Hodnocení žáků ve 2. pololetí

Hodnocení žáků ve 2. pololetí

Vážení rodiče,
na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb zveřejňuji pravidla týkající se hodnocení prospěchu žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.


Pravidla hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/20 stanovená v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb.

Žáci ZŠ Litomyšl, U Školek budou hodnoceni

-           klasifikačním stupněm

-          hodnocení proběhne ve všech povinných předmětech, výchovách i volitelných předmětech na základě níže uvedených kritérií

 Základní pravidla pro hodnocení

-          hodnocení by v zásadě nemělo být horší než v prvním pololetí

-          až na zcela výjimečné případy nemůže být žák z důvodů nedostatečného množství podkladů pro hodnocení v jednotlivých předmětech na konci pololetí nehodnocen (viz dále)

 Kritéria pro hodnocení

-          hodnocení vychází primárně z podkladů, které učitel získal do 10. 3. 2020 včetně

-          učitel dále pro hodnocení podpůrné využije podkladů, které získal na základě distanční výuky v době od 11. 3. 2020

-          v případě, že učitel nemá dostatek podkladů pro hodnocení, které jsou uvedeny v předchozích bodech, využije podpůrně hodnocení žáka v prvním pololetí

Kdy může být žák z předmětu nehodnocen

-          žák může být z některého z předmětů nehodnocen pouze v krajním případě, a to tehdy, pokud se neúčastnil výuky v době před 11. březnem a učitel tak nemohl získat ŽÁDNÉ podklady pro hodnocení v tomto období, případně nezískal ŽÁDNÉ podklady v období, kdy došlo k uzavření škol. Učitel musí objektivně vyhodnotit důvody, které k takové situaci vedly, a nabídnout žákovi možnost konzultací v době, kdy bude osobní přítomnost žáků ve škole povolena. O situaci bude s dostatečným předstihem informovat ředitelku školy a následně zákonného zástupce žáka

 

V Litomyšli 30. 4. 2020                                                 

 

Mgr. Miroslava Jirečková, ředitelka školy


25.5.2020 | Mirka Jirečková

Kalendář

Červenec 2021
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1