Nabídka školy

RODINNÁ ATMOSFÉRA

 • Individuální přístup díky nízkému počtu žáků ve třídách
 • Pocit bezpečí pro žáky
 • Otevřenost k řešení problémů
 • Patronát žáků 9. ročníku nad žáky 1. tříd
 • 4 oddělení školní družiny
 

PESTRÉ VÝUKOVÉ METODY

 • Skupinová práce
 • Komunitní kruh
 • Projektová výuka

VYBAVENÉ PROSTORNÉ TŘÍDY

 • S kobercem na odpočinek a práci v kruhu
 • S flexibilními jednomístnými lavicemi
 • Odborná učebna chemie a fyziky
 • Učebny digitálních technologií
 • Jazykové učebny
 • Prezentační učebna
 • Cvičná kuchyňka
 

ÚČAST A ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

 • Prezentiáda - soutěž v prezentačních dovednostech
 • Send a Postcard - tvorba videa v angličtině
 • Sing a Song - tvorba klipu a zpěv písně v angličtině
 • Festival vědy a techniky pro mládež - přírodovědně a fyzikálně zaměřené projekty

PROJEKTY

 • Partnerské výměnné zahraniční pobyty s německými školami
 • Projekt EDISON - studenti z cizích zemí učí naše žáky o své kultuře
 • Projekt POČTENÍ - nejstarší žáci čtou nejmladším a naopak
 • Celoškolní akce pro rodiče a veřejnost (Advent ve škole, Vítání jara, Akademie,...)
 • Vzdělávací cyklus pro předškolní děti Hrajeme si na školu
 • Soustava preventivních programů
 

JÍDELNA A TĚLOCVIČNA PŘÍMO V BUDOVĚ

DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE SPOLUPRÁCI S BESIP

BESIP

LOGOPEDICKÝ ASISTENT VE ŠKOLE

PESTRÁ ŠKÁLA KROUŽKŮ PŘÍMO V BUDOVĚ ŠKOLY

Na rozvoj manuální zručnosti

 • Kroužek Šikovné ruce

Sportovní

 • Fotbal
 • Florbal
 • Vybíjená
 • Hýbeme se s hudbou

Rozvoj komunikace

 • Školní divadlo Šmrnc
 • Školní divadlo Double Šmrnc
 • Školní televize
 • Školní rozhlas

Rozvoj čtenářské gramotnosti

 • Kamarádím s knížkou
 • Čtení nás baví
 • Školní časopis Dvojka

Rozvoj matematické gramotnosti a logiky

 • Kroužek MyslIQ

Rozvoj sociálního cítění a empatie

 • Pravidelné návštěvy Domova pro seniory
 • Spolupráce s Centrem sociální pomoci

Kalendář

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3