Projekty

Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha).

Projekt nese název Inspirujme se navzájem a je veden pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011840.

Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

Projekt musí být zaměřen na jedno (nebo kombinaci) z následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určí jako prioritní.

Naše škola si vybrala oblast personální podpory a dotaci využila na financování školních asistentů. Tato aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování. Také poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně o pedagogických pracovnících.

 

 


Kalendář

Duben 2021
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2