akci užily o to více, že se na ně přišli podívat jejich maminky, tatínkové, sourozenci, babičky i dědečkové.3.6.2019 | Irena Bartošová