Informace ke vzdělávání od 1. 3. 2021

Informace ke vzdělávání od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
právě jsem do datové schránky obdržela z MŠMT informace ke vzdělávání žáků od 1. 3. 2021.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.


Znamená to, že i  1. a 2. ročníky od pondělí přecházejí na distanční výuku, budou pracovat přes Microsoft Teams, jak jste již byli zvyklí.  Ve výjimečných případech lze provozovat prezenční konzultace a doučování. 

  Informace o ošetřovném naleznete na odkaze https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

  Jsme připraveni poskytnout péči žákům ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu. Jejich přehled uvádím níže.

 Pokud pracujete v těchto profesích a máte zájem využít naše služby, nahlaste mi svůj zájem prostřednictvím Bakalářů nebo na e-mail reditel@skoluskol.cz, nejpozději do neděle do 12 hodin. Potřebujeme znát:

-  jméno a příjmení dítěte

- třídu

- čas - odkdy dokdy potřebujete péči zajistit (v maximálním rozmezí  6.15 – 16.30 hodin), případně ve které dny.

Žáci musí být vybaveni respirátorem FFP2  nebo odpovídající obličejovou maskou.

Oběd je nutné mít v jídelně objednaný.

Mnohokrát Vám děkuji za spolupráci, přeji hodně sil a stálé zdraví.

Miroslava Jirečková

 

Přehled vybraných profesí:

 .- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníky ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

- zaměstnanci České pošty, s. p.,

 


27.2.2021 | Mirka Jirečková

Kalendář

Listopad 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5