Hrajeme si na školu

4. díl Hrajeme si na školu - tentokrát na téma zima

18.1.2018 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 17. ledna se sešly předškolní děti na další lekci kurzu Hrajeme si na školu. Opět trénovaly všechny dovednosti, které budou potřebovat při vstupu do školy. Tematicky bylo setkání orientováno na zimu, což krásně podpořila chumelenice za oknem. Těšíme se na další schůzku, která se uskuteční 14. února!


VÁNOČNÍ HRAJEME SI NA ŠKOLU

14.12.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 13. prosince proběhl další díl vzdělávacího cyklu pro předškolní děti Hrajeme si na školu. Byl tematicky zaměřen na Vánoce - takže se zpívaly koledy, počítaly dárky, zdobil stromeček a podobně. Za těmito zábavnými aktivitami však byl jako vždy ukrytý vzdělávací cíl - děti si procvičily matematické i grafomotorické dovednosti, trénovaly postřeh, zvykaly si na školní prostředí. Další setkání se uskuteční ve středu 17. ledna 2018, takže si ve zdraví a pohodě užijte vánoční svátky a v lednu zase s chutí do toho! :)


Hrajeme si na školu - 2. díl

16.11.2017 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 15. listopadu proběhlo další setkání cyklu Hrajeme si na školu. Děti si opět procvičily dovednosti potřebné k nástupu do školy a vyzkoušely, jak se správně chovat ve škole. Další setkání proběhne ve středu 13. prosince, tentokrát na vánoční téma. Srdečně Vás zveme.


Hrajeme si na školu - 1. lekce

19.10.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 18. října odstartoval cyklus setkání předškolních dětí. První lekce tematicky souvisela s podzimem. Děti zábavnou formou rozvíjely všechny dovednosti, které budou potřebovat příští rok ve škole, vyzkoušely si, jaké je to být školákem. Na další setkání, které se uskuteční opět ve středu, tentokrát 15. listopadu, se už všichni těšíme.


Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškoláky

4.10.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!


Seznamovací odpoledne pro budoucí prvňáčky

21.6.2017 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

V úterý 21. června proběhlo seznamovací odpoledne s budoucími žáky prvních tříd. Ti poznali svoje paní učitelky a své kamarády, se kterými budou od září spolužáky. Seznámili se také s patrony z budoucích 8. a 9. tříd, s nimiž také plnili úkoly na stanovištích. Paní učitelky předaly rodičům důležité informace k začátku školního roku. Těšíme se v září na viděnou!


POSLEDNÍ DÍL HRAJEME SI NA ŠKOLU JE ZA NÁMI

3.4.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Poslední díl cyklu pro předškolní děti Hrajeme si na školu je za námi. Tentokrát byl tematicky motivován jarem. Teď už zbývá jen dodat, že se na předškolní děti a jejich rodiče těšíme příští úterý 11. dubna 2017 od 14 do 16.30 hodin při zápisu.


POZVÁNKA NA POSLEDNÍ DÍL HRAJEME SI NA ŠKOLU

24.3.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Srdečně zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče na poslední díl z cyklu Hrajeme si na školu. Koná se opět ve středu, tentokrát 29. 3. 2017 od 16 hodin v budově ZŠ U Školek. Může samozřejmě přijít i ten, kdo na předchozích dílech chyběl. S sebou není potřeba nic nosit, děti vše potřebné dostanou.


POZVÁNKA NA TVOŘIVÉ ODPOLEDNE SE ŠMOULY

9.2.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Srdečně zveme všechny předškolní děti i jejich rodiče na Tvořivé odpoledne se Šmouly. Prohlédnou si prostory školy a poté si na stanovištích budou moci procvičit všechny dovednosti potřebné k zápisu. S sebou nepotřebují nic, naopak - čeká na ně i drobný dárek a sladká odměna.
Ve středu 15. února 2017 od 15 do 17 hodin se na vás budeme těšit!


HRAJEME SI NA ŠKOLU - 4. díl

16.1.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 11. ledna se konal další díl vzdělávacího programu pro předškolní děti Hrajeme si na školu. V obou třídách vládla velmi příjemná pracovní atmosféra, děti procvičovaly jemnou motoriku, počítání, prostorovou orientaci, menší - větší, barvy, tvary a mnoho dalších dovedností. Tématem byla (jak jinak, když nám tak krásně sněží) zima.
Na únor - konkrétně 15. 2. 2017 od 15 do 17 hodin je místo "klasické hodiny" připraven program na stanovištích, děti si ho budou moci projít v doprovodu rodičů, za splněné úkoly budou sbírat tiskátka. Čeká na ně drobný dárek a sladká odměna. Další "klasický" díl Hrajeme si na školu se potom bude konat ještě ve středu 29. března, aby byly děti na dubnový zápis dobře připraveny.


3. díl cyklu pro předškolní děti Hrajeme si na školu

17.12.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 14. prosince proběhl 3. díl vzdělávacího kurzu pro předškolní děti Hrajeme si na školu. Opět se sešla parta moc šikovných dětí a spolu s paními učitelkami si ve dvou třídách plnily úkoly, při nichž rozvíjely všechny dovednosti, které potřebují při vstupu do školy. Protože setkání proběhlo jen pár dní před Vánoci, i úkoly byly laděny vánočně. Nezbývá, než popřát všem klidné a příjemné vánoční svátky a připomenout, že další díl se koná už 11. ledna a těšíme se na vás! :)


Druhý díl Hrajeme si na školu úspěšně za námi

13.11.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 9. listopadu se uskutečnilo druhé setkání budoucích školáků, kteří si trénují dovednosti potřebné k zápisu a při vstupu do školy. Tentokrát byla hlavním tématem zvířátka. Děti si nenásilnou formou procvičily postřeh, jemnou motoriku, počítání a mnoho dalšího, ale také třeba zkoušely, jak se správně chovat ve škole. Další setkání se uskuteční ve středu 14. prosince, opět v 16 hodin a téma bude - jak jinak - vánoční. Srdečně vás zveme.


První díl Hrajeme si na školu je za námi

12.10.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 12. října se uskutečnilo první setkání předškolních dětí, které si k nám přišly "zahrát na školu". Reportáž z tohoto setkání budete moci zhlédnout ve školních televizních novinách, zatím vám z tohoto setkání přinášíme fotografie. Společně s paními učitelkami si děti procvičily motoriku, vyzkoušely uvolňovací cviky, počítaly, rozvíjely čtenářskou gramotnost - a to vše zvládly výborně. Všichni už se společně těšíme, až z nich budou školáci!


Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškoláky

5.10.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!


SEZNAMOVACÍ SETKÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŃÁČKŮ

17.6.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

V úterý 14. června 2016 se uskutečnilo seznamovací setkání budoucích prvňáčků. Sešli se v odpoledních hodinách, aby poznali své spolužáky, patrony z deváté třídy i paní učitelku. Společně si vyzkoušeli, jaké to bude, až se z nich stanou opravdoví školáci, jak se sedí v lavici, jak se hlásí, také ve spolupráci se staršími kamarády splnili několik úkolů na stanovištích. Ani rodiče se nenudili, získali spoustu užitečných informací. Věříme, že setkání zbavilo děti veškerých obav a jen umocnilo jejich těšení se do školy. Tak 1. září na viděnou!


Vzácná návštěva z Vertexové školky

1.2.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Dnes se k nám do školy přišli podívat předškoláci z II. MŠ. Společně s našimi školáky počítali, kreslili, tančili i zpívali, Taky si vyzkoušeli, jak se učí v jazykové učebně, jak se pracuje na interaktivní tabuli a seznámili se s tím, co jsou to pokusy.


Navštívily nás děti z I. mateřské školy

27.1.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Dnes se k nám do školy přišly podívat děti ze Zámecké školky. Moc jsme se na ně těšili a připravili jim pestrý program. Nejprve se v 1. třídách podívaly, jak se učí opravdoví školáci, také si s nimi splnily několik úkolů. Potom děti vyzkoušely školní družinku, kde si pohrály s hračkami našich školáků, ve cvičné kuchyňce si vyrobily ovocný špíz a ochutnaly čerstvou šťávu z ovoce. Následovala návštěva jazykové učebny, kde si ve sluchátkách poslechly anglickou písničku a zkoušely pojmenovat některá zvířátka na promítaných obrázcích. Na závěr navštívily učebnu chemie, kde pro ně byl připraven jeden pokus a vyzkoušely si pracovat na interaktivní tabuli. Budoucí školáci byli opravdu moc šikovní, všechno zvládli skvěle. Ze zápisu, který je čeká příští týden, určitě nemusí mít obavy.


TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁČKY.

20.1.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

V úterý 19. ledna 2016 se dveře naší školy otevřely veřejnosti. Dopoledne jste mohli nahlédnout do výuky, odpoledne bylo věnováno předškolním dětem. Měly možnost prohlédnout si školu a vyzkoušet si dovednosti, které budou potřebovat při zápisu do 1. třídy 4. února 2016. Děti celkem absolvovaly 5 stanovišť, kde si procvičiy matematiku, grafomotoriku, pohybovou zdatnost i praktické věci týkající se života školáků.


POZVÁNKA NA TVOŘIVÉ ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM

5.1.2016 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Srdečně zveme všechny předškolní děti a jejich rodiče na Tvořivé odpoledne s Večerníčkem, které se koná v úterý 19. ledna 2016 od 15 do 17 hodin na naší základní škole. Děti si na několika stanovištích budou moci vyzkoušet úkoly podobné těm, které je čekají již 4. února při zápisu do 1. tříd. Doprovázet je bude tentokrát postava Večerníčka.


Třetí lekce Hrajeme si na školu úspěšně za námi. A co dál?

17.12.2015 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 16. 12. 2015 se potřetí sešli budoucí školáci, aby si u nás „zahráli na školu“. Tématem setkání tentokrát byly Vánoce. Děti pod vedením učitelek budoucích prvních tříd počítaly, vybarvovaly, lepily, poznávaly písmenka, ale i tančily a povídaly si. Pracovaly s velikým zaujetím, ve třídě panovala velmi příjemná atmosféra. Jednalo se o poslední lekci vzdělávacího programu Hrajeme si na školu, ale již 19. ledna 2016 chystáme pro předškolní děti další akci – Školácké odpoledne s Večerníčkem. I na ní budou mít děti prostor trénovat dovednosti potřebné k zápisu, tentokrát na několika stanovištích. Jedná se vlastně o poslední generálku, protože 4. února 2016 už budoucí školáky přivítáme u zápisu.


Kalendář

Říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31