Informace vedení školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

1.9.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

I přesto, že nám letos počasí nepřálo a slavnostní zahájení školního roku muselo být přesunuto do tělocvičny, vládla během prvního školního dne v budově školy příjemná atmosféra, kterou podpořil svou účastí také pan místostarosta Radomil Kašpar. Tento den byl nejvýznamnější pro nově příchozí žáčky prvních tříd, kteří byli přivítáni již tradičním ceremoniálem. Seznámili jsme se také s novou paní asistentkou Bc. Radkou Kulichovou, která od letoška posílí naše řady. A školní rok byl odstartován! Nezbývá, než popřát všem žákům hodně úspěchů, rodičům dostatek trpělivosti a radosti z výsledků svých dětí a pedagogům hodně pracovního elánu, tvůrčích nápadů a aby je práce těšila. A nám všem, abychom se rádi potkávali a konce školního roku se dožili ve zdraví.


Aktuality k provozu školní družiny

1.9.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve školním roce 2014/2015 otevírá škola dvě oddělení školní družiny, v nichž ale navyšuje kapacitu počtu dětí na oddělení. Jsme však stejně nuceni stanovit kritéria přijetí. Upřednostníme dojíždějící děti, děti plně zaměstnaných rodičů, mladší žáky a přihlédneme i k pravidelnosti docházky. Do poloviny září zkušebně zavádíme prodloužený provoz do 16.30 hod. Pokud bude dostatečně využíván, zachováme jej po celý rok. Individuální požadavky konzultujte s vychovatelkami nebo s vedením školy.


NABÍDKA KROUŽKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

29.8.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve školním roce 2014/2015 budou mít žáci možnost na naší škole navštěvovat řadu kroužků. Jejich rozpis i s konkrétními daty naleznete v detailu této zprávy. Kroužky poběží od počátku října do konce května a jejich cena je jednotná, platí se 100,- Kč měsíčně, v případě, že kroužky při škole navštěvují sourozenci nebo si žák vybral více kroužků,platí 75,- Kč.


INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

28.8.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Opět je před námi začátek školního roku, tak raději připomínáme, že děti letos nastupují do školy v pondělí 1. září v 8 hodin. První školní den proběhne pouze slavnostní zahájení, žáci s sebou nic nepotřebují a zdrží se jen chvíli. Další den budou probíhat třídnické práce a focení tříd na dveře, u prvňáčků také klasické focení ve školní lavici ( fotky si rodiče nemusí koupit, pokud je nechtějí) a od středy 3. 9. už učíme podle rozvrhu (již nyní je k dispozici na webových stránkách), pouze v prvních třídách bude ještě výuka zkrácena (časy se dozvíte od třídních učitelek). Pro případ, že se podařilo někomu ztratit seznam pomůcek, které jsou třeba do 1. třídy, vkládáme ho do detailu této novinky. Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku!


Slavnostní ukončení školního roku

29.6.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Pátek 27. června byl dlouho očekávaným dnem. Končila totiž škola a začínaly prázdniny. Ještě než se ve třídách rozdalo vysvědčení, sešli jsme se všichni před školou, abychom společně zhodnotili školní rok, předali odměny za mimořádné úspěchy a popřáli štěstí a úspěchy těm, kteří se s naší školou loučili už napořád. O překvapení nebyla nouze. Nejprve byli překvapeni deváťáci, protože si pro ně jejich kamarádi z 1. tříd připravili básničku a dárky, potom byli udiveni všichni ostatní. Deváťáci totiž předali učitelům dárečky a na konci svého proslovu řekli, že vylétají ze školy jako z hnízda a rozlétnou se všemi směry. A symbolicky vypustili barevné balónky napuštěné héliem. Jak srdečná a dojemná atmosféra při setkání vládla je vidět z přiložených fotografií. A teď už nezbývá, než popřát všem krásné prázdniny a 1. září ve škole na viděnou!


Nabídka kurzů anglického jazyka pro žáky naší školy

23.6.2014 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace vedení školy

V příštím školním roce nabízíme pro naše žáky ve spolupráci s jazykovou školou HelloGoodbye kurzy anglického jazyka, které budou probíhat od září 2014. Žáci budou mít také možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge (YLE, KET, PET, FCE). Kurz bude probíhat v odpoledních hodinách a bude se jednat o hodiny angličtiny navíc. Podrobnější informace budou zájemcům předány na společné schůzce v září, termín bude upřesněn.


SEZNAMOVACÍ SETKÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

17.6.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

V úterý 17. června se na naší škole konalo seznamovací setkání s budoucími žáčky prvních tříd. Ti se seznámili se svojí paní učitelkou, se svými spolužáky i se svým kamarádem z 9. třídy. Děti společně plnily úkoly a vyrobily báječné postavičky se svými jmény. Malí školáci za odměnu dostali svoji první jedničku. Ani rodiče nezaháleli, vyslechli si základní informace k začátku školního roku. Věříme, že toto setkání je začátkem další příjemné spolupráce. Těšíme se v září na viděnou!


Pasování na čtenáře

29.5.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve čtvrtek 29. 5. 2014 proběhlo v Městské knihovně v Litomyšli pasování prvňáčků na čtenáře. Děti nejprve uvítali Pat a Mat, Beruška a Pipi dlouhá punčocha. Prvňáčci museli splnit úkoly, které si pro ně pohádkové bytosti připravily, teprve když všichni prokázali, že krásně umějí písmenka, přešlo se k pasování. Každý dostal jako dárek v tento slavnostní den průkazku do knihovny, knížku, záložku a pro vzpomínku pamětní list.


Seznamovací setkání budoucích prvňáčků

23.5.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,
dovolujeme si Vás i Vaše děti pozvat na plánovanou schůzku
-----------------------------------------------------------------------
v úterý 17. 6. v 16 hodin v prvním patře naší školy.
-----------------------------------------------------------------------
Jak už jsme avizovali, dozvíte se zde základní informace
k příštímu školnímu roku, seznámíte se s třídními učitelkami 1. tříd., s prostředím školy a budoucími patrony. Děti si splní svoje první "školní" úkoly. Těšíme se na setkání.


O úspěších naší školy v celorepublikových finále informuje kabelová televize

23.5.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

O velikém úspěchu našich žáků v Prezentiádě a ve Video pohlednici z našeho města informuje kabelová televize. Na reportáž se můžete podívat po rozkliknutí této novinky. Všem zúčastněným ještě jednou gratulujeme a děkujeme za báječnou reprezentaci naší školy.


JARNÍ SBĚR PAPÍRU

23.5.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Jako každoročně - i letos jsme uskutečnili jarní sběr papíru, tentokrát v pátek 16. května. Podařilo se shromáždit výrazně více papíru než při sběrech minulých, všechny třídy se totiž snažily nasbírat co největší množství, protože měly šanci získat krásnou finanční odměnu, kterou si použijí dle svého vlastního uvážení. Pochvalu si zaslouží žáci, kteří v pátek sběr nakládali, počasí totiž připomínalo spíše listopadovou plískanici než jarní máj. Rádi bychom poděkovali za pomoc všem rodičům, kteří ochotně vozili sběr do školy, pomáhají nám tak získat peníze, které budou použity pro školní děti. Pořadí tříd můžete vidět po rozkliknutí této novinky. Aby byla soutěž spravedlivá, množství sběru je samozřejmě rozpočítáno na žáka v rámci třídy. Příští školní sběr papíru se uskuteční už v září, tak i přes prázdniny pilně shromažďujte! :)


PŘEDSTAVENÍ DIVADLA DRAK - POSLEDNÍ TRIK G. M.

6.5.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to TRIK ! Divadelní představení, které je poctou světu kouzel, fantazie a splněných snů.
Tak téhle nabídce DIVADLA DRAK rozhodně nešlo odolat. Žáci naší školy proto dnes, 6. května, vyrazili do Smetanova domu, aby vše viděli na vlastní oči. A opravdu, bylo na co se dívat! Fascinující životní příběh největšího filmového kouzelníka všech dob Georgese Meliése ukázal, že na svět plný imaginace je dokonce i smrt krátká... Sledovali jsme vše s úžasem a se zatajeným dechem...Překvapení následovalo překvapení... Představení plné krásných výtvarných nápadů režíroval Jiří Havelka, jeden z našich nejtalentovanějších divadelních režisérů. A třešnička na dortu? Tou je náš bývalý žák pan Radek Vávra, který byl jako vždy i v tomto představení naprosto dokonalý! Děkujeme všem za krásný zážitek. A na závěr ještě společné foto.


Dvojka 2 TV opět na semináři v České televizi

26.4.2014 / Jan Coufal / Pro rodiče Informace vedení školy

Pozvání do České televize přijalo třináct školních televizí ze základních a středních škol z osmi různých krajů České republiky. Semináře Televize v televizi probíhají dvakrát ročně a jsou otevřené pro všechny školní televize.


Veliký úspěch našeho týmu v krajském kole Prezentiády

15.4.2014 / Jan Coufal / Pro rodiče Informace vedení školy

Nevíte, co je to Prezentiáda? Jedná se o týmovou soutěž v prezentování. Tříčlenný soutěžní tým společně zpracuje prezentaci na jedno ze zadaných témat a doprovodí ji slovním komentářem. Odborná porota hodnotí slovní projev, vizuální kvalitu, týmovou spolupráci, nápaditost zpracování, pohotovost reakcí, schopnost improvizace i celkový dojem. Tým našich deváťáků ve složení Barbora Horáčková, Pavel Kovář a Kristýna Sovová si vybral téma Co bych dělal s milionem dolarů. Jen těsně jim uniklo první místo, což je obrovský úspěch, soutěžili totiž ve stejné kategorii jako středoškoláci, včetně maturantů. Všem třem soutěžícím srdečně gratulujeme!!! Detailní video ze soutěže můžete vidět po rozkliknutí této novinky nebo ve speciálech školní televize.


Slavíme Den učitelů

28.3.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

28. března si připomínáme Den učitelů. I letos probíhaly tajné přípravy na oslavy již delší dobu předem. Žáci nejvyššího ročníku si rozdělili jednotlivé třídy, předem si zjistili, jaký předmět se tam učí druhou vyučovací hodinu a pečlivě si nachystali přípravu. V již zmíněný den si nejprve všichni vyslechli hlášení, které tento svátek připomnělo, poté zástupci jednotlivých ročníků překvapili učitele postavičkami Jana Ámose Komenského a květinami a hned vzápětí deváťáci nastoupili do výuky. Svého úkolu se zhostili na výbornou. Pro děti byla výuka staršími spolužáky vítaným zpestřením, pro deváťáky to jistě byla zajímavá zkušenost. A učitelé, kteří zasedli na hodinku do žákovských lavic, měli možnost sledovat své žáky z jiného úhlu pohledu, což také přivítali.


Reportáž kabelové televize o úspěchu našich florbalistů

23.3.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Nemáte doma kabelovou televizi? Nevadí. Pokud chcete vidět reportáž, kterou o republikovém finále natočila kabelová televize, stačí rozkliknout tuto novinku.


Přednáška o Boženě Němcové

11.3.2014 / Ivana Ptáčková / Pro rodiče Informace vedení školy

Ve dnech 5. 3. a 7. 3 2014 se žáci 8.A a 8.B vydali vzdělávat do městské knihovny. Paní Kroulíková jim se zaujetím vyprávěla o těžkém životním osudu Boženy Němcové, která v našem městě dvakrát pobývala. Víte, že to byla první profesionální spisovatelka v Čechách? Znáte její přátele, místa, kde se svou rodinou žila? Četli jste její pohádky nebo povídky? Co vám říká Babička? Navštívili jste někdy Českou Skalici, zámek Ratibořice a proslulé údolí opodál? Jestli rádi čtete, určitě vás bude bavit knížka od Ivony Březinové „Báro nebreč“. O čem je? O středoškolácích, kamarádství, létu filmování, láskách a Boženě Němcové.


Karneval na ledě

10.3.2014 / Dalena Beníšková / Pro rodiče Informace vedení školy

V pátek 7. března se žáci 1. stupně zúčastnili karnevalu na ledě a ukončili tak zimní sezónu. V nápaditých maskách si společně užili dopoledne plné soutěží, bruslení a zábavy. Děkujeme všem za prima atmosféru a rodičům za přípravu masek.
Všem nám to slušelo:-).


Horolezec Radek Jaroš navštívil žáky ze ZŠ U Školek

19.2.2014 / Ludmila Drobná / Pro rodiče Informace vedení školy

Myslíte si, že je možné těšit se po prázdninách do školy? Pokud tam za vámi přijede tak vzácný host, jakým je horolezec Radek Jaroš, je možné všechno. A právě to se stalo 17. února našim žákům. Náš nejslavnější horolezec Radek Jaroš přijel za dětmi, aby si s nimi popovídal o horolezectví, o svých dětských začátcích, o současných úspěších i o svých dalších plánech a expedicích.


Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků

14.2.2014 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Při zápisu do prvních tříd byly na naši školu přijaty děti s těmito registračními čísly:
2014-15/01, 2014-15/02, 2014-15/03, 2014-15/04,
2014-15/06, 2014-15/07, 2014-15/08, 2014-15/09,
2014-15/10, 2014-15/12, 2014-15/13, 2014-15/14,
2014-15/16, 2014-15/17, 2014-15/19, 2014-15/20,
2014-15/22, 2014-15/23, 2014-15/24, 2014-15/25,
2014-15/30, 2014-15/31, 2014-15/32, 2014-15/34,
2014-15/35, 2014-15/36, 2014-15/37, 2014-15/38,
2014-15/39, 2014-15/40, 2014-15/41, 2014-15/43,
2014-15/44, 2014-15/45, 2014-15/46, 2014-15/47
Škola ve školním roce 2014 – 2015 otevře dvě první třídy.
V průběhu měsíce června se uskuteční společné seznamovací setkání, o němž Vás budeme včas informovat. Budou zde podány veškeré potřebné informace. Těšíme se na Vás.
Miroslava Jirečková, ředitelka školy


Kalendář

Červenec 2021
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1