Informace metodika prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Martina Míková

Kontaktní email: mikova@skoluskol.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14.00-15.00 nebo kdykoli po telefonické domluvě

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační,informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Náplň práce školního metodika prevence:

 • zajišťuje tvorbu Minimálního preventivního programu pro žáky, jeho kontrolu a realizaci
 • připravuje a organizuje besedy k prevenci sociálně patologických jevů (kouření, záškoláctví, návykové látky,...)
 • při realizaci preventivního programu školy poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům
 • poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících žáky (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami aj.) pro žáky, rodiče, učitele
 • diagnostikuje situaci v jednotlivých třídních kolektivech, zajišťuje ochranu těm žákům, kteří se cítí být ohroženi
 • pomůže při rozpoznávání problému a hledání případné pomoci u dalších odborníků
 • prezentace výsledků preventivní práce školy
 • spolupracuje s institucemi zajišťujícmií odbornou pomoc v oblasti preventivních aktivit (policie, PPP, kurátor pro mládež apod.)
 • příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování, koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb
 • vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatřeních
 • vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně-patologických jevů (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.) a koordinace spolupráce s těmito orgány, kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě výskytu sociálně patologických jevů

Preventivní programy

8.3.2022 / Martina Míková / Pro rodiče Informace metodika prevence

Preventivní programy úspěšně probíhají ve všech ročnících. Žákům je objasňována problematika kyberšikany, návykových látek, poruch příjmů potravy, záškoláctví, vandalismu a dalších.


Terezínské gheto- beseda s RNDr. Michaelou Vidlákovou

10.2.2022 / Martina Míková / Pro rodiče Informace metodika prevence

Dne 10.2. žáci devátých ročníků měli v rámci preventivního programu Xenofobie a rasismus možnost vyslechnout životní příběh ženy, jež přežila nejútrpnější část dějin. P. doktorka Michaela Vidláková sdílela online své zážitky z terezínského gheta a pomohla dětem uvědomit si, jaké katastrofy se v naší historii udály. Prezentace byla velmi poutavá a emotivní, všichni ji zhlédli s respektem a hlubokou úctou.


Překonávají sami sebe...nevzdávají se

4.5.2019 / Holomkova / Pro rodiče Informace metodika prevence

Tomáš Kvoch a Pavel Doležal společně se svými spoluhráči ukazují, co všechno je člověk schopný dokázat svou pílí a vůlí. Právě tito dva pánové navštíví naši školu 10. května 2019.
Oba jsou reprezentanti para hokeje, a právě se vrátili z mistrovství světa na domácím ledě. V Ostravě celý tým překonal sám sebe a získal krásné čtvrté místo. Ačkoliv to letos neznamenalo medaili, domácí fanoušci jim velmi děkovali a i na sociálních sítích obdivovali jejich bojovnost. Před náš tým se dostaly pouze týmy Kanady, USA a Jižní Koreji, které patří mezi světovou špičku. Právě o para hokeji a zážitcích z MS přijedou Tomáš Kvoch a Pavel Doležal vyprávět žákům i veřejnosti, pokud budou zájemci chtít.


Čeští para hokejisté přijedou do školy

3.5.2019 / Holomkova / Pro rodiče Informace metodika prevence

Dnes večer a následující dny vrcholí Mistrovství světa v para hokeji v Ostravě. Dnes můžete od 20:00 hod. fandit českému týmu, který bojuje o medaile. Přímý přenos můžete sledovat na ČT Sport. Hned po skončení MS navštíví naši školu dva reprezentanti České republiky. Přivezou z domácího šampionátu i cenný kov?

Fanděte a těšte se....!!! Kdo nás navštíví, se dozvíte opravdu brzy...


Preventivní programy

21.11.2017 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace metodika prevence

Naše škola již po několik let spolupracuje se sdružením Acet a využívá preventivní programy vedené lektorem P. Kadlecem. Během listopadu proběhly programy pro všechny třídy 2. stupně. V šestých třídách se žáci zúčastnili přednášky Bolest – nemoc jménem šikana, jejíž hlavním cílem bylo žákům přiblížit, jaké jsou způsoby šikany, jak se šikana pozná a kde hledat pomoc. Přednáška na téma Skrytá nebezpečí internetu byla určena pro žáky 7. třídy, kteří se tak mohli seznámit s tím, jak bezpečně komunikovat na sociálních sítích. Osmáci se zúčastnili programu na téma Sex, AIDS a vztahy, jehož cílem bylo poskytnout žákům informace o účinné ochraně a zodpovědnosti. V programu Světová náboženství a sekty pan Kadlec přiblížil žákům 9. A nejrozšířenější světová náboženství s důrazem na ty, se kterými se mohou setkat v ČR.


Představení Memento

7.2.2017 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace metodika prevence

V úterý 7. 2. 2017 se na naší škole odehrálo divadelní představení s názvem Memento. Konalo se v rámci protidrogové prevence a bylo určeno pro žáky 2. stupně. Jednalo se o dramatizaci známého stejnojmenného románu od Radka Johna, který se zde zabývá problematikou narkomanů. Seznámili jsme se se skutečným příběhem Michala, jehož život poznamenala drogová závislost. Žáky pořad velmi zaujal, po celou dobu představení soustředěně sledovali. Věříme, že byl tento příběh dostatečným varováním před velkým nebezpečím toxikomanie.


Dentální hygiena v 1. - 3. třídách

7.4.2016 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace metodika prevence

V úterý 5. dubna proběhly v 1. – 3. třídách besedy na téma „dentální hygiena“. Studentky zubního lékařství seznámily naše žáky se správnou péčí o chrup a se správnými návyky čištění zoubků. Žáci se dozvěděli, kolik máme zubů, co je to zubní kaz a jak vzniká, jak často si mají čistit zuby a který zubní kartáček je pro ně nejvhodnější. Přednášky byly zakončeny praktickou ukázkou správného čištění zubů. Věříme, že nyní děti lépe ví, jak o své zoubky pečovat, aby zůstaly co nejdéle zdravé.


Preventivní programy v 6. a 7. třídě

14.10.2015 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace metodika prevence

Ve středu 14. 10. 2015 proběhly na naší škole přednášky lektora Petra Kadlece pro žáky 6. a 7. třídy. Program Skrytá nebezpečí internetu byl velmi zajímavý s konkrétními ukázkami nebezpečných situací, do kterých se děti při brouzdání internetem mohou dostat. Žáci 7. třídy byli seznámeni, jak bezpečně zacházet se svým heslem, jak reagovat při nabídce osobní schůzky od osoby, kterou známe pouze přes internet, dále také, že ne všechny informace, které nám přijdou mailem, mohou být pravdivé.
Cílem přednášky pro 6. třídu s názvem Moderní je nekouřit bylo seznámit žáky se všemi účinky, vlivy a následky tohoto "zlozvyku". Přednášky byly podány zajímavou a poutavou formou, neboť byly prokládané zkušenostmi a životními příběhy lektora.


Preventivní programy

14.5.2015 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace metodika prevence

V rámci prevence proběhlo během dubna a května na škole několik přednášek. Lektor Petr Kadlec se šesťáky probíral téma Moderní je nekouřit. Seznámil žáky s jednotlivými fázemi závislosti na kouření, motivacemi kuřáků, ekonomickou a zdravotní stránkou kouření. Dále proběhla pro 8. třídu přednáška na téma Přátelství a láska, pro žáky 9. tříd přednáška s tématem Antisemitismus a holocaust. Program byl vždy zajímavý a dobře zpracovaný, žáci celou dobu pečlivě naslouchali a účastnili se diskuze.


Preventivní přednášky pro 7. a 9. ročník

7.5.2014 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace metodika prevence

V květnu proběhly na naší škole preventivní programy v 7. a 9. ročníku. Přednáška na téma Skrytá nebezpečí internetu byla určena pro žáky 7. třídy, kteří se tak mohli seznámit s tím, jak bezpečně komunikovat na sociálních sítích.
Také pro deváťáky připravil pan Kadlec velmi zajímavou prezentaci na téma Antisemitismus a holocaust. Za žáky 9. třídy napsala Klárka Chadimová: "Přednáškou jsme se přemístili v čase nejen do dob 2. světové války, nýbrž i do časů, které ji předcházely. Nebylo to pouhé dvouhodinové vyslechnutí jakési přednášky. I my jsme byli zapojeni a nuceni přemýšlet o daném tématu. Fotografiemi a krátkými videoklipy nám lektor přiblížil to, co si lidé za 2. světové války museli vytrpět. Byla to i taková výstraha. Výstraha do let budoucích. Pouze my, lidé, jsme pány toho, zda se rozhodneme zopakovat hrůzy dvacátého století."
Děkujeme panu Kadlecovi za poutavě vedené besedy.


Preventivní programy v 8. a 9. ročníku

1.3.2014 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace metodika prevence

Dne 25. 2. se žáci osmého a devátého ročníku účastnili preventivních přednášek na téma Světová náboženství a sekty a Moderní je nekouřit. Pan Kadlec přiblížil žákům 9. A nejrozšířenější světová náboženství s důrazem na ty, se kterými se mohou setkat v ČR. Během dvou vyučovacích hodin seznámil lektor žáky osmých tříd s riziky a důsledky spojenými s kouřením, a to poutavou interaktivní formou.
Za 8. ročník Anna Chadimová: V úterý zpestřil naši výuku preventivní program Moderní je nekouřit. Zúčastnila se ho 8. A i 8. B. Každá třída měla k dispozici dvě hodiny, během kterých jsme se dozvěděli nebezpečná úskalí zneužívání návykových látek. Řeč byla především o kouření. Cílem bylo upozornit na zmiňovaná nebezpečí, která mohou dosahovat smutných konců, a tím odradit alespoň některé od kouření. Myslím, že věnovaný čas jsme naplno využili a získali mnoho informací, jež nás mohou zastavit, až nám někdo nabídne první cigaretu.


Kyberšikana aneb A co Vaše děti, jsou v bezpečí?

29.5.2013 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace metodika prevence

Že počítač může být dobrý kamarád, víme všichni. Že by ale také mohl být nebezpečný? O tom přišel v květnu žákům 5. tříd vyprávět p. Krampota, lektor z organizace Acet. Seznámil žáky s problematikou šikany a kyberšikany. Děti se dozvěděly, jak bezpečně komunikovat na sociálních sítích. Během dalších dvou vyučovacích hodin seznámil p. Krampota žáky 6. třídy s riziky a důsledky spojenými s kouřením. V červnu čeká žáky 9. tříd beseda na téma Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš.
metodik prevence Ilona Krejbychová


Lépe dříve než později

1.11.2012 / Ilona Krejbychová / Pro rodiče Informace metodika prevence

V rámci prevence rizikového chování proběhly na přelomu října a listopadu na naší škole přednášky organizované sdružením Acet. Sedmé třídy se velmi aktivně zapojily do diskuse na téma Moderní je nekouřit. Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili přednášky na téma Sex, AIDS a vztahy. Byly jim předány informace o závažnosti existence viru HIV, způsobu přenosu a možnosti prevence. Cílem bylo, aby si žáci uvědomili nástrahy dnešního světa mladých lidí. Přednášky se setkaly s velkým zájmem a nezbývá než doufat, že si mladí lidé uvědomí, jak lze předcházet rizikům v partnerských vztazích. Metodik prevence Ilona Krejbychová


Kalendář

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3