Oblastní kolo ve vybíjené - dívky 4. - 5. tříd

Kategorie: Ostatní

Vložil(a): Ilona Krejbychová

Startovní datum: Úterý 14.4.2020

Čas začátku: 8:00

Čas ukončení: 12:00


tělocvična ZŠ U Školek