Informace vedení školy

DOUBLE ŠMRNC A HÝBEME SE S HUDBOU NÁS NALADILY NA VÁNOCE

20.12.2018 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace vedení školy

Dnes dopoledne vystoupilo školní divadlo Double Šmrnc a kroužek Hýbeme se s hudbou pro své spolužáky. Obdivovali jsme tvůrčí zpracování i to, jak bez trémy dokázali účinkovat před tolika lidmi. Vánočním programem a závěrečným společným zpěvem koled jsme si naladili tu správnou sváteční atmosféru. Děkujeme všem účinkujícím, už se těšíme na Vánoce!


Naši žáci účinkovali na Druhé andělské adventní neděli

9.12.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Na neděli se těšily děti z kroužku Hýbeme se s hudbou a druháčci, kteří se měli představit na pódiu Zámeckého návrší v rámci Andělských adventních nedělí. Počasí nám však poslalo provazy deště, proto muselo být vystoupení malých tanečníků zrušeno a žáci druhých tříd provizorně vystupovali v piaristickém chrámu Nalezení svatého kříže. I tak si to pěkně užili a přispěli k vánoční náladě, kterou si společně vytváříme. :)


VYSTOUPENÍ U VÁNOČNÍHO KAMIONU JAKO DÁREK PRO CSP

8.12.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve čtvrtek 6. prosince projížděl Litomyšlí vánoční kamion Coca- Cola. Naše škola dostala příležitost v něm vystoupit s několika písněmi. Parta dívek pod vedením paní učitelky Martiny Míkové ochotně nacvičila zpěv několika koled a vánočních písní a ve svém volném čase vyrazila na náměstí, aby zde předvedly, co umějí. Vůbec jim nevadilo, že peníze z výtěžku nepůjdou tentokrát naší škole, ale na podporu klientů Centrum sociální pomoci, rády pomohly dobré věci. Poděkování vedení školy patří konkrétně Nikče Šplíchalové, Janičce Vackové, Tince Štyndlové, Emičce Mrkvičkové, Jolance Jánové, Simče Kučerové, Vikče Šmejdové a samozřejmě paní učitelce Martině Míkové. Potlesk, který zde sklidily, si za svůj výkon a dobrý skutek opravdu zaslouží! :)


ADVENTEM VE ŠKOLE JSME ZAHÁJILI PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

2.12.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

V sobotu 1. prosince jsme přivítali v naší škole rodiče, prarodiče, absolventy, ale i širokou veřejnost, aby se společně s námi dozvěděli více o adventním čase a tradicích s ním spojenými. Děti pod vedením učitelů předvedly mnoho pestrých vystoupení, připravily občerstvení i velké množství výrobků, které mohou být vánočními dárky. Přálo nám i počasí, které nám jemným bílým popraškem pomohlo společně s koledami navodit tu správnou vánoční atmosféru. Bylo milé setkat se a popovídat, zazněla spousta srdečných přání a došlo i na objetí.
Přejeme všem, ať si ve zdraví, v příjemné pohodě a klidu užijí celý adventní čas.


POZVÁNKA NA ADVENT VE ŠKOLE

18.11.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče, absolventy, známé i ty, kteří naši školu zatím neznají, aby s námi přišli pobýt, dozvědět se něco o adventních tradicích a naladit se na Vánoce. Školní akce Advent ve škole se koná v sobotu 1. prosince od 13 do 17 hodin v budově školy a můžete se těšit na pestrá vystoupení žáků, mnoho zajímavých informací, chutné občerstvení, vánoční drobnosti a adventní věnečky, které vyráběli naši žáci. Nebude chybět ani fotokoutek, v němž se z vás rázem stanou andělé. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit, budete vítáni! :)


SPOUSTA LASKAVOSTI Z NAŠÍ ŠKOLY

14.11.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Když jsme se před časem dozvěděli o možnosti zapojit se do projektu Jsem Laskavec, který vyhlásila Nadace Karla Janečka, byla to pro nás jasná volba. S velkou chutí jsme se pustili do příprav, každá třída i oddělení školní družiny si vymýšlely, čím potěší své okolí.


Výsledky podzimního sběru papíru

13.11.2018 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace vedení školy

Posledním říjnovým dnem jsme uzavřeli sběrovou akci, která trvala od června do října 2018. Celkem se nám podařilo nasbírat 17 585 kg surovin. Nejvíce v přepočtu na žáka odevzdala třída 5. A, druhé místo obsadila 1. A a jako třetí se umístila 2. A. Každá třída měla možnost se do sběrové akce zapojit a získat tak pro sebe finanční poukázku, kterou využije dle svého uvážení. Děkujeme všem, kteří přispěli nebo pomohli při organizaci sběru. Příští školní sběr papíru se uskuteční na jaře, ale již nyní můžete opět svážet suroviny do sběrného dvora - Recycling – provozovna Litomyšl.
Nejlepšími sběrači v tomto období byli tito žáci:
1. Filip a Tadeáš Novákovi 5. A
2. Anežka Hurychová 1. A
3. Kateřina Isajeva 2. A
Jolana Jánová 6. B
4. Lucie Jakoubková 2. B
Nikola Šplíchalová 7. A
5. Adéla Vostárková 3. A
Julie Bisová 1. A
Valentýna Bisová 5. A


POKRAČOVÁNÍ OSLAV 100. VÝROČÍ VZNIKU NAŠÍ SAMOSTATNÉ REPUBLIKY

26.10.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Na poslední školní den před 28. říjnem jsme si naplánovali školní oslavu, kterou jsme navázali na již zrealizovaný stominutový běh. Zapojili jsme se do akce Český den s českými vlajkami, kterou v rámci významného výročí pořádá Agentura Dobrý den. Jde o pokus o rekord Nejvíce vyvěšených vlajek České republiky. Na oslavy jsme se pečlivě připravovali, součástí bylo i oblečení v národních barvách, v němž jsme přišli přistrojení. První dvě hodiny třídy vyráběly a vyvěšovaly státní vlajky. Mnoho jich donesli i jednotlivci ze svých domovů. Dokázali jsme jich shromáždit a vyvěsit neuvěřitelných 2 374! Poté jsme se sešli na desátou hodinu v tělocvičně školy. Připomněli jsme si význam jednotlivých národních barev, společně si zazpívali českou státní hymnu. Žáci obou druhých tříd vystoupili s písničkou o naší vlasti. V jejím doprovodu zazněl i motiv naší hymny či Vltavy Bedřicha Smetany. Po nich dostali prostor nejstarší žáci školy, kteří si podle scénáře pana učitele Miroslava Jirečka připravili divadelní zpracování významných milníků celého uplynulého století. Dokonce ve svém vystoupení využili i verše. Celé představení provázela postava T. G. Masaryka, který se vyjadřoval k jednotlivým událostem – též ve verších. Nakonec jsme si společně zazpívali jeho údajně nejoblíbenější píseň Ach synku, synku.
Ve škole panovala vlastenecká nálada, celý den nám přinesl mnohá poučení, ale také dojemné chvilky, kdy jsme si uvědomili, jak máme rádi svoji vlast.


Beseda o neduzích stáří

23.10.2018 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace vedení školy

V úterý 23. října navštívily naši školu pracovnice Centra sociální pomoci v Litomyšli a vyprávěly si s žáky druhého stupně o své práci. Velmi poutavě dokázaly vtáhnout žáky do tématu, pomocí speciálních pomůcek si mnozí dokonce vyzkoušeli, jaké to bude, až zestárnou. Získali tak potřebnou empatii vůči starým lidem, ode dneška k nim budou jistě ohleduplnější.
Rádi bychom poděkovali paní ředitelce Aleně Fiedlerové a vedoucí Domova se zvláštním režimem Olze Radimecké za zajímavé a zároveň přínosné dopoledne strávené ve velmi příjemné atmosféře. Věříme, že povídání bylo pro naše žáky obohacující a prohloubilo úctu ke starým lidem.


STOMINUTOVÝ BĚH K VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY.

18.10.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Osmnáctka je krásné číslo – v roce 1918 vznikla Československá republika, tudíž slavíme 100 let. K první části oslav na naší škole jsme si proto vybrali datum osmnáctého. Protože běh patří díky paní učitelce Andree Stejskalové k tradičním aktivitám naší školy, zorganizovali jsme na tento den stylově „stominutový“ běh. Ve tři čtvrtě na deset jsme se všichni sešli před budovou, ozdobili jsme si oblečení mašličkou z trikolory, vysvětlili si důvod dnešního běhu a na písničku Za sto let, která je vytvořena též k tomuto výročí, jsme se společně rozcvičili. Pak už se všichni seřadili na startovní čáře a úderem desáté jsme vyběhli. Každý se zapojil podle svého nasazení, jakým tempem mu vyhovovalo a kolik kilometrů zvládl. Nejrychlejším běžcem, který se objevil v cíli v prvním kole a zároveň uběhl nejvíce – tedy 16 km, byl Vladislav Perepelycja ze 4. třídy. Z dívek triumfovala Viktorie Šmejdová se 14 km. Původním cílem bylo uběhnout v stanoveném čase 1918 km, nám se však podařilo zdolat více, tedy 1966 km. Venku bylo úžasné počasí, mezi všemi vládlo příjemné nadšení, pohybem jsme prospěli svému zdraví a děti si nenásilnou formou uvědomily významné jubileum. Už teď se těšíme na příští pátek, kdy budou oslavy na naší škole pokračovat.


Reportáž kabelové televize o přednášce paní Sosnarové

1.10.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Krátkou reportáž o přednášce paní Věry Sosnarové přinesla kabelová televize. Vidět ji můžete v detailu této zprávy.


Přednáška paní Věry Sosnarové

25.9.2018 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

V úterý 25. září jsme využili jedinečné příležitosti slyšet naživo dvouhodinové vypravování paní Věry Sosnarové, úžasně vitální dámy, která dokázala velmi poutavě přiblížit všechny útrapy svého života v gulagu na Sibiři. Naši žáci i veřejnost měli díky ní možnost poznat kousek historie bez příkras, tak jak se opravdu odehrála, a udělat si svůj vlastní úsudek. Sál Kina Sokol byl naplněn téměř k prasknutí, obecenstvo jí vyjádřilo svoji úctu a obdiv potleskem vestoje. Byl to nezapomenutelný zážitek, který jistě ve všech zanechal hluboké stopy.


CHCEME MÍT ZDRAVÉ ZUBY

21.9.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Zdravé zoubky chtějí mít všechny děti a jistě i dospělí. Jak toho ale dosáhnout ví jen malá část z nich. Nepodceňujeme prevenci, proto jsme se domluvili na spolupráci se studentkami Lékařské fakulty v Hradci Králové, které byly ochotné přijet k nám do školy a provést zde osvětu. Využili jsme této možnosti a objednali si jejich lekci pro všechny třídy naší školy. Žáci se nejprve seznámili se složením zubu, s tím, jak vzniká zubní kaz i jak mu předejít. Velkou roli hrály jistě i fotografie, které dokumentovaly, jak to může dopadnout, když se člověk svým zubům nevěnuje.Poté se účastníci zabývali praktickým nácvikem správného čištění zubů. Věříme, že tato osvěta má veliký smysl a spousta z nás nyní čištění zubů nepodcení.


Přidejte se k nám a konejte dobré skutky

19.9.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Víte, že 13. listopad je Světovým dnem laskavosti? A víte, jaké to je, když druhým uděláte radost laskavým činem? Nejen že potěšíte své okolí, dobré skutky přinesou radost i vám samotným! Kdo jednou zjistí, jak zahřeje u srdce, když někomu nezištně pomůže, rád to udělá znovu.
Naše škola se proto rozhodla zapojit do projektu Nadace Karla Janečka Jsem laskavec. Každá třída, a dokonce i všechna oddělení školní družiny si vybraly oblast, v níž realizují dobré skutky.
A není třeba čekat na listopad, mnozí s tím začali již nyní. Přidáte se?


Přístup do systému Bakaláři

16.9.2018 / Jan Coufal / Pro rodiče Informace vedení školy

Elektronická žákovská knížka.


Tajuplný výlet na kolech

15.9.2018 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Tajuplný výlet na kolech uskutečnili někteří zdatní žáci 6. - 9. třídy ve středu 12.9.2018 pod dohledem učitelů Vítězslava Vícha a Mojmíra Bogdana.
Letošní trasa vedla hodně lesem, polními stezkami a po silnici ve směru Strakov, Kozlov, Zhoř, Přívrat, Řetová, Mandl, Horní Sloupnice, Němčice, Suchá a Litomyšl. Počasí bylo velmi pěkné. Jelikož nám na cestě začaly docházet zásoby pití a projevovala se únava, tak jsme zastavili v restauraci na Mandlu, kde jsme se občerstvili. Na cestě jsme viděli mnoho zajímavých míst a také jsme si procvičili dopravní předpisy v provozu. V 17:00 hodin jsme dorazili k naší "červené škole" příjemně unaveni a naše tachometry nám ukázaly úctyhodných 40 km.
Budeme se těšit na další podobnou sportovní akci.

Tereza Kovářová, Michaela Pelcová, Marek Štegner


POZVÁNKA NA BESEDU S PANÍ VĚROU SOSNAROVOU

12.9.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Srdečně zveme na přednášku paní Věry Sosnarové, ženy, která přežila i se svou mladší sestrou 20 let neuvěřitelných útrap v sibiřském gulagu. Její strastiplný příběh je zpracován v autobiografické knize Krvavé jahody, kterou si budou moci posluchači po ukončení besedy zakoupit. Téma přednášky je určeno pro žáky 8. a 9. tříd, proto nabízíme využití zbylého prostoru i veřejnosti. Přednáška se koná v úterý 25. září 2018 od 15.00 hodin v Kině Sokol. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a přijďte si poslechnout působivé vyprávění, jež nenechá nikoho lhostejným.


Slavnostní zahájení nového školního roku 2018 - 2019

3.9.2018 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

A máme odstartováno! Nový rok jsme zahájili tradičním shromážděním. Tentokrát nás déšť vyhnal z prostranství před školou, ale neubralo nám to na náladě, přesunuli jsme se do tělocvičny a přivítali všechny nové žáky i učitele. Popřát do nového školního roku nám přišel i pan starosta Radomil Kašpar a vedoucí odboru školství Milada Nádvorníková.
PŘEJEME VŠEM BÁJEČNÝ ŠKOLNÍ ROK!


Team building pedagogů

29.8.2018 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Nejen o dětské kolektivy je třeba se starat. Stejnou péči je dobré věnovat i týmům dospělých a společnými zážitky a akcemi utužovat vzájemné vztahy a spolupráci.
Učitelé a asistenti naší školy si proto užili společný výlet po krásách litomyšlského okolí. Měli tak možnost dozvědět se o sobě nové věci, lépe se poznat napříč celým sborem, probrat možnosti vzájemné spolupráce. S chutí a dobře naladěni tak vykročíme do nového školního roku!


INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

20.8.2018 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Prázdniny končí a je před námi začátek školního roku, přinášíme proto jako každý rok důležité informace.
Děti nastupují do školy v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin. První školní den proběhne pouze slavnostní zahájení, žáci s sebou nic nepotřebují a zdrží se jen chvíli. Další den budou probíhat třídnické práce a od středy 5. 9. už učíme podle rozvrhu. Pouze v prvních třídách bude ještě výuka zkrácena (časy se dozvíte od třídních učitelek).
Na úterý 4. 9. je domluveno focení tříd na dveře a individuální focení prvňáčků ve školní lavici. Rodiče si fotku nemusejí kupovat, pokud o ni nemají zájem.
Stejně jako v předchozích letech budou mít žáci možnost na naší škole navštěvovat kroužky. Jejich rozpis i s konkrétními daty dostanou děti hned první školní den. Kroužky poběží od počátku října do konce května a jejich cena je jednotná, platí se 100,- Kč měsíčně.
Opět otevíráme čtyři oddělení školní družiny, pokud zájem o ni i přesto převýší naše možnosti, budeme postupovat podle těchto kritérií - upřednostníme mladší žáky, budou mít přednost dojíždějící, děti plně zaměstnaných rodičů a přihlédneme i k pravidelnosti docházky.
Těšíme se na Vás a přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku!


Kalendář

Červenec 2021
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1