Informace ke vzdělávání žáků 1. stupně

Informace ke vzdělávání žáků 1. stupně

Vážení rodiče, dle rozhodnutí vlády je umožněno žákům 1. stupně vzdělávání v budově školy od 25. 5. 2020.
Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny maximálně 15 žáků.
Více podrobností naleznete níže.


Při vzdělávání musí být splněny tyto podmínky:

-         jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi

-         složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020

-         žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020, zákonný zástupce ho musí závazně přihlásit písemně třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. 2020 (e-mailem nebo přes Bakaláře); přihlásit ho můžete pouze na dopolední vzdělávací blok věnovaný úkolům shodným s distanční výukou, nebo i na odpolední blok, který má být věnován zájmovým aktivitám, musí však probíhat ve stejné učebně (tudíž bez herního vybavení); upozorňujeme však, že odchody z obou bloků budou v jednotný čas pro celou skupinu, aby bylo zamezeno kontaktu s žáky z jiných skupin

 

-         informace ke stravování budou ještě upřesněny, čekáme na vyjádření jídelny

Pravidla pro pobyt žáků v základní škole:

-         před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry

-         pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

-         vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

-         všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky

-         každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

-         žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny

-         škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin

-         po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce

-         v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru); jestliže dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě; při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku

-         účast na vzdělávacích aktivitách ve škole bude podmíněna vyplněním Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které žák odevzdá při vstupu do školy dne 25. 5. 2020; bez tohoto prohlášení nesmí být žák do budovy vpuštěn; pokud si čestné prohlášení nemůžete vytisknout doma, můžete si ho kdykoli vyzvednout z krabice před budovou školy

 

Další informace ohledně vlastní organizace docházky žáků do školy budou průběžně zveřejňovány na webu školy.


4.5.2020 | Mirka Jirečková

Kalendář

Červenec 2021
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1