Informace vedení školy

Beseda s americkými basketbalisty

27.9.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

V úterý 24. září navštívil naši školu pan Šorf se dvěma americkými basketbalisty. Žáci druhého stupně měli možnost si s nimi popovídat, samozřejmě že beseda probíhala v angličtině. Jako bonus si pak zájemci mohli s basketbalisty zatrénovat a podívat se, co všechno s míčem dovedou. Byla to velmi zajímavě strávená vyučovací hodina, někteří už víme, že musíme v angličtině zabrat, abychom se domluvili, a mnozí z nás teď jistě s chutí vyrazí fandit do haly na sobotní zápas. Reportáž z besedy i rozhovor s basketbalisty přinese naše školní televize Dvojka 2 TV.


Slavnostní zahájení školního roku 2013-2014

2.9.2013 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

I letošní školní rok jsme zahájili společným setkáním před školou. Představili jsme si nové tváře učitelského sboru, přivítali nové žáky a seznámili se s tím, co nás letos čeká. Obvyklý rituál vítání prvňáčků jsme tentokrát ještě obohatili o předávání stužek. Malí školáci si tak domů odnesou kromě vzpomínek i hmatatelnou památku. Také ve třídách proběhla radostná setkání a sdělování dojmů, v prvních třídách seznamování.


Facebook

20.8.2013 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace vedení školy

Byly založeny oficiální facebookové stránky naší školy. Stejně jako na školní web i sem budeme vkládat aktuální informace o dění na škole. Navštívit ho můžete po rozkliknutí loga facebooku na úvodní webové stránce.


INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

20.8.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Kvapem se nám blíží začátek školního roku, tak raději připomínám, že děti letos nastupují do školy v pondělí 2. září. První školní den proběhne pouze slavnostní zahájení, žáci s sebou nic nepotřebují. Další dva dny budou probíhat třídnické práce.
Pokud jde o stravování, školní svačinky bude opět možné zakoupit v jídelně od firmy SCOLAREST, stejně jako obědy. Vzhledem k inflaci však oznámila firma SCOLAREST s účinností k datu 1. 9. 2013 zdražení obědů.
Žáci ZŠ 7 - 10 let zaplatí 21,- Kč
žáci ZŠ 11 - 14 let zaplatí 23,- Kč
a žáci ZŠ 15 a více let zaplatí 24,- Kč.
Užijte si příjemný zbytek prázdnin a v září na viděnou!


OD 1. ZÁŘÍ 2013 BUDETE POTŘEBOVAT NA ČASOVÉ JÍZDENKY V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ ČIPOVOU KARTU IREDO

12.7.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Vážení rodiče dojíždějících žáků, upozorňujeme vás, že Pardubický kraj ve spolupráci s organizátorem regionální dopravy OREDO s.r.o. spustí od 1. září 2013 nový systém odbavování cestujících v regionální autobusové a drážní dopravě, a to formou nových čipových karet IREDO. Více se dozvíte po otevření této novinky.


INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

10.7.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Vážení rodiče, potvrzuji tímto informace, které jsem Vám podala na společném setkání dne 13. 6. 2013. Naše škola pro příští školní rok otevírá dvě malé první třídy, v 1.A bude třídní učitelkou Mgr. Andrea Stejskalová, v 1.B po výběrovém řízení Mgr. Markéta Šplíchalová. Také platí, že otevřeme třetí oddělení školní družiny, vychovatelem zde bude Mgr. Jan Coufal. V současné době aktualizujeme webové stránky, takže si v nejbližších dnech po rozkliknutí složky Stránky tříd budete moci přečíst více informací tam. Zatím přeji všem rodičům i budoucím prvňáčkům krásné slunečné prázdniny a 2. září se budu těšit na viděnou!
M. Jirečková


SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

1.7.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Na konec června se všechny děti těší, protože začínají prázdniny. Letos si děti převzaly vysvědčení již 28. 6. Se školním rokem se naše škola rozloučila již tradičním rituálem konaným před budovou školy. V krátkém proslovu jsme zde zhodnotili uplynulý školní rok, rozloučili se s odcházejícími učiteli i žáky, byla předána ocenění a v samotném závěru celá škola doprovodila potleskem prvňáčky, kteří doprovázeli své patrony z devátého ročníku na poslední cestě do školy. Pak už zbývalo jen vyzvednout si vysvědčení a všichni vykročili vstříc letním dnům. KRÁSNÉ PRÁZDNINY, MILÍ ŽÁCI, RODIČE I UČITELÉ!


Nejkrásnější čtenářský deník

1.7.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

V samém závěru školního roku uspořádala Městská knihovna v Litomyšli soutěž o nejkrásnější čtenářský deník. Zapojilo se do ní mnoho dětí a ve čtvrtek 27. 6. se sešly v knihovně, aby si z rukou paní ředitelky Kroulíkové převzaly ocenění.


Reportáž kabelové televize o našich žácích

25.6.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Již před časem jsme Vás informovali o krásném umístění našich dětí v soutěži Video pohlednice z našeho města. Nyní o tom běží reportáž na kabelové televizi. Chcete-li ji vidět, stačí rozkliknout tuto novinku. Naleznete tam odkaz.


PRVNÍ SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ VE ŠKOLE

14.6.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve čtvrtek 13. 6. 2013 odpoledne navštívili školu budoucí prvňáčci se svými rodiči. Seznámili se se svými patrony, s prostředím školy, splnili první "školní" úkoly a dostali první jedničky. Také rodiče nezaháleli a pilně vstřebávali řadu informací k organizaci příštího školního roku. Z přiložených fotografií je vidět, že si děti setkání užily, a věříme, že se na září budou těšit.


POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A JEJICH RODIČŮ

4.6.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,
dovolujeme si Vám připomenout plánovanou schůzku
-----------------------------------------------------------------------
ve čtvrtek 13. 6. v 16 hodin v prvním patře naší školy.
-----------------------------------------------------------------------
Jak už jsme avizovali, dozvíte se zde základní informace
k příštímu školnímu roku, seznámíte se s třídními učitelkami 1. tříd a děti se blíže poznají se svými patrony. Těšíme se na setkání.


OSLAVA DNE DĚTÍ

3.6.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Na pátek 31. 5. se děti těšily. Věděly, že je pro ně ke Dni dětí nachystáno překvapení v podobě zábavného programu, během něhož se detailně seznámí s historickými zbraněmi 17. století a vůbec zvyklostmi té doby. Ačkoli nám počasí nepřálo a museli jsme řadu plánovaných aktivit zrušit (například si děti měly razit vlastní mince), program se dětem líbil a určitě si z něj odnesly nejen spoustu zážitků, ale i řadu vědomostí.


Výlet na kolech

12.5.2013 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

V pátek dne 10. května se někteří žáci zúčastnili výletu na kolech v okolí Litomyšle. Trasa vedla ve směru z Litomyšle na Růžový palouček, Nové Hrady, Polanku, Roudnou, Vranice, Jarošov, Budislav, Osík a zpět do Litomyšle. Děti ujely přibližně 45 km. Velmi oceňujeme jejich zájem o tuto akci, fyzickou zdatnost, dodržování pravidel silničního provozu a také dobrou náladu, a proto bychom do konce roku chtěli zorganizovat další podobný výlet na kolech.


Točili jsme videopohlednice z našeho města

14.4.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Před časem jsme objevili zajímavou soutěž v angličtině, která nás zaujala. Úkolem soutěžících je natočit krátký snímek ze svého města, samozřejmě namluvený anglicky. Když už má naše škola vybavení a díky školní televizi Dvojka 2 TV i zkušenosti s filmováním, byl by hřích toho nevyužít. Vznikly dva pracovní týmy. Jeden tvořilo pět dětí z 5.B a druhý všichni osmáci. Na pomoc ještě přispěchali Honza Bárta a Dominik Kalivoda. Několik dní se pilně pracovalo a výsledek je na světě. Můžete ho zhlédnout v sekci školní televize - speciály nebo po rozkliknutí této novinky. A pár přiložených fotek Vás jistě nenechá na pochybách, že jsme si to pěkně užili.


Jak jsme oslavovali Den učitelů

29.3.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Dvacátý osmý březen je označován Dnem učitelů. Letos připadl na velikonoční prázdniny, ale jeho oslavy jsme si nechtěli nechat ujít, proto jsme se rozhodli oslavit ho s předstihem, už v úterý. Podobně jako vloni si žáci nejvyššího ročníku rozdělili jednotlivé třídy, předem si zjistili, jaký předmět budou děti mít druhou vyučovací hodinu a pečlivě si nachystali přípravu. V již zmíněný den zástupci jednotlivých ročníků nejprve překvapili učitele květinami a keramickými medailemi, hned vzápětí deváťáci nastoupili do výuky. Všem zúčastněným se výměna líbila. Pro menší děti byla vítaným zpestřením, pro deváťáky to jistě byla i zajímavá zkušenost, měli možnost si ověřit, jak náročné je zaujmout třídu a kolik času musí učitel věnovat přípravám. A učitelé, kteří zasedli na hodinku do žákovských lavic, se nejen pobavili, ale měli také možnost podívat se na třídu z jiného úhlu pohledu, což může být také velkým přínosem.


Nejlepší čtenáři oceněni v Městské knihovně Litomyšl

15.3.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve čtvrtek 14. února byli v Městské knihovně v Litomyšli vyhlášeni a oceněni nejlepší čtenáři. Z naší školy byla pozvána tři děvčata - Janička Vacková z 1.A, Anička Poslušná ze 3.A a Káťa Sádovská z 9.A. Umístěným dívkám gratulujeme a přejeme do budoucna mnoho dalších krásných přečtených knížek!


Bylo nás 91

26.2.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

V pátek 22. 2. 2013 se vydaly dva autobusy naplněné dětmi druhého stupně do Hradce Králové, aby zde mohli žáci a jejich učitelé navštívit představení Klicperova divadla Bylo nás pět. Představení vzniklo na motivy knížky Karla Poláčka a opravdu nás nezklamalo. Obdivovali jsme vtipné dialogy, nápadité řešení scény i báječné výkony herců. Už nyní se těšíme, že zase někdy vyrazíme!


Vysílá o nás regionální televize!

19.2.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

V únoru jsme měli v naší škole hned několik důvodů slavit. Žáci 9.A vyhráli televizní soutěž Bludiště a Školní televize Dvojka2TV má svoje první narozeniny. U obojího byla kabelová televize. Odkaz na její vysílání naleznete, když rozkliknete tuto novinku.


LEDNÍ REVUE - zimní pohádky

16.2.2013 / Andrea Stejskalová / Pro rodiče Informace vedení školy

V pátek 15.2. se některé třídy zúčastnily krásného představení na zimním stadionu. Krasobruslařky z České Třebové nám předvedly úžasné výkony na melodie z muzikálů, pohádek a filmů.


Zápis do 1. třídy v r. 2013

14.2.2013 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Při zápisu do prvních tříd byly na naši školu přijaty děti s těmito registračními čísly:
2013-14/01, 2013-14/02, 2013-14/05, 2013-14/06,
2013-14/08, 2013-14/09, 2013-14/10, 2013-14/11,
2013-14/12, 2013-14/13, 2013-14/14, 2013-14/15,
2013-14/16, 2013-14/17, 2013-14/18, 2013-14/19,
2013-14/20, 2013-14/21, 2013-14/22, 2013-14/23,
2013-14/25, 2013-14/26, 2013-14/27, 2013-14/28,
2013-14/30, 2013-14/31, 2013-14/32, 2013-14/33,
2013-14/34, 2013-14/35, 2013-14/36, 2013-14/37,
2013-14/38, 2013-14/39, 2013-14/40, 2013-14/41,
2013-14/42, 2013-14/43
Škola ve školním roce 2013-2014 otevře dvě první třídy. V průběhu měsíce června se uskuteční společné seznamovací setkání, o němž Vás budeme včas informovat. Budou zde podány veškeré potřebné informace. Těšíme se na Vás.


Kalendář

Červenec 2021
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1