Předběžné informace k výuce v příštích dnech

Předběžné informace k výuce v příštích dnech

Vážení rodiče,
netrpělivě čekáme na zprávy z MŠMT týkající se výuky v dalších dnech, zatím marně. Jelikož je velká pravděpodobnost, že budou školy od pondělí zcela uzavřeny, chceme vám poskytnout alespoň předběžné informace.


  1. a 2. třídy by plynule přešly na výuku v Microsoft Teams, jak jste již zvyklí.                                                                           

 Pokud budou povoleny prezenční konzultace  jednoho žáka s jedním pedagogem, rádi je ponecháme, ale předpokládáme spíš zákaz pobytu žáků v budově školy a přechod na online formu.

 Jsme připraveni poskytnout péči žákům ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují v níže uvedených vybraných profesích.

 Pokud pracujete v těchto profesích a máte zájem využít naše služby, nahlaste svůj zájem prostřednictvím Bakalářů ředitelce školy nebo na e-mail reditel@skoluskol.cz, nejpozději do neděle do 12 hodin. Potřebujeme znát:

-  jméno a příjmení dítěte

- třídu

- čas - odkdy dokdy potřebujete péči zajistit (v maximálním rozmezí  6.15 – 16.30 hodin).

Žáci musí být vybaveni respirátorem FFP2  nebo odpovídající obličejovou maskou.

Oběd je nutné mít objednaný.

Mnohokrát Vám děkuji za spolupráci, přeji hodně sil a stálé zdraví .

 Přehled profesí, pro které je zajišťována péče o děti:

· zaměstnanci bezpečnostních sborů,

· zaměstnanci obecní policie,

· zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

· zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

· zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

· sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

· sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

· zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

· zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

· zaměstnanci Finanční správy České republiky,

· příslušníky ozbrojených sil,

· zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

· pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

· pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

· zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

· zaměstnanci zařízení školního stravování,

· zaměstnanci České pošty, s.p.,

· zaměstnanci obecních úřadů ORF' a krajského úřadu zařazených do krizových štábů a jejich

pracovních skupin,

· zaměstnanci obecních úřadů, kteří se přímo podí|ejí na zajištění chodu úřadu za nouzového stavu,

 


26.2.2021 | Mirka Jirečková

Kalendář

Listopad 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5