Informace vedení školy

Zápis žáků do 1. třídy

6.2.2014 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Dne 6. 2. 2014 proběhl zápis žáků do prvních tříd. Vzhledem k počtu přihlášených dětí otevře škola dvě malé první třídy. Třídními učitelkami budou Mgr. Irena Bartošová a Mgr. Dalena Beníšková. Po rozkliknutí této novinky si můžete prohlédnout fotografie ze zápisu i reportáž natočenou naší školní televizí Dvojka 2 TV, seznam registračních čísel přijatých dětí zveřejníme nejpozději do 17. 2. 2014 na webových stránkách, na dveřích školní budovy a na nástěnné tabuli na náměstí (před obchodem U Kasalů). V červnu škola uspořádá seznamovací setkání budoucích prvňáčků, kde už budou děti rozděleny do tříd, poznají svoji třídní učitelku a rodiče se dozvědí všechny důležité informace, které je budou zajímat před nástupem jejich dítěte do školy.


INFORMACE K ZÁPISU

21.1.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Vážení rodiče předškoláčků, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. tříd, který se koná ve čtvrtek 6. února 2014 od 14 do 16.30 hodin. Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Připomínáme, že rodič si může pro své dítě svobodně vybrat školu, která vyhovuje jeho představám, není vázán žádnými pravidly. Naše škola plánuje pro příští školní rok podle počtu přihlášených dětí otevřít jednu nebo dvě třídy. Nepředpokládáme, že bychom někoho odmítli. Ještě více informací naleznete po rozkliknutí této novinky.


Žáci osmých tříd lyžovali pod Pradědem

18.1.2014 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Na lyžařský výcvikový kurz jsme odjížděli na sedm dnů v neděli 12.ledna na chatu Sabinku pod Pradědem v Jeseníkách. Jak se nám tam líbilo se dozvíte po rozkliknutí této novinky.


Lakros na naší škole

11.1.2014 / Jan Coufal / Pro rodiče Informace vedení školy

Začátkem ledna se naše škola se zapojila do projektu České lakrosové unie – „Lakros do škol“. Díky tomuto projektu naše škola získala 24 nových holí, míčky a vybavení pro brankáře.


Školácké odpoledne s krtečkem

9.1.2014 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve čtvrtek 9. ledna se konal na naší škole Den otevřených dveří. Dopoledne zájemci mohli nahlédnout do výuky, odpoledne patřilo především předškolákům, kteří v hojném počtu využili možnosti vyzkoušet si úkoly podobné těm zápisovým. Společníkem jim při tom byl krteček. Ten bude děti provázet také při zápisu konaném 6. února a během celé první třídy.


POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2.1.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Srdečně zveme všechny, kteří mají chuť prohlédnout si prostory naší školy, podívat se, jak se děti učí, případně si popovídat s učiteli, aby neváhali a využili Dne otevřených dveří ve čtvrtek 9. ledna 2014. Škola bude návštěvníkům otevřena od 8 do 13 hodin a odpoledne od 14.30 do 17 hodin přivítáme rodiče s předškoláky, pro něž bude připraveno školácké odpoledne, během něhož si budou moci vyzkoušet úkoly velmi podobné těm, které je čekají u únorového zápisu do prvních tříd. Tematicky je odpoledne tentokrát zaměřeno na krtečka a jeho přátele. Těší se na Vás žáci a učitelé ZŠ U Školek.


NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

31.12.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Vážení a milí,
přejeme vám pevné zdraví, hodně lásky a úspěchů po celý rok 2014.
ZŠ U Školek


Kin-ball na naší škole

20.12.2013 / Jan Coufal / Pro rodiče Informace vedení školy

V posledním předvánočním týdnu si žáci naší školy mohli vyzkoušet novou sportovní hru s obřím míčem Kin-ball.


SBÍRALI JSME STARÝ PAPÍR - a co za to?

20.12.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

V loňském roce jsme za peníze za sběr starého papíru nakoupili kameru pro školní televizi. Letos jsme tedy obdarovali spíše mladší žáky. Do přízemí dostaly děti aktivní kruh, do hracího koutku skluzavku s prolézačkou a hodiny tělocviku všem zpestří prolézací tunel. Těžko říct, z čeho měli žáci větší radost! Každopádně všichni vidí, že se vyplatí sbírat starý papír! Připomínáme, že další kolo sběru se koná už v dubnu.


Vánoční koncert ve škole

20.12.2013 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Na poslední školní den v kalendářním roce máme už tradičně připravený nějaký kulturní program. Tentokrát ho zajistil Míra Koupil s Dádou, kteří nás svými písničkami nejen rozezpívali, ale také naladili na Vánoce. K tradičním školním vánočním dárkům patří i sladkost, kterou dostal každý žák pro štěstí. Pak už následovaly vánoční besídky v jednotlivých třídách a rozloučení. Popřáli jsme si krásné Vánoce a na viděnou se těšíme až v pondělí 6. ledna!


PROSÍME, POMOZTE!

17.12.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Naše škola již 19 let spolupracuje s Hnutím na vlastních nohou Stonožka. Nyní jsme byli požádáni o pomoc. Potřebovali bychom velmi rychle sehnat velké množství teplého zimního oblečení (klidně i použitého) pro děti každého věku - tedy od malých dětí až po ty velké do 18 let. Vítány jsou bundy, svetry, čepice, rukavice, ale i třeba ponožky či dětské punčošky. Pokud můžete, oblečení noste již od středy 18. 12. 2013 nejpozději do úterý 7. 1. 2014 zavázané v igelitových pytlích. Mnohokrát děkujeme!
Sběrným místem je školní kuchyňka v přízemí naší školní budovy. Více informací o tom, komu je pomoc určena se dozvíte po rozkliknutí této novinky.


Čertovská škola

6.12.2013 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Čas letí jako voda a měli jsme tady 5. prosince, den, kdy chodí čerti. Ani naše škola nebyla výjimkou a všechny třídy navštívil pan Mikuláš s anděly a čerty. Protože máme ve škole většinou hodné žáky, chválili a rozdávali nadílku. Ale našli se i zlobivci, kteří skončili na chvilku v pytli. Naštěstí slíbili, že se polepší, tak se čerti smilovali a pustili je pro tentokrát na svobodu.


Rádi pomáháme potřebným

5.12.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Na podzim naše škola zprostředkovala žákům a jejich rodičům možnost zúčastnit se veřejné sbírky Fondu Sidus. Zakoupením sady dopravních značek nebo hry Dinopark mnozí přispěli do sbírky, jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2 LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Certifikát o účasti naleznete vystavený ve vestibulu v přízemí školy. Mnohokrát děkujeme všem, kteří se zapojili!


Oslavy 20. výročí otevření školní budovy

3.12.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve dnech 29.a 30. listopadu se konaly oslavy 20. výročí otevření naší školní budovy. V pátek se uskutečnila ve Smetanově domě Školní akademie a v sobotu v budově školy Den otevřených dveří. Celý den probíhal pestrý kulturní program, děti hrály, zpívaly a tančily, hrála kapela i školní divadlo Šmrnc. Zazněla skladba Petra Jiříčka Podzimní variace v podání Marie Stratílkové. Zajímavá byla i beseda s herci Tomášem Lněničkou, Radomilem Vávrou a Karlem Ondruškou, našimi absolventy. Oslavy se setkaly s pozitivními ohlasy. Mnohokrát děkujeme všem, kteří nám zaslali pochvalné emaily, ceníme si jich. Vaše krásná slova jsou pro nás motivací k další práci.


Exkurze do NKP Ostrava Vítkovice

14.11.2013 / Vítězslav Vích / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve středu dne 13.11.2013 žáci ze sedmé a deváté třídy navštívili ocelárny v Ostravě Vítkovicích, kde je velmi zajímavá interaktivní expozice a pravděpodobně ojedinělá výstava v Evropě. Výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po nejmodernější robotizovaná pracoviště a „superchytré“ stroje. Jejím cílem je přiblížit žákům a studentům zábavnou a interaktivní formou technické obory historicky tradiční v ostravském regionu. Pro jednotlivé části expozice jsou použity názvy světově známých vědecko-fantastických knih Julese Verna, jehož datum narození (1828) je identické s rokem zrodu Vítkovických závodů. Naše děti po dobu téměř tří hodin prakticky vyzkoušely všechny zajímavosti této výstavy. Poté jsme si také prohlédli historické centrum Ostravy. Celou akci, kterou podporuje Evropská unie, lze považovat za nadstandardní z hlediska vzdělávání žáků.


POZVÁNKA NA OSLAVY 20. VÝROČÍ EXISTENCE NAŠÍ ŠKOLY

5.11.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Srdečně zveme všechny, kdo mají chuť oslavit s námi 20 let existence naší budovy, na Školní vzpomínkovou akademii, která se koná v pátek 29. 11. 2013 od 9.00 a od 17.00 ve Smetanově domě. V sobotu 30. 11. 2013 bude od 10.00 do 16.30 otevřena budova naší školy. Čeká tady na Vás výstava fotografií, kronik a mnoho dalšího. Podrobný časový rozpis celého sobotního programu naleznete po rozkliknutí této novinky.


Ježíšek pro Erika

22.10.2013 / Dalena Beníšková / Pro rodiče Informace vedení školy

Žáci 1.- 4. třídy se zapojili do akce Hudba pomáhá, což je benefiční festival. Letošní ročník má za cíl podpořit nemocného tříletého Erika a získané finance použít na jeho léčbu. Žáci měli za úkol namalovat sněhové vločky a pomoci s tvorbou vstupenek. Všichni pracovali s nadšením a vědomím, že podpoří správnou věc. Děkujeme!


Celosvětová akce 48 HOURS FILM PROJECT

17.10.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Zakladatel naší školní televize, Dominik Kalivoda, zůstává filmování věrný a získává pro něj i další nadšence. O tom svědčí i účast na soutěži, v níž se během 48 hodin musel vytvořit film. Chcete vědět více, nebo se dokonce na film podívat? Pak neváhejte a rozklikněte tuto novinku!


Školní tričko

11.10.2013 / Lenka Ondráčková / Pro rodiče Informace vedení školy

V rámci oslav 20. výročí existence školní budovy nechává naše škola vyrobit školní trička, která budou v prodeji při Dni otevřených dveří 30. 11. 2013. Nyní máte možnost si tričko předem objednat a pořídit s předstihem, nestane se Vám tak, že na Vás nezbyde. Jedná se o bílé tričko s krátkým rukávem (viz fotografie), jeho cena je 150,- Kč. Ve škole si děti před objednáním mohou vyzkoušet různé velikosti. Svůj případný zájem sdělte prosím třídní učitelce Vašeho dítěte.


UPOUTÁVKA NA OSLAVY VÝROČÍ ŠKOLY

4.10.2013 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Rozklikněte si tuto novinku, mrkněte na krátkou animovanou upoutávku a zablokujte si v diářku čas, abyste s námi mohli slavit!


Kalendář

Červenec 2021
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1