Průřezové téma - 3.A, 3.B

Kategorie: Akce třídy

Vložil(a): Irena Bartošová

Startovní datum: Čtvrtek 28.1.2021

Čas začátku: 8:00

Čas ukončení: 11:40


Enviromentální výchova - vliv vody, slunce a čistého ovzduší na vývoj člověka.
3.A, 3.B - I. Bartošová, D. Beníšková