Informace k nástupu dětí do školy

Informace k nástupu dětí do školy

Vážení rodiče,
od 30. 11. 2020 je povolena prezenční výuka pro žáky 1. stupně, 9. ročníků a tvz. rotační prezenční výuka pro děti z 6. – 8. ročníků – střídání celých tříd po týdnu. Děti, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Stále platí přísná hygienická pravidla.


-          Nástup do školy nebude již probíhat po jednotlivých třídách, jak tomu bylo v tomto týdnu od 23. 11., žáci budou přicházet s rouškou do budovy nejdříve v 7:45h, aby nedocházelo ke sdružování na chodbách. Ze šatny půjdou hned do svých tříd. Výjimku mají děti přihlášené do ranní družiny.

-          Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vybavte prosím své děti několika kusy roušek a igelitovým sáčkem, kam je budou odkládat, a také čistým ručníkem.

-          Prezenční i distanční výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. Distanční rozvrh bude zkrácen, děti budou informovány učiteli daných předmětů. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při prezenčním vzdělávání (včetně plavání). Při hodinách tělesné, sportovní a hudební výchovy bude probíraná teorie.

-          Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, slučovat se mohou žáci z max. dvou tříd, výuka jazyků a chemických praktik tedy nebude omezena.

-          Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

-          Školní družina poběží pro prezenčně vzdělávané žáky, bližší informace naleznete v Bakalářích.

-           Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

-          Vstup zákonných zástupců do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

-          Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce, ostatní děti mají také nárok na dotovaný oběd, jídlo si však musí odebrat s sebou v čase od 11:00 – 13:00h, pro ně je podmínkou objednávka na webu mujscolarest.cz a dostatečný finanční kredit na kontě.

 

Rozpis rotačních tříd – prezenční výuka:

30. 11. – 4. 12.            6.A, 8.A, 8.B

7. 12. – 11. 12.            6.B, 7.A, 7.B

14. 12. – 18. 12.          6.A, 8.A. 8.B

21.12. – 22. 12.           6.B, 7.A, 7.B


24.11.2020 | Markéta Šplíchalová

Kalendář

Červen 2021
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4