Třída 2.A

Třídní učitel/ka: Mgr. Vendulka Hýblová


31.10.2020

Vážení rodiče a milé děti,

od 2. 11. budeme i nadále pokračovat v ONLINE výuce na MS Teams každý všední den od 8.00 do cca 10.00 hodin. Podrobné informace k organizaci distanční výuky od 2. 11. a rozpis úkolů na jednotlivé dny naleznete vždy už jen na Bakalářích.

Děkuji Vám za spolupráci, Vaši trpělivost a v pondělí 2.11. se budu těšit na viděnou a na slyšenou.

Vend. Hýblová

 

18.10.2020

Dobrý den vážení rodiče,
pro tento týden nás čeká toto učivo :
PONDĚLÍ

Český jazyk 
věty přací, podle jakých slov je poznáme (nechť, ať, kéž  - na začátku věty a na konci přacích vět píšeme tečku).  učebnice Čj  str. 28, 29 cv. 1 - 4
Napiš : uč. str. 29 cv. 2 - dokonči a napiš 2 věty
Pracovní sešit str.18 cv. 3 - zahrajeme si


Matematika  
budeme procvičovat sčítání a odčítání s přechodem desítky do 13 a zkusíme zápis slovní úlohy do sešitu

 Vypočítej :       Minutovky str.11 celá strana
                         Pracovní sešit str. 24  celá strana

Prvouka
zemědělské plodiny - učebnice str. 14
Pracovní sešit str.12 cv. 1,2,3

ÚTERÝ

Český jazyk 
Opakování druhů vět a procvičování - učebnice str. 30 cv.2 napíšeme
Pracovní sešit str. 19 celá strana

Písanka  str. 10, 11

Čtení - bajka  - Chytrá vrána- čítanka str. 34

Matematika
pracovní sešit str. 25 celá strana ve cv. 2 a, b, nakreslíme a napíšeme také odpověď.
minutovky str. 12

STŘEDA

Český jazyk 
Opakování druhů vět a procvičování - učebnice str. 31 cv.4 a) napíšeme
Pracovní sešit str. 20 celá strana
Čítanka str. 35 - bajka Liška a čáp a rébusy dole

Matematika 
pracovní sešit str. 26 celá strana
minutovky str. 12

Prvouka 
Pracovní sešit str. 13 budeme opakovat 

ČTVRTEK

Český jazyk 
Opakování druhů vět a procvičování -  napíšeme diktát - učebnice str. 31 cv.6 a)
Pracovní sešit str. 21 celá strana
Čtení - čítanka str.36 - přísloví o zvířatech - doplň slova a vysvětli význam
Písanka str. 12


Matematika 
Pracovní sešit str. 27
Minutovky str. 13

PÁTEK

Český jazyk
Nové učivo o tom, že věty se skládají ze slov
Učebnice str. 33 cv. 1,2,3,4  a napiš správně 2 věty ze cv.2
Pracovní sešit str. 22 cv. 1,2

Matematika
Pracovní sešit str. 28
Minutovky str. 14

Anglický jazyk 
Budeme procvičovat barvy - pracovní sešit str.7  

Prosím, aby si stále děti četly svoji knížku a z toho alespoň 10 min. hlasitě. 

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci a těším se zítra v 8 hod. s dětmi na viděnou a slyšenou.
Přeji Vám hodně zdraví.

Vend. Hýblová

 

 

9. 10.

Vážení rodiče,  

pokud by nastala situace, že by naše třída musela být zavřená, pracovala bych s dětmi v programu MS Teams. Na našich webových stránkách naleznete v aktualitách manuál k přihlášení Vašich dětí do webové aplikace. K tomu je potřeba přihlašovací jméno a heslo, které mají děti vložené v Notýsku, odstřihněte si ho. Prosím, zkuste se co nejdříve přihlásit. 

Naše škola se zapojila do programu Hrdá škola aneb zažijte školu jinak, jehož cílem je oživení školních dní a zpříjemnění atmosféry mezi žáky a učiteli. První akce je toto úterý 13. října s názvem SUIT UP DEN, kdy se celá škola oblékne do slavnostního oblečení. Zkusíme se chovat jako lady a gentleman. Děkuji, že podpoříte tuto školní událost.  

Pěkný víkend. V. Hýblová 

2. 10.

Vážení rodiče,

příští týden (6. – 8. 10.) proběhne ve škole sběr papíru pro ty, kteří nemají možnost vozit sběr do sběrného dvora Recycling Litomyšl, ve čtvrtek se odváží. Prosím nevozte dektury. Děkuji, že se zapojujete do této akce.

Ráda bych Vám připomněla, že důležité zprávy od vedení školy či ode mne naleznete na Bakalářích, prosím Vás o průběžnou kontrolu.

S přáním pěkného víkendu V. Hýblová

15. 9. 

Vážení rodiče,

již v úvodním dopise jsem Vás informovala, že budeme od tohoto roku využívat systém Bakaláři. Výhodou je, že jsou sem posílány důležité informace od vedení školy a samozřejmě od učitelů.  I vy můžete přes tento system posílat učitelům zprávy, omluvenky a  od příštího roku zde budete moci sledovat klasifikaci Vašeho dítěte.

Tento čtvrtek 17. 9. budou paní asistentky připraveny vydat Vám v časech od 7.00 do 7.45 a od 15 do 16.30 hodin u vchodu do školy kódy k přihlášení do systému Bakaláři. Prosím, zastavte se pro ně. Pokud Vám tento čas nevyhovuje, napište mi, domluvíme se na jiném čase.

 Na našich webových stránkách v aktualitách Předání vstupních kódů do systému Bakaláři naleznete ke stažení manuál k této webové aplikaci.

V. Hýblová

11. 9. 

Vážení rodiče,

dle novely školského zákona bude i případná distanční výuka pro žáky povinná. Z tohoto důvodu prosím vyplňte tabulku níže, jaké jsou Vaše technické možnosti.

Protože se epidemiologická situace prudce zhoršila, nemůžeme jet na žádný výlet. Věříme, že si ho společně užijeme na jaře.

pátek 18. 9. se celá naše škola zapojí do republikového projektu Ukliďme Česko. Naše třída si vezme na starost pořádek na hřišti Wembley. Prosím, vybavte děti ochrannými rukavicemi a vhodným oblečením. V tento den děti přijdou s aktovkou, nejprve se budeme učit, do oběda (11.40) se vrátíme.

Pěkný víkend. V. Hýblová

4. 9.

Vážení rodiče,

vzhledem k výraznému zhoršení epidemiologického stavu v Litomyšli, jsme nuceni zrušit plánovanou úterní schůzku (8. 9. 2020). Veškeré informace vám budeme posílat opět ve Vzkazech a na stránkách třídy. Systém Bakaláři nebudeme zatím využívat.

Prosím vybavte děti rouškami a sáčkem na roušku. Prosím nevstupujte do školy.

Děti také zapomínají čip na oběd, je nutné, aby jej měly.

Děkuji za pochopení. Přeji hezký víkend.

 

Vážení rodiče,

dětem skončily prázdniny a dnes se Vám poprvé vrací domů druháček, který má před sebou rok plný školní práce.

            Aby byla práce pro děti co nejpříjemnější, chci Vás požádat, abyste každý den dohlédli na jejich domácí přípravu včetně aktovky. Seznam pomůcek najdete na stránkách třídy, ale v podstatě jsou to stejné pomůcky, které děti používaly v 1. třídě. Stačí je tedy zkontrolovat, aby byly v pořádku.  Každodenní čtení zapisujte do notýsku, který děti ve škole dostanou. I nadále bude fungovat sešitek VZKAZY, který se velmi osvědčil.

Na našich webových stránkách naleznete v aktualitách Důležité informace k organizaci školního roku. Prosím, pozorně si je přečtěte, jde o aktuální informace k letošnímu školnímu roku.

I v letošním roce budou s dětmi v naší třídě pracovat a pomáhat jim paní asistentky Petra Beránková a Marika Marková.

Od 2. třídy děti začínají mít třídnické hodiny, které slouží k tmelení dětí ve třídě a domlouvání se na různých třídních věcech. Třídnickou hodinu budeme mít každé úterý od 7,30 hod.

 

Pokyny pro začátek školního roku:

 

 1. Organizace 1. týdne: ve středu – do 11.40, od čtvrtka dle rozvrhu.
 2. Družina je v provozu od 6.15 h do 16.30 h. a bude v naší třídě.
 3. Skříňky opět zajistěte kladkou s klíčkem. Náhradní klíč opět můžete nechat u mě.
 4. Plavecký výcvik bude probíhat na jaře, přesné pokyny dodám později.
 5. Cvičební úbor si děti přinesou tento týden, aby jej měly připravený na pondělí, kdy budeme mít TV. V případě pěkného počasí budeme chodit nyní ven. Vzhledem k bezpečnosti dětí prosím, aby v den tělesné výchovy nenosily děti velké náušnice, řetízky, náramky a jiné šperky a dlouhé vlasy měly sepnuté do culíku. Bez řádného cvičebního úboru děti nebudou moci cvičit.
 6. Nezapomeňte dát dětem čip na oběd.
 7. 8. 10. proběhne sběr papíru. Stále platí, že můžete sběr vozit do sběrného dvora. Prosím o podporu, třída opět získá poměrnou částku Kč z počtu přinesených kilogramů. V tomto čase sběrna nepřijímá dektury. V minulém roce jsme dostali 400 Kč, na kterých se domluvíme s dětmi, jak si je užijí.
 8. Platby za sešity a pracovní sešity budou od letoška probíhat elektronicky převodem na účet. Přesné informace naleznete na webových stránkách školy. Každé dítě má svůj variabilní symbol, který najdete na 1. stránce v Notýsku. Je však nutné zaplatit tuto částku ideálně do 20.9.  Vybírám pouze částku za členství v AŠSK, viz. přiložený dokument, případně za  fotografie.          

Sešity na psaní            42  Kč

Písanka – 2 díly          42 Kč

M – PS – 2 díly         222 Kč

M – minutovky           56 Kč

Aj – PS                      149 Kč

Prvouka                       54 Kč

Čj – 2 díly                 108Kč

Pravopisné minutovky 28 Kč

Notýsek                       23Kč

Celkem                       724 Kč

        

 1. Děti budou zase dostávat ovoce – zdarma v rámci „Ovoce do škol“ a školní mléko.
 2. Prosím o vyplnění údajů v Notýsku a ostatních tiskopisech, které děti přinesou – do konce týdne.
 3. Do konce týdne prosím, aby si děti přinesly kufřík s pomůckami.
 4. Prosím Vás o nahlášení případných změn (adresa, pojišťovna … ) – do pátku 4. 9.
 5. V tomto roce bychom se setkali jen krátce na úvodní rodičovské schůzce v úterý     8. 9. v 16 hod. v naší třídě.  Pro naši další komunikaci budeme využívat mimo jiné i systém Bakaláři, který funguje pro všechny rodiče naší školy, a od 3. třídy  zde budete moci sledovat klasifikaci. Abyste se do programu dostali, dostává každý rodič přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje Vám můžeme předat pouze do vlastních rukou na úvodní schůzce či po domluvě.
 6. Vzhledem k současné situaci prosíme, neposílejte do školy děti nachlazené, s teplotou a nevolností. V tomto případě se musí vrátit domů. U dětí s chronickým či s alergickým onemocněním (př. rýma, kašel) je nutné doložit potvrzením od lékaře. Pokud je Vaše dítě nemocné, omlouvejte jej SMS zprávou, přes WhatsApp, mailem nebo přes Bakaláře. Upřednostňuji komunikaci prostřednictvím mailu. hyblova@skoluskol.cz, přes WhatsApp, systém Bakaláři. Do kontaktů jsem Vám vložila svoje soukromé telefonní číslo, prosím používejte jej uvážlivě v nutných případech, např. k oznámení nepřítomnosti dítěte.
 7. Z hygienických důvodů je třeba, aby každé dítě mělo svůj látkový ručník, který si každý pátek odnese domů na vyprání.
 8. Ve středu 2. 9. se budeme společně fotit (na web, na dveře třídy). Pokud máte zájem o koupi fotografie, cena je 30,- Kč. Na závěr roku se budeme opět fotit.
 9. V závěru minulého školního roku si děti neužily společný výlet, proto bychom jim to rádi nyní umožnili. Dávám Vám na zvážení varianty na zářijový školní výlet. Zaškrtněte níže, se kterou možností souhlasíte.
 10. Prosím podepište seznámení se školním řádem, který najdete na stránkách školy.

 

Přeji Vám i dětem pohodový školní rok a opět se těším se na naši spolupráci.

                                                                 

                                                                                               Třídní učitelka Vend. Hýblová

 

Co si přinést do 2. třídy

1)      Penál:

a)      gumovací pero a náplň (podepsat!)

b)      tužky č. 2 (2 ks, nejlépe trojhranné)

c)      krátké pravítko na podtrhávání

d)      pastelky

e)      nůžky s kulatou špičkou

f)       ořezávátko

g)      guma

h)      fixy - 6 barev

i)        mazací tabulka

j)        2x slabý fix na mazací tabulku – černý a modrý (whiteboardmarker, 2 mm) + malý hadřík na tabulku

 

2)      Kufřík (potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti):

Téměř všechny věci mají děti z 1. ročníku, prosím zkontrolujte, případně doplňte

a)      temperové barvy a vodové barvy

b)      štětce: kulaté č. 6 a č. 4, ploché č. 12 a č. 6

c)      paleta na míchání barev

d)      modelína

e)      molitanová houbička (může být na nádobí)

f)       10 špejlí

g)      hadřík

h)      ubrus na lavici

i)        kelímek na vodu

j)        lepidlo na papír v tubě

k)      voskovky, suché pastely

l)        podložka na modelování

m)   zástěra nebo staré tričko

n)      barevné papíry

 

3)      Další:

a)      v prvním týdnu v září, prosím zakupte obaly podle velikosti na sešity a učebnice.

b)      fólie na psaní tužkou 1ks A4, 1ks A5

c)      košík do lavice z 1. třídy s obálkami s číslicemi, geometrickými tvary a dětskými penězi

d)      barevné složky z první třídy na úkoly

e)      malý ručník na ruce

f)       kladka na skříňku a klíčenku

g)      papírové kapesníky v boxu

 

4)      Tělesná výchova:

a)      cvičební úbor ve dvou sáčcích (boty a oblečení do tělocvičny a v druhém na ven)

! PROSÍME VŠE PODEPSAT!

5)      Dobrou náladu a úsměv na tváři


Školní výlet 2. A do ZOO v Olomouci

17.6.2021 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

Konečně jsme se po roce a půl dočkali výletu.
Vlakem jsme se vydali do ZOO v Olomouci.
Užívali jsme si už i cestu vlakem, protože jsme měli kupé jen pro sebe a to se nám moc líbilo.


Jaro ve 2.A

18.5.2021 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

Jak jsme si užili zvláštní jaro ve škole?
Hezky. Jsme rádi, že jsme zase spolu.
Podívejte se, jaké krásné přání nás přivítalo ve škole. Napsala a přinesla ho před Velikonocemi Leontýnka, aby naší škole nebylo bez dětí smutno. Sama jí i nám k Velikonocům našila krásné jarní zajíčky, slepičky a motýlky.


Střípky ze 2.A

12.2.2021 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

Školu si užíváme – hlavně kamarády, přestávky, hry ve třídě i venku, ale i učení.


Ohlédnutí za měsícem učení ve 2.A

6.1.2021 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

Přesně měsíc jsme chodili před koncem kalendářního roku do školy – od 18. listopadu do 18. prosince. Samozřejmě jsme se hlavně učili – opakovali jsme, procvičovali jsme a vrhli jsme se na nové učivo.


Co nového ve 2.A

11.10.2020 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

Již druhý měsíc jsme druháčci. Nezahálíme. Jsme rádi, že jsme se celá třída po půl roce opět setkali. Učíme se spolupracovat, hodně procvičujeme, naučili jsme se abecedu, umíme řádit i řadit slova podle abecedy, začali jsme počítat příklady s přechodem přes desítku. Pomáhali jsme uklízet Litomyšl. Jako starouškové jsme vítali vítěze Prezentiády. Každý den je jiný a rychle nám uteče. Nejslavnostnější den jsme ovšem zažili v městské knihovně.


1.A : "Máme prima patrony z 8.A"

5.1.2020 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

Hezky jsme prožili konec roku s našimi patrony z 8.A.


Adventní čas v 1.A

5.1.2020 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

Čekání na Ježíška jsme si užívali a bylo pestré.


Předvánoční výlet prvňáčků do Prahy za Spejblem a Hurvínkem

4.1.2020 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

Víte, jak vypadá Štědrý den u Spejblů? Moc hezky, ale málem ho roztržitý pan Spejbl promeškal tím, že neotočil list v kalendáři.
Jak to celé bylo, jsme se dozvěděli v Divadle Spejbla a Hurvínka. Samozřejmě nechyběla Mánička, teta Kateřina a Žeryk.
A po pohádce - svátečně naladěni, jsme se vydali na Pražský hrad.


Stavění s novou stavebnicí

10.11.2019 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

V minullém týdnu jsme měli možnost si pohrát s novou stavebnicí MAKURA.
Moc nás to bavilo. Stavěli jsme vysoké věže až tam,kam jsme dostali ze židle, nová sídliště, domečky i zařízení bytů. Byly tu i báječné stolní hry.
Když jsme zde byli poprvé , moc se nám to líbilo a nechtělo se nám odsud. K údivu paní učitelky i paní ředitelky jsme začali skandovat "my odsud nechceme ". Ale museli jsme, protože si chtěli jít také pohrát další žáci.
Naštěstí jsme se sem ještě jednou vrátili!


Co nového v 1.A? Již dva měsíce školáky !

10.11.2019 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

Již dva měsíce jsme školáky. Známe všechny své spolužáky, umíme se oslovit jménem, pomáháme si. Dokonce jsme už dvakrát změnili svá místa a tím i sousedy.
Někteří z nás už umí rozdat sešity. A nespletou se!


Počtení prvňáčků z 1.A s jejich patrony z 8. A

9.9.2019 / Vendulka Hýblová / Třídy 2.A

Čtvrteční dopoledne strávili naši prvňáčci již tradičně se svými patrony z osmých tříd. Starší kamarádi pro ně připravili šipkovanou se zajímavými úkoly a pak společně strávili dopoledne v Klášterních zahradách. Osmáci prvňáčkům četli ze svých oblíbených knih, povídali si a hráli spolu hry. Nakonec se společně vydali jako každý den na oběd.


Kalendář

Červen 2021
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4