Informace k výuce od 4. 1. 2021

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
od 4. 1. 2021 je povolena prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Pokud se žák nebude výuky účastnit, musí být řádně omluven zákonným zástupcem. Režimová opatření se v zásadě nemění a i nadále platí přísná hygienická pravidla, viz níže.


-          Prosíme, aby děti, které nejsou přihlášeny do ranní družiny, přicházely do školy nejlépe v 7:40 - 7:45 h, kdy se budou moci ze šaten hned přesouvat do svých tříd. Dříve příchozí budou muset vyčkat na místě označeném svou třídou v prostorách šaten.

-          Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vybavte prosím své děti několika kusy roušek a igelitovým sáčkem, kam je budou odkládat, a také čistým ručníkem.

-          Prezenční i distanční výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. Distanční rozvrh bude zkrácen, jak jsou děti již zvyklé. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při prezenčním vzdělávání (včetně plavání). Při hodinách tělesné bude zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

-          Prezenční výuka probíhá stále v homogenních skupinách, třídy se tedy nijak nespojují ani nepotkávají.

-          Školní družina poběží pro prezenčně vzdělávané žáky. Ranní družina pro přihlášené děti (s dětmi, které družinu navštěvovaly již před Vánocemi, počítáme, není třeba se znovu nahlašovat), odpoledne budou děti po celou dobu ve svém oddělení, nebudou se spojovat.

-          Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. Na konzultacích se vždy předem domlouvejte s třídním učitelem či asistentem.

-          Vstup zákonných zástupců do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

-          Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce, ostatní děti mají také nárok na dotovaný oběd, jídlo si však musí odebrat s sebou v horní jídelně v čase od 11:00 – 13:00h, pro ně je podmínkou objednávka na webu mujscolarest.cz a dostatečný finanční kredit na kontě.

 


31.12.2020 | Mirka Jirečková

Kalendář

Červen 2021
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4