Volby do Školské rady ZŠ Litomyšl, U Školek 1117

Ke dni 30. 11. 2014 nám končí tříleté období, na které byli zvoleni členové Školské rady Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy. Zákon ukládá řediteli školy povinnost zajistit řádný průběh voleb dle volebního řádu, proto zveřejňujeme základní informace o školské radě, které zároveň obdrží Vaše děti na letáčku i s návratkou hned 1. 9.2014.


Co je to školská rada?

Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy v našem případě Rada města Litomyšle, která zároveň stanoví počet členů a vydá volební řád. Na základě rozhodnutí RaM Litomyšl má školská rada na každé zdejší základní škole šest členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkčním obdobím členů jsou tři roky a jednání se uskuteční minimálně dvakrát ročně.

Jaké jsou úkoly školské rady?

a)            vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,

b)           schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)            schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d)           schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e)           podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)            projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)            projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)           podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 Termín voleb stanovuji na 29. 9. 2014.

 Harmonogram voleb:

Návrh kandidátů – do 8. 9. 2014

Zveřejnění kandidátní listiny – do 11. 9. 2014

Předání hlasovacích lístků zákonným zástupcům  -  15. 9. 2014

Sběr lístků u třídních učitelů a vhazování do urny – 16. – 26. 9. 2014

Otevření volební urny a spočítání hlasů – 29. 9. 2014

Vyhlášení výsledků voleb – 30. 9. 2014

 

Pokud máte zájem pracovat ve Školské radě Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy,vyplňte prosím návratku, kterou obdržíte s letákem, a pošlete ji po svém dítěti do školy nejpozději do 8. 9. 2014. Můžete v ní doplnit svoje jméno, nebo navrhnout někoho jiného. Dva kandidáti z řad zákonných zástupců žáků, kteří získají nejvíce hlasů, se stávají členy školské rady a budou Vám přestaveni na společné rodičovské schůzce dne 30. 9. 2014. Mnohokrát děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemné podzimní dny.     

Mgr. Miroslava Jirečková, ředitelka školy


28.8.2014 | Mirka Jirečková

Kalendář

Srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6