Třída 2.A

19. 6. 2020

Milé děti, vážení rodiče,

posílám vám poslední červnové úkoly. Přečtěte si prosím pozorně:  https://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/zs-u-skolek-i2422/

Budu vybírat učebnici Čj a Pracovní sešit matematiky č.7 (nebo ho uschovejte doma  a v září si děti přinesou do školy - budeme v něm pokračovat ve 3.třídě).

Čtení – ze svých knih

Čj pracovní sešit 2. díl – ve škole již dokončujeme

Písanka č. 5 – oranžová – mohou děti postupně dopisovat.

Pravopisné pětiminutovky – ve škole postupně doplňujeme. Stránky, které děti nestihnou vyplnit, můžete nechat na procvičování o prázdninách.

Matematika – pracovní sešit č. 7 – do strany 8 a pak str. 30 – již jsem psala minulý týden

Matematické minutovky - děti mohou postupně dopočítat a můžete mít sešit na procvičování o prázdninách

V matematice stále procvičujeme násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5 a tento týden jsme přidali 0, 1 a 10.

Prvouka – Postupně dokončit pracovní sešit.

Anglický jazyk  -  opakujeme již dříve naučená slovíčka.

V pracovních sešitech Aj si děti mohou opakovat, co znají a co si pamatují, obrázky si mohou vybarvit.

Mějte hezké dny. Irena Bartošová

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

14. 6. 2020

Milé děti, vážení rodiče,

posílám práci na týden od 14. 6. – 19. 6.  Děkuji za poslané úkoly. Ve škole se nám podařilo splnit více úkolů, než jsem sem zadala minulý týden. Dětem při psaní úkolů doma můžete vyřídit, jestli se jim nechce už moc psát a počítat, že děti ve škole se také hodně učí. Stále procvičujeme a opakujeme učivo 2. třídy a dopisujeme pracovní sešity. Ale rychle to utíká a blíží se konec školního roku a pro děti a hlavně pro Vás rodiče zasloužené prázdniny.

Čj pracovní sešit 2. díl – do konce června můžete doplnit všechny strany i přílohy v sešitě.

Učivo o větě jednoduché a souvětí je pro děti těžké. Prosím, vysvětlete jim zjednodušeně, že souvětí je složené z více jednoduchých vět. Ve škole si pomáháme, že podtrhneme vlnovkou slovesa, zakroužkujeme spojky. Když má věta více sloves, je to souvětí.

Učebnice Čj  - str. 108 / 13a - diktát – prosím poslat.

Pravopisné pětiminutovky – až na str. 18. Postupně ať děti doplní všechny stránky.

Písanka č. 5 – oranžová – mohou děti postupně dopisovat.

Čtení – ze svých knih – každý den aspoň kousek.

Ve škole dočítáme knihu Povídání o pejskovi a kočičce. Knihu Z deníku kocoura Modroočka si necháme do 3. třídy.

MATEMATIKA (do konce června) - procvičuj si násobky čísel 2, 3, 4 a 5.

Matematika – pracovní sešit č. 7 – str. 6, 7, 8 a vzadu str. 30 – násobení a dělení číslem 1 a 10. (str. 5 – geometrii vynechte, zároveň můžete vynechat písemné sčítání a odčítání na zadaných stranách).

Jen připomínám, co už jsem psala minulý týden. V tomto pracovním sešitě budeme pokračovat ve 3. třídě. Ve 2. třídě se podle plánu probírá jen násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5, 1, 0, 10. Prosím, uschovejte sešit přes prázdniny doma, v září si ho děti přinesou do školy.

Matematické minutovky

Děti mohou postupně dopočítat a můžete mít sešit na procvičování. Jsou tam ale i příklady na násobení a dělení čísly, co jsme se neučili. Buď dětem poraďte, nebo ať příklad vynechají.

 

Prvouka

postupně dokončete

 

Anglický jazyk  -  opakujeme již dříve naučená slovíčka.

V pracovních sešitech Aj si děti mohou opakovat, co znají a co si pamatují, obrázky si mohou vybarvit. Platí do konce června.

 

Moc pozdravuji děti a Vám děkuji za spolupráci.

Mějte se pěkně a přeji hezké dny.  Irena Bartošová

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 6. 2020

Milé děti, vážení rodiče,

posílám práci na týden od 8. 6. – 12. 6.  Děkuji za poslané úkoly. Ve škole se nám dařilo plnit stejné úkoly, jako jsem sem zadala minulý týden.

Čj pracovní sešit 2. díl str. 37 - 40

Učebnice Čj  - str. 104 / 7 diktát – prosím poslat

Pravopisné pětiminutovky – až na str. 13

Písanka č. 5 – oranžová – str. 12 - 14

Čtení – ze svých knih – každý den aspoň kousek.

MATEMATIKA

Procvičuj si násobky čísel 2, 3, 4 a příklady na

https://skolakov.eu/matematika-2-trida. Nauč se násobky čísla 5.

Matematika – pracovní sešit č. 7

Nový pracovní sešit, ve kterém budeme pokračovat ve 3. třídě. Prosím, uschovejte ho přes prázdniny, v září si ho děti přinesou do školy.

str. 1 - 2 procvičování

str. 3 - 4 – násobení číslem 5

Matematické minutovky – str. 16 – 17 - prosím poslat

Prvouka str. 39 – 41

Anglický jazyk  -  Učebnice Aj – 2. díl – opakujeme již dříve naučená slovíčka.

str. 13  - opakování slovíček ovoce (jen ústně)

str. 15 - opakování čísel (jen ústně)

str. 16 – zkusit říkat věty: I have…

str. 17, 18, 20 – zkusit říkat věty podle nápovědy

str. 21 - opakování čísel (jen ústně)

str. 22 – opakování barev

str. 24 – dole podle nápovědy zkusit říkat věty

V pracovních sešitech Aj si děti mohou opakovat, co znají a co si pamatují, obrázky si mohou vybarvit. Platí do konce června.

Moc pozdravuji děti a děkuji Vám za spolupráci.

Přeji pěkný víkend. Irena Bartošová

--------------------------------------------------------------------------------------

 

29. 5. 2020

Vážení rodiče,

děkuji Vám za zaslané úkoly a posílám úkoly na týden od 1. 6. – 5. 6.

Čj pracovní sešit 2. díl str. 35 – 36

Učebnice Čj – str. 99 / 3  a 100 / 2 – cvičení opiš do malého sešitu Čj. Prosím tato cvičení poslat.

str. 101 / 5 diktát

Pravopisné pětiminutovky – až na str. 9

Písanka č. 5 – oranžová – str. 8, 9, 10, 11

Čtení – ze svých knih – každý den aspoň kousek.

MATEMATIKA

Stále trénujte násobení a dělení číslem 2, 3 a 4

Matematika – pracovní sešit č. 6 doplňte celý

Prosím str. 32 poslat.

Prvouka str. 36 - 38

Prosím, sledujte v průběhu týdne stránky třídy.

Ve škole hodně opakujeme a procvičujeme. Na stránky třídy budu průběžně vkládat i to, co jsme aktuálně procvičovali ve škole. Určitě přidám stránky z angličtiny, podle toho, kolik zvládneme ve škole.

Děkuji Vám za spolupráci.

Přeji pěkný víkend. Irena Bartošová

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27. 5. 2020

Vážení rodiče,

ve škole hodně procvičujeme a opakujeme.

Dnes jsme se zaměřili na procvičování násobení a dělení číslem 3. Hrajeme matematické pexeso.

Pokračujeme v prvouce, která nám zůstala ve škole. Máme udělané strany 32, 33, 34, 35.

 

25. 5. 2020

Domácí učení:

Dobrý den,

vážení rodiče, posílám Vám, co jsme dnes dělali: hodně jsme opakovali.

Čj  - u, ú, ů

Pravopisné minutovky – str. 1

Děti mají sešity ve škole, prosím Vás, zavolejte mi, kdy se Vám hodí přijít si do školy pro všechny sešity, věci ze šatny, kufírek.

Čj – procvičovali jsme podstatná jména a slovesa. Říkejte dětem slova. Pokud se jedná o podst. jm. – tleskni.

Slovesa – poznáme, že někdo něco dělá – pokud je slovo sloveso – předveď.

M – procvičovali jsme násobení a dělení číslem 2.

Čtení – ze své knihy.

 

 

 

23. 5. 2020

 

Informace pro rodiče dětí, které se i nadále budou učit doma.

 

Vážení rodiče,

 

děkuji Vám za zaslané úkoly a posílám úkoly na týden od 25. 5. – 29. 5.

 

Do Školy v pyžamu přidám další pracovní listy – dobrovolné.

 

Úkoly na příští týden:

 

Čj pracovní sešit 2. díl str. 33 – 34

 

Psaní velkých písmen – vlastní jména: už jsme si s dětmi říkaly vždy, když jsme na jméno na v textu narazily. Tak jim připomeňte.  

 

Čtení – ze svých knih – každý den aspoň kousek.

 

MATEMATIKA

 

Stále trénujte násobení a dělení číslem 2 a 3, násobení číslem 4

 

Tento týden přidávám dělení číslem 4.

 

Matematika – pracovní sešit str. 29

 

M minutovky str. 16 -  prosím poslat.

 

 

 

Prosím, sledujte v průběhu týdne stránky třídy. S některými dětmi se už uvidím ve škole. Nedříve musím zjistit, jak děti zvládly učivo a jak rychle můžeme postupovat. Zároveň budeme hodně opakovat a procvičovat. Na stránky třídy průběžně budu vkládat i to, co jsme aktuálně procvičovali ve škole.

 

Děkuji Vám za spolupráci.

 

Přeji pěkný víkend. Irena Bartošová

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22. 5. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

posílám Vám ještě několik konkrétních informací k zahájení výuky.

Každé ráno si budu přebírat děti já nebo paní asistentka přesně v 7,50 před školou.

Hned v pondělí při vstupu do školy musím od dětí vybrat Čestné prohlášení.

Najdete ho na webu školy v informacích paní ředitelky ze dne 4. 5. Pokud si čestné prohlášení nemůžete vytisknout doma, můžete si ho vyzvednout z krabice před budovou školy.

Prosím, sledujte web naší školy, kde jsou informace od paní ředitelky, informace k provozu školní jídelny.

V naší třídě nás bude 12 dětí.

Budeme se učit do 11. 05 hod.

Děti, které nepůjdou na oběd, půjdou hned před školu, kde na ně můžete čekat, nebo budou odcházet, záleží na tom, jak se s dětmi domluvíte.

Děti, které mají objednaný oběd, dovede paní asistentka do jídelny a hned po obědě je pošle před školu.  

Prosím Vás, dejte mi vědět, kdo z dětí na oběd půjde. Někteří rodiče mi již dali vědět, tak samozřejmě nemusíte psát znovu.

S sebou ať si děti přinesou kromě pití a svačiny všechny sešity i pracovní sešity a penál. Také roušku, sáček na ni, malý ručník a DOBROU NÁLADU .

Nebudeme používat šatny. Hned půjdeme do třídy. Ale během dne si ze šaten děti vezmou všechny věci. Doporučuji, aby měly ještě nějakou tašku, do které si všechny věci uloží a odnesou domů.

Vím, že to bude zase jiná škola a že to bude, jako když jdou děti po prázdninách do školy. Žádný strach, určitě to spolu zvládneme.

Vážení rodiče, děkuji Vám za Vaše školní učení. Moc děkuji všem rodičům, kteří se mnou komunikovali, dali mi vědět, jak děti zvládají úkoly, posílali fotky dětí a jejich úkoly, umožnili dětem, aby mi napsali mail.

Přeji Vám pěkný víkend a na děti se těším v pondělí v 7,50 před školou.

Irena Bartošová

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 5. 2020 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ V PONDĚLÍ 25.5. DO ŠKOLY:

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o oběd pro vše dítě, je potřeba ho nejlépe do čtvrtka, max do pátku objednat na stránkách Skolarestu, viz. info na našich stránkách.  Pokud tak neučiníte do pátku 22. 5., v pondělí Vaše dítě oběd nedostane. 

____________________________________________________________________

 

15. 5. 2020

Vážení rodiče,

prosím, sledujte web školy, kam paní ředitelka přidává aktuální informace k návratu dětí do školy.

Děkuji Vám za zaslané úkoly a posílám úkoly na týden od 18. 5. – 22. 5.

Tento týden mi prosím opět vybraná cvičení pošlete do 22. 5.

Do Školy v pyžamu přidám další pracovní listy – dobrovolné.

Úkoly na příští týden:

Čj pracovní sešit 2. díl str. 31- 32

Diktát - prosím poslat.

Urychleně mi přines rybářské náčiní. Pruty, návnady, háčky, skládací židli a nezapomeň na svačinu. Chceš jet se mnou? Nejdříve pojedeme tramvají na nádraží a potom vlakem až do Mnichova Hradiště. Tam je v říčkách spousta ryb. Je tam totiž čistá voda.

Čtení – ze svých knih – každý den aspoň kousek.

MATEMATIKA

Stále trénujte násobení a dělení číslem 2 a 3.

Tento týden přidávám násobení číslem 4. Zase se nejdříve naučit násobky.

Matematika – pracovní sešit str. 27 - 28

M minutovky str. 15 -  prosím poslat.

Angličtina – Podívejte se na videa. Vegetables = zelenina

https://www.youtube.com/watch?v=Lc-95fkXLqE   - stačí první 2 minuty

https://www.youtube.com/watch?v=nZIIfNX_mb0 – stačí 1 min. 30 s

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak

Přeji vám krásný příští týden.

Irena Bartošová

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. 5. 2020

 

Milé děti, přeji vám krásný týden.

 

V neděli slaví všechny maminky svátek. Nezapomeňte svojí mamince popřát a říct ji, jak moc ji máte rádi. Nakreslete ji obrázek nebo něco pěkného vyrobte. Náměty máte ve Škole v pyžamu. Pěkný dárek je také, když budete hezky a bez odmlouvání psát úkoly.  A pěkně si den s maminkou užijte.

 

Vážení rodiče,

 

moc vás zdravím ve sváteční den.

 

Tento týden mi prosím opět vybraná cvičení pošlete (do 15. 5).

 

Do Školy v pyžamu přidám další pracovní listy – dobrovolné.

 

Úkoly na příští týden:

 

Čj pracovní sešit 2. díl str. 29 a 30

 

Na této straně se děti seznámí s dalšími slovními druhy. Je to pro děti velice těžké učivo. Ve 2. třídě jde pouze o seznámení, neřešte, že slova nedokáží přesně určit. Budeme probírat dále ve vyšších ročnících. Spíše se zaměřte na těchto stranách, aby děti správně doplňovaly vynechané jevy.

 

Diktát - prosím poslat.

 

Venku je krásně. Těším se, až si budeme na zahradě hrát na honěnou a schovávanou. Kam se schováš ty? Umíš rychle utíkat? Utíkej rychle!  Kdo z naší třídy doskočí nejdál?

 

Čtení – ze svých knih. 

 

MATEMATIKA

 

Stále trénujte násobení a dělení číslem 2 a 3.

 

Matematika – pracovní sešit str. 26

 

M minutovky str. 14. Prosím poslat.

 

 

 

Přeji vám krásný příští týden.

 

 

5. 5. 2020

 

Důležité informace pro rodiče:

 

Vážení rodiče, dle rozhodnutí vlády je umožněno žákům 1. stupně vzdělávání v budově školy od 25. 5. 2020.

 

Prosím, pročtěte si podrobné informace na webu školy od paní ředitelky.

 

Po Vašem zvážení mi napište e-mail, zda se Vaše dítě zúčastní nebo nezúčastní vyučování.

 

Upřesněte, zda se dítě zúčastní pouze dopolední výuky, kde se bude řešit stejné učivo, které bude zadáno dětem distančně, nebo se bude účastnit dopolední výuky i odpoledního zájmového bloku.

 

V odpoledním bloku budou žáci zůstávat ve třídách, nesmí docházet k promíchání skupin.

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  Ranní družina není poskytována. Žáci budou mít přesně určený čas vstupu do školy.

 

Upozorňuji, že i odchody z obou bloků budou v jednotný čas pro celou skupinu, aby bylo zamezeno kontaktu s žáky z jiných skupin.

 

Děkuji za odpověď.

 

Pokud budete mít dotazy, ozvěte se mi.

 

S pozdravem Irena Bartošová

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1. 5. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

 

moc vás zdravím ve sváteční den. Užijte si ho společně.

 

Děkuji všem za zaslané práce z minulého týdne. Znovu nabízím, pokud budete potřebovat pomoc, můžete mi zavolat nebo napsat. Můžete mi dát také vědět, jak s dětmi úkoly stíháte. Děkuji za veškerou zpětnou vazbu.

 

Tento týden mi prosím opět vybraná cvičení pošlete (do 8. 5).

 

Do Školy v pyžamu přidám další pracovní listy. Některé děti vyplňování na počítači více baví a rodičům posílám pro inspiraci. Je to dobrovolná práce.

 

Na pondělí 4. 5. v 17.00 hodin jsem naplánovala další online hodinu.

 

Úkoly na příští týden:

 

Čj pracovní sešit 2. díl str. 28

 

Diktát a cvičení. Prosím poslat.

 

Martin a Nikola šli s Agátou na procházku. Po cestě viděli na louce běhat krávy a ovce. Na kraji lesa našli malý hříbek. Nikola zakopla o pařez a spadla. Cestou domů děti nasbíraly maliny, borůvky a ostružiny.

 

-       podtrhni červenou pastelkou podstatná jména

 

-       podtrhni modrou pastelkou slovesa

 

 Čtení – ze svých knih. Prosím, dohlédněte, aby si děti každý den kousek přečetly.

 

 MATEMATIKA

 

Stále trénujte násobení a dělení číslem 2 a násobení číslem 3.

 

 Matematika – pracovní sešit str. 24

 

M minutovky str. 13. Prosím poslat.

 

 Přeji vám krásný příští týden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

24. 4. 2020

Vážení rodiče, moc Vás zdravím.

Děkuji Vám za to, že mi posíláte práce Vašich dětí a že mám tak přehled, jak učivo děti zvládly.

Z dětí mám velkou radost, jak se jim psaní, diktáty i počítání daří.

Tento týden mi prosím opět vybraná cvičení pošlete (do 1. 5.)

 

Na úterý 28. 4.  ve 14.00 jsem naplánovala první online hodinu ve Škole v pyžamu.

 

Děti užijte si pálení čarodějnic. Do školy v pyžamu jsem vám vložila čarodějnický pozdrav.

Všem přeji krásný sváteční den.

 

ČESKÝ JAZYK

Diktát: prosím poslat.

Ptáci k pohybu používají křídla. Ptačí tělo je pokryto peřím. Ptáci mají zobák. Jejich potravou jsou mouchy nebo brouci.

 

Čj pracovní sešit 2. díl str. 27

 

Cvičení na doplňování: prosím poslat.

Holu-, chlé-, lou-ka, bu- ka, vodopá-, pá-, sta- ba , ry-ník, Rudol-, bu- ta, dří- ko, Stanisla-, vti-, šrou-, Jaku-, chalou-ka, náku-, zkažený zu-.

 

Do školy v pyžamu vložím diktáty a cvičení na procvičování učiva. Samozřejmě nestihnete všechna cvičení. Je to pomoc pro Vás, někteří rodiče mě žádali o náměty.

 

MATEMATIKA

Stále trénujte násobení a dělení číslem 2.

A přidáme si násobky čísla 3.

Zase se nejdřív naučit násobky. Potom zkoušejte příklady.

Do školy v pyžamu vložím příklady na násobení třemi.

Při počítání mohou mít zase děti zpočátku tabulku s násobky i s celými příklady. Můžete využít modré kartičky – uprostřed pracovního sešitu.  

Matematika – pracovní sešit str. 20, 22 – prosím str. 20 poslat.

Procvičování násobení a dělení číslem 2

Prosím, upozorněte děti, jestliže násobíme jakékoliv číslo číslem nula, výsledek je nula. Dost chybovaly v příkladech 0 x 2 .

Matematika – pracovní sešit str. 21

Nemusíte vyplňovat, pokud by děti chtěly, můžete zkusit

Matematika – pracovní sešit str. 23

Násobení číslem 3

 

PRVOUKA https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/jaro-v-prirode

 

ANGLIČTINA

V angličtině si můžete tento týden zopakovat slovíčka zvířata – animals.

Opět jen zábavnou formou, pomohou vám výuková videa.

https://www.youtube.com/watch?v=93U4fvaIYCU

https://www.youtube.com/watch?v=5HgTgpqtwns

https://www.youtube.com/watch?v=oDDkLGcje00

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

V této písničce jsou slovíčka – opakování zvířátek. A možná si děti vzpomenou na větu, kterou se učily: Já mám….  I have a/an…..

Můžete s dětmi zkoušet říkat, co mají.

https://www.youtube.com/watch?v=RAObh4cLDAI

Dále doporučuji https://www.umimeanglicky.cz/ poslech slovíček

 

Krásný víkend a klidný příští týden.

Irena Bartošová

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

17. 4. 2020

 

Vážení rodiče,

 

děkuji Vám, že je Vás stále více, kteří mi posíláte zprávy, jak děti pracují a vyplněné pracovní listy. Nevyžaduji posílat všechno, jen mi prosím pošlete do pátku 24. 4. práce dětí, o které Vás poprosím. Můžete poslat na e-mail, Školu v pyžamu, viber. Samozřejmě můžete posílat i více pracovních listů, záleží na Vás. Dětem ráda odepíši. Děkuji.

 

Velkou radost mám, když mi pošlete fotku dětí.

 

 

 

Na stránky Škola v pyžamu průběžně přidávám pracovní listy. Teď jsem poslala prac. listy na procvičení násobení dvou a tří. (Násobení třemi se ještě děti neučily, ale můžete využít později.) A list na procvičování učiva Čj. Můžete dětem část nadiktovat, děti mohou doplňovat nebo opisovat. Těchto úkolů jsem poslala hodně. Je to spíše inspirace pro Vás, co s dětmi procvičovat.

 

 

 

Úkoly na příští týden, tj. do 24. 4.

 

Čj pracovní sešit 2. díl až na str. 26

 

(děti mají splněno z minulého týdne)

 

Nebudu přidávat další stranu. Jsou tam spojky a minulý týden měly děti předložky, ať se jim to neplete.

 

Na procvičení doporučuji:

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky

 

 

 

Potom jim nadiktujte diktát: Prosím poslat.

 

Máš rád jaro? Beruška leze po listu. Včela letí z úlu. Běta a Josef jezdí na kole. Maminka upekla mazanec. Květiny voní ve váze.

 

 

 

Opis cvičení:  Prosím poslat.

 

Pastelk- , kamarád-, př-jmení, skř-van-, ježc-, š-rok-, žác-, ř-zky, ž-žala, r-chlík, květ-, malin-, baž-na, koš-k, such-, kost-, hračk-, v prác-, r-chlý, š-kovný.

 

 

 

Čtení – ze svých knih. Prosím, dohlédněte, aby si děti každý den kousek přečetly.

 

 

 

Matematika – pracovní sešit až na str. 19

 

Zkuste s dětmi rozdělovat konkrétní předměty na hromádky po dvou. Např. bonbony, pastelky, …

 

M minutovky- až na str. 12

 

Prosím str. 11 poslat.

 

 

 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2

 

 

 

Angličtina (stejná jako minulý týden)

 

Procvičujte slovíčka – Moje tělo – My body podle písničky

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-TqxvXfd2M

 

Na stránce Školákov jsem našla angličtinu až od 3. třídy, ale děti již zvládnout např. si procvičit slovíčka numbers  0 – 10, většina dokonce do 20.  Super by bylo procvičovat slovíčka podle hlasové nahrávky. Jen připomínám, že jsme zatím anglicky nečetli ani nepsali.

 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida

 

 

 

Přeji hodně sil při psaní úkolů a moc pozdravuji děti.

 

Irena Bartošová

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13. 4. 2020

Vážení rodiče,

děkuji za zprávy od Vás a fotografie dětí nebo jejich prací.

 

Snad jste si všichni užili klidné Velikonoce se svými dětmi. A já už Vám zase posílám další práci. Přeji Vám, ať vše zvládnete v pohodě a ať děti pracují s chutí jako ve škole.

 

Úkoly na tento týden, tj. do 17. 4.

 

Čj pracovní sešit 2. díl až na str. 26

 

Na str. 26 je nový slovní druh – předložky. Jen prosím, vysvětlete dětem: Předložky jsou např. k, ke, s, se, v, ve, z, ze, o, u, na, za, od, do, po, pod, nad, pro, před, přes, bez, okolo,…..

Vyslovujeme je dohromady se slovem, ke kterému patří.

 

Ale píšeme je zvlášť. ( k lesu , v lese, do lesa, …)

 

Na procvičení doporučuji:

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

 

Zde si mohou děti procvičovat párové souhlásky.

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

 

Potom jim nadiktujte diktát:

 

Radka utírá prach. Na ruce jsem si ostříhal nehty. Kočka číhá na myš. Kůň táhl těžký vůz. Kos má žlutý zobák. Znáš opici Žofku?

 

 

 

Psaní – str. 40

 

Čtení – ze svých knih. Prosím, dohlédněte, aby si děti každý den kousek přečetly.

 

 

 

Matematika – pracovní sešit až na str. 18

 

Na str. 18 je příprava na dělení. Zkuste s dětmi rozdělovat konkrétní předměty na hromádky po dvou. Např. bonbony, pastelky, …

 

 

 

M minutovky- až na str. 11

 

 

 

Angličtina

 

Procvičujte slovíčka – Moje tělo – My body podle písničky

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-TqxvXfd2M

 

 

 

Na stránce Školákov jsem našla angličtinu až od 3. třídy, ale děti již zvládnout např. si procvičit slovíčka numbers  0 – 10, většina dokonce do 20.  Super by bylo procvičovat slovíčka podle hlasové nahrávky. Jen připomínám, že jsme zatím anglicky nečetli ani nepsali.

 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida

 

 

 

Přeji Vám všem hodně zdraví a moc zdravím děti.

 

Irena Bartošová

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. 4. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

přeji vám klidné a pohodové Velikonoce.

Na Školu v pyžamu jsem přidala dětem velikonoční úkoly (nepovinné).

 

 

 

5. 4. 2020

Vážení rodiče,

přihlásila jsem se jako žákyně do Školy v pyžamu, abych viděla, jak se Vám stránka zobrazuje a pokusila se Vám pomoci. Návod najdete ve Škole v pyžamu - Úkol - zpráva pro rodiče.

Opět připomínám, že do Školy v pyžamu budu dávat nepovinné úkoly. Stále platí, že učivo najdete zde, jako doposud.

 

 

 

3.4.  2020

 

Vážení rodiče,

 

zdravím Vás a moc děkuji rodičům, kteří mi napsali. A zároveň prosím, aby se mi ozvali i další. Jenom, abych věděla, že víte, kde úkoly pro děti najdete.

 

 

 

Založila jsem pro děti školu v pyžamu. Někteří rodiče už děti přihlásili. Už jsem tam dala 2 nepovinné úkoly. Zatím nefunguje online hodina. Píší, že je v experimentální fázi, ale pracují na tom.  Naši třídu přihlásíte na tomto odkazu https://www.skolavpyzamu.cz/a5k2u

 

 

 

 

 

Učení na příští týden:

 

Čj

 

Stále můžete procvičovat řazení různých slov podle abecedy.

 

Dále mohou děti procvičovat na:

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/abeceda

 

 

 

Čj pracovní sešit 2. díl až na str. 24

 

Procvičujte řadu slovních druhů, jak jdou za sebou (v PS str. 20, cv.3).  Po dětech vůbec nechtějte, aby slovní druhy určovaly.

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

 

 

 

Opakování:

 

Děti, řekněte nahlas měkké a tvrdé souhlásky a potom správně napište tato slova a doplňte i,í,y,ý. Potom pastelkou podtrhněte podstatná jména.

 

š – ška, r – ba, ut – ká, r – ma, j – me, vaj – čko,  kalhot -, běž - , uč – telka, krokod – l, jezd -, noh - ,t – gr, úzk -, š – rok -

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky

 

 

 

Čj pracovní sešit 2. díl až na str. 24

 

Seznámení se slovesy:

 

Prosím, řekněte dětem, že slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají.

 

Říkejte jim jakákoli slova, ať rozpoznávají, zda je to sloveso nebo ne.

 

Potom mohou vyplnit str. 24. Pokud nebudete stíhat, nechte na příští týden.

 

 

 

Psaní až na str. 39

 

Na této str. je písmeno x, X. Už jsme ho ve škole psali, ale nepíšeme ho často. Prosím, připomeňte dětem, jak se píše a napojuje.

 

 

 

Čtení - čtení ze svých knih.

 

 

 

Matematika pracovní sešit až str. 16

 

V matematice procvičujte všechny naučené spoje sčítání a odčítání do 100.

 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida

 

Uprostřed PS můžete vyloupat růžové kartičky a přiřazovat příklad k obrázku pro lepší představu.

 

Děti, už umíte násobky čísla 2 ?

 

Zkuste řadu násobků 2 dolů a natrénujte ji.

 

20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0

 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2

 

 

 

Matematické minutovky až na str. 10

 

 

 

Angličtina z minulého týdne:

 

Děti si mohou zopakovat slovíčka např.

 

www.umimeanglicky.cz

 

ve 2. třídě nechci po dětech, aby psaly, pouze slovíčka poslouchají a opakují.

 

Na tomto odkazu si děti mohou zopakovat slovíčka nebo zahrát pexeso.

 

Zde vyberete část pro 2. třídu.

 

Téma:

 

Základní slovíčka – Barvy. Čísla.

 

Lidé – Rodina.

 

Zvířata.

 

Příroda, svět.

 

Ještě jednodušeji si mohou děti zopakovat slovíčka s pomocí písniček na:

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

 

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo

 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFx

 

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw

 

 

 

PRVOUKA

 

(jen si povídejte)

 

Děti, teď jsme si měly ve škole povídat o jaru. Víte, co se děje v přírodě na jaře? A nekvetou vám třeba na zahrádce nějaké jarní květiny. Můžete se na ně i podívat na

 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm

 

 

 

Stále doporučuji program UčíTelka.

 

 

 

Přeji Vám, ať jste všichni v pohodě a hlavně hodně zdraví.

 

Irena Bartošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  2020

Vážení rodiče,

moc vás zdravím.

Mám na vás velkou prosbu. Od některých z vás nemám žádnou zpětnou vazbu, zda zvládáte zadané úkoly. Chápu, že současná situace není lehká a ještě se každý den učit s dítětem doma, je náročné. Potřebovala bych ale vědět, jak si děti doma vedou, zda zvládají apod. Je mi jasné, že každé dítě má jiné tempo a každému se jinak chce úkoly vypracovávat. Děkuji všem, kdo se mi ozval, nebo dokonce poslal napsaný text od dětí. Nevyžaduji od Vás, abyste mi posílali naskenované úkoly, byla by to jen další práce pro Vás. Znám Vás a vím, že jste vzorní rodiče, jen bych potřebovala zpětnou vazbu, abych věděla, kolik z Vás si bez problémů úkoly našlo každý týden na stránkách naší třídy.

Zavolejte mi nebo napište na bartosovai@skoluskol.cz

Moc děkuji.

Založila jsem pro děti školu v pyžamu. Zkusíme to, ale nevím, zda všichni pustíte děti ke svým počítačům. Budu ráda, když i napíšete, zda o něco takového máte zájem. Kdo chce zkusit, prosím, pomozte děti přihlásit do školy v pyžamu. Vyzkoušíme to a třeba to bude fajn.

Dál budu ale stále zadávat úkoly na stránkách naší třídy. Tam vždy napíšu, co by děti za týden měly zvládnout.

Přeji celým rodinám hlavně hodně zdraví.

Irena Bartošová

 

Milé děti,

dlouho jsem vás neviděla a moc se mi po vás stýská.

Děkuji dětem, které mi napsaly. Měla jsem moc velkou radost. A protože jste mi psaly, že se vám stýská po škole, založila jsem pro vás školu v pyžamu. Škola v pyžamu bude super, protože budeme doma a přitom se třeba i můžeme vidět. Budu moc ráda, když se přihlásíte. Není to těžké, mamka nebo taťka vám určitě poradí.

Naši třídu přihlásíte na tomto odkazu https://www.skolavpyzamu.cz/a5k2u

Tam vyplníte své jméno a příjmení. Heslo bych navrhla všem stejné: druháci.

Těším se na vás. Můžeme si tady napsat i popovídat si, jak se máte, co doma děláte, jak se vám chce psát úkoly. Můžeme si také poradit s učením.

Mějte se všichni moc hezky, vzpomínám na vás.

Paní učitelka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

28. 3. 2020

Vážení rodiče,

Snad stíháte se svými dětmi zadané úkoly.

Posílám učivo na příští týden, tj. do 3. 4.

Děkuji za spolupráci. Stále platí, že mi můžete napsat nebo zavolat.

Prosím, pozdravujte děti, moc na ně vzpomínám.

Snad jste všichni zdraví a v pohodě.

 

Čj pracovní sešit 1. díl

V tomto sešitě jste s dětmi dokončili učivo o abecedě.

Stále můžete procvičovat řazení různých slov podle abecedy.

Dále mohou děti procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/abeceda

 

Čj pracovní sešit 2. díl až na str. 23

Minulý týden se děti seznámily se slovními druhy.

Procvičujte řadu slovních druhů, jak jdou za sebou (v PS str. 20, cv.3).  Po dětech vůbec nechtějte, aby slovní druhy určovaly.

Zopakujte si, co jsou podstatná jména (názvy osob, zvířat a věcí a ukazujeme na ně slovy ten, ta, to). Říkejte jim různá slova a děti ať jen určí, jestli je to podstatné jméno.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

V PS na str. 23 si zopakujte párové souhlásky a správně doplňte.

 

Děti, opište mi bez chyb 4 věty ze své knihy (na papír nebo do sešitu, jestli máte nějaký doma). Opisujte hezky a ať tam nenecháte žádné chyby. Můžete mi to poslat naskenované nebo mi to přinesete, až se vrátíme do školy.

 

Psaní až na str. 38

 

Čtení - čtení ze svých knih.

Děti, založil si někdo čtenářský deník?

Čtení nemusíte zapisovat do deníčku, ale každý den si kousek přečtěte.

 

Matematika pracovní sešit


Třídní učitel/ka: Mgr. Irena Bartošová

Konzultace

15.00-15.50

16.00-16.50

17.00-17.50

Pokud Vám termín nevyhovuje, prosím kontaktujte mě a domluvíme se na jiném termínu. 


Jak to bylo na Mikuláše ve 2.A

5.12.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

Dnešní den jsme si krásně užili. Nejdříve jsme si ozdobili stromeček, vyráběli postavičky Mikuláše a andílka a zpívali koledy. Druhou hodinu nás navštívil Mikuláš s andílkem a obrovským množstvím čertů. Jen málokdo z nás se těch strašidelných čertů nebál. Naštěstí čerti nikoho z naší třídy neodnesli. Mikuláš všechny děti pochválil a anděl nás obdaroval sladkými dobrotami a ovocem.


Den laskavosti ve 2. A

22.11.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

Ve středu 13.11. se naše třída 2.A proměnila ve tvořivou dílničku. Zúčastnili jsme se totiž projektu „Jsem laskavec". V rámci tohoto projektu jsme se rozhodli potěšit drobným dárkem nemocné pacienty, o které se starají sestřičky z Charitní ošetřovatelské služby. Za předání dárků děkujeme paní Boženě Nezbedové, mamince naší spolužačky Laurinky. A co že je tím malým dárkem, který má udělat radost? Jsou to malé sovičky vyrobené z borovicových šišek.


Naše super stavby

9.11.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

Tento týden jsme si ve škole hodně pohráli, a to se super dřevěnými stavebnicemi. Moc jsme si to užili a vy se můžete podívat na naše úžasné stavby.


Druháčci v říjnu

9.11.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

Jedno sobotní dopoledne jsme ukázali svým rodičům, co všechno jsme se už ve 2. třídě naučili. A jeden z posledních říjnových dnů se naše třída proměnila v strašidelný hrad a učili se zde čarodějové, čarodějnice, duchové, upíři a strašidla.


Jsou z nás druháčci

8.11.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

Již třetí měsíc jsou z nás druháčci. Už jsme se naučili a zažili hodně nových věcí. Byli jsme na dvou přestaveních ve Smetanově domě. Někteří z nás měli štěstí, že si mohli vyzkoušet, jaké to je vystupovat s opravdovými herci. V Naději jsme prožili hezké dopoledne a zahráli si různé hry.


Děti z 1.A na zámku v Častolovicích a v minizoo

21.6.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

V pátek 14.6. děti z 1. A jely na školní výlet do Častolovic, kde navštívily nejprve zámek a po prohlídce i minizoo. Dětí se na zámku ujal zkušený průvodce a provedl je „po komnatách paní hraběnky“. Prohlídka byla velmi zajímavá a vyprávění poutavé, ušité na míru pro zvídavé děti. Poté se děti vydaly přes nádherný zámecký park do zámecké minizoo, kde viděly divoká prasata, nádherné pávy, lamu, kozy, poníky, osla, ovce, kačeny, morčata, pštrosy…


Malá technická univerzita - 1.A

9.6.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

V pondělí 3.6. si děti z 1.A zahrály na malé stavitele. V malých skupinkách postavily z kostek lega dle své fantazie vybrané stavby (nemocnici, nádraží, školu, bazén...) Z dílků puzzle děti zkoušely postavit město, do kterého poté umístily své stavby.
Na závěr na hřišti musely ve družstvech splnit 3 druhy pohybových úkolů, za které si „vydělaly korunky“, za které nakupovaly obrázky budov a sestavovaly nové město. Všechny děti získaly diplom „Malý stavitel“.


Pasování dětí z 1.A na čtenáře

3.6.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

Ve čtvrtek 30.5. byli prvňáčci pasováni v Městské knihovně v Litomyšli na čtenáře. Nejdříve ale museli splnit několik čtenářských úkolů a dokázat, že číst umějí. Děti si celou akci užily o to více, že se na ně přišli podívat jejich maminky, tatínkové, sourozenci, babičky i dědečkové.


Na exkurzi v Muzeu řemesel

27.5.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

V pátek 24.5 prvňáčci jeli na svou první exkurzi do Muzea řemesel do Letohradu. Děti si nejdříve zkusily, jak se učili jejich dědečkové a babičky, jak se sedělo v lavicích, jak se psalo na břidlicovou tabulku. Děti se dozvěděly, jak dříve byly děti potrestány, když zlobily. Dokonce si některé děti zkusily klečet na polínkách nebo na kamenech. Potom se ještě děti seznámily s některými starými řemesly.


První vysvědčení

31.1.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

Ve čtvrtek čekalo na prvňáčky jejich první vysvědčení. Nejdříve ale museli splnit deset úkolů v cestě za vysvědčením. S úkoly jim pomáhali velcí kamarádi - deváťáci. Při plnění úkolů se dobře bavili malí i velcí.


Sáňkování prvňáčků

30.1.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

V úterý jsme si pořádně zadováděli na sněhu.


Společné bruslení prvňáčků a deváťáků

8.1.2019 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

Dnešní den jsme si pěkně užili. Šli jsme bruslit se svými patrony. Naši velcí kamarádi byli moc fajn. Pomohli nám s obouváním bruslí a pak se o nás starali i na ledě. Těšíme se na další bruslení!


Před Vánocemi v 1. A

26.12.2018 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

V pátek před Vánocemi jsme přišli do školy slavnostně naladění a moc se těšili. Nejdříve jsme si rozkrojili jablíčka a všichni v něm našli hvězdičku. Otevřeli jsme poslední okénka v adventním kalendáři. Celé dopoledne jsme zpívali koledy a spolužačka Liduška nám zahrála na flétnu. Ale největší radost jsme měli z dárečků. V jednom dárku bylo pero, kterým jsme si hned zkusili psát. Dopoledne ve škole rychle uteklo a my se dočkali vánočních prázdnin.


Co nového v 1. A?

12.12.2018 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

I další měsíc jsme si ve škole náramně užili. Byli jsme se podívat do školní knihovny, tvořili jsme vánoční výrobky a trénovali vystoupení s deváťáky na Advent ve škole. Společně jsme si ozdobili stromeček. Také nás navštívil Mikuláš, andělé a čerti.


Výlet 1. A v Pasíčkách

18.11.2018 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

I děti z 1. A se zapojily do celoškolního projektu ke Světovému dni laskavosti. Pečlivě sušily pečivo, sbíraly kaštany, žaludy, kukuřici, oříšky. S projektem nám hodně pomohli i rodiče zakoupením velkého množství dobrůtek pro zvířátka. Rodičům moc děkujeme! A právě 13. 11. 2018 navštívily děti záchrannou stanici Pasíčka a dárky dovezly zvířátkům. Program v Pasíčkách si děti krásně užily a zároveň měly příjemný pocit z dobrého skutku.


Strašidelná škola

3.11.2018 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

V pátek 2. 11. jsme si užili strašidelnou školu. Všichni prvňáčci se proměnili v čaroděje, čarodějky, duchy a upíry. Plnili jsme úkoly ze strašidelného čtení, psaní, počítání. Nakonec jsme pili kouzelný lektvar, který jsme si sami připravili.


Prvňáčci v říjnu

3.11.2018 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

Druhý měsíc ve škole je za námi a my už toho umíme zase o něco více. Podívejte se na fotky, jak jsme se ve škole učili.


Prvňáčci na výstavě hub

21.10.2018 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

V prvouce jsme se učili o houbách a tak jsme se šli podívat na opravdické houby na výstavu. A protože bylo krásné počasí, šli jsme si ještě pohrát na hřiště. Sluníčko svítilo a my jsme si užili hezký den.


Zdravé zoubky

24.9.2018 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

I s dětmi z 1. A si studentky povídaly o tom, jak se o zoubky starat, aby je děti měly stále pěkné a zdravé.


První výlet dětí z 1.A

9.9.2018 / Irena Bartošová / Třídy 2.A

V pátek 7. 9. jsme byli s našimi patrony deváťáky na prvním společném výletě. Šli jsme po šipkách, po cestě plnili úkoly a v cíli našli poklad. Potom nám naši kamarádi četli ze své oblíbené knihy a hráli si s námi.


Kalendář

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2