Třída 3.A

Úkoly 22.- 26.6

Úkoly na příští týden nebudou zadány na každý den. Dostanete z každého předmětu úkol a do pátku ho prosím vypracujte. 

Matematika - Malý Matýsek strana 46, 47 na folii, Velký Matýsek strana 36,37,38

Český jazyk- Pracovní sešit strana 41 ( ve cvičení 2 nevyplňuijte a, ve cvičení 3 nevyplňujte a,b -pouze hlavní zadání).

Sloh - Učebnice strana 110 přečíst, na vytvořený pohled napište pozdrav spolužákům s krátkým vzkazem na prázdniny. 

Hravá čítanka - strana 82 - 87

Na stránkách školy se dozvíte informace o posledních dnech ve škole.

 

 

Úkoly 22.- 26.6.

Úkoly na příští týden nebudou zadány na každý den. Dostanete z každého předmětu úkol a do pátku ho prosím vypracujte. 

Matematika - Malý Matýsek strana 46, 47 na folii, Velký Matýsek strana 36,37,38

Český jazyk- Pracovní sešit strana 41 ( ve cvičení 2 nevyplňuijte a, ve cvičení 3 nevyplňujte a,b -pouze hlavní zadání).

Sloh - Učebnice strana 110 přečíst, na vytvořený pohled napište pozdrav spolužákům s krátkým vzkazem na prázdniny. 

Hravá čítanka - strana 82 - 87

Na stránkách školy se dozvíte informace o posledních dnech ve škole. 

 

Úkoly 15.6. – 19.6.

Pondělí:

Matematika – malý Matýsek strana 42 na fólii

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-42/

                      Velký Matýsek strana 33 cvičení 5,6,7,8

Český jazyk – sloh – učebnice strana 72 cvičení 1 přečíst, cvičení 2,3 ústně

                                  Pracovní sešit – strana 17 cvičení 1 – Můj kamarád – do sešitu

Prvouka – učebnice strana 57 přečíst

                   Pracovní sešit strana 51 cvičení 2

Úterý :

Matematika – malý Matýsek strana 43 na fólii

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-43/

                          Velký Matýsek strana 34 cvičení 1,2,3,4

Český jazyk – pracovní list – procvičování pádů – napiš do sešitu nebo si vytiskni

 

Čtení – Hravá čítanka – strana 78 – 79

 

Středa:

Matematika – malý Matýsek strana 44 na fólii

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-44/

                        Velký Matýsek strana 34 cvičení 5,6,7,8

Český jazyk – učebnice strana 76 cvičení 4 – opiš po slovo „mléko“ a udělej cvičení a)

Prvouka – učebnice strana 58-59

                   Pracovní sešit strana 51 cvičení 3

Čtvrtek:

Matematika – malý Matýsek strana 45 na fólii

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-45/

                       velký Matýsek strana 35 cvičení 1,2,3,4

Český jazyk – učebnice strana 81 cvičení 4 – vypiš do sešitu 6 podstatných jmen a určí pád, číslo, rod

                         Hravá vyjmenovaná slova strana 56 cvičení 2,3

Čtení – Hravá čítanka – strana 80-81

Pátek:

Matematika – velký Matýsek strana 35 cvičení 5,6,7

Český jazyk – učebnice strana 89 cvičení 4 – po slovo „Viktor“ opiš do sešitu, podtrhni podstatná jména( modrá – mužský, červená – ženský, zelená – střední) a nadepiš pád

___________________________________________________

Úkoly 8.6. - 12.6.

Pondělí 8.6

Český jazyk – PÁD

Učebnice – str. 70 cvičení 1- ústně, 2 naučit tabulku, 4 – do slova Bystřice určit rod, číslo, pád

 viz příklad Obyčej – p.1, č.j., r.m.,

Hravá čítanka  70- 71 Zpívající kuchyně

Matematika

Malý Matýsek  - str. 39 cvičení 1, 2 opiš, ostatní na folii

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-39/

 

Úterý 9. 6

Český jazyk - pád

PS strana 16 cvičení 1, dotazník – viz příloha ( můžeš vytisknout, vytvořit na papír nebo do sešitu podobný, ale musíš zachovat otázky).

Hravá vyjmenovaná slova 55/ d

Matematika

Velký Matýsek strana 32 cvičení 1, 2, 3, 4

 

Středa 10. 6

Český jazyk - pád

PS- 16, cvičení 2, učebnice strana 75 cvičení 5 vypiš slova v zadaném pádu

Hravá vyjmenovaná slova – 55/e

Matematika

Malý Matýsek strana 40 cvičení 1 a 4 opiš, ostatní na folii

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-40/

 

Čtvrtek  11. 6

Český jazyk - pád

Učebnice strana 71 – cvičení 1c, 4 opiš do sešitu, ostatní ústně

Hravá čítanka 76 – 77 – Dortouni útočí

Matematika

Velký Matýsek – strana 32

 

Pátek 12. 6

Český jazyk- pád

PS – 16 /1, učebnice strana 89 cvičení 5 opiš po slovo dvířka v požadovaném pádu

Hravá vyjmenovaná slova 56 / f

Matematika

Malý Matýsek 41 na folii, Velký Matýsek strana 33- 1, 2, 3, 4

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-41/

_______________________________________________________________________

Úkoly 1.6 - 5.6.

Pondělí 1. 6

Český jazyk

PS – strana 4

Hravá vyjmenovaná slova 55/ a, b

Hravá čítanka – 72 – 75 (úkol až do pátka)

Matematika

Dělení se zbytkem 2, malý Mates – strana 37, 1, 2, 3 ústně, PS – 31 cvičení 1, 2, 3, 4 https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-37/

Prvouka 

pracovní sešit - strana 48

 

Úterý 2. 6

Český jazyk

Učebnice strana 57 cvičení 10 na folii, PS strana 5

Matematika

Dělení se zbytkem 3, malý Mates – strana 38, 1, 2, 3 ústně, PS – 31 cvičení 5, 6, 7, 8 https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-38/

Prvouka 

pracovní sešit strana 49

 

Středa 3. 6.

Český jazyk

Učebnice strana 68- přečíst žlutý rámeček a ústně doplnit ve cvičení 2 písmena a pokusit se určit rod.

PS strana 14

Matematika

slovní úloha.

1. Paní učitelka rozdala žákům 15 sešitů tak, že každý dostal 2 sešity. Kolik sešitů podělila?

2. Jirka měl 14 kuliček. Rozdával je třem kamarádům tak, aby ostali všichni stejně. Jaký největší počet kuliček mohl dostat každý z nich? Kolik kuliček pak zbylo Jirkovi?

3. Maminka koupila 10 jablíček. Rozdělila je mezi své tři děti. Kolik jablíček dostalo každé dítě? Zbylo i nějaké jablko pro maminku?

4. Petr má dnes narozeniny. Na oslavu pozval šest kamarádů. Koupil 20 chlebíčků. Kamarádi snědli stejný počet chlebíčků. Kolik chlebíčků zbylo na Petra?

5. Paní květinářka měla ve váze 29 tulipánů. Vázala je do kytic po třech. Kolik kytic uvázala? Kolik tulipánů jí zbylo?

6. Paní kuchařka měla v míse 17 knedlíků. Dávala je na talíře po dvou. Na kolik talířů přichystala knedlíky? Kolik knedlíků zůstalo v míse?

  

Čtvrtek 4. 6.

Český jazyk

Učebnice strana 69 – cvičení 1, 2, 3 – ústně, cvičení 4 opiš po slovo hlemýžď ( do sešitu), piš rovnou v jednotném čísle, urči rod – mužský podtrhni modře, ženský růžově, střední zeleně.

Matematika

Malý mates strana 37 / 4 ab – výsledky zaokrouhli na 100, 38 /4 ab - výsledky zaokrouhli na 10

Prvouka

učebnice strana 56 Rozmanitost života v přírodě

 

Pátek 5. 6.

Český jazyk

PS – strana 15

Matematika

Geometrie – polopřímka fialový Mates strana 23 velký Mates strana 14/ 2 https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-23

 

_______________________________________________________________________

 29.3.  Dobrý den,  většina je již připojena na škole v pyžamu, žáci tam budou dostávat každý den úkoly, na ten den, dále zprávy a zkusíme i online výuku. Tento týden necháme jako zkušební, takže stále platí učivo podle týdenního plánu. Uvidíme, jak se škola v pyžamu osvědčí a případně se přesuneme pouze tam. 

Pro pozvání dětí slouží tento odkaz:

https://www.skolavpyzamu.cz/74c2q

Pro ostatní, kteří se k nám nepřipojili, vkládám učivo na celý týden a budu ráda když se během týdne připojíte. Moc děkuji všem rodičům, kteří mi pravidelně zasílají vypracované pracovní listy ke kontrole. Není potřeba zasílat všechny listy. Co cěláte s dětmi společně, je od vás zkontrolováno. Ale nechte děti některou stránku udělat samostatně a tu potom prosím pošlete buď na messenger nebo na email Stejskalova.Andrea@email.cz .

Určitě vám doma chybí některé sešity nebo učebnice - pětiminutovky, diktáty, čj školní , prvouka, Děti z Bullerbynu. Pokud si pro ně máte možnost přijít, vydám Vám je u vchodových dveří zítra - úterý 31.3. od 9 do 10 hodin. Nebo ve čtvrtek 2.4. ve stejný čas. Můžete poslat i děti- připravím kupičky.

S pozdravem hezkého dne Stejskalová

 

 


  

Odkazy na internetové procvičování

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

www.skolakov.cz

www.ucirna.cz

 

Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angličtina:

Angličtina do 26.6.

Doplňte si vše, na co doposud nebyl čas.

HEZKÉ SLUNEČNÉ LÉTO A V ZÁŘÍ NA VIDĚNOU.

Angličtina do 19.6.

1) Pracovní sešit str. 54/1 - opakování slovní zásoby a slovesa "mít" pro 3. osobu. Vyberte si dvě postavy z rodiny, nakreslete je a popište.

2) Učebnice str. 55/3,4 - nahlas přečíst text o Jane a Margit a doplnit tabulky ve cv. 4. Přepsat do sešitu. Nevyplňovat v knížce.

3) Pracovní sešit str. 56/57 - opakování (pokud nestihnete, nechte do příštího týdne).

Angličtina do 12.6.

1) Pracovní sešit str. 52 - opakování slovní zásoby.

2) Pracovní sešit str. 53 - opakování slovesa mít pro 3. osobu.

3) Do slovníčku připsat slovíčka z učebnice str. 53 (pouze an arm - čti en árm, a leg - čti e leg, a friend - čti e frend, beautiful - čti bjůtifl, shake - čti šejk, raise - čti rejz, touch - čti tač)

 

 

 


Třídní učitel/ka: Mgr. Andrea Stejskalová


Akce 21.10.- 25.10.

Akce v týdnu 21.10 - 25.10.
22.10. beseda se sportovním komentátorem - 20 Kč
23.10. Městská knihovna Litomyšl
24.10. preventivní program STONOŽKA

17.10.2019 / Andrea Stejskalová


Pololetní vysvědčení

31.1.2020 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

Ve čtvrtek jsme rozdali pololetní vysvědčení. Krásné známky, výbornou práci a snahu oslavili. Připili jsme si dětským šampaňským, zakousli muffiny a uspořádali malou diskotéku. První pololetí jsme radostně zakončili a už se všichni těšíme na další společný půlrok.


Čertí škola

8.12.2019 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

Ve čtvrtek zasedli společně do lavic místo třeťáků čertíci, čertice, andílci i jeden Mikuláš. Společně plnili úkoly z matematiky, českého jazyka, čtení a prvouky. A když přišel opravdový Mikuláš s andělem a velkou čertí výpravou, zazpívali písničku o vyjmenovaných slovech.


Už jsme třeťáci

8.11.2019 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

A moc si to užíváme. Od začátku roku jsme zažili spoustu krásných akcí: divadlo o třídění odpadu, Naděje pro všechny - kam můžeme jít po vyučování nebo v době prázdnin, Den otevřených dveří a netradiční výuku v sobotu, návštěvu knihovny, preventivní program Stonožka a poslední akcí byl výlet za naším novým spolužákem Matoušem do Janova do jezdecké stáje.


Výlet na Budislav

23.6.2019 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

Krásné letní dny jsme využili k výletu do Toulovcových Maštalí. Cestou jsme poznávali stromy, květiny, plnili různé úkoly, stavěli špajzku pro veverku a také hledali poklad slavného rytíře Toulovce.


Malý architekt

8.5.2019 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

V pondělí jsme se proměnili v architekty. Seznámili jsme se s pojmy projekt, technický výkres, obvodové zdi, příčky. Podle technického výkresu jsme postavili základy. A nakonec jsme si navrhli svůj dům.


Člověk a jeho zdraví

3.3.2019 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

V prvouce nás čekala kapitola Člověk a jeho zdraví. Naučili jsme se části lidského těla, jak pečovat o své tělo, sportovat, otužovat se, zdravě jíst. Také jsme si řekli, jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem a jak jim předcházet. Na závěr jsme navštívili ortodoncii, kde nás Maxíkova maminka seznámila s dentální hygienou. Prohlédli jsme si laboratoř, kde se vyrábí rovnátka různých barev a s různými motivy, podívali jsme se do ordinace. V pátek jsme se ještě vydali do lékárny, kde nás čekal Jeník s maminkou. Seznámili jsme se s provozem lékárny, kde najdeme léky volně prodejné a kdo nám je může prodat. Kde se vydávají léky na recept, které jsou v šuplíkách řazené podle abecedy. Umět abecedu je tedy důležité! Prohlédli jsme si laboratoř, kde se vyrábí mastičky a kapky.
Tímto moc děkujeme paní Chadimové a paní Vysoké, že nám věnovaly svůj čas a ukázaly nám svoji práci.


Sněhová nadílka

5.1.2019 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

Konečně jsme se dočkali sněhové nadílky. A protože není jisté, jak dlouho nám bílá krása vydrží, užíváme si jí plnými doušky.


Hurvínkův Mikuláš

4.12.2018 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

Když se řekne „Mikuláš“, každý si představí tajemného muže s bílým plnovousem, vysokou čepicí a berlou v ruce. Ale co se stane, když roztržitý pan Spejbl zapomene na nadílku, to jsme se dozvěděli ve veselé pohádce. Vánočně naladěni jsme se vydali na Pražský hrad, který má o Vánocích nezaměnitelnou atmosféru. Navštívili jsme katedrálu svatého Víta. Po zámeckých schodech jsme sešli na Malou Stranu a udělali si malou přestávku na čaj v McDonald. Plní síly jsme prošli Karlův most a Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli opravený Staroměstský orloj. A to nejhezčí nás ještě čekalo - adventní trhy a nádherný vánoční pohádkový strom. Užili jsme si pravou vánoční atmosféru a už se moc těšíme na Vánoce.


Září za námi

30.9.2018 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

První měsíc školy je za námi a my si ho pořádně užili. Díky letnímu počasí jsme mohli chodit ven běhat i malovat. Navštívili jsme interaktivní pohádku O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů. Při dentální hygieně jsme se naučili, jak si správně čistit zoubky. A nakonec nás čekal jablíčkový den. Už se těšíme, co přinese měsíc říjen.


Letní vycházka 1.A a 1.B

27.6.2018 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

V úterý jsme se vypravili na letní vycházku do okolí Litomyšle. Tentokrát jsme poznávali okolí Pazuchy a Suché. Cestou jsme sbírali lesní jahody, maliny a třešně, poznávali luční květiny, v jízdárně na Suché jsme se podívali na koně a koupili si malou dobrůtku. Tato vycházka byla završením našeho putování po okolí Litomyšle a poznávání krás v každém ročním období. Těšíme se na příští rok a naše další vycházky a poznávačky po okolí.


Čarodějnická škola

1.5.2018 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

V pondělí se prvňáčci proměnili v malé čarodějky a čaroděje. Přiletěli na koštěti, křídlech netopýra, jiní se doplazili nebo doskákali. Nikdo nechtěl ve škole plné kouzel, magie a čar chybět. Čarodějové a čarodějky vykouzlili psací písmenka, spočítali čarodějné úkoly, přečetli si čarodějnické pohádky a z papíru poskládali čarodějnici. Nakonec nastartovali svá košťata a odletěli domů.


Zimní vycházka

10.2.2018 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

Počasí nám konečně nadělilo trochu sněhu, a proto jsme se mohli vydat pozorovat zimní les. Teple jsme se na to oblékli a vyrazili na nedalekou Černou horu. Všímali jsme si, jak se od podzimu les proměnil, jaké v něm zavládlo ticho a klid. Pozorovali jsme stopy ve sněhu, objevili jsme krmelec. Do sněhu jsme vyšlapali srdíčka, udělali andělíčka, trefovali se koulemi do stromu a užívali si zimní radovánky.


První vysvědčení

4.2.2018 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

Ve středu čekalo na naše prvňáčky jejich první vysvědčení. Aby si tento den užili, byla pro ně připravena Cesta za vysvědčením na téma zimní olympijské hry. Děti měly za úkol poznat olympijské disciplíny, vybarvit olympijskou pochodeň, navrhnout si olympijský dres, splnit sportovní disciplíny - skok z bedny, slalom, střelba na bránu,... Se vším jim pomohli jejich patroni a společně jsme si to užili. Ve čtvrtek jsme šli fandit rychlobruslařům na Olympiádu dětí a mládeže.


Vánoční čas v 1.A

2.1.2018 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

Vánoční čas jsme si moc užívali - návštěva muzea, knihovny, pečení a zdobení perníčků, Mikuláš, výstava na zahradnické škole a nakonec vánoční besídka s našimi patrony.


Adventní čas

3.12.2017 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

Čekání na Ježíška si krátíme zábavným učením - vyšlapáváme šestky do sněhu, plníme adventní úkoly, tvoříme keramiku. V úterý se těšíme na andělskou školu. Prostě si to užíváme.


Podzimní vycházka do Nedošína

13.10.2017 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

V hodině prvouky nás čekalo téma "Podzim". A protože je nejlepší vidět všechno na vlastní oči, vyrazili jsme na podzimní vycházku do Nedošína. Vybrali jsme si krásný podzimní den. Měli jsme připravené úkoly na pracovním listu, sbírali jsme kaštany, udělali jsem si podzimní kytici z barevných listů, viděli jsem vypuštěný rybník, vytvořili krásné podzimní obrázky. Také jsme se krásně prošli a protáhli tělo na čerstvém vzduchu. Do školy jsme se vrátili unavení, ale spokojení. Takové vyučování se nám moc líbí.


Už umíme první písmena

24.9.2017 / Andrea Stejskalová / Třídy 3.A

Blíží se konec září a my už umíme několik písmen. Poznáme je, slyšíme je na začátku i na konci slov, umíme vytrhat tvary písmen z papíru, najdeme je ve slovech, poskládáme je z víček. S každým písmenkem si pohrajeme, přečteme si pohádku, básničku, pustíme písničku, třeba Indiánskou na písmenko I. Na psaní máme ještě čas, ale procvičujeme si prsty i ruku - vytrháváme, vystřihujeme, lepíme, navlékáme korálky, mačkáme papír. Také se učíme připravit si pomůcky na vyučování, odevzdat domácí úkol. Začali jsme chodit na plavání. V matematice umíme napsat číslici 1 a 2. Od října nám začnou ještě kroužky. Nevěřili byste, kolik toho je...! Ale nás to baví a moc si to ve škole užíváme!


Kalendář

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2