Informace vedení školy

Slavnostní ukončení školního roku 2017 - 2018

30.6.2018 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Poslední školní den jsme si užili s už zažitými rituály. Před školou byli obdarováni všichni, kterým se podařilo dosáhnout výborných výsledků v soutěžích, žáci devátých tříd dostali své absolventské listy a jejich zástupci pronesli dojemný slavnostní proslov. Na závěr je jejich svěřenci z první třídy doprovodili za potlesku všech ostatních na poslední cestě do školy. Pak už se ve třídách rozdávalo vysvědčení a všichni nadšeně vyrazili vstříc volným dnům.
Všem žákům, jejich rodičům i pedagogům přejeme příjemně strávené letní měsíce a těšíme se zase na viděnou v pondělí 3. září.


Odměny pro nejlepší sběrače školy

28.6.2018 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace vedení školy

V úterý 26. 6. navštívila naši školu paní Alena Tobková z firmy Recycling Litomyšl, aby odměnila žáky, kteří tento školní rok aktivně sbírali papír a jiné suroviny. Těmi nejlepšími sběrači byli Filip a Tadeáš Novákovi ze 4. A, Kristián Kubín ze 4. B a Kateřina Isayeva z 1. A. Ti měli velkou radost z cenných odměn (bezdrátový reproduktor, mp3 přehrávač). Společnost Recycling však pamatovala i na ostatní aktivní žáky a těm věnovala sportovní míče, které budou moci vyzkoušet při hodinách tělocviku, a spoustu sladkostí. Jsme velmi potěšeni, že můžeme s touto firmou spolupracovat. Velkou výhodou je, že rodiče nemusí dlouhodobě skladovat papír a jiné suroviny doma, ale mohou je průběžně svážet do sběrného dvora, a to i během prázdnin. Již nyní můžete vozit sběr do provozovny v Litomyšli, hodnoty se budou dětem načítat do příštího školního roku. Všem zapojeným žákům, rodinným příslušníkům a zaměstnancům firmy Recycling moc děkujeme.


DVD ze Školní akademie

21.6.2018 / Jan Coufal / Pro rodiče Informace vedení školy

V případě technických problémů při přehrávání zakoupeného DVD ze Školní akademie Vám bude DVD vyměněno za nové v jiném formátu. DVD v jiném formátu budou k dispozici v pondělí, původní doneste prosím třídnímu učiteli, od něj obdržíte nové.
Omlouvám se za způsobené komplikace.
Jan Coufal


T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2018

20.6.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Na středu 20. 6. 2018 jsme se už moc těšili. Čekal nás stejně jako v předchozích dvou letech T- Mobile Olympijský běh. Je pořádán pod záštitou Českého olympijského výboru a účastní se ho přihlášené školy po celé České republice.
V 9.45 hodin se sešli všichni žáci i pedagogové před školou. Nejprve čekalo žáky překvapení, jednotliví učitelé byli přestrojeni za olympioniky, takže si děti připomněly známé české sportovce. Pak následovala společná rozcvička na písničku Když nemůžeš, tak přidej od kapely Mirai. Před desátou už se všichni seřadili na startu a po výstřelu rachejtlí vyběhli na okruh dlouhý 1 km. Celá akce se nesla v duchu olympijského hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Medaili, sušenku a diplom dostali v cíli za doprovodu školní hymny všichni, kteří zdolali kilometrovou trasu. Každá třída navíc obdržela dárek v podobě pastelek či obyčejných tužek.
Během akce jsme cítili nadšení pro věc, bylo krásné sledovat sounáležitost celé školy. Veliké poděkování proto patří paní učitelce Andree Stejskalové, která pro nás každý rok vše zařizuje a organizuje.


POMÁHÁME NEMOCNÝM DĚTEM

18.6.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Žáci z naší školy se zapojili do charitativní akce na pomoc vážně nemocným dětem v pražské Fakultní nemocnici v Motole. Snad pro každého je těžké vzdát se své oblíbené hračky, k níž se váží mnohé vzpomínky. Přesto mnohé děti dokázaly darovat plyšové i jiné cennosti na pomoc těm, kteří potřebují v době nemoci potěšit. Jak velké množství hraček se podařilo shromáždit, vidíte na přiložených fotografiích. Kéž přinesou radost! VŠEM ZAPOJENÝM PATŘÍ VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ!


SEZNAMOVACÍ ODPOLEDNE BUDOUCÍCH ŠKOLÁČKŮ

14.6.2018 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve středu 13. června se uskutečnilo seznamovací odpoledne budoucích prvňáčků. Poznali nejen své spolužáky a paní učitelku, ale také staršího kamaráda, který jim bude v příštím školním roce pomáhat. Při plnění několika úkolů si vyzkoušeli, jak se jim bude spolupracovat. Společně strávená hodinka se nesla ve velmi příjemné atmosféře a utekla jako voda. Věříme, že už se všichni zúčastnění těší na další setkání v září.


Dětský den na Toulovcově náměstí v Litomyšli

8.6.2018 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve čtvrtek 7. června 2018 jsme uspořádali na Toulovcově náměstí u příležitosti Dne dětí přehlídku vystoupení některých našich kroužků. Nejprve se svojí Pohádkou z kouzelného klobouku vystoupily děti ze školního divadla Šmrnc - tedy žáci 1. až 4. třídy. Poté tančily děti z kroužku Hýbeme se s hudbou a pak diváci zhlédli dvě pohádky z knížky Zlobilky v provedení školního divadla Double Šmrnc, které tvoří žáci 5. a 6. tříd. O průvodní slovo se postarala paní učitelka Tereza Dejdarová.
Během celé akce se mohly děti zapojit do lepení řetězu přátelství, kterého vzniklo úctyhodných 45 m a 75 cm. Vyzdobíme si jím školu, aby nám připomínal zdařilé odpoledne.
Veliké poděkování si zaslouží všichni herci, tanečníci i jejich paní učitelky, jež s nimi celý rok poctivě pracují. Ale ruku k dílu přiložili i žáci 8. a 9. ročníku, kteří nanosili na Toulovcovo náměstí a pak zase zpět židle, stoly a spoustu rekvizit. A neobešli bychom se ani bez našeho bývalého žáka Vojty Tomana, který nám celou akci ozvučil.
Včerejší odpoledne bylo krásnou ukázkou toho, jak na naší škole spolupracujeme. Díky všem!


POZVÁNKA NA TOULOVCOVO NÁMĚSTÍ

5.6.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Srdečně zveme všechny ve čtvrtek 7. června 2018 na Toulovcovo náměstí, kde od 16 hodin můžete zhlédnout pohádky, které nacvičila naše školní divadla Šmrnc a Double Šmrnc, a také vystoupení kroužku Hýbeme se s hudbou. Budete se moci zapojit i do tvorby řetězu kamarádství a dodatečně tak s námi oslavit Den dětí.


Perníková popelnice patří třídě 4.A!

4.6.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Pátek 1. června byl pro žáky 4.A obzvlášť radostný. Měli hned několik důvodů slavit. Kromě Dne dětí je potěšila i návštěva pana místostarosty Janečka s vedoucí odboru školství Miladou Nádvorníkovou, kteří jim donesli sladkou odměnu - perníkovou popelnici. Třída 4.A totiž nasbírala nejvíce papíru nejen z naší školy, ale z celé Litomyšle! Dětem patří velká gratulace a pochvala, že se sběrem papíru starají o naše životní prostředí.


Školní akademie 2018

3.6.2018 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Na poslední květnový den jsme si naplánovali tradiční školní akademii ve Smetanově domě. Všichni žáci i učitelé již delší dobu před tím pilně vymýšleli a nacvičovali a výsledek jejich snažení stál za to. Diváci mohli zhlédnout pestrou paletu nejrůznějších vystoupení - od recitace, přes zpěv, tanec, gymnastiku, cvičení s gymnastickým míčem až po herecká představení a stínové divadlo. Ohlasy jsou pozitivní a my děkujeme všem, kteří nám projevili svoji přízeň.


Výsledky jarního sběru papíru

21.5.2018 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace vedení školy

V půlce května jsme ukončili jarní část sběru papíru. Během 2. pololetí nasbírali žáci celkem 17 145 kg sběrných surovin. Žáci a jejich rodiče využívali nejvíce možnosti vozit papír přímo do sběrného dvora v Litomyšli, někteří donesli papír v daném termínu přímo do školy. Každá třída bude finančně odměněna dle počtu nasbíraného papíru na žáka. Zbytek peněz bude využit na hodiny anglického jazyka s rodilou mluvčí a další školní aktivity pro děti. Mezi nejlepší třídy patří 4. A, 4. B a 1. A, nejlepšími sběrači jsou Filip a Tadeáš Novákovi, Kateřina Isayeva, Kristian Kubín, Adéla Karásková a Nikola Šplíchalová. Děkujeme všem žákům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se aktivně zapojili do této prospěšné akce.
I nadále platí, že mohou rodiče s dětmi vozit papír do sběrného dvora Recycling v Litomyšl a nemusí ho skladovat doma.

pořadí třídy
1. 4. A
2. 4. B
3. 1. A
4. 7. A
5. 6. A
6. 5. A
7. 3. B
8. 9. A
9. 2. B
10. 3. A
11. 1. B
12. 2. A
13. 6. B
14. 5. B
15. 8. A


POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

16.5.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Srdečně zveme rodiče, babičky, dědečky, sourozence, bývalé absolventy a všechny, kteří mají chuť přijít, na školní akademii, která se koná ve čtvrtek 31. května 2018 od 9.00 a od 17.00 ve Smetanově domě. Vaše děti se svými učiteli každou volnou chvilku pilně nacvičují, takže se můžete těšit na pestrou paletu různých vystoupení. Děti se budou snažit překonat trému a odvést ten nejlepší výkon, přijďte je povzbudit svým potleskem. :) Těšíme se na vás!


VÝSLEDKY SOUTĚŽE SING A SONG

10.5.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Dnes byly zveřejněny vítězné snímky soutěže Sing a Song. Náš klip mezi nimi není. Přesto si myslím, že děti i učitelé odvedli kus dobré práce a Litomyšl velmi důstojně reprezentovali. Však neváhejte a podívejte se v detailu zprávy, jaký snímek vytvořili.
Ráda bych poděkovala všem dětem, že přípravě věnovaly spoustu volného času a správné pracovní nasazení. Paní učitelce Veronice Řehákové, která s dětmi písničku nacvičila, a panu učiteli Janu Coufalovi za filmové zpracování. Poděkování určitě patří také paní ředitelce ZUŠ Bedřicha Smetany Markétě Hegrové za to, že nám u nich ochotně umožnila natáčení, a panu učiteli Miroslavu Techlovskému, který se postaral o hudební doprovod a zvukový záznam. A pak také litomyšlským občanům, kteří se do filmování ochotně zapojili – paní Marii Kuchtové, panu Marianu Lisému a panu Josefu Šmejdovi. A také paní Aleně Šmejdové, která našim andílkům našila kostýmy. Bez těch všech by náš klip nevznikl. Byla to velmi příjemná spolupráce a věřím, že obohatila nejen naše žáky, ale i všechny dospělé. M. Jirečková


NAVÝŠENÍ CEN OBĚDŮ

30.4.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Od 1. 5. 2018 navyšuje firma Scolarest cenu za obědy.
Žáci ZŠ 7 – 10 let 25,- Kč
Žáci ZŠ 11 – 14 let 27,- Kč
Žáci ZŠ 15 a více let 28,- Kč
Žáci Gymnázia 11 – 14 let 31,- Kč
Žáci Gymnázia 15 a více let 32,- Kč

Menu pro žáky obsahuje polévku, hlavní jídlo, doplněk k jídlu - zeleninový salát nebo ovoce nebo mléčný dezert nebo moučník.

Zaměstnanci ZŠ, Gymnázia, MÚ 59,- Kč
Cizí strávníci 59,- Kč
Polévka 10,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně zákonné sazby DPH

Ceník je platný od 1. 5. 2018


Zápis do prvních tříd v roce 2018

19.4.2018 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE LITOMYŠL, U ŠKOLEK 1117, OKRES SVITAVY
Dne 12. 4. 2018 byly na Základní školu Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy zapsány děti s těmito registračními čísly:
2018- 19/1, 2018- 19/3, 2018- 19/4, 2018- 19/5, 2018- 19/6, 2018- 19/8, 2018- 19/9, 2018- 19/11, 2018- 19/12, 2018- 19/13, 2018- 19/14, 2018- 19/17, 2018- 19/20, 2018- 19/21, 2018- 19/22, 2018- 19/23, 2018- 19/25, 2018- 19/26, 2018- 19/27, 2018- 19/28, 2018- 19/29, 2018- 19/30, 2018- 19/31, 2018- 19/33, 2018- 19/34, 2018- 19/35, 2018- 19/38, 2018- 19/39, 2018- 19/40, 2018- 19/42, 2018- 19/44, 2018- 19/45, 2018- 19/46, 2018- 19/47, 2018- 19/48, 2018- 19/49, 2018- 19/50, 2018- 19/51, 2018- 19/52, 2018-19/53
Škola ve školním roce 2018/2019 otevře dvě menší první třídy. Ještě před nástupem do školy se bude konat červnové setkání, o němž Vás budeme včas informovat a na kterém vám budou podány všechny potřebné informace.

Mgr. Miroslava Jirečková, ředitelka školy

V Litomyšli 19. 4. 2018


Holocaust - beseda s paní Erikou Bezdíčkovou

10.4.2018 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Na úterní odpoledne se naši žáci těšili. Pozvání na besedu totiž přijala paní Erika Bezdíčková, dáma, která přežila osvětimský koncentrační tábor, utekla z pochodu smrti a byla perzekuována komunistickým režimem. Protože přeživších lidí už žije jen málo, je takové setkání velikou vzácností. Naše škola se tedy rozhodla nabídnout možnost setkání i široké veřejnosti, proto jej realizovala v Zámecké jízdárně.
Tuto jedinečnou příležitost využilo asi 220 lidí a určitě nelitovali. Kromě zajímavého filmu režisérky Olgy Sommerové Hořký návrat z pekla bylo úžasné i poutavé vyprávění paní Bezdíčkové. Svojí upřímností, vitalitou a srdečností si získala srdce všech lidí v sále, ve všech nepochybně zanechala nesmazatelnou stopu. Naši žáci na její vyprávění jistě nezapomenou, v mnohých z nich vzbudil její příběh zájem o historii. Už jim nebudou lhostejné ani osudy dalších lidí, kteří trpěli či trpí válkou. Jen tím, že mladí lidé poznají dopad historických událostí na příbězích konkrétních lidí, získají pro ně dějiny reálný rámec. Z detailů si poskládají mozaiku poznání. Budou se pak moci vyvarovat chyb, kterých se lidé dopustili kdysi.
V závěru si zájemci mohli ještě zakoupit a nechat podepsat její knížku Moje dlouhé mlčení.
Paní Bezdíčková si zaslouží veliké poděkování za to, že se této činnosti s mladými lidmi věnuje.


PEDAGOGOVÉ TRÉNOVALI PRVNÍ POMOC

30.3.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

29. března využili pedagogové naší školy toho, že mají žáci prázdniny, a naplánovali si školení první pomoci. Nejprve se seznamovali s postupem při situacích, kdy dochází k ohrožení života, poté následoval praktický nácvik.
Školení zajišťovaly pracovnice Střední zdravotnické školy Svitavy. Patří jim poděkování za mnoho užitečných rad, které využijeme jak v pracovním, tak v soukromém životě.


POZVÁNKA NA FILM A BESEDU SE ŽENOU, KTERÁ PŘEŽILA OSVĚTIM

29.3.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

V úterý 10. dubna 2018 od 15 hodin máte v Zámecké jízdárně jedinečnou příležitost společně s našimi žáky zhlédnout film Olgy Sommerové Hořký návrat z pekla, poslechnout si zajímavé vyprávění hlavní hrdinky paní Eriky Bezdíčkové a moci jí položit jakoukoli otázku. Následovat bude ještě autogramiáda její knížky Moje dlouhé mlčení.
Pokud vás nenechává minulost chladnými a máte chuť dozvědět se víc, neváhejte a přijďte, budete srdečně vítáni.


Tvořivé odpoledne pro předškoláky

21.3.2018 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve středu 21. 3. 2018 proběhla poslední akce pro předškolní děti, na které měly možnost procvičit si dovednosti potřebné při vstupu do první třídy. Teď už se těšíme 12. dubna od 14 do 16.30 hodin u zápisu!


OSLAVA ÚSPĚCHŮ NA FESTIVALU VĚDY A TECHNIKY

20.3.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Každý důvod ke společné oslavě se hodí, a když naše týmy z Festivalu vědy a techniky pro mládež dovezly tři úžasné ceny, nemohla to naše škola nechat bez povšimnutí. Dnes ráno jsme se všichni sešli v tělocvičně a ve francouzském stylu (s pruhovanými tričky, šátky, případně barety) přivítali soutěžící velkým potleskem. Po předání drobných cen, v nichž nemohla chybět levandule, následoval znalostní kvíz, abychom věděli, že dívky, které vyhrály studijní pobyt ve Francii, o ní také něco vědí. Obstály výborně. Dozvěděly se i nějaké zajímavosti a poté si užily písničku, kterou jsme si pro ně připravili. Že se jim podařilo motivovat nás ke zdravé stravě je poznat podle ovoce a zeleniny, kterými jsme na ně mávali. Veliké poděkování patří i paní učitelce Lucii Zavřelové, která s dětmi projekty do soutěže připravila. Přejeme, aby si pobyt v Paříži všichni krásně užili! Je super, že žáci i učitelé naší školy drží při sobě a vzájemně se podporují. :)


Kalendář

Červenec 2021
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1